đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh và đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Luận án tiến sĩ)

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Luận án tiến sĩ)

Quản lý nhà nước

... trình giáo dục, chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận lực 24 1.2.3 Phát triển CTGD nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận NL 29 1.2.4 Quản lý, quản lý phát triển ... CTGD nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận NL 30 1.3 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THƠNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 33 1.3.1 Ý nghĩa phát triển CTGD nhà trƣờng phổ thông ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ KIM CHI QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số:...
 • 260
 • 399
 • 2

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (tt)

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (tt)

Tài liệu khác

... GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.3.1 Ý nghĩa phát triển CTGD nhà trường phổ thông theo tiếp cận NL Phát triển CTGD nhà trường PT theo tiếp cận NL nhằm đáp ứng với yêu cầu xã ... THPT theo tiếp cận NL; Tổ chức phát triển CTGD nhà trường PT; Chỉ đạo phát triển chương trình mơn học theo định hướng phát triển NLHS huy động nguồn lực cho việc phát triển chương trình nhà trường ... phát triển chương trình giáo dục nhà trường Trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển lực học sinh , Tạp chí Khoa học giáo dục (142) Nguyễn Thị Kim Chi; Nguyễn Thị Hường (2017), “Quản lí phát...
 • 27
 • 629
 • 2

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực

Tài liệu khác

... thơng; Chương trình giáo dục phổ thơng bao gồm chương trình tổng thể chương trình mơn học “Chƣơng trình giáo dục phổ thơng bảo đảm phát triển phẩm chất lực ngƣời học thông qua nội dung giáo dục ... ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THƠNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.3.1 Ý nghĩa phát triển CTGD nhà trường phổ thông theo tiếp cận NL Phát triển CTGD phổ thơng nói chung, CTGD nhà ... trình giáo dục phổ thơng, chƣơng trình tổng thể đƣợc phê duyệt [5, tr 34]: Chƣơng trình giáo dục phổ thông “là văn Nhà nước thể mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định yêu cầu cần đạt học sinh, ...
 • 260
 • 280
 • 1

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo tiếp cận năng lực (Luận án tiến sĩ)

Quản lý nhà nước

... trình giáo dục, chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận lực 24 1.2.3 Phát triển CTGD nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận NL 29 1.2.4 Quản lý, quản lý phát triển ... CTGD nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận NL 30 1.3 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THƠNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 33 1.3.1 Ý nghĩa phát triển CTGD nhà trƣờng phổ thông ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ KIM CHI QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số:...
 • 260
 • 500
 • 2

NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

KĨ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Trung học cơ sở - phổ thông

... NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chuẩn kiến thức, kĩ yêu cầu thái độ Chương trình Giáo dục phổ thơng (CTGDPT) thể cụ thể chương trình môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung môn học) chương ... chức chương trình giáo dục cho nhà trường Chương trình giáo dục địa phương có vai trò cầu nối, ứng dụng linh hoạt chương trình giáo dục quốc gia chuẩn địa phương; hướng dẫn để phát triển học liệu ... phát triển chương trình giáo dục nhà trường * Làm việc nhóm: Trao đổi nội dung sau: - Anh chị tầm quan trọng việc phát triển CT Giáo dục nhà trường Hãy phân tích yêu cầu hoạt động quy trình phát...
 • 13
 • 2,612
 • 8

Xây dựng câu hỏi theo định hướng đánh giá năng lực học sinh trong dạy học phần cơ học Vật lí 10

Xây dựng câu hỏi theo định hướng đánh giá năng lực học sinh trong dạy học phần cơ học Vật lí 10

Khoa học xã hội

... tiễn 1.3 Câu hỏi định hướng đánh giá lực học sinh dạy học Vật lí Chương trình dạy học định hướng đánh giá lực xây dựng sở chuẩn lực mơn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học HS Hệ thống ... Vật lí 10 chương trình chuẩn Giả thuyết khoa học Có thể xây dựng hệ thống câu hỏi theo định hướng đánh giá lực học sinh thông qua dạy học hai chương “ Động học chất điểm” “ Động lực học chất điểm” ... hỏi theo định hướng đánh giá lực học sinh dạy học Vật lí trường THPT • Về thực tiễn - Xây dựng 52 câu hỏi theo định hướng đánh giá lực học sinh dạy học kiến thức mới, tập, thực hành, tổng kết chương...
 • 92
 • 1,178
 • 12

quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện yên thế, tỉnh bắc giang

quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... Đổi giáo dục tiểu học yêu cầu đảm bảo chất lƣợng giáo dục tiểu học 1.3.1 Những vấn đề chung đổi giáo dục tiểu học 1.3.1.1 Đổi chương trình giáo dục phổ thông a Căn pháp lý việc đổi chương trình ... chung đổi giáo dục tiểu học 16 1.3.2 Các yêu cầu để đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học 19 1.4 Định hướng nội dung quản lý dạy học theo yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục trường tiểu học ... Các yêu cầu để đảm bảo chất lƣợng giáo dục tiểu học 1.3.2.1 Đổi chương trình nội dung giáo dục tiểu học a Đổi chương trình cấp tiểu học - Chương trình cấp TH quy định mục tiêu, kế hoạch giáo dục...
 • 89
 • 1,305
 • 0

Quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Quản trị kinh doanh

... chung đổi giáo dục tiểu học 16 1.3.2 Các yêu cầu để đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học 19 1.4 Định hướng nội dung quản lý dạy học theo yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục trường tiểu học ... Tiếng Việt học sinh Tiểu học n Thế từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2009 - 2010 32 Bảng 2.2.1.b Kết xếp loại đạo đức học sinh Tiểu học Yên Thế từ năm học 20072008 đến năm học 2009 - ... phổ thơng xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, SGK phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cơng nghiệp hố - đại...
 • 27
 • 303
 • 0

DSpace at VNU: Thiết kế quy trình bài học môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

DSpace at VNU: Thiết kế quy trình bài học môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu khác

... phát triển lực chung HS”; lực đặc thù năng lực mà môn học có ưu hình thành phát triển [cho HS] (do đặc điểm mơn học đó) Một lực lực đặc thù nhiều môn học khác [2, tr.6] Các lực chung xác định ... xác định theo định hướng pháp triển phẩm chất, lực HS Trong Dự thảo Chương trình phổ thơng tổng thể Bộ Giáo dục Đào tạo, phẩm chất, lực chung cốt lõi cần hình thành phát triển cho HS phổ thơng ... hiệu tình linh hoạt…” [1, tr.22] Theo Dự thảo chương trình tổng thể giáo dục phổ thông sau 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo, lực “khả thực thành công hoạt động bối cảnh định nhờ huy động tổng hợp kiến...
 • 9
 • 187
 • 0

KẾ HOẠCH Đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh và đổi mới kiểm tra đánh giá và hướng dẫn họ sinh tự học, năm học 2017 2018

KẾ HOẠCH Đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh và đổi mới kiểm tra đánh giá và hướng dẫn họ sinh tự học, năm học 2017 2018

Toán học

... tương tác học (học sinhgiáo viên, học sinhhọc sinh, học sinh – tài liệu học tập); 2.2.2 Đổi kiểm tra, đánh giá - Đổi kiểm tra đánh giá theo hướng trọng đánh giá phẩm chất lực học sinh Chú ... tự học: (1) Tự học khơng theo đường nhà trường, học thông qua thực tế, (2) Tự học trường, lớp; tự học ngồi giò lên lớp, (3) tự học nhà; - Hướng dẫn học sinh bốn giai đoạn trình tự học: (1) Tự nghiên ... KTKN, định hướng PP KT dạy học tích cực phù hợp nội dung dạy đối tượng học sinh Định hướng cụ thể việc phát triển lực học sinh Chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học Lên lớp theo kế hoạch tổ; - Xác định...
 • 12
 • 1,240
 • 0

SKKN DẠY HỌC CẤU TRÚC RẼ NHÁNH THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC VÀ ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC HỌC SINH

SKKN DẠY HỌC CẤU TRÚC RẼ NHÁNH THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC VÀ ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC HỌC SINH

Tin học

... việc yêu thích học tin học phận học sinh số em có định hướng nghề nghiệp sau Bảng số liệu kết đạt học sinh lớp 11 năm học 2014 -2015 sau thực đề tài: Không đạt yêu STT Lớp Sỉ số Đạt yêu cầu 11A1 ... (chủ biên) - Sách giáo khoa, sách giáo viên tin học lớp 11 2) Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng tích cực, định hướng phát triển lực học sinh 3) Quách Tuấn ... THEN để học sinh hiểu chương trình viết cho máy tính tức học sinh vượt qua khó khăn, tức phủ định mà trước học sinh không biết, tri thức học sinh tích lũy thêm Học sinh biết cách viết chương trình...
 • 21
 • 308
 • 0

ĐIỀU TRA YÊU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐIỀU TRA YÊU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Điện - Điện tử

... Việt Nam Để đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi phải điều tra yêu cầu đào tạo chuyên ngành kỹ thuật điện tiến tới cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển chung ... chỉ] (5): Tổng số tín 4.3 Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kỹ Thuật Điện, Điện Tử Bộ Giáo Dục Đào Tạo CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Kỹ thuật ... tạo ngành Điện Năng số trường nước 42 4.2 Chương trình đào tạo ngành Điện Năng số trường nước 42 4.3 Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kỹ Thuật Điện, Điện Tử Bộ Giáo Dục Đào Tạo ...
 • 74
 • 92
 • 0

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN FDI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN FDI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ

Quản trị kinh doanh

... Giáo trình Kinh tế phát triển - Trường ĐHKTQD Hà Nội - NXB Thống kê 1997 Cơ sở khoa học số vấn đề chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn 2020 -Viện Chiến lược Phát ... nhân phát triển chung đất nước Việt Nam ********* KẾTLUẬN Quốc tế hóa đời sống kinh tế xu hướng khách quan, phát triển tất yếu sản xuất xã hội, sở phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất Xu hướng ... mạnh môi trường đầu tư Việt Nam III GIẢIPHÁPHUYĐỘNGVÀSỬDỤNGHIỆUQUẢVỐNFDIĐÁPỨNGYÊUC ẦUPHÁTTRIỂNCỦANỀNKINHTẾ Trên sở phân tích thuận lợi, khó khăn dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001-2005,...
 • 17
 • 234
 • 0

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại việt nam trong giai đoạn mới

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại việt nam trong giai đoạn mới

Kinh tế - Thương mại

... thiếu để điều chỉnh quan hệ kinh tế- xã hội phát sinh theo tiến trình phát triển kinh tế thị trường trình hội nhập kinh tế quốc tế Để đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phải tiến tới ... động Nhà nước hành quốc gia nhiều điểm bất cập Nếu trì lâu tình trạng tạo tác động kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trước yêu cầu phát triển sâu kinh tế thị trường theo định hướng ... chất quan hệ Nhà nước với công dân - Việc điều chỉnh, đổi chức năng, nhiệm vụ máy hành Nhà nước cấp, quan hành chậm, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, chưa...
 • 7
 • 497
 • 4

Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn fdi đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế

Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn fdi đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... đáp ứng yêu cầu phát triển cđa nỊn kinh tÕ Mơc tiªu định hớng phát triển kinh tế giai đoạn từ đến năm 2005 Giải pháp huy động sử dụng hiệu vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát ... pháp lý vững cho trình đầu t nh: Luật ngân hàng, luật bảo hiểm, luật cạnh tranh III Một số giảp pháp nhằm thu hút fdi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Mục tiêu định hớng phát triển kinh tế Với ... Giải pháp huy động sử dụng hiệu vốn fdi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Trên sở phân tích thuận lợi, khó khăn dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001-2005, chuyên gia quản lý đầu...
 • 44
 • 431
 • 0

Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn fdi đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế .doc

Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn fdi đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế .doc

Kinh tế - Thương mại

... đáp ứng yêu cầu phát triển cđa nỊn kinh tÕ Mơc tiªu định hớng phát triển kinh tế giai đoạn từ đến năm 2005 Giải pháp huy động sử dụng hiệu vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát ... pháp lý vững cho trình đầu t nh: Luật ngân hàng, luật bảo hiểm, luật cạnh tranh III Một số giảp pháp nhằm thu hút fdi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Mục tiêu định hớng phát triển kinh tế Với ... Giải pháp huy động sử dụng hiệu vốn fdi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Trên sở phân tích thuận lợi, khó khăn dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001-2005, chuyên gia quản lý đầu...
 • 44
 • 436
 • 1

Giải pháp huy động vốn & sử dụng hiệu qủa vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế

Giải pháp huy động vốn & sử dụng hiệu qủa vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... đáp ứng yêu cầu phát triển cđa nỊn kinh tÕ Mơc tiªu định hớng phát triển kinh tế giai đoạn từ đến năm 2005 Giải pháp huy động sử dụng hiệu vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát ... pháp lý vững cho trình đầu t nh: Luật ngân hàng, luật bảo hiểm, luật cạnh tranh III Một số giảp pháp nhằm thu hút fdi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Mục tiêu định hớng phát triển kinh tế Với ... Giải pháp huy động sử dụng hiệu vốn fdi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Trên sở phân tích thuận lợi, khó khăn dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001-2005, chuyên gia quản lý đầu...
 • 44
 • 410
 • 0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

Quản trị kinh doanh

... tại,cơ bản,quyết định nghiệp phát triển đất nước.Mặt khác,với thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam nay,việc khai thác sử dụng phát triển nguồn lực cho có hiệu nhất ,đáp ứng yêu cầu phát triển vấn đề ... giáo dục chio người,toàn dân giáo dục suốt đời;là người cho giáo dục, vì giáo dục; mỗi người phải tự học, tự đào tạo qua thực tiễn • Dân chủ hóa giáo dục động lực quan trọng thúc đẩy tinh động ,năng ... vấn đề sau: Đi sâu phân tích thực trạng nguồn nhân lực từ mặt trình độ văn hố, trình độ chun mơn, bất cập nguồn nhân lực với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội năm vừa qua Trên sở dự báo yêu cầu...
 • 38
 • 724
 • 6

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tại VN

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tại VN

Kinh tế - Thương mại

... thiếu để điều chỉnh quan hệ kinh tế- xã hội phát sinh theo tiến trình phát triển kinh tế thị trường trình hội nhập kinh tế quốc tế Để đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phải tiến tới ... động Nhà nước hành quốc gia nhiều điểm bất cập Nếu trì lâu tình trạng tạo tác động kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trước yêu cầu phát triển sâu kinh tế thị trường theo định hướng ... chất quan hệ Nhà nước với công dân - Việc điều chỉnh, đổi chức năng, nhiệm vụ máy hành Nhà nước cấp, quan hành chậm, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, chưa...
 • 7
 • 257
 • 1

Xem thêm