đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Đăng hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tính dụng pdf

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tính dụng pdf

Thủ tục hành chính

... Không Đăng hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tính dụng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng kinh doanh ... tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo lập chi nhánh Thông tư 03/2006/TT-BKH của B 2. Bản Kê khai Thông tin Đăng thuế (đối với chi nhánh) Thông tư liên tịch 05/2008/T Yêu cầu ... Phòng đăng kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng kinh doanh và nhận hồ sơ đăng kinh doanh; 2. Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng kinh...
 • 5
 • 260
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Tài liệu khác

... hồ sơ đăng kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật; 5. Nộp đủ lệ phí đăng kinh doanh theo quy định của pháp luật Luật Doanh nghiệp Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ... nghiệp; - Tên chi nhánh dự định thành lập ; - Địa chỉ trụ sở chi nhánh; - Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo lập chi nhánh hữu ... được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội...
 • 4
 • 232
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần

Tài liệu khác

... sở chi nhánh; - Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; - Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chi u hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh; ... của Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập chi nhánh; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. 3. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ ... chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh...
 • 4
 • 232
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh

Tài liệu khác

... được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những ... nghiệp; - Tên chi nhánh dự định thành lập ; - Địa chỉ trụ sở chi nhánh; - Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; - Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chi u hoặc chứng ... Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh...
 • 4
 • 256
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty nhà nước

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty nhà nước

Tài liệu khác

... của chi nhánh để đăng hoạt động chi nhánh, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với chi nhánh ... nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng hoạt động. Số bộ hồ sơ: 01 Các bước Tên bước Mô tả bước 1. a) Đăng hoạt động chi nhánh có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc ... ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh. b) Đăng hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở...
 • 5
 • 245
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân

Tài liệu khác

... (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh cấp Đăng hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành ... kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên bước Mô tả bước Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành ... ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh. 2. - Trong thời hạn 5 (năm) ngày...
 • 5
 • 291
 • 0

Tài liệu Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên pdf

Tài liệu Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên pdf

Tài liệu khác

... Nơi đăng hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Đăng lập chi nhánh với nội dung sau: 1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) Địa chỉ chi nhánh: Điện thoại: Fax: Email: Website: Đăng ... được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội ... phạm vi hoạt động của chi nhánh; - Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chi u hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh; - Họ, tên, chữ của người...
 • 8
 • 250
 • 0

Tài liệu Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên pptx

Tài liệu Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên pptx

Tài liệu khác

... / / Cơ quan cấp: Nơi đăng hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Đăng lập chi nhánh với nội dung sau: 1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) Địa chỉ chi nhánh: Điện thoại: Fax: ... được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội ... bản qui định 1. Thông báo lập chi nhánh Thông tư 03/2006/TT-BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn...
 • 8
 • 290
 • 0

Tài liệu Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) ppt

Tài liệu Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) ppt

Tài liệu khác

... (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh cấp Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là ... ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh. 2. -Trong thời hạn 5 (năm) ngày ... lệ .Đối tượng thực hiện:Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên bước Mô tả bước Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập chi...
 • 5
 • 290
 • 0

Tài liệu Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) doc

Tài liệu Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) doc

Tài liệu khác

... / / Cơ quan cấp: Nơi đăng hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Đăng lập chi nhánh với nội dung sau: 1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) Địa chỉ chi nhánh: Điện thoại: Fax: ... được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội ... giấy chứng thực cá nhân: Ngày cấp: / / Cơ quan cấp: Nơi đăng hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu...
 • 8
 • 345
 • 0

Tài liệu Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pptx

Tài liệu Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pptx

Tài liệu khác

... được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội ... nghiệp; - Tên chi nhánh dự định thành lập ; - Địa chỉ trụ sở chi nhánh; - Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; - Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chi u hoặc chứng ... ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh 2. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm...
 • 5
 • 249
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên doc

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên doc

Thủ tục hành chính

... Phòng Đăng kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh. . Đăng hoạt động chi nhánh đối với ... người đứng đầu chi nhánh. - Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của ... - Thông báo lập chi nhánh (bản gốc). - Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh (bản gốc). - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng...
 • 3
 • 233
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với Công ty cổ phần ppt

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty cổ phần ppt

Thủ tục hành chính

... Đăng hoạt động chi nhánh đối với Công ty cổ phần * Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp ... Thông báo lập chi nhánh của doanh nghiệp (bản gốc). - Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh (bản gốc). - Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội ... đầu chi nhánh. - Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh. ...
 • 3
 • 225
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh docx

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh docx

Thủ tục hành chính

... Thông báo lập chi nhánh (bản gốc). - Biên bản họp các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh (bản gốc). - Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh (bản gốc). ... đầu chi nhánh, VPĐD. - Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng doanh nghiệp của người đứng đầu chi nhánh. ... và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. - Quyết...
 • 3
 • 230
 • 0

Đăng hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp nhà nước docx

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp nhà nước docx

Thủ tục hành chính

... Đăng hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng kinh doanh ... lập chi nhánh; 2. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (bản sao hợp lệ); 3. Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (đối với Chi nhánh ... nghề); 4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của công ty (đối với công ty ngoài tỉnh); 5. Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty (đối với công ty ngoài tỉnh). Số bộ hồ sơ: 01 Tên...
 • 6
 • 175
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25