đại học nọi vụ miền trung

Quy định về chuẩn đầu ra ngành thư viện- thông tin

Quy định về chuẩn đầu ra ngành thư viện- thông tin

Cao đẳng - Đại học

... trị - xã hội, Khả học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp - Có khả học liên thông lên trình đội đại học Thư viện – thông tin - Có khả tự học, tự nghiên cứu để tổ chức thư viện đại, đáp ứng yêu ... công cộng, Thư viện chuyên ngành, trung tâm học liệu hệ thống thư viện trường học - Các công ty pháp hành sách, nhà xuất bản, nhà sách… - Có khả đảm nhận tốt nhiệm vụ người cán công chức, viên chức ... ý thức học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu, khai thác nhu cầu bạn đọc chia sẻ nguồn tin hữu ích cho bạn đọc cộng đồng Vị trí làm việc người học sau...
 • 2
 • 393
 • 0

Ngành thư viện- thông tin

Ngành thư viện- thông tin

Cao đẳng - Đại học

... tế, quan truyền thông… 4.5 Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp: Người có cử nhân khoa học ngành Thư viện - Thông tin học tiếp chương trình đào tạo sau đại học theo chuyên ngành đào tạo ... khảo: Nội dung chương trình: Stt Tên môn học Tín Thư viện học đại cương 20 Lịch sử vật mang tin lịch sử thư viện 3 Các môn khối kiến thức giáo dục đại cương 13 HỌC KỲ I Pháp chế thư viện-thông tin ... kiến thức giáo dục đại cương 15 HỌC KỲ II 22 HỌC KỲ III Biên mục mô tả Biên mục chủ đề Phân loại tài liệu 10 Khung phân loại DDC 11 Các môn khối kiến thức giáo dục đại cương 22 HỌC KỲ IV 12 MARC...
 • 4
 • 519
 • 0

Chương trình đào tạo ngành thư viện-thông tin

Chương trình đào tạo ngành thư viện-thông tin

Cao đẳng - Đại học

... tế, quan truyền thông… 4.5 Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp: Người có cử nhân khoa học ngành Thư viện - Thông tin học tiếp chương trình đào tạo sau đại học theo chuyên ngành đào tạo ... khảo: Nội dung chương trình: Stt Tên môn học Tín Thư viện học đại cương 20 Lịch sử vật mang tin lịch sử thư viện 3 Các môn khối kiến thức giáo dục đại cương 13 HỌC KỲ I Pháp chế thư viện-thông tin ... kiến thức giáo dục đại cương 15 HỌC KỲ II 22 HỌC KỲ III Biên mục mô tả Biên mục chủ đề Phân loại tài liệu 10 Khung phân loại DDC 11 Các môn khối kiến thức giáo dục đại cương 22 HỌC KỲ IV 12 MARC...
 • 4
 • 312
 • 0

Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành thư viện - thông tin Việt Nam

Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành thư viện - thông tin Việt Nam

Báo cáo khoa học

... trình Giáo dục đại học Ngành đào tạo: Thư viện Thông tin Trình độ đào tạo: Đại học / Trường Đại học Sài Gòn Khoa Thư viện Thông tin – TP Hồ Chí Minh, 2008 NGUYỄN MINH HIỆP – Cơ sở khoa học thông tin ... xã hội trước • Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng ngành thư viện giúp học viên xây dựng trình bày báo cáo khoa học hay luận văn • Môn học Trang thiết bị tin học thư viện với mục ... Môn học Trang thiết bị tin học thư viện môn học sinh viên làm quen với CNTT thông qua vật dụng ngày trở nên quen thuộc quan thông tin có giá kệ sách • Môn học Tự động hóa dạy tất ứng dụng tin học...
 • 8
 • 243
 • 0

Chương trình trình độ cao đẳng ngành : Thư Viện thông tin

Chương trình trình độ cao đẳng ngành : Thư Viện thông tin

Cao đẳng - Đại học

... H.: Vụ th viện, 1998 Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học/ Bộ môn Thông tin Th viện Trờng Đại học Khoa học xã hội nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.- H.: 2000 Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học/ ... sinh viên phải tự học nghiên cứu khoa học VIII Tài liệu học tập (Tài liệu bắt buộc *) Bùi Loan Thuỳ Th viện học đại cơng / Bùi Loan Thuỳ, Lê Văn Viết.- Tp Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp Hồ ... khoa học/ Trờng Đại học Khoa học xã hội nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.- H.: 2000 Luật giáo dục.- H.: Chính trị quốc gia, 2006 Phan Văn Nhập môn Khoa học Th viện Thông tin đại cơng / Phan Văn...
 • 4
 • 213
 • 0

Chương trình trình độ cao đẳng ngành thu viện thông tin

Chương trình trình độ cao đẳng ngành thu viện thông tin

Cao đẳng - Đại học

... Có điểm hệ số Có điểm hệ số - Điểm kết thúc học phần: Trung bình cộng điểm - Sinh viên đạt từ điểm trở lên đạt yêu cầu 12 Nội dung chi tiết học phần Học phần gồm bài, nhằm trang bị cho sinh viên ... kết thúc học phần (theo quy chế đào tạo) 11 Thang điểm : Thang điểm 10 - Cách tính điểm: Điểm chuyên cần: Hệ số Điểm kiểm tra thờng xuyên: Hệ số Điểm kiểm tra học phần: Hệ số Điểm thi hết học phần: ... đủ thời gian theo quy chế Tài liệu học tập Cỏc bi bỏo vit v Cụng tỏc ngi c trờn Th vin Vit Nam t nm 2005 n 2009 10 Tiêu chuẩn đánh giá Điều kiện thi kết thúc học phần: - Phải có tối thiểu 80%...
 • 4
 • 211
 • 0

Giải pháp, phương thức và mô hình thích hợp về đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở Việt Nam

Giải pháp, phương thức và mô hình thích hợp về đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... khoa Sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Năm 1973, theo định Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp việc đào tạo cán thư viện bậc đại học chuyển giao từ trường lý luận nghiệp vụ sang Đại học Tổng hợp ... trình độ đại học có bốn sở đào tạo cán TVTT bậc đại học (nặng nghiệp vụ thư viện) bao gồm: Khoa Thư viện Thông tin Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Bộ môn Thông tin Thư viện trường đại học Khoa học ... trường trung học khác Hệ trung học học tập trung năm Từ năm 2000 trở trước trường đào tạo cán thư viện bậc trung học tự xây dựng chương trình đào tạo riêng Việc đào tạo cán thư viện bậc trung học...
 • 96
 • 276
 • 0

THƯ VIỆN THÔNG TIN TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THƯ VIỆN THÔNG TIN TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

... phá công tác đổi hoàn thành tốt vai trò khai thác tối đa tiềm lực khoa học Đại học Nông Lâm THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT phục vụ cho công xây dựng Đất nước Mặc khác thông tin - thư viện nước tham ... nghiệp vụ thư viện Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 1/2003 TP.HCM THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT người cán thư viện tốt nghiệp chuyên ngành thư viện phải trau dồi kiến thức từ lónh vực khoa học khác ... số lượng tài liệu vốn tài liệu với số lượng nhu cầu đọc người đọc Đặc biệt thư viện Đại học – thư viện khoa học sâu chuyên ngành điều vấn đề lớn cần xem xét THỨ HAI, VẤN ĐỀ VỀ TRỤ SỞ, TRANG THIẾT...
 • 3
 • 315
 • 0

Giáo trinh nhập môn khoa học thư viện thông tin

Giáo trinh nhập môn khoa học thư viện thông tin

Tin học văn phòng

... cổ đại đại Sách trí tuệ, kinh tế trò, khoa học, sức mạnh giáo dục người nắm vững khứ, hiểu biết tại, dự báo tương lai Chúng ta cần trang cho sinh viên trường Đại học Cao đẳng phương pháp học ... phương châm: học trường, học sách vở, học lẫn nhau, học dân Thời thơ ấu với tên Nguyễn Sinh Cung người ham mê đọc sách báo đọc sách như: Tứ thư, Ngũ kinh, ấu học ngữ ngôn thư, Sơ học văn tân ... (có bổ sung sửa đổi số đề mục) nhằm mục đích trang bò kiến thức đại cương thư viện học thông tin học cho sinh viên trường đại học cao đẳng sư phạm Giáo trình giới thiệu cho sinh viên cách có...
 • 169
 • 1,596
 • 14

Tài liệu MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯ VIỆN THÔNG TIN VỪA ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI doc

Tài liệu MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯ VIỆN THÔNG TIN VỪA ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI doc

Cao đẳng - Đại học

... đáp ứng đà phát triển ngành TVTT đại Tài liệu tham khảo Chương trình Giáo dục đại học Ngành đào tạo: Thư viện Thông tin Trình độ đào tạo: Đại học / Trường Đại học Sài Gòn Khoa Thư viện Thông tin ... hành suốt thời gian học tập Kết môn học giúp cho sinh viên định hình phải thực hành thời gian học tập công việc làm trường Và nhận thức Khoa học thông tin thư viện ngành học thú vị với lý luận ... Môn học Trang thiết bị tin học thư viện môn học sinh viên làm quen với CNTT thông qua vật dụng ngày trở nên quen thuộc quan thông tin có giá kệ sách • Môn học Tự động hóa dạy tất ứng dụng tin học...
 • 7
 • 257
 • 1

Tài liệu Nhập môn khoa học thư viện thông tin doc

Tài liệu Nhập môn khoa học thư viện thông tin doc

Cao đẳng - Đại học

... cổ đại đại Sách trí tuệ, kinh tế trò, khoa học, sức mạnh giáo dục người nắm vững khứ, hiểu biết tại, dự báo tương lai Chúng ta cần trang cho sinh viên trường Đại học Cao đẳng phương pháp học ... phương châm: học trường, học sách vở, học lẫn nhau, học dân Thời thơ ấu với tên Nguyễn Sinh Cung người ham mê đọc sách báo đọc sách như: Tứ thư, Ngũ kinh, ấu học ngữ ngôn thư, Sơ học văn tân ... (có bổ sung sửa đổi số đề mục) nhằm mục đích trang bò kiến thức đại cương thư viện học thông tin học cho sinh viên trường đại học cao đẳng sư phạm Giáo trình giới thiệu cho sinh viên cách có...
 • 169
 • 592
 • 1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA THƯ VIỆN THÔNG TINĐỀ TÀI Phát triển thư viện trường Cao đẳng sư phạm Sóc TrăngSVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmTrang 1.PHỤ LỤC Trang Lời giới thiệu:................................................................................. docx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA THƯ VIỆN THÔNG TINĐỀ TÀI Phát triển thư viện trường Cao đẳng sư phạm Sóc TrăngSVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmTrang 1.PHỤ LỤC Trang Lời giới thiệu:................................................................................. docx

Khoa học xã hội

... viên Tiểu học dạy song ngữ Việt Khmer Ngoài trường liên kết đào tạo đại học hệ quy, vừa làm vừa học với trường đại học Cần Thơ, đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Đại học sư ... phục vụ nhu cầu đọc sách báo người dân Thư viện trường học mặt trường Đại học - Cao đẳng mà trường trung học phổ thông, trung học sở có sở thư viện đáp ứng nhu cầu tra cứu, học tập giáo viên học ... ghi trang 17 tài liệu “Thủ thuật học nhanh tin học Auto Card” tóm tắt bạn lại nội dung tài liệu nói văn học học lịch sử mà nội dung “Thủ thuật học nhanh tin học Auto Card” - Khi biên mục tài...
 • 34
 • 526
 • 1

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới pdf

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới pdf

Cao đẳng - Đại học

... Đại học Các trường đào tạo bậc đại học Đại học KHXH&NV C, D 90 90 90 100 (Không 140 Hà Nội Đại học dân lập Đông Đô Hà Nội Đại học Sư phạm Hà A, cụ thể) C, D C 0 QT TT (Không Nội cụ thể) Đại học ... Đại học Cần Thơ Đại học Lương dân Thế D lập C,D Vinh Nam Định Các trường đào tạo bậc đại học, CĐ Đại học Văn hóa Hà C, D 120 cụ thể) Nội (Từ 2008-2009 xét tuyển bậc cao đẳng từ kết đại học) Đại ... đảm, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng, sau đại học ngành TV-TT tăng cường sở vật chất, thiết bị đại phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy thầy học tập trò Hiện Hà Nội, TP...
 • 22
 • 246
 • 0

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin thư viện, thống kê khoa học và công nghệ việt nam đến năm 2020

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin thư viện, thống kê khoa học và công nghệ việt nam đến năm 2020

Báo cáo khoa học

... tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Hệ thống thư viện trường học bao gồm: thư viện đại học quốc gia, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường ... vật lý học, hóa học, thiên văn học, y học, thực vật, địa lý Tất công dân quyền sử dụng sách thư viện Nhiều nhà bác học nghiên cứu làm việc thư viện nhà toán học Euclid Archimes, nhà vật lý học Hieron ... phục vụ nâng cao dân trí Thông tin KH&CN giữ vai trò yếu tố tiềm lực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học tổ chức khoa học, trường đại học, v.v Ở Liên Xô (cũ), quan thông tin khoa học có...
 • 321
 • 429
 • 1

Thư viện thông tin pot

Thư viện thông tin pot

Tài liệu khác

... bn v bng ch cỏi ting Hn Hangeul bao gm 10 nguyờn õm v 14 ph õm, cú th kt hp thnh vụ nhng nhúm õm tit khỏc Nú vụ cựng n gin, cú h thng v d hiu, õy c coi l mt nhng h thng ch vit khoa hc nht trờn ... õự) ? (cỳi u) ? lm c ch mi ngi v tt c cựng ngi xung) Cỏch núi h s dng hụm hi khỏc so vi họcln trc, khụng cỏc bn? Bõy gi chỳng ta hóy cựng ụn li phn va hc iu u tiờn l cỏch s dng (ch ng) ... hay mt ngi no khỏc, trc ht bn phi bit tờn ca nc ú c núi nh h no ting Hn? (Hn Quc) (nhc li ln) (Trung Quc) (Nht Bn) (Singapore) Nghe on hi thoi ? ) Trong phim, Michael ó hi Naomi l ngi...
 • 23
 • 64
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 10 ppt

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 10 ppt

Cao đẳng - Đại học

... khoa học công nghệ ngày 4-4-1991 NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆN VÀ THÔNG TIN 166 B Sách 13 Cao Bạch Mai.- Giáo trình sở thư mục học đại cương.H.: ĐHTHHN, 1977 14 Dương Văn Khảm, Lê Văn Năng.- Tin học ... giản lòch sử sách Trung quốc.- Bắc kinh: 1958 18 Nghiệp vụ xuất sách.-H.: Trường Tuyên huấn Trung ương, 1982 19 Nguyễn Huy Chương.- Đề xuất mạng máy tính (Network) thư viện đại học Việt nam - Kỷ ... trình đào tạo cử nhân khoa học Thông tin - Tư liệu - Thư viện Kỉ yếu Hội thảo khoa học, 1996, tr.69-72 24 Phan Văn.- Thông tin học. -H.: ĐHTH, 1988 25 Phan Văn.- Thư viện học đại cương.-H.: H.: Bộ...
 • 17
 • 261
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 9 pps

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 9 pps

Cao đẳng - Đại học

... chất chuyên khoa có nhiệm vụ thông báo tài liệu quan trọng ngành tri thức phục vụ nghiên cứu khoa học sản xuất Tiêu chuẩn tài liệu chọn chủ yếu dựa vào giá trò khoa học, giá trò nghiên cứu, không ... tượng phục vụ rộng rãi thư mục phê bình thường áp dụng cho tài liệu thuộc lónh vực khoa học xã hội, chủ yếu tác phẩm văn học Thư mục phê bình có quan hệ gần gũi với công tác phê bình văn học song ... hai loại thư mục thông báo: Thư mục thông báo khoa học tập hợp tài liệu nghiên cứu sâu nhằm phục vụ đối tượng độc giả đònh ngành số ngành khoa học Thư mục thông báo rộng rãi giới thiệu tài liệu...
 • 17
 • 268
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 8 docx

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 8 docx

Cao đẳng - Đại học

... sở khoa học công nghệ môi trường đòa phương số trường đại học ĐHTHHN, đại học Sư phạm, đại học Thái Nguyên - Mạng VCNET mạng bưu điện Nha Trang thiết lập cho số người dùng tin miền Trung Đây ... tin Pascal gồm có lónh vực lớn khoa học công nghệ: khoa học sống, kể tâm lí học; khoa học xác, khoa học kỹ thuật, khoa học ứng dụng; khoa học trái đất; khoa học trụ Đây CSDL lớn giới Pascal ... thời kì: Thời kì cổ đại có Khoa học giải nghóa gồm tập nêu nội dung ngôn ngữ học, toán học, thiên văn học, âm nhạc, kiến trúc y học Lòch sử tự nhiên gồm 37 tập Thời kì trung đại, bách khoa toàn...
 • 23
 • 233
 • 0

Xem thêm