đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2010

đánh giá thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì, tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 - 2010

đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì, tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 - 2010

Thạc sĩ - Cao học

... qui định hỗ trợ di chuyển nh- sau: Hộ gia đình Nhà n-ớc thu hồi đất phải di chuyển chỗ phạm vi tỉnh, thành phố đ-ợc hỗ trợ mi hộ cao 3.000.000 đồng; di chuyển sang tỉnh khác đ-ợc hỗ trợ mi hộ ... lợi ích công công hay mục đích an ninh, quốc phòng n-ớc Tr-ờng hợp thu hồi đất ng-ời sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, cần phải dựa vào sau: Căn vào thực tế vi phạm ng-ời sử dụng đất đ-ợc ... 5.000.000 đồng; mức h trợ cụ thể ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định [8] Tổ chức có đủ điều kiện đ-ợc bồi th-ờng thiệt hại đất tài sản bị thu hồi mà phải di chuyển sở, đ-ợc hỗ trợ chi phí thực tế di chuyển,...
 • 111
 • 441
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 đến 2011

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 đến 2011

Kinh tế

... đất nông nghiệp 2- Đánh giá đươc thực trạng công tác định giá đất nông nghiệp thành ̣ phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 3- Đánh giá đươc thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất ̣ nông nghiệp ... thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ thu ̣ hồi đất nông nghiệp thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh * Đánh giá thực trạng kết bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp thành phố Hạ Long theo ... Đánh giá thực trạng kết bồi thường , hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp thành phố Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh theo số liệu thứ cấp 58 3.3.2 Đánh giá thực trạng kết bồi thường hỗ trợ thu...
 • 94
 • 497
 • 1

đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010

đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010

Kinh tế - Quản lý

... hu t t thuc s hu ton dõn Nh nc i din ch s hu Nh nc thc hin quyn iu tit cỏc ngun li t t thụng qua cỏc chớnh sỏch ti chớnh v t nh sau: Thu tin s dng t, tin thu t; Thu thu s dng t, thu thu nhp ... kh nng sinh li ph thuc vo s thun li ca mnh t (tim nng cú, v trớ thun li, iu kin kinh t - xó hi) Nh vy, giỏ t tin hnh u giỏ ph thuc vo kh nng sinh li ca t ng ngha vi vic ph thuc vo cỏc yu t sau ... tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 19 thu thu chuyn quyn s dng, thu tin giao t hoc cho thu t, bi thng thit hi v t thu hi t [22] S chờnh lch ln v giỏ t th trng so vi giỏ t...
 • 107
 • 522
 • 1

Thực trạng giải pháp chuyển đổi nghề cho người nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long

Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề cho người nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long

Công nghệ - Môi trường

... đất nông nghiệp thành phố Hạ Long - Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp thành phố Hạ Long theo thời gian - Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp thành phố Hạ Long theo địa phương - Thực trạng thu hồi ... * Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thu c quỹ đất công ích xã, phường, thị trấn không bồi thường đất, người thu đất công ích xã, phường, thị trấn bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại * Bồi ... hội thành phố Hạ Long: + Dân số, lao động, việc làm thu nhập - Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hạ Long + Đất nông nghiệp + Đất phi nông nghiệp + Đất chưa sử dụng Nội dung Thực trạng thu hồi đất...
 • 102
 • 266
 • 2

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trân địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường,hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại một số dự án trân địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... ðánh giá nh ng thu n l i, khó khăn c a ñi u ki n t nhiên - kinh t - xã h i nh hư ng ñ n công tác b i thư ng, h tr GPMB 52 4.4.1 Thu n l i 52 4.4.2 Khó khăn 53 4.5 ðánh giá th c tr ng công tác ... công trình công c ng M i năm Hàn Qu c cho thi hành ñánh giá ñ t 27 tri u ñ a ñi m toàn qu c ch ñ nh 470.000 ñ a ñi m làm tiêu chu n thông qua ñánh giá c a giám ñ nh ñ d a theo ñó hình thành giá ... nư c thu h i ñ t nông nghi p t i 03 d án nghiên c u 54 4.5.1 Các văn b n pháp quy 54 4.5.3 Khái quát v 03 d án nghiên c u: 57 4.5.3 ðánh giá công tác b i thư ng, h tr Nhà nư c thu h i ñ t nông...
 • 149
 • 1,046
 • 5

đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đoạn đường cao tốc nội bài lao cai qua địa bàn thị xã phú thọtỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2011

đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đoạn đường cao tốc nội bài  lao cai qua địa bàn thị xã phú thọ – tỉnh phú thọ giai đoạn 2006  2011

Thạc sĩ - Cao học

... bồi thường việc giao đấtgiá đất thấp giá đất bị thu hồi việc giao đất người bị thu hồi đất bồi thường tiền phần giá trị chênh lệch; trường hợp bồi thường 24 việc giao đấtgiá đất cao giá ... phi nông nghiệp Nhà nước thu hồi theo quy định khoản khoản Điều Nghị định số 17 /2006/ NĐ-CP bồi thường đất theo giá đất Nhà nước thu hồi đất 27 - Khi thu hồi đất khu vực giáp ranh tỉnh, thành phố ... nghề Mức hỗ trợ 350.000đ/01 tháng/01 người, thời gian hỗ trợ 06 tháng * Hỗ trợ thu hồi đất công ích xã, phường Đất thu hồi thu c quỹ đất công ích xã, phường, thị trấn hỗ trợ Mức hỗ trợ xác định...
 • 103
 • 871
 • 6

đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... việc bồi thường đất đất tải sản đất xác định cụ thể Về đất bị thu hồi bồi thường đất tương ứng tiền theo giá đất, tài sản, hoa màu bồi thường theo giá trị thực tế UBND tỉnh quy định số sách hỗ trợ ... xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thu sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp ... có thu hồi đất - Phạm vi, đối tượng bồi thường, hỗ trợ dự án thu hồi đất không giới hạn người bị thu hồi đất mà phải mở rộng đến tất người không bị thu hồi đất bị tác động tiêu cực dự án thu hồi...
 • 104
 • 828
 • 1

đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang

đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất [11] - Người có đất bị thu hồi loại đất bồi thường việc giao đất có mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi, đất để bồi thường bồi thường ... nước phải thu hồi đất, thực việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi Tuy nhiên công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất làm ảnh ... gồm đất thay nhà xã hội - Bồi thường đất nông nghiệp: Đạo luật thu hồi đất cho công trình công cộng 2009 quy định: + Nếu đất bị thu hồi trước thu hoạch hoa màu, giá trị hoa màu đươc bồi thường; ...
 • 111
 • 2,262
 • 12

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của một số dự án trọng điểm tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trọng điểm tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Khoa học tự nhiên

... nhà nước thu hồi đất 43 1.3.2 Kết công tác bồi thường, GPMB tái định cư địa bàn thành phố Hải Phòng 45 CHƢƠNG – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH ... vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt Việt Nam giai đoạn Chƣơng - Thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ số dự án huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Chƣơng - Đánh giá ƣu, ... cƣ trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất 1.2.2 Chính sách thu hồi đất, bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ sau có Luật đất đai năm 2003 Hiện nay, việc thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ...
 • 119
 • 774
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án khu công nghiệp Tam Dương II - giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án khu công nghiệp Tam Dương II - giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghệ - Môi trường

... - Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai huyện Tam Dương - Đánh giá kết công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II- Giai đoạn - Đánh ... tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 1.5 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc tái lập năm 1997, thực Luật Đất ... bồi thường, hỗ trợ dự án thu hồi đất không giới hạn người bị thu hồi đất mà phải mở rộng đến tất người không bị thu hồi đất bị tác động tiêu cực dự án thu hồi đất Do vậy, người không bị thu hồi...
 • 94
 • 450
 • 1

thực trạng giải pháp công tác thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố thái nguyên

thực trạng và giải pháp công tác thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... bồi thường, hỗ trợ tái định cư thu hồi đất nông nghiệp 52 3.3.3 Thực trạng công tác thu hồi đất nông nghiệp địa bàn thành phố 54 3.4 Ảnh hưởng công tác thu hồi đất nông ... đai công tác thu hồi đất địa bàn thành phố - Đánh giá tác động ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến biến động sử dụng đất thành phố ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến hộ nông dân đất ... vấn đề lý luận thực tiễn trình tự, thủ tục thu hồi đất; công tác thu hồi đất nông nghiệp ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội thành phố - Thực trạng công tác thu hồi đất thành phố Thái Nguyên...
 • 98
 • 656
 • 18

đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2006-2010, đề xuất một số giải pháp phát triển

đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2006-2010, đề xuất một số giải pháp phát triển

Thạc sĩ - Cao học

... Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 50 4.4.4 Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 51 4.5 Thực trạng thị trƣờng bất động sản Thành phố Thái ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KIỀU QUANG KHÁNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ... Nguyên giai đoạn 20062010 57 Hình 4.4:Mức biến động giá đất theo khung giá UBND tỉnh ban hành 59 Hình 4.5.Mức độ chênh lệch trung bình giá đất UBND tỉnh ban hành giá đất...
 • 86
 • 517
 • 1

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2013

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2013

Bất động sản

... dụng 3.3.3.3 Đánh giá công tác thu hồi đất - Đánh giá công tác thu hồi đất theo đối tượng sử dụng đất - Đánh giá công tác thu hồi đất theo mục đích sử dụng đất 3.3.3.4 Đánh giá thu n lợi, khó ... đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2010 – 2013 3.3.3.1 Đánh giá công tác giao đất - Đánh giá công tác giao đất theo đối tượng sử dụng - Đánh giá công tác giao đất theo ... vụ, phân 4.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2010 – 2013 4.3.1 Đánh giá công tác giao đất 4.3.1.1 Đánh giá công tác giao đất theo đối tượng...
 • 59
 • 932
 • 3

Xem thêm