đánh giá thực trạng và đè xuất giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến lên men kombucha từ trà thái nguyên

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến lên men kombucha từ trà thái nguyên

Sinh học

... -S$\SL'&S$}SL NGUYỄN THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÈ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Kĩ thuật nông ... nông nghiệp dự án trồng RAT số xã huyện Yên Lạc thực đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc góp phần chủ động khai thác ... rau an toàn, đánh giá hiệu mô hình đề xuất giải pháp phát triến hệ thống sản xuất rau an toàn địa bàn huyện Yên Lạc CHƯƠNG TỎNG QUAN NGHIÊN cứu 1.1 Cơ sỏ’ lý luận thực tiễn sản xuất rau an toàn...
 • 45
 • 529
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bạn huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bạn huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc

Khoa học tự nhiên

... nông nghiệp dự án trồng RAT số xã huyện Yên Lạc thực đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc góp phần chủ động khai thác ... đề xuất số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất RAT địa bàn huyện Yên Lạc 3.5 Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống sản xuất RAT địa bàn huyện Yên Lạc 3.5.1 Xác định quy hoạch vùng sản xuất ... - NGUYỄN THỊ HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Kĩ thuật nông...
 • 49
 • 440
 • 1

đánh giá thực trạng đề ra giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh an giang

đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh an giang

Kinh tế - Quản lý

... Hòa Hưng giai đoạn phát triển nhiều khó khăn, chưa thực khai thác hết tiềm lợi Vì việc thực đề tài: “ Đánh giá thực trạng đề giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh An Giang” cần thiết 1.2 ... Mã số sinh viên: 4104881  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh du lịch dịch vụ  Tên đề tài: Đánh giá thực trạng giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh An Giang NỘI DUNG NHẬN XÉT ... CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HUỲNH THỊ NGỌC YẾN MSSV: 4104881 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ RA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành:...
 • 83
 • 485
 • 4

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển hệ thống rau an toàn,trên địa bàn TP Bắc Giang vùng Phụ cận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống rau an toàn,trên địa bàn TP Bắc Giang và vùng Phụ cận

Nông học

... đánh giá yếu tố tự nhiên kinh tế xã hội chi phối đến sản xuất rau an toàn - Đánh giá thực trạng sản xuất rau rau an toàn, phát u điểm tồn cần khắc phục - Xây dựng số mô hình sản xuất rau an toàn, ... thuật trồng rau an toàn địa bàn thành phố Bắc Giang, việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ sản xuất rau an toàn Từ sở khoa học trên, đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn phù hợp ... tài - Thực trạng sản xuất rau, cấu giống rau địa bàn thành phố 1.5.2 Giới hạn đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng sản xuất rau địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Tổng quan tài...
 • 116
 • 780
 • 2

Bước đầu điều tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn đề ra một số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn trên địa bàn thành phố Huế

Bước đầu điều tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn và đề ra một số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn trên địa bàn thành phố Huế

Nông - Lâm - Ngư

... tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn đề số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn địa bàn thành phố Huế Sinh viên thực : Nguyễn Thị Hoàng Oanh Lớp : CNTP 45 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Trần Thanh ... người tiêu dùng Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn lựa chọn đề tài nghiên cứu: “ Bước đầu điều tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn đề số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn địa bàn thành phố ... Bước đầu điều tra thực trạng tiêu thụ Rau an toàn đề số giải pháp phát triển tiêu thụ Rau an toàn địa bàn thành phố Huế .2 Sinh viên thực : Nguyễn Thị Hoàng Oanh .2 Lớp...
 • 74
 • 431
 • 0

Thực trạng định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnhTĩnh

Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sĩ - Cao học

... Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế xã hội tác động đến việc hình thành phát triển điểm dân cƣ 36 3.3 Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân cƣ địa bàn huyện 39 3.3.1 Thực trạng ... thể + Đánh giá tình hình quản lý SDĐ nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế xã hội tác động đến việc hình thành phát triển điểm dân cƣ + Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân cƣ địa bàn huyện ... tài: "Thực trạng định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư địa bàn huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh” Mục tiêu tổng quát + Đánh giá thực trạng việc quy hoạch sử dụng đất, xây dựng phát triển...
 • 126
 • 242
 • 0

Thực trạng định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện lộc hà, tỉnhtĩnh

Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư trên địa bàn huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh

Nông - Lâm - Ngư

... Hà + Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế xã hội tác động đến việc hình thành phát triển điểm dân cư địa bàn huyện 22 Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân cư địa bàn huyện - Thực trạng ... nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế xã hội tác động đến việc hình thành phát triển điểm dân cư + Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân cư địa bàn huyện + Định hướng quy hoạch phát triển điểm ... tài: "Thực trạng định hướng quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư địa bàn huyện Lộc Hà - tỉnh Hà Tĩnh” Mục tiêu tổng quát + Đánh giá thực trạng việc quy hoạch sử dụng đất, xây dựng phát triển...
 • 122
 • 313
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất sử dụng đất đến năm 2020 huyện trực ninh tỉnh nam định

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất đến năm 2020 huyện trực ninh tỉnh nam định

Kinh tế

... nhiên quan hệ người với người thể ñồng thời hai yếu tố: thúc ñẩy lực lượng sản xuất phát triển thúc ñẩy phát triển mối quan hệ sản xuất Do vậy, quy hoạch sử dụng ñất phận phương thức sản xuất xã ... hiệu sản xuất xã hội, thực ñường lối kinh tế nhà nước sở dự báo theo quan ñiểm sinh thái bền vững Xét quan ñiểm ñất ñai tài nguyên quốc gia, yếu tố sản xuất xã hội, nguồn lực quan trọng phát triển ... chuyên môn nghiệp vụ GVC.TS.Nguyễn Quang Học – Giảng viên môn Quy hoạch ñất ñai – Khoa Tài nguyên Môi trường, thực ñề tài:“ðánh giá thực trạng ñề xuất sử dụng ñất ñến năm 2020 huyện Trực Ninh tỉnh...
 • 137
 • 192
 • 0

Đánh giá thực trạng đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... Đánh giá thực trạng đưa giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trình xây dựng nông thôn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên” thực nhằm đánh giá thực trạng đưa số giải pháp nhằm phát ... học vào thực tế - Ý nghĩa thực tiễn: Việc đánh giá thực trạng phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ địa phương tìm tồn tại, hạn chế trình phát triển làng nghề mỹ nghệ huyện từ đưa giải pháp ... thể phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ huyện Phú Bình 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu lịch sử phát triển làng nghề - Đánh giá thực trạng sản xuất làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ huyện...
 • 77
 • 369
 • 0

đánh giá thực trạng một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã bắc kạn, tỉnh bắc kạn

đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã bắc kạn, tỉnh bắc kạn

Thạc sĩ - Cao học

... trường bất động sản Xuất phát từ tình hình nêu trên, để có cách nhìn toàn diện thị trường đất địa bàn thị xã Bắc Kạn, lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Đánh giá thực trạng số giải pháp phát triển thị trường ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ NHÍP NHUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản ... nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm Cơ cấu sản xuất trồng với xu ổn định lượng thực, tăng diện tích thâm canh mạnh chè, ăn rau màu Giá trị sản xuất chiếm khoảng 45% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp...
 • 100
 • 302
 • 0

Đánh giá thực trạng một số giải pháp phát triển chè shan tuyết tại xã bằng phúc huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

Đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển chè shan tuyết tại xã bằng phúc huyện chợ đồn  tỉnh bắc kạn

Xã hội học

... Bái, Bắc Kạn… Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã Bằng Phúc -huyện Chợ Đồn -tỉnh Bắc Kạn, để có sở đánh giá thực trạng thấy rõ đƣợc tồn việc phát triển chè từ đƣa giải pháp phát triển sản xuất, chế biến, ... sản xuất kinh doanh chè, đơn vị sản xuất kinh tế thị trƣờng: nhà sản xuất, sở sản xuất kinh doanh cá nhân phải trả lời câu hỏi kinh tế học là: sản xuất gì, sản xuất nhƣ sản xuất cho Câu hỏi sản ... Bằng Phúc nhằm tạo bƣớc phát triển nhanh vững cho chè thời kỳ tới nhiệm vụ quan trọng cấp thiết Vì chọn đề tài: "Đánh giá thực trạng số giải pháp phát triển chè Shan Tuyết Xã Bằng Phúc- Huyện...
 • 75
 • 456
 • 1

Đánh giá thực trạng một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đánh giá thực trạng và một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nông - Lâm - Ngư

... sản Xuất phát từ tình hình nêu trên, để có cách nhìn toàn diện thị trường đất địa bàn thị xã Bắc Kạn, lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Đánh giá thực trạng số giải pháp phát triển thị trường đất địa ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ NHÍP NHUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản ... Bắc Kạn; - Đề xuất giải pháp phát triển thị trường đất địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Ý nghĩa đề tài - Kết nghiên cứu góp phần phản ánh thực trạng hoạt động thị trường đất địa bàn thị xã Bắc...
 • 99
 • 136
 • 0

Đánh giá thực trạng hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh oai, thành phố hà nội giai đoạn 2005 2013

Đánh giá thực trạng và hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh oai, thành phố hà nội giai đoạn 2005  2013

Thạc sĩ - Cao học

... đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Oai 73 3.3 Đề xuất số giải pháp 74 3.3.1 Giải pháp sách pháp luật 74 3.3.2 Giải pháp quản lý thực quy hoạch, ... ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 56 3.1 Đánh giá chung hiệu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp huyện Thanh Oai 56 3.2 Đánh giá hiệu chuyển ... - - NGUYỄN BÁ NĂNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 - 2013 Chuyên ngành: Quản lý đất...
 • 12
 • 308
 • 0

Thực trạng giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Hà Nội.DOC

Thực trạng và giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Hà Nội.DOC

Kế toán

... CHƯƠNG II: THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN TRÊN ĐịA BàN THàNH Phố Hà Nội I THựC TRạNG sản xuất RAU AN TOàN Hà Nội Quy mô sản xuất rau rau an toàn Hà Nội Hà Nội địa phơng triển khai thực chơng ... xuất RAU AN TOàN Hà Nội Quy mô sản xuất rau rau an toàn Hà Nội Phân bố sản xuất rau an toàn Hà Nội Thời vụ chủng loại rau an toàn II THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN Hà Nội Tổng diện tích rau tiêu ... rau an toàn 3.2 Tình hình tiêu thụ rau nớc giới Một số vấn đề lý luận tiêu thụ rau an toàn CHƯƠNG II: THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN TRÊN ĐịA BàN THàNH Phố Hà Nội 12 I THựC TRạNG sản xuất RAU...
 • 33
 • 1,037
 • 12

Thực trạng giải pháp tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Hà Nội

Thực trạng và giải pháp tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... RAU AN TOàN TRÊN ĐịA BàN THàNH Phố Hà Nội 12 I THựC TRạNG sản xuất RAU AN TOàN Hà Nội 12 Quy mô sản xuất rau rau an toàn Hà Nội Phân bố sản xuất rau an toàn Hà Nội Thời vụ chủng loại rau an toàn ... CHƯƠNG II: THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN TRÊN ĐịA BàN THàNH Phố Hà Nội I THựC TRạNG sản xuất RAU AN TOàN Hà Nội Quy mô sản xuất rau rau an toàn Hà Nội Hà Nội địa phơng triển khai thực chơng ... cho sản xuất Tỷ lệ sản phẩm đợc bán nghĩa rau an toàn thấp (trên 10% sản lợng), cha khuyến khích đợc ngời nông dân đầu t phát triển sản xuất rau an toàn -Sản xuất manh mún, việc tiêu thụ sản...
 • 33
 • 521
 • 0

Thực trạng giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Hà Nội

Thực trạng và giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... CHƯƠNG II: THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN TRÊN ĐịA BàN THàNH Phố Hà Nội I THựC TRạNG sản xuất RAU AN TOàN Hà Nội Quy mô sản xuất rau rau an toàn Hà Nội Hà Nội địa phơng triển khai thực chơng ... xuất RAU AN TOàN Hà Nội Quy mô sản xuất rau rau an toàn Hà Nội Phân bố sản xuất rau an toàn Hà Nội Thời vụ chủng loại rau an toàn II THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN Hà Nội Tổng diện tích rau tiêu ... rau an toàn 3.2 Tình hình tiêu thụ rau nớc giới Một số vấn đề lý luận tiêu thụ rau an toàn CHƯƠNG II: THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN TRÊN ĐịA BàN THàNH Phố Hà Nội 12 I THựC TRạNG sản xuất RAU...
 • 33
 • 480
 • 1

thực trạng giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn hà nội

thực trạng và giải pháp tiêu tụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn hà nội

Kinh tế - Quản lý

... CHƯƠNG II: THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN TRÊN ĐịA BàN THàNH Phố Hà Nội I THựC TRạNG sản xuất RAU AN TOàN Hà Nội Quy mô sản xuất rau rau an toàn Hà Nội Hà Nội địa phơng triển khai thực chơng ... RAU AN TOàN Hà Nội 12 Quy mô sản xuất rau rau an toàn Hà Nội Phân bố sản xuất rau an toàn Hà Nội Thời vụ chủng loại rau an toàn 12 13 15 Tổng diện tích rau tiêu thụ Cơ cấu loại rau an toàn Giá ... rau an toàn 3.2 Tình hình tiêu thụ rau nớc giới Một số vấn đề lý luận tiêu thụ rau an toàn CHƯƠNG II: THựC TRạNG TIÊU THụ RAU AN TOàN TRÊN ĐịA BàN THàNH Phố Hà Nội 12 I THựC TRạNG sản xuất RAU...
 • 27
 • 326
 • 0

THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỂM DÂN CƢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC TỈNHTĨNH

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỂM DÂN CƢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC TỈNH HÀ TĨNH

Kinh tế

... bắc giáp huyện Định Hóa, phía đông nam giáp huyện Phổ Yên thành phố Thái Nguyên, phía đông bắc giáp huyện Phú Lƣơng, phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang tỉnh Vĩnh Phúc, phía nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc Về ... lý luận thực tiễn thu BHXH bắt buộc Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý thu BHXH doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Chƣơng 4: Giải pháp tăng ... kinh tế - xã hội huyện Đại Từ 38 3.1.2 Vài nét quan BHXH huyện Đại Từ 39 3.2 Thực trạng quản lý thu BHXH doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 44 3.2.1...
 • 98
 • 266
 • 0

nghiên cứu giải pháp phát triển nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn huyện trực ninh, tỉnh nam định

nghiên cứu giải pháp phát triển nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn huyện trực ninh, tỉnh nam định

Kinh tế

... Thực trạng thực giải pháp quy hoạch phát triển nghề thủ công mỹ nghệ huyện Trực Ninh 67 4.1.2 Thực trạng thực giải pháp phát triển hình thức tổ chức sản xuất nghề thủ công mỹ nghệ huyện ... số giải pháp phát triển nghề TCMN huyện Trực Ninh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận sở thực tiễn giải pháp phát triển nghề TCMN - ðánh giá thực trạng thực giải pháp phát triển nghề ... cứu - Giải pháp ñã ñược ñưa cho phát triển ngành TCMN huyện Trực Ninh? - Thực trạng thực phát triển nghề TCMN huyện Trực Ninh ñang diễn nào? - Giải pháp tiếp tục ñược ñề xuất cho phát triển ngành...
 • 177
 • 195
 • 0

Xem thêm