đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Tài liệu khác

... MĐ-3. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Địa điểm, ngày… tháng …năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép 1 ... (nếu có) Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) Họ và tên: Chức vụ: Quốc tịch: Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) Tên viết tắt: (nếu có) Tên giao ... bằng tiếng Anh: Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh /thành phố) Giấy phép thành lập số: Do cấp ngày tháng năm tại Số tài khoản...
 • 2
 • 322
 • 0

Tài liệu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện doc

Tài liệu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện doc

Tài liệu khác

... phép thành lập Văn phòng đại diện. Tài liệu gửi kèm bao gồm:1. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; 2. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng ... Do cấp ngày tháng năm tại Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau: Chúng tôi xin cam kết: 1. Chịu trách ... Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liênquan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và cácquy định của Giấy...
 • 2
 • 363
 • 0

Tài liệu BM.CT.17 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện pdf

Tài liệu BM.CT.17 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện pdf

Tài liệu khác

... tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên HuếTên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký ... Email: Website: (nếu có) Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) Họ và tên: Chức vụ: Quốc tịch: Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) Tên viết tắt: (nếu ... bằng tiếng Anh: Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh /thành phố) Giấy phép thành lập số: Do cấp ngày tháng năm tại Số tài khoản ngoại...
 • 2
 • 259
 • 0

Tài liệu BM.CT.16 - Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện pdf

Tài liệu BM.CT.16 - Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện pdf

Tài liệu khác

... tháng …năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên HuếTên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ... Email: Website: (nếu có) Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) Họ và tên: Chức vụ: Quốc tịch: Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập) Tên viết tắt: (nếu ... dịch bằng tiếng Anh: Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã,quận/huyện, tỉnh /thành phố) Giấy phép thành lập số: Do cấp ngày tháng năm tại Số tài khoản ngoại...
 • 2
 • 343
 • 0

Tài liệu BM.CT.18 - Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doc

Tài liệu BM.CT.18 - Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doc

Tài liệu khác

... tại Việt Nam và cácquy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Tài liệu gửi kèm bao gồm:1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; 2. Báo cáo tài chính có kiểm toán ... chiếu/Chứng minh nhân dân Do cấp ngày tháng năm tại Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thểnhư sau:1. Lý do đề nghị gia hạn: 2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm: Chúng ... giá trị tươngđương;3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứhai) hoặc báo cáo hoạt...
 • 2
 • 357
 • 1

Tài liệu Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam doc

Tài liệu Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam doc

Tài liệu khác

... 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 2. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện ở địa phương cũ (đối với trường hợp cấp ... sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm c, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP) Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại ... hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP); 3. Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo...
 • 5
 • 307
 • 0

Tài liệu Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doc

Tài liệu Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doc

Tài liệu khác

... trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách nát (Bản chính) 3. Đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc bị mất hoặcbị tiêu huỷ giấy phép thành lập văn phòng đại diện có xácnhận ... Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanhnghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh (Trường hợp giấy phép thành lập VP đại diện bị mất, bị rách nát ... bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế Thành phần hồsơ: 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập VP đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp...
 • 2
 • 262
 • 0

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy) docx

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy) docx

Thủ tục hành chính

... trong trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách nát; 3. Đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu huỷ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có xác nhận ... kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. - Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 2. Bản gốc ... lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng...
 • 3
 • 402
 • 0

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác) potx

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác) potx

Thủ tục hành chính

... của giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh. Tài liệu gửi kèm bao gồm: 1. Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại giấy phép thành ... 4Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện) . 5Trong trường hợp mất, ... tháng… năm … ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép 4 Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/ đăng ký...
 • 5
 • 426
 • 0

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài) docx

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài) docx

Thủ tục hành chính

... Công thương tỉnh Bạc Liêu. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền của thương ... hợp đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện) . 7Trong trường hợp mất, rách, tiêu hủy theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu văn phòng đại diện/ chi ... định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 2. Bản sao giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại giấy phép thành lập theo quy định tại điểm...
 • 5
 • 346
 • 0

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị thiêu hủy) ppt

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị thiêu hủy) ppt

Thủ tục hành chính

... của giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh. Tài liệu gửi kèm bao gồm: 1. Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại giấy phép thành ... 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP); Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị thiêu hủy). ... Công thương tỉnh Bạc Liêu. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền của thương...
 • 5
 • 359
 • 0

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ). pps

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ). pps

Thủ tục hành chính

... TTHC: Giấy phép Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thông tư số 11/2006/TT-BTM ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện ... hơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP. + Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ... Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy: 1.000.000 đồng /giấy Thông tư số 73/1999/TT-BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui...
 • 4
 • 290
 • 0

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam pot

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam pot

Thủ tục hành chính

... b- Công chứng giấy tờ sau: Hợp đồng thuê trụ sở. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ng Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh ... TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (Mẫu MĐ3). Thông tư số 11/2006/TT-BTM ... đại diện/ Chi nhánh (theo mẫu); 2. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và...
 • 6
 • 203
 • 0

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy docx

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy docx

Thủ tục hành chính

... trong trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách nát; đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu huỷ giấy phép thành lập văn phòng đại diện có xác nhận của ... quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh ... công an cấp phường, xã nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện. ...
 • 5
 • 296
 • 0

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy pps

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy pps

Thủ tục hành chính

... Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (trường hợp bị mất). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thông ... việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh; đề nghị điều chỉnh, gia hạn ... Giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ3 của Bộ Thương mại) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài...
 • 4
 • 288
 • 0

Xem thêm