đáp án focus on grammar 5

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

BỘ đề THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC tư PHÁP hộ TỊCH năm 2010 (có đáp án và biểu điểm)

Quản lý nhà nước

... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... (1 .5 điểm) * Trả lời rõ ràng, rành mạch (1 điểm) Câu 7: Anh/chị cho biết giá trị pháp lý loại giấy tờ hộ tịch quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân? Đáp án: - Điều Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP ... người làm chứng trách nhiệm người làm chứng việc hộ tịch? Đáp án: Theo quy định Điều Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP người làm chứng phải đáp ứng hai điều kiện: (1 điểm) - Phải người có lực hành vi...
 • 22
 • 8,133
 • 42

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Bộ đề thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi

Tài liệu khác

... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... 20 05 (3 điểm) - Tuy nhiên, theo quy định khoản điều 651 BLDS 20 05, di chúc miệng bị hủy bỏ sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc sống, minh mẫn, sáng suốt (4 điểm) - Trong ... cầu Toà án định tuyên bố cha bà chết (2 điểm) - Điểm g khoản Điều 22 Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP ngày 27/12/20 05 quy định (2 điểm): Trường hợp người bị Tòa án tuyên bố chết định Tòa án có hiệu...
 • 33
 • 412
 • 1

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

bộ đề thi công chức tư pháp - hộ tịch giỏi ( có đáp án và biểu điểm)

Giáo dục hướng nhiệp

... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... (1 .5 điểm) * Trả lời rõ ràng, rành mạch (1 điểm) Câu 7: Anh/chị cho biết giá trị pháp lý loại giấy tờ hộ tịch quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân? Đáp án: - Điều Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP ... người làm chứng trách nhiệm người làm chứng việc hộ tịch? Đáp án: Theo quy định Điều Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP người làm chứng phải đáp ứng hai điều kiện: (1 điểm) - Phải người có lực hành vi...
 • 15
 • 426
 • 0

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

bộ đề thi công chức tư pháp-hộ tịch giỏi năm 2010

Giáo dục hướng nhiệp

... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... 20 05 (3 điểm) - Tuy nhiên, theo quy định khoản điều 651 BLDS 20 05, di chúc miệng bị hủy bỏ sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc sống, minh mẫn, sáng suốt (4 điểm) - Trong ... cầu Toà án định tuyên bố cha bà chết (2 điểm) - Điểm g khoản Điều 22 Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP ngày 27/12/20 05 quy định (2 điểm): Trường hợp người bị Tòa án tuyên bố chết định Tòa án có hiệu...
 • 33
 • 263
 • 0

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp  hộ tịch, qua thực tiễn thành phố hà nội

Khoa học xã hội

... pháp – hộ tịch Trước Luật cán bộ, công chức năm 2008 đời, Việt Nam tồn song song 02 thuật ngữ “Cán TP-HT” “Công chức TP-HT” Thuật ngữ “Cán TP-HT” nhắc tới Nghị định 158 /20 05/ NĐ-CP thông tư 01/2008/TT-BTP ... trấn TP-HT đồng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ba Đình 14 20 05 Hoàn Kiếm 18 32 14 06 Đống Đa 21 47 21 05 Hai Bà Trƣng 20 45 19 08 Long Biên 14 30 Chƣa có thống kê ... Mai 14 36 13 05 Bắc Từ Liêm 13 22 06 01 Nam Từ Liêm 10 16 05 03 Thanh Trì 16 29 11 03 Đông Anh 24 46 22 Sóc Sơn 26 50 23 05 Mê Linh 18 24 08 Thƣơng Tín 29 36 07 Phú Xuyên 28 30 05 03 Ba Vì 31...
 • 121
 • 207
 • 2

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Thạc sĩ - Cao học

... quyền hạn người cán bộ, công chức đến khả giải công việc người cán bộ, công chức tập thể cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công việc giao lực lãnh đạo, quản lý khả dự báo, phán đoán, xử lý tình ... Kế toán; + Tư pháp - Hộ tịch; + Văn hóa - Xã hội Số lượng công chức cấp xã bố trí theo xếp loại đơn vị hành cấp xã thực theo quy định Nghị định số 159 /20 05/ NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 20 05 Chính ... phải có lực tổ chức thực tiễn + Năng lực sáng tạo, tính đoán Năng lực sáng tạo khả tạo giá trị vật chất tinh thần, đặc biệt tìm đường mới, cách giải ván đề tình luôn biến đổi sở mà không bị gò...
 • 104
 • 321
 • 6

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG: NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

Thạc sĩ - Cao học

... phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ cán bộ, công chức sở Trong nhiều văn kiện Đảng khẳng định vai trò cán nói chung cán cấp sở nói riêng nghiệp cách mạng Cán bộ, công chức cấp xã người gần dân ... hành án dân công tác thi hành án dân địa bàn theo quy định pháp luật Thi hành án hoạt động cụ thể quan, tổ chức cong dân theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, nhằm đưa nội dung định án, địh ... thi hành án vụ việc có giá trị không 50 0.000 26 đồng đạo hướng dẫn quan thi hành án + Cung cấp địa chỉ, tài liệu, điều kiện thu nhập, tài sản người phải thi hành án cho quan thi hành án + Cử đại...
 • 111
 • 236
 • 10

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

công tác tư pháp hộ tịch tại địa phương

Xã hội học

... Trong Nam Nữ A Đăng ký sinh 28 .52 14 356 14164 Con cha mẹ có ĐKKH 2779 1400 13794 Con cha mẹ ĐKKH 7 25 355 370 Con có cha mẹ N2 hồi hương VN 12 Con thứ ba trở lên 738 404 334 B Đăng ký tử 9242 53 14 ... 74 859 95 333 (1989 - 1998) 1998 22662 64 15 8084 15 104 1999 20.104 755 8 8 454 25 141 2000 24.3 95 657 9 10114 11 121 2001 27. 450 6986 11 059 24 136 2002 26.791 753 8 14666 23 206 Nhận xét tình hình chung ... nuôi 75 V Giám hộ 42 33 Con nuôi Con nuôi Đăng ký < 15 tuổi Tổng > 15 tuổi lại 71 3 Trong VI Nhận cha mẹ Con chưa thành Tổng niên nuôi 13 Con thành niên Cha mẹ nhận Con nhận cha mẹ sông Con nhận...
 • 26
 • 1,095
 • 3

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Luật

... cán công chức Tư pháp - hộ tịch; + Từ 30 - 40 tuổi có 3 .58 4 người, chiếm 35, 2%; + Từ 40 - 50 tuổi có 2.863 người, chiếm 28,1%; + Từ 50 - 60 tuổi có 8 05 người, chiếm 7,9%; + Trên 60 tuổi có 50 ... Toà án nhân dân Tối cao tổ chức Toà án nhân dân địa phương ngày 30/3/1961 thì: - Chánh án TAND Tối cao có nhiệm vụ đạo công tác xây dựng tổ chức tư pháp; công tác giáo dục đào tạo cán Toà án; ... đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 04/20 05/ TTLT-TP-NV ngày 05/ 5/20 05 liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ, đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch xã, 50 phường,...
 • 93
 • 1,480
 • 10

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Xã hội học

... 19 /5/ 20 14 nhận sơ yếu lý lịch Về việc báo cáo 777/UBN D công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm 05 06/ 05/ 20 14 hánh 33KH-PTP Kế hoạch theo dõi 19/ 05/ 2 014 tình hình thi hành pháp luật 06 15/ 05/ 20 ... 79/2007/NĐ-CP 3.4 Theo nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2012 phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 23/20 15/ NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 20 15 phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng ... nghiệp chiến 8 85, 6 ha, đất xây dưng 159 ,0 ha, đất lâm nghiệp chiến 56 1,7 ha, đất khác 57 1,63 1.3 Quy mô sở * Bộ máy quản lý - Bộ máy quản lý xã bao gồm: + Ban chấp hành Đảng ủy với 15 đồng chí có...
 • 39
 • 1,457
 • 18

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Cao đẳng - Đại học

... Nghị định số 19/2011/NĐ-CP? A Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ B Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ C Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ... hộ tịch? A Người yêu cầu Tòa án tuyên bố người chết B Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột người bị Tòa án tuyên bố chết A Người thừa kế hợp pháp người bị Tòa án tuyên bố chết Câu 30: Đối ... sinh cho theo quy định Nghị định đăng ký quản lý hộ tịch? A Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh B Trong vòng 45 ngày kể từ ngày sinh C Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh Câu 28: Thời hạn giải thủ...
 • 20
 • 177
 • 0

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương

Báo cáo khoa học

... nh s 50 /20 05/ N-CP ngy 11/4/20 05 thỡ B T phỏp l c quan cú thm quyn qun lý v thc hin vic o to, bi dng nghip v cho i ng cụng chc c quan thi hnh ỏn Ti Quyt nh s 1148/20 05/ Q-BTP ngy 18 /5/ 20 05, Khon ... nhõn ca nhng tn ti, hn ch 50 Phn th ba: PHNG HNG I MI CễNG TC O TO, BI DNG I NG CễNG CHC T PHP A PHNG 53 I Mc tiờu v yờu cu 53 Mc tiờu chung 53 Mc tiờu c th 53 Yờu cu 54 II Gii phỏp i mi cụng ... phỏp song ging ũi hi kt hp tng h song song gia giỏo viờn ging viờn lý thuyt vi giỏo viờn ging thc hnh cựng mt ni dung v thi gian o to, bi dng Trong lnh vc t phỏp, i tng o to, bi dng a dng, phong...
 • 315
 • 314
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch

Giáo dục hướng nhiệp

... Nghị định số 19/2011/NĐ-CP? A Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ B Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ C Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ ... hộ tịch? A Người yêu cầu Tòa án tuyên bố người chết B Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột người bị Tòa án tuyên bố chết A Người thừa kế hợp pháp người bị Tòa án tuyên bố chết Câu 30: Đối ... sinh cho theo quy định Nghị định đăng ký quản lý hộ tịch? A Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh B Trong vòng 45 ngày kể từ ngày sinh C Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh Câu 28: Thời hạn giải thủ...
 • 20
 • 6,871
 • 37

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

bộ đề thi công chức tư pháp các năm mới nhất

Quản lý nhà nước

... ký việc nhận cha, mẹ, con? Đáp án: - Theo quy định khoản Điều 34 Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP (1 điểm) người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) (1 điểm) Trong trường hợp cha mẹ ... (1 .5 điểm) * Trả lời rõ ràng, rành mạch (1 điểm) Câu 7: Anh/chị cho biết giá trị pháp lý loại giấy tờ hộ tịch quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân? Đáp án: - Điều Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP ... người làm chứng trách nhiệm người làm chứng việc hộ tịch? Đáp án: Theo quy định Điều Nghị định số 158 /20 05/ NĐ-CP người làm chứng phải đáp ứng hai điều kiện: (1 điểm) - Phải người có lực hành vi...
 • 15
 • 184
 • 1

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấy

Thạc sĩ - Cao học

... hành án dân Quận: với chức giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận giám đốc Sở Tư pháp quản lý Nhà nước công tác thi hành án địa bàn Quận, phòng có trách nhiệm theo dõi hoạt động quan thi hành án, ... sung, ghi bổ sung họ, tên, chữ ký người ghi bổ sung, ngày tháng năm bổ sung Cán tư pháp phòng Tư pháp đóng dấu vào phần ghi bổ sung Trong trường hợp nội dung sổ đăng ký khai sinh giấy khai sinh ... gian giải Trong thời gian hai ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ Đánh giá công tác đăng ký Hộ tịch phòng Tư pháp quận Cầu Giấy Phòng Tư pháp thành lập vào ngày 28/08/1997 đến tháng 12 năm...
 • 28
 • 775
 • 1

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TU BỔ DI TÍCH VÀ THIẾT BỊ VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG.DOC

Kế toán

... động 5. Lao động có 6.Thu nhập/ tháng 2000 2001 2002 18. 750 .733.082 23. 352 .742.408 24.7 05. 751 .926 127.964.211 214.199.248 397.026.636 31.991. 052 , 75 53 .54 9.812 99. 256 . 659 12.990.108 .51 1 13.603 .59 9.224 ... 12.990.108 .51 1 13.603 .59 9.224 16.649.308.1 05 1.474.924. 357 1 .54 7.393.947 1.346.902.139 11 .51 5.184. 154 12. 056 .2 05. 277 15. 302.4 05. 966 386 371 351 8 050 00 9 05. 814 1.020.200 Chỉ tiêu số tơng đối ĐVT: ... 1.448.000.000 1 .58 2 .54 5.000 950 . 758 .000 743.361.000 229.723.008 71.944.000 43.631.000 51 4.226.000 758 .118.000 1 45. 000.000 150 .000.000 134.964.000 2.341.060 .50 0 7 25. 049 .50 0 V Cơ cấu tổ chức đặc điểm...
 • 32
 • 288
 • 0

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Phân tích khái niệm cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức và chỉ ra những điểm mới so với khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... nghiệp); Trong quan Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Trong quan ngang bộ; Tòa án nhân dân (TAND) cấp (Phó chánh án TAND tối cao; chánh án, phó chánh án tòa chuyên ... Khái niệm cán công chức theo Luật Cán công chức năm 2008 Luật cán bộ, công chức 2008 văn có giá trị pháp lý cao từ trước đến (luật) cắt nghĩa rõ ràng khái niệm cán bộ, công chức Tại Điều Cán bộ, ... khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức Sơ lược khái niệm cán bộ, công chức theo Pháp lệnh CBCC Khoản Điều Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003 quy định: Cán bộ, công...
 • 9
 • 1,704
 • 3

Xem thêm