đáp án ngân hàng câu hỏi thi của các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ kỹ thuật đo lường 1a

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi của các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ kỹ thuật đo lường 1a

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi của các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ kỹ thuật đo lường 1a

Cao đẳng - Đại học

... hai nhánh đối trở hai nhánh lại phải ngợc tính chất (một 27 nhánh có tính chất cảm nhánh có tính chất dung), hai nhánh kề trở hai nhánh lại phải có tính chất Dựa nhận xét ngời ta đa sơ đồ đo điện ... Ampemét Volmét để đo điện trở phơng pháp gián tiếp Ampemét có thang đo 1A, cấp xác Volmét có thang đo 150V, cấp xác 1.5 Khi đo ta đợc số hai đồng hồ là: I = 1A, U =100V Hãy tính sai số tuyệt ... mạch điện hệ thống cung cấp điện, nhiên phần lớn giá trị chúng thay đổi theo nhiệt độ, theo điều kiện môi trờng Vì lắp ráp, vận hành mạch điện, thí nghiệm, nghiệm thu mạch điện, hệ thống cung...
 • 49
 • 1,338
 • 7

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi học phần: Các quá trình gia công

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi học phần: Các quá trình gia công

Cơ khí - Chế tạo máy

... điểm) Đáp án ngân hàng câu hỏi thông qua môn làm sở để làm đáp án đề thi cho ngành Chế tạo máy, ngành điện, điện tử, luyện kim cán thép, động lực, sư phạm kỹ thuật, … theo học chế 150 tín THÔNG ... môn: Công nghệ vật liệu Trường đại học kỹ thuật công nghiệp-Khoa Cơ khí Nội dung tập: 4.3.1 Hàn giáp mối (2,5 điểm) - Tính dq (0,5 điểm) - Tính Ih (0,5 điểm) - Tính Vh (1 điểm) - Tính Th (0,5 ... điểm) - Tính dq (0,5 điểm) - Tính Ih (0,5 điểm) - Tính Vh (0,5 điểm) - Tính Th (0,5 điểm) 4.3.3 Hàn tự động lớp thuốc bảo - Tính dd (0,5 điểm) - Tính Ih (0,5 điểm) - Tính Vd (0,5 điểm) - Tính Vh...
 • 10
 • 2,149
 • 24

Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần học phần: Kỹ thuật đo lường 1b

 Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần học phần: Kỹ thuật đo lường 1b

Cao đẳng - Đại học

... ĐỀ THI Mỗi đề thicâu hỏi Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi lý thuyết (Phần: 4.1; 4.2) câu hỏi tập (Phần: 4.3; 4.4) NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 CÂU HỎI LOẠI (2 ĐIỂM) Trình bày sơ đồ cấu trúc thi t bị đo ... THI KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1b Sử dụng cho hệ đại học theo chuyên ngành: Điều khiển Tự động 1.NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Sinh viên nắm nguyên lý thi t bị đo lường, cách đánh giá sai số, ... ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Bộ môn: Đo lường & ĐKTĐ Thái nguyên ngày 03 tháng 08 năm 2007 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KỸ THUẬT...
 • 7
 • 1,275
 • 17

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC

Điện - Điện tử

... hoạt động hệ thống lò sưởi + quạt gió Hoạt động theo nguyên tắc: Khi khởi động lò bật trước 10s để tạo nóng bật quạt Chạy hệ thống 10 phút Khi dừng lò tắt trước 5s tắt quạt 18 Hãy thi t kế mạch ... trình theo LAD, STL cho hệ thống lò sưởi + quạt gió Hoạt động theo nguyên tắc: Khi khởi động lò bật trước 8s để tạo nóng bật quạt Khi dừng lò tắt trước 6s tắt quạt 13 ứng dụng S7-200 lập trình theo ... trình theo LAD, STL cho mạch khống chế khởi động động chiều kích từ độc lập qua cấp điện trở phụ hãm động để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? ứng dụng S7-200 lập trình theo LAD, STL cho hệ thống...
 • 7
 • 1,445
 • 33

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO docx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO docx

Cao đẳng - Đại học

... điểm 10 NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI - Mỗi đề thicâu hỏi - Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi lý thuyết (phần 4.1; 4.2) câu hỏi tập (phần, 4.3, 4.4) NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 CÂU HỎI LOẠI (2 ĐIỂM) Nêu quy ... dụng cho hệ đại học theo chuyên ngành: Các ngành toàn trường NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Thi kết thúc học phần thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Khoa Điện tử Bộ môn: KHMT&CNPM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2008 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI NGÔN NGỮ...
 • 5
 • 807
 • 5

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: hệ thống thông tin công nghiệp 1a docx

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: hệ thống thông tin công nghiệp 1a docx

Hóa học - Dầu khí

... phân loại hệ thống thông tin đo lường theođồ cấu trúc Trình bày cách phân loại hệ thống thông tin đo lường theo tín hiệu vào Trình bày cách phân loại hệ thống thông tin đo lường theo tín hiệu ... chấm điểm theo thang điểm 10 NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI Mỗi đề thicâu hỏi Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi lý thuyết (Phần: 4.1; 4.2) câu hỏi tập (Phần 4.3) NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 CÂU HỎI LOẠI (3 ... sản xuất Trình bày hệ thống chẩn đo n kỹ thuật Lấy ví dụ hệ thống chẩn đo n kỹ thuật thực tế Trình bày hệ thống kiểm tra kỹ thuật Lấy ví dụ hệ thống kiểm tra kỹ thuật thực tế THÔNG QUA BỘ MÔN THÔNG...
 • 3
 • 958
 • 3

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: hệ thống thông tin công nghiệp 1b docx

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: hệ thống thông tin công nghiệp 1b docx

Hóa học - Dầu khí

... phân loại hệ thống thông tin đo lường theođồ cấu trúc Trình bày cách phân loại hệ thống thông tin đo lường theo tín hiệu vào Trình bày cách phân loại hệ thống thông tin đo lường theo tín hiệu ... hệ thống đo tác động nối tiếp Trình bày hệ thống đo tác động song song Trình bày hệ thống đo tác động song song nối tiếp Trình bày hệ thống chẩn đo n kỹ thuật Trình bày hệ thống kiểm tra kỹ thuật ... chấm điểm theo thang điểm 10 NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI Mỗi đề thicâu hỏi Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi lý thuyết (Phần: 4.1; 4.2; 4.3) câu hỏi tập (Phần 4.4) NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 CÂU HỎI LOẠI...
 • 4
 • 723
 • 3

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC docx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC docx

Báo cáo khoa học

... hoạt động hệ thống lò sưởi + quạt gió Hoạt động theo nguyên tắc: Khi khởi động lò bật trước 10s để tạo nóng bật quạt Chạy hệ thống 10 phút Khi dừng lò tắt trước 5s tắt quạt 18 Hãy thi t kế mạch ... trình theo LAD, STL cho hệ thống lò sưởi + quạt gió Hoạt động theo nguyên tắc: Khi khởi động lò bật trước 8s để tạo nóng bật quạt Khi dừng lò tắt trước 6s tắt quạt 13 ứng dụng S7-200 lập trình theo ... trình theo LAD, STL cho mạch khống chế khởi động động chiều kích từ độc lập qua cấp điện trở phụ hãm động để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? ứng dụng S7-200 lập trình theo LAD, STL cho hệ thống...
 • 7
 • 1,002
 • 7

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC pptx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC pptx

Cao đẳng - Đại học

... khởi động động theo tốc độ 33 Nêu nhận xét nguyên tắc điều khiển theo tốc độ 34 Trình bày nội dung nguyên tắc khởi động động theo dòng điện 35 Trình bày ý nghĩa bảo vệ tín hiệu hóa hệ thống 36 Nêu ... trở phụ hãm động để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 16 Vẽ mạch khống chế cho hệ thống lò sưởi + quạt gió Hoạt động theo nguyên tắc: Khi khởi động: Lò trước t1 để tạo nóng bật quạt Khi dừng ... động theo nguyên tắc: Khi khởi động lò bật trước 10s để tạo nóng bật quạt Chạy hệ thống 10 phút Khi dừng lò tắt trước 5s tắt quạt 18 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y =...
 • 5
 • 671
 • 1

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG ppt

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG ppt

Cơ khí - Chế tạo máy

... p + 1)3 -Viết phương trình vi phân mô tả hệ Y(p) -Xét ổn định cho hệ cho kết luận số nghiệm có phần thực dương phương trình đặc tính hệ thống 43 Cho hệ điều khiển có cấu trúc X(p ) W1 = (-) W1 ... 1) W2 = 0,1 Hãy vẽ đặc tính L(ω) cho hệ 25 cho hệ điều khiển có cấu trúc W5 W4 (-) X • (-) W1 (-) W2 • W3 • (-) W6 W8 W7 • Hãy xác định hàm truyền cho hệ theo W1÷W8 26 Cho hệ điều khiển có cấu ... đặc tính hệphần thực dương Cho hệcấu trúc U(p) Y(p) W1 (-) W2 Với: W1 = (30 P + 200) ; W2 = p (0.1 p + 1)(0.0002 p + 1) (0, 03 p + 1) (0,5 P + 2) Hãy thi t kế sơ đồ nguyên lý mạch hiệu chỉnh...
 • 17
 • 1,608
 • 29

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC 1 pptx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC 1 pptx

Cơ khí - Chế tạo máy

... khởi động động theo tốc độ 33 Nêu nhận xét nguyên tắc điều khiển theo tốc độ 34 Trình bày nội dung nguyên tắc khởi động động theo dòng điện 35 Trình bày ý nghĩa bảo vệ tín hiệu hóa hệ thống 36 Nêu ... trở phụ hãm động để dừng máy theo nguyên tắc thời gian ? 16 Vẽ mạch khống chế cho hệ thống lò sưởi + quạt gió Hoạt động theo nguyên tắc: Khi khởi động: Lò trước t1 để tạo nóng bật quạt Khi dừng ... động theo nguyên tắc: Khi khởi động lò bật trước 10s để tạo nóng bật quạt Chạy hệ thống 10 phút Khi dừng lò tắt trước 5s tắt quạt 18 Hãy thi t kế mạch số có đầu vào cho phương trình sau : y =...
 • 5
 • 483
 • 2

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1a (3 TÍN CHỈ) pdf

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1a (3 TÍN CHỈ) pdf

Điện - Điện tử

... ĐỀ THI Mỗi đề thicâu hỏi Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi lý thuyết (Phần: 4.1; 4.2) câu hỏi tập (Phần: 4.3; 4.4) NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 CÂU HỎI LOẠI (2 ĐIỂM) Trình bày sơ đồ cấu trúc thi t bị đo ... THI KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1a Sử dụng cho hệ đại học theo chuyên ngành: Kỹ thuật điện, SPKT điện 1.NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Sinh viên nắm nguyên lý thi t bị đo lường, cách đánh giá sai ... ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ Bộ môn: Đo lường & ĐKTĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Thái nguyên ngày 03 tháng 08 năm 2008 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KỸ THUẬT...
 • 8
 • 583
 • 6

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ potx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ potx

Điện - Điện tử

... PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Thi kết thúc học phần thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10 NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI - Mỗi đề thicâu hỏi - Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi phần 4.1; ... cho hệ đại học theo chuyên ngành: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Yêu cầu sinh viên nắm kiến thức việc khảo sát tín hiệu hệ thống xử lý tín hiệu số miền Z, miền tần số liên tục ω thi t ... ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Khoa Điện tử Bộ môn: Điện tử Viễn Thông CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 12 tháng năm 2007 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI XỬ LÝ TÍN...
 • 8
 • 646
 • 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ docx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ docx

Cao đẳng - Đại học

... DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Nội dung đề thi phải bao quát 50% chương trình môn học; câu chương II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Tự luận, thời lượng 90 phút III NGUYÊN TẮC TỔ HỢP CÂU HỎI LÀM ĐỀ THI ... So sánh giống khác điện trường biến thi n điện trường dừng Câu 17 So sánh giống khác từ trường tĩnh từ trường dừng Câu 18 So sánh giống khác từ trường tĩnh từ trường biến thi n Câu 19 So sánh ... (L4.2) câu điểm (L4.1) Kiểu thứ ba: Nếu tập điểm (B4.1+B4.2), kết hợp với: + câu lý thuyết 1,5 điểm (L4.2) + Hoặc: câu 2,0 điểm (L4.3)và câu điểm (L4.1) Mỗi buổi thi phải tổ hợp đề thi IV NGÂN HÀNG...
 • 7
 • 621
 • 4

Xem thêm