đáp án đề thi thử thptqg môn văn thpt nguyễn quang diêu lần 1 năm 2016

Đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Nguyễn Quang Diêu

Đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Nguyễn Quang Diêu

Ngữ Văn

... mùa em thơm nếp xơi” (Tây Tiến – Quang Dũng, Theo sách Ngữ văn 12 , tập 1- NXB Giáo dục, 2008) Đáp án đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Nguyễn Quang Diêu lần năm 2 016 Phần I Hướng dẫn chấm Điểm Trả ... chặt chẽ - Đáp ứng 1/ 2 đến 2/3 yêu cầu - Đáp ứng 1/ 3 yêu cầu 1, 5 – 1, 75 1, 0- 1, 25 0,5 – 0,75 d 0,5 e 0,5 -Không đáp ứng yêu cầu yêu cầu - Sáng tạo: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết ... Cơ đáp ứng yêu cầu trên, song luận điểm (giải thích, chứng minh, bình luận) 0,75 chưa đầy đủ liên kết chưa thật chặt chẽ - Đáp ứng 1/ 2 đến 2/3 yêu cầu 0,5 - Đáp ứng 1/ 3 yêu cầu 0,25 - Không đáp...
 • 15
 • 3,187
 • 3

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Quỳnh Lưu 4 năm 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Quỳnh Lưu 4 năm 2015

Tư liệu khác

... Bằng hiểu biết tác phẩm Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi, anh chị bình luận ý kiến Đáp án đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Quỳnh Lưu năm 2 015 Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Câu phương thức biểu đạt nghị luận/nghị ... chẽ - Điểm 1, 0 -1, 25 : Đáp ứng 1/ 2 đến 2/3 yêu cầu - Điểm 0,5 - 0,75: Đáp ứng 1/ 3 yêu cầu - Điểm 0,25: Hầu không đáp ứng yêu cầu yêu cầu - Điểm 0: Không đáp ứng yêu cầu yêu cầu d) Sáng tạo (0,5 ... chỉcó đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): Bàn kết thúc đoạn trích Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi (SGK Ngữ văn 12 , tập 2),...
 • 8
 • 3,356
 • 3

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Nguyễn Trãi 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Nguyễn Trãi 2015

Tư liệu khác

... Đáp án đề thi thử THPTQG mơn Tốn THPT Nguyễn Trãi 2 015 ...
 • 4
 • 435
 • 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán THPT chuyên Thái Nguyên 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán THPT chuyên Thái Nguyên 2015

Tư liệu khác

... Đáp án đề thi thử THPTQG mơn Tốn THPT chun Thái Nguyên 2 015 ...
 • 4
 • 668
 • 1

Đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT Nguyễn Bình năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT Nguyễn Bình năm 2015

Tư liệu khác

... nhà văn Nguyễn Trung Thành nhân vật Việt truyện ngắn “Những đứa gia đình” nhà văn Nguyễn Thi (Sách giáo khoa Ngữ văn 12 , tập hai, Nhà xuất giáo dục, 2 014 ) Đáp án đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT ... Điểm 1, 5 - 1, 75: Cơ đáp ứng yêu cầu trên, song luận điểm (phân tích, so sánh) chưa trình bày đầy đủ liên kết chưa thực chặt chẽ - Điểm 1, 0 -1, 25 : Đáp ứng 1/ 2 đến 2/3 yêu cầu - Điểm 0,5 - 0,75: Đáp ... phân tích, so sánh); biết kết hợp nêu lí lẽ đưa dẫn chứng (2,0 điểm): - Điểm 2,0: Đảm bảo yêu cầu trên; trình bày theo định hướng sau: + Giới thi u nhà văn Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thi, tác phẩm:...
 • 7
 • 385
 • 0

Đáp án Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh 2016

Đáp án Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh 2016

Anh ngữ phổ thông

... 49 A 50 A 51 A 52 D 53 D 54 A 55 D 56 A 57 B 58 D 59 D 60 C 61 A 62 B 63 C 64 B WRITING Part I Finish each of the following sentences ... the door Câu 69 Despite her severe disability Judy participated in many sports Part II In about 14 0 words, write about the advantages of doing exercises ...
 • 3
 • 540
 • 0

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2015 THPT chuyên Thái Nguyên

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2015 THPT chuyên Thái Nguyên

Tư liệu khác

... developed and third-world countries Not only Part ll In about 14 0, write a paragraph about the advantages of reading books Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2 015 THPT chuyên ... rãi Đáp án B discuss something: thảo luận Các động từ khác cầầ n có giới từ theo sau Speak to; talk to/about; debate: suy nghĩ cân nhắc 10 Đáp án A go through: xem xét tỉ mỉ, kỹ lưỡng 11 Đáp án ... sea 61 Đáp án D A, B, C đề cập : including larvae of organisms ranging from sponges and corals to starfish and clams and much more 62 Đáp án B Đoạn văn đề cập đa dạng cách loài biển, so sánh với...
 • 11
 • 2,267
 • 19

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán 2015 chuyên ĐH Sư phạm HN lần 7

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán 2015 chuyên ĐH Sư phạm HN lần 7

Tư liệu khác

... Đáp án đề thi thử THPTQG mơn Tốn 2 015 chun ĐH Sư phạm HN lần ...
 • 4
 • 380
 • 5

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT Quảng La năm 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT Quảng La năm 2015

Tư liệu khác

... family Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT Quảng La năm 2 015 Phần trắc nghiệm: (64 câu - câu 0 ,12 5 điểm) D D C B B D B B A 10 .C 11 .A 12 .C 13 .D 14 .C 15 .B 16 .B 17 .A 18 .C 19 .A 20.D 21. A 22.C ... became popular before 18 91 B There were five players on each side in 18 97 C The name of basketball has been changed since 19 06 D There were nine players on each side in 19 04 season Read the following ... interested in this book Question 5: Hardly had I closed the door when somebody knocked B In about 10 0 -12 0 words, write a paragraph about your family (1, 5 điểm) Giám khảo tự định dựa yêu cầu sau Đáp ứng...
 • 10
 • 520
 • 4

Đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT An Mỹ năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT An Mỹ năm 2015

Tư liệu khác

... thường chứa đựng giá trị nhân văn cao đẹp Đáp án đề thi thử THPTQG môn Văn - THPT An Mỹ năm 2 015 Câu 1: ( Thí sinh trả lời nhiều cách phải bảo đảm ý sau dây) : 1. Đoạn thơ thể tâm tư, tình cảm ... phúc, hướng ánh sáng, vững tin vào sống tương lai.( 1, 5 ) - Đánh giá chung vấn đề : (0,5 ) + Giá trị nghệ thuật , giá trị nội dung + Khẳng định lại vấn đề c/ Kết : Khái quát lại vấn đề , rút ... Hình ảnh so sánh ý nghĩa kháng chiến lửa diễn tả ấm áp, soi đường lối Đảng, cách mạng Cuộc kháng chiến lùi vào khứ, năm tháng quên, kỉ niệm phai nhạt,vẫn lửa, đuốc soi đường nghìn năm sau.( 0,5...
 • 4
 • 402
 • 0

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015

Tư liệu khác

... II: In about 15 0 words, write a paragraph about one of your hobbies Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2 015 A B 17 A 25 A 33 C 41 C 49 D 57 B B 10 C 18 D 26 A 34 ... C A 11 A 19 D 27 C 35 D 43 D 51 A 59 A A 12 D 20 C 28 B 36 A 44 A 52 D 60 C B 13 B 21 D 29 A 37 A 45 B 53 A 61 C B 14 B 22 B 30 B 38 A 46 C 54 B 62 D C 15 C 23 B 31 A 39 D 47 D 55 B 63 D B 16 ... of the 19 20s, in the “swing era” of the late 19 30s and in the peak popularity of modern jazz in the late 19 50s The standard legend about Jazz is that it originated around the end of the 19 th century...
 • 9
 • 551
 • 1

Đề thi thử THPTQG môn hoá THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hoá năm 2017 có đáp án

Đề thi thử THPTQG môn hoá THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hoá năm 2017 có đáp án

Hóa

... 23 ,10 W: www.hoc247.net B 24,45 F: www.facebook.com/hoc247.net C 21, 15 T: 098 18 21 807 D 19 ,10 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT NGUYỄN XUÂN NGUYÊN LẦN ... A 4,68 gam B 1, 17 gam C 3, 51 gam D 2,34 gam Câu 26: Cấu hình electron nguyên tử Cu (Z=29) trạng th|i A 1s22s22p63s23p64s13d10 B 1s22s22p63s23p63d104s1 C 1s22s22p63s23p63d94s2 D 1s22s22p63s23p64s23d9 ... C6H12O6  2n C12H22O 11 h %  0 ,18 mol - Khi t|c dụng với AgNO thì: m  10 8n Ag  14 3,5n AgCl  10 8.2.n C6H12O6  14 3,5.n HCl  53, 23 (g) Câu 25: Chọn D - Ta có: nO(trong oxit)  nH2  0 ,12 mol...
 • 13
 • 248
 • 2

Đề thi thử THPTQG môn hoá THPT Hoàng Hoa Thám, TP.HCM năm 2017 có đáp án

Đề thi thử THPTQG môn hoá THPT Hoàng Hoa Thám, TP.HCM năm 2017 có đáp án

Hóa

... tủa Giá trị m gần với giá trị n{o sau đ}y? A 11 6,89 B 11 8,64 C 11 6, 31 D 11 7,39 Câu 37: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, khơng no có liên kết đơi C=C ph}n ... khan Giá trị a A 10 ,88 B 14 ,72 C 12 ,48 D 13 ,12 Câu 40: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe oxit sắt O chiếm 18 ,49% khối lượng Hòa tan hết 12 ,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu dung dịch ... Trường ĐH v{ THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức lun thi mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ X~ Hội...
 • 15
 • 300
 • 3

Đáp án đề thi thử THPTQG môn vật lí group vật lí 4k

Đáp án đề thi thử THPTQG môn vật lí group vật lí 4k

Vật lý

... x  12  k Do x1 , x2  (0; 4) nên ta nhận hai nghiệm thuộc khoảng (0; 4) phương trình trên,  13     tức  13  Vậy M1  ;  M2  ;  , thử lại ta thấy hai điểm 12 12  12   12  không ... nghiệm phân biệt x1 ; x2  x1  x2  hàm số nghịch biến đoạn  x1 ; x2  Theo định lý Vi-et ta có: x1  x2  2m; x1x2  3m Yêu cầu toán suy x2  x1    x1  x2   x1x2   4m2  12 m    m ...  f '( x) ) nên có đồ thị đối xứng qua trục tung Giả sử f ( x1 )   sin x1   cos x1   cos x1  1  f '( x1 )  1 Chọn B Câu 13 Cho chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vng cạnh 2a tam giác...
 • 10
 • 138
 • 0

đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Ngọc Lâm

đề thi thử THPTQG môn Văn THPT Ngọc Lâm

Ngữ Văn

... nghĩ anh/ chị ý kiến Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 2 016 - THCS & THPT Ngọc Lâm Câu Đọc thơ sau trả lời câu hỏi (3,0 đ) Thang Lá đỏ điểm - Nguyễn Đình Thi - Gặp em cao lộng gió Rừng ... thi lãng mạn thể thơ (0,5đ) PHẦN VIẾT VĂN (6điểm) "Đừng cố gắng trở thành người tiếng mà trước hết người có ích." Hãy viết văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ anh/ chị ý kiến Đáp án đề ... -Lời văn sáng, khơng mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp - Khuyến khích viết sáng tạo B u cầu kiến thức Thí sinh trình bày theo nhiều cách phải bám sát yêu cầu đề bài, cần làm rõ ý sau Giới thi u vấn đề...
 • 7
 • 690
 • 1

đề thi thử THPTQG môn Văn THPT 1

đề thi thử THPTQG môn Văn THPT 1

Ngữ Văn

... Từ đoạn thơ trên, anh/chị có suy nghĩ chiến tranh? Trả lời đoạn văn (Khoảng 5- câu) (0,5 điểm) Phần II: Làm văn (7.0 điểm) Câu 1: (3.0 điểm) Làm việc nhóm từ lâu trở thành hình thức làm việc ... nước Phương Tây Việt Nam làm việc nhóm chưa phát huy hết vị trí vai trò Bằng văn nghị luận ngắn (khoảng trang giấy thi) anh/chị trình bày suy nghĩ thực trạng Câu 2: (4.0 điểm) Phân tích nghệ thuật...
 • 2
 • 400
 • 1

đề thi thử THPTQG môn Văn THPT 2

đề thi thử THPTQG môn Văn THPT 2

Ngữ Văn

... viết văn ngắn (khoảng 600 từ) bày tỏ suy nghĩ ý kiến Câu (4,0 điểm) Cảm nhận anh/chị hai đoạn thơ " Sông Mã xa Tây Tiến Nhớ rừng núi nhớ chơi vơi (Tây Tiến, Quang Dũng, ngữ văn 12 , tập 1, NXB ... già Mình có nhớ nhà Hắt hiu lau xám đậm đà lòng son” (Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12 , tập 1, NXB Giáo dục 2008, trang 11 0) ... đứng lặng đời nghiêng ngả Để lần nhớ lại mái trường xưa Lời dạy có tiếng thoi đưa Có bóng nắng in dòng sơng xanh thắm Thoáng quên tháng ngày đắng Trưởng thành có bóng dáng hơm qua Nhớ điều dạy ngày...
 • 3
 • 495
 • 1

Xem thêm