đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P2 docx

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P2 docx

Kỹ thuật lập trình

... liên kết) Hyperlink (siêu liên kết) là một thành phần cơ bản rất cần thiết đối với một siêu văn bản World Wide Web. Siêu liên kết giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm các thông tin khác nhau về ... nguyên Web. Nói về chức năng hiệu năng, các Web Server phân thành 4 nhóm chính: - Các máy chủ truyền thông thông thờng. - Máy chủ thơng mại. - Máy chủ mhóm làm việc. - Máy chủ dùng cho ... hiện các liên kết, chỉ cần nhấn chuột vào siêu liên kết, nội dung tài liệu mà nó trỏ tới sẽ đợc hiển thị. http://www.ebook.edu.vn 8 Hình 1.3. Minh họa một Hyperlink (siêu liên kết) 1.5.3...
 • 5
 • 179
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P3 pps

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P3 pps

Kỹ thuật lập trình

... sắc cho các siêu liên kết trong văn bản. Tơng ứng, alink (active link) là liên kết đang đợc kích hoạt - tức là khi đà đợc kích chuột lên; vlink (visited link) chỉ liên kết đà từng đợc kích ... Nội dung của tài liệu </BODY> </HTML> đề của tài liệu, các quan hệ đợc thiết lập giữa tài liệu các th mục. Thẻ <HEAD> đợc dùng để xác định phần mở đầu cho tài liệu. Cú ... Chú thích Cặp thẻ này cho phép ngời biên soạn tài liệu HTML có thể thêm vào trong các tài liệu HTML những chú thích cần thiết, hoặc có thể sử dụng cặp thẻ này để thông báo cho trình duyệt bỏ...
 • 5
 • 200
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P4 pps

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P4 pps

Kỹ thuật lập trình

... </FONT> f. Khái niệm văn bản siêu liên kết Văn bản siêu liên kết hay còn gọi là siêu văn bản là một từ, một cụm từ hay một câu trên trang Web đợc dùng để liên kết tới một trang Web khác. Siêu văn ... Dấu gạch chéo (/) chỉ dịch vụ máy phục vụ giữ nguyên nhng toàn bộ đờng dẫn thay đổi. Ví dụ /JavaScript/index.htm sẽ tải file index.htm của th mục JavaScript trên máy phục vụ dit.tsqtt.edu.vn. ... index.htm sẽ tải file index.htm ở trong th mục HTML của máy phục vụ dit.tsqtt.edu.vn. ã Dấu thăng (#): chỉ dịch vụ, máy phuc vụ, đờng dẫn cả tên file giữ nguyên, chỉ thay đổi vị trí trong...
 • 5
 • 169
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P5 potx

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P5 potx

Kỹ thuật lập trình

... Image File Format. Đợc Microsoft thiết kế để quét ảnh từ máy quét cũng nh tạo các ấn phẩm. Text/HTML .html, .htm PostScript .eps, .ps Đợc tạo ra để hiển thị in các văn bản có chất lợng ... năng nén.Ưu điểm nổi bật của khuôn dạng này là lu trữ đợc hàng triệu màu độ nén cao nên kích thớc file ảnh nhỏ hơn thời gian download nhanh hơn. Nó là cơ sở cho khuôn dạng MPEG. Tất cả ... http://www.ebook.edu.vn 212.2.5 Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh a. Giới thiệu Liên kết với file đa phơng tiện cũng tơng tự nh liên kết bình thờng. Tuy vậy phải đặt tên đúng cho file đa phơng tiện. Phần...
 • 5
 • 200
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P6 doc

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P6 doc

Kỹ thuật lập trình

... bản nội dung của khung các đờng viền dọc. MARGINHEIGHT Khoảng cách giữa văn bản nội dung của khung các đờng viền ngang. WIDTH Đặt chi u rộng của khung HEIGHT Đặt chi u cao của khung Ví ... những ngời đọc tài liệu của họ chẳng hạn nh cho phép ngời đọc nhập vào dữ liệu để chạy một chơng trình CGI, ghi vào các nhận xét về trang Web đó. Các HTML Form có thể chứa các hộp văn bản (textbox), ... TARGET Chỉ định cửa sổ sẽ hiển thị kết quả sau khi gửi dữ liệu từ form đến server. Đặt các đối tợng điểu khiển (nh hộp văn bản, ô kiểm tra, nút bấm ) vào trang Web c. Thẻ INPUT Cú pháp...
 • 5
 • 212
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P7 doc

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P7 doc

Kỹ thuật lập trình

... </HTML> Hình 2.4 Ví dụ về thẻ INPUT trong FORM d. Tạo một danh sách lựa chọn bằng thẻ SELECT OPTION Cú pháp: <SELECT NAME="tên danh sách" SIZE=" ;chi u cao"> <OPTION ... tại 1 cạnh của cửa sổ màn hình biến mất ở cạnh bên kia, với type=slide thì chuỗi bắt đầu chuyển động từ 1 cạnh dừng lại ở cạnh bên kia khi chuỗi chạm vào cạnh kia, với type=alternate ... của chúng. Câu 3: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản động (DHTML): khái niệm, đặc điểm. Bài 1: Thiết kế website chơng trình đào tạo cử nhân CNTT hệ cao đẳng trờng Sĩ quan CH-KT Thông tin, trang...
 • 5
 • 170
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P8 potx

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P8 potx

Kỹ thuật lập trình

... toán tử các biểu thức trên cùng một dòng kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: document.writeln("It work<BR>"); b. Các khối lệnh: Nhiều dòng lệnh có thể đợc liên kết với ... báo-Hớng dẫn Tuyển sinh-Đào tạo Quảng cáo Kết quả-Học bổng Diễn đàn sinh viên Tài liệu học tập Liên kết website Contents Quảng cáo Bài 3: Thiết kế một website theo chủ đề: ã Giới thiệu ... quyền. Logo Banner Tin tức Slogan chuyển động Đào tạo Tổ chức Tài liệu Liên kết Contents Footer Bài 2: Thiết kế website quản lý sinh viên của Hệ Dân sự dới dạng bảng (table), nh sau: Logo...
 • 5
 • 227
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P9 ppt

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P9 ppt

Kỹ thuật lập trình

... gán kết quả cho biến bên trái x*=y => x=50 http://www.ebook.edu.vn 45/= Chia bên trái cho phải, gán kết quả lại cho biến bên trái x/=y => x=2 %= Chia bên trái cho bên phải lấy ... với biến biểu thức: a. Thiết lập biểu thức: Cú pháp: <biến> <toán tử > <biểu thức> Toán tử: = Gán giá trị bên phải cho biến bên trái Ví dụ: x=5 += Cộng trái phải, ... Dấu ++ dấu - - dấu - : Ví dụ: x=5; y=++x; (=> y=6 vì x tăng lên 6 sau đó gán cho y) z=x++; (=> z=6 vì giá trị x=6 đợc gán cho z) sau đó x tăng 1 => x=7 Do đó ta có kết quả...
 • 5
 • 199
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P10 pps

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P10 pps

Kỹ thuật lập trình

... variable): chỉ có giá trị ảnh hởng trong phạm vi hàm, đoạn mà chứa nó. c. Trả về các giá trị: Ví dụ: Dùng return để trả về giá trị của biến. function cube(number) { var cube = number * number ... dụ: <HTML> http://www.ebook.edu.vn 46ã Nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị 1 ã Nếu điều kiện sai thì trả về giá trị 2 Ví dụ: (day=Saturday) ? Weekend : Not Saturday e. Toán tử chuỗi: ... giúp chúng ta thực hiện một chức năng nào đó ví dụ nh hàm alert(), document.write(), parseInt() ta cũng có thể định nghĩa ra các hàm khác của mình để thực hiện một công việc nào đó của mình,...
 • 5
 • 211
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P12 ppt

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P12 ppt

Kỹ thuật lập trình

... của user khi nhập dữ liệu vào form khi click vào các button trong form. Khi sử dụng bộ quản lý sự kiện bạn có thể viết các hàm để biểu diễn cho các hành động dựa vào các sự kiện đựoc chọn. ... duyệt sẽ cho kết quả nh sau: Hình 3.4 Kết quả của đoạn script hiển thị ngày giờ hệ thống 3.1.9 Sự kiện trong JavaScript Các sự kiện cung cấp các tơng tác với cửa sổ trình duyệt tài liệu ... của Form Field bị thay đổi bởi user. Focus Xảy ra khi ngõ vào tập trung vào thành phần của Form Load Xảy ra khi một trang đợc Load vào trong bộ duyệt. Mouseover Xảy ra khi User di chuyển mouse...
 • 5
 • 112
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P13 ppsx

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P13 ppsx

Kỹ thuật lập trình

... Web</A> </BODY> </HTML> 3.1.13 Mở đóng các cửa sổ Sử dụng phơng thức open() close() ta có thể điều khiển việc mở đóng cửa sổ chứa tài liệu: open (URL , WindowName ... hyperlink ta có thể hiện ra một thông báo tại thanh status bar của browser dựa vào event handler onMouseOver bằng cách đặt self.status là một chuỗi (hoặc window.status). Ví dụ: <HTML> ... j<num; j++) this[j]=0; } Hàm sẽ tạo một mảng có giá trị index bắt đầu là 0 gán tất cả các giá trị của mảng về 0 . Để sử dụng đối tợng mảng ta có thể làm nh sau: newArray= new createArray(4);...
 • 5
 • 171
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P14 pot

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P14 pot

Kỹ thuật lập trình

... 12) MonthName Trả về tên tháng Now Cho biết ngày giờ hiện hành của hệ thống Second Trả về số đại diện cho giây (Có giá trị từ 0 tới 59) Time Trả về giờ hệ thống Timer Trả về giá trị số giây ... về một variant chứa một array IsArray Trả về giá trị Boolean cho biết biến đó có phải là một array hay không. Join Trả về một xâu chứa số các xâu con trong dÃy LBound Trả về cận dới của chi u ... sau: ã Các hàm về thời gian ã Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu ã Các hàm định dạng dữ liệu ã Các hàm toán học ã Các hàm về dÃy ã Các hàm về xâu ã Các hàm khác Các hàm về thời gian (Date/Time...
 • 5
 • 161
 • 0

Đại Cương Về Thiết Kế Web Lập Trình Web- P15 pdf

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P15 pdf

Kỹ thuật lập trình

... 71Split Trả về một array 1 chi u chứa một số lợng phần tử đợc chỉ định.UBound Trả về cận trên của chi u đợc chỉ định của array Các hàm về xâu (String Functions) Tên hàm Mô tả InStr Trả về vị trí ... Trả về một xâu chỉ gồm toàn dấu cách. Số lợng dấu cách đợc chỉ định StrComp So sánh hai xâu trả về một giá trị là kết quả của phép so sánh String Trả về một xâu có đọ dài đợc chỉ định ... Đánh giá một biểu thức trả về một giá trị là kết quả của sự đánh giá đó InputBox Hiển thị một hộp thoại cho phép ngời sử dụng có thể điền thông tin vào IsEmpty Trả về một giá trị Boolean...
 • 5
 • 185
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may sông hồng phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may sông hồng tổng quan về công ty cổ phần may sông hồng những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang một số kết quả kinh doanh những năm gần đây tổng quan về công ty cổ phần habada bắc giang thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang những nhân tố thuộc nội bộ doanh nghiệp những nhân tố thuộc môi trƣờng vi mô môi trƣờng ngành một số vấn đề lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệ đổi mới về cơ chế và phương pháp quản lý giải pháp sáp xếp điều chỉnh lại các doanh nghiệp thành viên thuộc tổng công ty điện lực việt nam giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực các giải pháp chủ yêu để nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công tv điện lực việt nam điểm và định hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam trong thời gian tới những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam