đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Biểu mẫu

... Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Theo mẫu sau:Địa điểm, ngày tháng năm Location, date month year ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉPTHÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNAPPLICATION ... nhánh /văn phòng đại diện ghi như sau: Tên chi nhánh /văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt chi nhánh /văn phòng đại diện (trong trường hợp doanh nghi p có từ 02 chi nhánh /văn phòng đại ... Nam liên quan đến chi nhánh /văn phòng đại diện của doanh nghi p du lịch nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập chi nhánh /văn phòng đại diện/ to abide by all regulations...
 • 3
 • 726
 • 2

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Biểu mẫu

... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số ... động ngân hàng tại Việt Nam; Nay, tổ chức tín dụng nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (tên) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ ... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông...
 • 2
 • 430
 • 0

Tài liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện docx

Tài liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện docx

Tài liệu khác

... liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Tài liệu gửi kèm bao gồm: 1. Bản sao Giấy chứng nhận ... hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện; 5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng ... phòng đại diện. Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)2 2 Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải...
 • 2
 • 712
 • 0

Tài liệu Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không docx

Tài liệu Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không docx

Tài liệu khác

... đứng đầu Văn phòng đại diện; - Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện Mẫu đơn: , ngày … tháng … năm … ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính ... quá trình hoạt động của hãng hàng không : Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: Tên của Văn phòng đại diện: Tên viết tắt (nếu ... hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) Tên hãng hàng không ( )1: Tên hãng hàng không viết tắt (nếu có): Quốc tịch của hãng hàng không: Địa chỉ trụ sở chính ( )2: Giấy phép thành...
 • 4
 • 285
 • 0

Tài liệu BM.CT.15 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện pptx

Tài liệu BM.CT.15 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện pptx

Tài liệu khác

... Tên Văn phòng đại diện ghi như sau: Tên văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện (trong trường hợp thương nhân có từ 02 VPĐD/CN trở lên) hoặc Tên Văn phòng đại diện ... ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên HuếTên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký ... (nếu có) Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) Họ và tên: Chức vụ: Quốc tịch: Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân: Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại...
 • 2
 • 432
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG pot

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG pot

Biểu mẫu

... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số ... động ngân hàng tại Việt Nam; Nay, tổ chức tín dụng nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (tên) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ ... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Thông...
 • 2
 • 635
 • 0

Tài liệu Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không pdf

Tài liệu Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không pdf

Tài liệu khác

... Mẫu đơn , ngày … tháng … năm … ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BÁN VÉ Kính gửi: Cục hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) Tên hãng hàng không ( )1: Tên hãng hàng ... của Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé. Đại diện có thẩm quyền của hãng hàng không (ghi rõ chức danh cụ thể) ký tên, đóng dấu 3 Ghi rõ số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh /thành ... ngoài) của người đứng đầu Văn phòng bán vé; - Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện /Văn phòng bán vé; - Mẫu vé hành khách hoặc Vận đơn hàng không của hãng dự định xuất tại...
 • 4
 • 227
 • 0

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tài liệu khác

... bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu quy định) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ... pháp luật Việt Nam. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (mẫu MĐ-1 phụ lục I ); Thông tư số 11/2006/TT-BTM ... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: + Là...
 • 6
 • 422
 • 1

Tài liệu Thủ tục Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp pdf

Tài liệu Thủ tục Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp pdf

Tài liệu khác

... 2. Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 1 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại. Căn cứ pháp lý: Luật Du lịch,...
 • 2
 • 318
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam docx

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam docx

Tài liệu khác

... nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện 2. Sở Công Thương ... Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu); 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có ... hiện TTHC: Giấy phép Kết xuất ra file pdf Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thông tư số...
 • 5
 • 359
 • 0

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam docx

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam docx

Thủ tục hành chính

... - Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghi p ... chính: Giấy phép. - Lệ phí: 3.000.000đ (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính). - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh /văn phòng đại diện ... pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (Thông tư Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghi p du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Trình tự thực hiện: Bước...
 • 3
 • 300
 • 0

Thủ tục: Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh potx

Thủ tục: Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh potx

Thủ tục hành chính

... nhánh /văn phòng đại diện ghi như sau: Tên chi nhánh /văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt chi nhánh /văn phòng đại diện (trong trường hợp doanh nghi p có từ 02 chi nhánh /văn phòng đại ... month year ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN APPLICATION FOR ESTABLISHMENT LICENSE OF BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICE Kính gửi/To: Cơ quan cấp giấy phép/ Licensing ... cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc. Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ bao gồm: (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh /văn phòng đại diện (application...
 • 6
 • 338
 • 0

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài docx

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài docx

Thủ tục hành chính

... MĐ-1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh Địa điểm, ngày… tháng… năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép 1 ... đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-1). Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập ... (nếu có) Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) Họ và tên: Chức vụ: Quốc tịch: Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân: Đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi...
 • 6
 • 404
 • 0

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam ppt

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam ppt

Thủ tục hành chính

... người đại diện; số người nước ngoài làm việc tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện; nội dung hoạt động, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải thông báo cho cơ quan cấp phép ... dung Văn bản qui định 1. Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày làm việc, kể từ được cấp giấy phép, Văn Phòng đại diện, Chi nhánh phải hoạt động và có văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép ... tại Văn Phòng đại diện, Chi nhánh. Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ng 2. Trong trường hợp Văn Phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nướ`c Cấp giấy...
 • 4
 • 277
 • 0

Xem thêm