đáp án mã đề 150 môn tiếng anh thi thử đại hoc lần 1 năm 2013

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH, CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH, CÓ ĐÁP ÁN

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ®Ò 15 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ Question 31: ... obviously Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/...
 • 7
 • 1,676
 • 23

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN TIẾNG ANH, CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN TIẾNG ANH, CÓ ĐÁP ÁN

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... applicant’s work, Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... they today Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... voluntarily Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/...
 • 7
 • 1,664
 • 59

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ®Ò 15 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... achieved from the use of them In the third era of nutritional history in the early 19 50's to mid -19 60's, vitamin therapy began to fall into disrepute Concomitant with this, nutrition education in medical ... the main stress in each of the following questions Question 16 : A responsibility Question 17 : A surprise Question 18 : A trouble Question 19 : A preferential Question 20: A holiday B conversation...
 • 6
 • 325
 • 2

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ®Ò 15 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ Question 31: ... obviously Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/...
 • 7
 • 351
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 1 potx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 1 potx

Cao đẳng - Đại học

... questions Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... of malaria Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... declined Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/...
 • 8
 • 585
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 2 docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 2 docx

Cao đẳng - Đại học

... thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ANSWER KEY CODE 423 C B A D B B B C C 10 D 11 A 12 C 13 D 14 B 15 B 16 C 17 C 18 A 19 C ... influenza Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... going to Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/...
 • 8
 • 423
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 3 potx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 3 potx

Cao đẳng - Đại học

... CODE 216 Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT D C A A C A C B A 10 D 11 D 12 ... communication Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... indicate the Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/...
 • 8
 • 408
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 4 potx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ 14 -15 ? A As examples ... 61 A 62 D 63 A 64 C 65 C Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT B A C A 10 ... correction Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/...
 • 8
 • 375
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 5 ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 5 ppt

Cao đẳng - Đại học

... day before Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... general public Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... / attend Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 6
 • 450
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 6 pot

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 6 pot

Cao đẳng - Đại học

... HUỆ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH - LẦN NĂM 2 011 1C, 2D, 3A, 4C, 5C, 6C, 7B, 8D, 9C, 10 C, 11 B, 12 C, 13 D, 14 B, 15 A, 16 A, 17 A, 18 A, 19 A, 20B, 21C, 22A, 23B, 24A, 25C, 26C, 27A, 28C, 29D, 30A, 31D, ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Trang 4/7 - đề thi 10 9 Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Trang 5/7 - đề thi 10 9 Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 7
 • 413
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 7 doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh ĐỀ 7 doc

Cao đẳng - Đại học

... 27 D 28 B 29 A 41 B 42 C 43 B 44 B 45 D 46 A 47 D 48 B 49 D 61 C 62 A 63 A 64 D 65 C 66 A 67 C 68 A 69 C Code 423 10 D 11 A 12 C 13 D 14 B 15 B 16 C 17 C 18 A 19 C 20 D 30 B 31 C 32 D 33 A 34 ... Question 18 : On the second thought, I believe I will go with you to the theater A Upon reflection B After discussing with my wife C For this time only D For the second time Question 19 : I have ... cheese C salt and pepper D here and there Question 44: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester! B: …………………but I think it’s quite easy A I couldn’t agree more B I understand...
 • 8
 • 380
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ppt

Cao đẳng - Đại học

... for each of the blanks 71 to 80 The first question we might ask is: What can you learn in college that will help you in being an employee? The schools teach a ( 71) many things of value to the ... teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that it is perhaps most valuable for the future employee to know But very few students bother (72) it This basic ... eggs, even designer eggs, it seems that doing this without regulating dietary fat will probably not help reduce the blood cholesterol level Question 61: What is the main purpose of the passage?...
 • 6
 • 796
 • 12

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: Tiếng Anh TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN potx

Cao đẳng - Đại học

... the blanks from 31- 40 The role of translation enabling literature to pass beyond its natural frontiers is receiving growing recognition In view of the general increase in this 31 _ , it is not ... annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 19 90s As Carolyn Doppelt Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 19 70s was the decade ... of women entering management, and the 19 80s turned out to be the decade of the woman entrepreneur" What are some of the factors behind this trend? For one thing, as more women earn advanced degrees...
 • 7
 • 1,145
 • 18

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh -trường chuyên nguyễn huệ

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh -trường chuyên nguyễn huệ

Cao đẳng - Đại học

... 10 A 50 B 10 C 50 C 10 C 50 D 10 C 50 A 11 A 51 A 11 A 51 C 11 A 51 B 11 A 51 B 12 D 52 D 12 D 52 D 12 C 52 B 12 D 52 B 13 C 53 C 13 A 53 D 13 B 53 A 13 B 53 B 14 B 54 A 14 B 54 B 14 A 54 A 14 ... END www.DeThiThuDaiHoc.com Page 6/8 – Test code 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com TIẾNG ANH THI THỬ LẦN 1- 2 013 - NGUYỄN HUỆ- ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ 13 2 209 357 485 C 41 A B 41 B D 41 C B 41 C C 42 C D 42 ... 15 B 55 C 15 C 55 B 15 D 55 D 15 B 55 B 16 B 56 D 16 A 56 A 16 A 56 C 16 B 56 D 17 B 57 C 17 B 57 B 17 D 57 D 17 B 57 A 18 C 58 B 18 B 58 C 18 A 58 B 18 C 58 B 19 D 59 B 19 C 59 C 19 D 59 A 19 ...
 • 8
 • 2,092
 • 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 MÔN TIẾNG ANH

Ngoại Ngữ

... HUỆ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH - LẦN NĂM 2 011 1C, 2D, 3A, 4C, 5C, 6C, 7B, 8D, 9C, 10 C, 11 B, 12 C, 13 D, 14 B, 15 A, 16 A, 17 A, 18 A, 19 A, 20B, 21C, 22A, 23B, 24A, 25C, 26C, 27A, 28C, 29D, 30A, 31D, ... B 60 A 61 C 62 A 63 A 64 D 65 C 66 A 67 C 68 A 69 C 70 D 71 C 72 C 73 B 74 B 75 B 76 B 77 A 78 A 79 D 80 B Code 423 Page 14 of 19 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2 013 ĐỀ LUYỆN THI (Đề thi có ... 79C, 80A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 013 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút Không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: ……………………………………………… ĐỀ THI GỒM...
 • 19
 • 283
 • 0

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... A C D C 10 A D C A 40 A D D A 11 A B C D 41 B A A D 12 C C B A 42 C B C B 13 B C D A 43 B A C D 14 B C A D 44 D D A D 15 D B A B 45 A A C D 16 B A B A 46 B C B B 17 C B A A 47 C C A C 18 C B B ... Câu 13 2 209 357 485 Câu 13 2 209 357 485 D D D D 31 B D B B D B C C 32 D A B C B C C C 33 D D C B A C D A 34 D C A A A A C ... D 16 B A B A 46 B C B B 17 C B A A 47 C C A C 18 C B B C 48 C B C A 19 C D A D 49 B A A A 20 C A B D 50 C C A A 21 C D C D 51 A D B A 22 B B C A 52 D D C B 23 D C D C 53 B B C C 24 B C B D 54...
 • 2
 • 543
 • 1

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - đề 212

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212

Hóa học

... 15 ,4 gam B 19 ,5 gam C 14 ,8 gam D 16 ,8 gam Câu 38: Trộn m1 gam dung dịch AlCl3 13 ,35 % với m2 gam dung dịch Al2(SO4)3 17 ,1 % thu 350g dung dịch A số mol Cl- gấp 1, 5 lần số mol SO42- Thêm 81, 515 g ... 2,2848 lít khí B (đktc) Biết trung hòa hết dung dịch A cần 10 0ml dung dịch H2SO4 0 ,12 M Gía trị P2 ? A 1, 25 B 1, 12 C 1, 18 C 1, 15 Câu 13 : Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH Na2CO3 ... dịch KOH 40% ? A 39 : 13 6 B 13 : 68 C 18 : 204 D 13 : 51 Câu 43: Xà phòng hóa hoàn toàn 10 0 gam chất béo X cần dùng vừa đủ 10 0 ml dung dịch NaOH 0,8M, sau phản ứng thu 10 0, 81 gam xà phòng Xác định...
 • 6
 • 505
 • 6

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

Hóa học

... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu đề 11 1 đề 222 đề 333 đề 444 C D B B C D A ... A C B D A C C D D B A A B B A D A 10 A D B D 11 B C B B 12 B C C A 13 B B A A 14 A B A D 15 A A D C 16 A B B D 17 D B A D 18 B B C A 19 A A C D 20 D A B B 21 B A D B 22 A D B A 23 A C C C 24 ... D 18 ,5 gam Câu 40 Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu 2,24 lít CO2 (đktc) Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu 1, 12 lít CO2 (đktc) Vậy V V1...
 • 6
 • 724
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

Hóa học

... N2O4 tăng lên 16 lần nồng độ NO2 A tăng 16 lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Hết TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC; ... 7, 616 lít khí CO2 (đktc) 10 ,8 gam H2O Giá trị m A 10 ,84 B 11 ,44 C 9,44 D 14 ,84 Giải: nCO2 0,34 mol nH2O= 0,6 mol nH2O > nCO2 ancol đơn chức na= 0,34 (n +1) a= 0,6 a= 0,26 ; n = 17 /13 m= (14 .n+ 18 )a ... tăng lên 16 lần nồng độ NO2 19 A tăng 16 lần Giải: B tăng lần C tăng lần [ NO2 ] Kcb= N O4 Khi N2O4 tăng 16 lần để Kcb không đổi [NO2] tăng lần 20 D giảm lần ...
 • 20
 • 626
 • 8

Xem thêm