đánh giá tác động của đổi mới cơ cấu chi nsnn đối với thúc đẩy ttkt trong giai đoạn 2001 2010

đổi mới cấu chi ngân sách nhà nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 2012 ở việt nam

đổi mới cơ cấu chi ngân sách nhà nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 2012 ở việt nam

Tiến sĩ

... chi NSNN v c cu chi NSNN giai on 2001 2010; nhng thnh tu v hn ch mụ hỡnh TTKT ca Vit Nam giai on 2001 2010 Cỏc xu hng bin ng c cu chi NSNN cng nh tỏc ng ca i mi c cu chi n TTKT ca Vit Nam giai ... CHI NSNN I VI THC Y TNG TRNG KINH T VIT NAM GIAI ON 2001 - 2010 2.1 Thc trng c cu chi NSNN ca Vit Nam giai on 2001 2010 2.1.1 Thc trng c cu chi NSNN so vi GDP 2.1.1.1 Quy mụ chi v tc chi NSNN ... cu chi NSNN v tỏc ng ca c cu chi NSNN n TTKT 5 Chng 2: Thc trng i mi c cu chi NSNN thỳc y TTKT Vit Nam giai on 2001 - 2010 Chng 3: Cỏc gii phỏp i mi c cu chi NSNN nhm thỳc y TTKT Vit Nam giai...
 • 180
 • 508
 • 1

Luận văn: Thực trạng huy đông và sử dung vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay docx

Luận văn: Thực trạng huy đông và sử dung vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay docx

Tài chính - Ngân hàng

... bỡnh quõn mi nm giai on 1976-1985 l 732 t, giai on 1976-1980 l 704 t, giai on 1981-1985 l 7323 t, giai on 1986 -1990 l 673 t, ú u t dnh cho phỏt trin giao thụng nụng thụn l 103 t ng giai on 19861990 ... 1999, nm 2001 l 492,8 t ng (chim 1,95%) iu ny gii thớch thc trng giao thụng nụng thụn ti cỏc vựng Trong c giai on 1996- 2000, ngun u t cho CSHT GTNT l 12.897 t ng, Nh nc h tr 1,146 t ng (chim 8,9%) ... xõy dng mi 16062 km ng, lm c 8448 chic cu, tng cng di 73390 m, xõy dng c 12726 cng Trong giai on 1996- 2000 s km ng mi m gim qua cỏc nm v ớt hn s km ng m c giai on 1991- 1995 (21721 km), nhng...
 • 108
 • 591
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN ĐẠI TỪ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN ĐẠI TỪ

Kinh tế

... khoản chi NSNN phải xem xét cách toàn diện dựa vào mức độ thực mục tiêu kinh tế - xã hội mà khoản chi đảm nhiệm Chi NSNN gắn với vận động phạm trù giá trị khác tiền lương, giá cả, lãi suất, tỷ giá ... lao động khả lao động, tỷ lệ lao động đào tạo so với tổng số lao động chi m 23% Số lao động giải việc làm năm 2010 2.600 người, tổng số lao động việc làm năm 67.760 người Tỷ lệ lao động ... khoản chi ngân sách nhà nước gắn chặt với vận động phạm trù giá trị khác giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái, tiền lương, tín dụng Chi NSNN gắn chặt với hoạt động máy Nhà nước nhiệm vụ trị, kinh...
 • 98
 • 520
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư phát triển qua kho bạc nhà nước huyện Đại Từ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư phát triển qua kho bạc nhà nước huyện Đại Từ

Kinh tế

... Năm 2010 Giá trị cấu Giá trị cấu Giá trị cấu (triệu đ) (%) (triệu đ) (%) (triệu đ) (%) NS Tỉnh NS huyện NS xã 600 I- Ngân sách Tỉnh 671.956 42,91 906.520 44,62 1.252.083 46,19 1- Chi ... với vai trò nhà nước theo giai đoạn nhất định Đối với nền kinh tế thị trường, NSNN đảm nhận vai trò quản lý vĩ mô đối với toàn bộ nền kinh tế, xã hội NSNN là công cụ điều chi nh ... phiếu; Kiềm chế lạm phát, với ngân hàng trung ương với chi nh sách tiền tệ thích hợp NSNN góp phần điều tiết thông qua chi nh sách thuế và chi tiêu chi nh phủ Trong nền kinh tế thị trường,...
 • 52
 • 241
 • 0

Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Kinh tế - Thương mại

... t, FDI thúc đẩy đổi kỹ thuật, nớc nhận đầu t nh góp phần tăng suất yếu tố sản xuất, thay đổi cấu thành sản phẩm thúc đẩy phát triển nghề đặc biệt nghề đòi hỏi hàm lợng công nghệ cao Vì tác dụng ... đề Trên đánh giá đợc số vấn đề công tác đầu t phát triển sở hạ tầng kỹ thuật thời gian qua Trong trình đánh gía, thấy đợc thành tựu yếu phần đánh giá đầu t phát triển sở hạ tầng kỹ thuật với qua ... lời cho câu trả lời phần vào đánh giá kết đầu t phát triển sở hạ tầng kỹ thuật III Đánh giá kết đầu t phát triển sở hạ tầng kỹ thuật nớc ta thời gian qua 1 .Đánh giá tình hình đầu t phát triển...
 • 43
 • 1,302
 • 2

Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Kinh tế - Thương mại

... tư, FDI thúc đẩy đổi kỹ thuật, nước nhận đầu tư góp phần tăng suất yếu tố sản xuất, thay đổi cấu thành sản phẩm thúc đẩy phát triển nghề đặc biệt nghề đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao Vì tác dụng ... câu trả lời phần vào đánh giá kết đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA 1 .Đánh giá tình hình đầu tư ... cho vấn đề Trên đánh giá số vấn đề công tác đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật thời gian qua Trong trình đánh gía, thấy thành tựu yếu phần Trang 32 §Ò ¸n Kinh tÕ ®Çu t đánh giá đầu tư phát...
 • 46
 • 1,156
 • 4

Phân tích mối quan hệ giữa chi đầu tư phát triển và lạm phát

Phân tích mối quan hệ giữa chi đầu tư phát triển và lạm phát

Quản trị kinh doanh

... toán chi tách rời chi thường xuyên chi đầu tư phát triển: địa phương , quan trung ương lập dự toán chi NSNN phải lập riêng rẽ chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Đối với dự toán chi thường ... thu chi ngân sách nhà nước Còn theo đánh giá chuyên gia đầu ngành Bộ Kế hoạch đầu tư, năm, tính từ năm 2001 đến nay, tốc độ tăng bội chi NSNN Việt Nam cao, mức 17 18%/năm Chính mức bội chi NSNN ... nhân với dự tính lý cho tới giá hàng hóa tăng, nên đẩy mạnh tiêu dùng Tổng cầu trở nên cao tổng cung, gây lạm phát I sở lý luận Chi đầu tư phát triển 2.1 Khái niệm chung: + Trong tổng chi...
 • 71
 • 554
 • 0

Đề tài "Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài "

Đề tài

Báo cáo khoa học

... tư, FDI thúc đẩy đổi kỹ thuật, nước nhận đầu tư góp phần tăng suất yếu tố sản xuất, thay đổi cấu thành sản phẩm thúc đẩy phát triển nghề đặc biệt nghề đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao Vì tác dụng ... câu trả lời phần vào đánh giá kết đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA 1 .Đánh giá tình hình đầu tư ... sở hạ tầng kỹ thuật thời gian qua Trong trình đánh gía, thấy thành tựu yếu phần đánh giá đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật với qua trình thu hút FDI Đánh giá hiệu đầu tư phát triển sở hạ tầng...
 • 48
 • 649
 • 1

Tài liệu Đề án kinh tế:"Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài " docx

Tài liệu Đề án kinh tế:

Báo cáo khoa học

... tư, FDI thúc đẩy đổi kỹ thuật, nước nhận đầu tư góp phần tăng suất yếu tố sản xuất, thay đổi cấu thành sản phẩm thúc đẩy phát triển nghề đặc biệt nghề đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao Vì tác dụng ... phần vào đánh giá kết đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA Trang 26 Đề án Kinh tế đầu tư 1 .Đánh giá tình ... vấn đề Trên đánh giá số vấn đề công tác đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật thời gian qua Trong trình đánh gía, thấy thành tựu yếu phần đánh giá đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật với qua trình...
 • 45
 • 474
 • 0

hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh quảng nam

hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh quảng nam

Kinh tế - Quản lý

... quản lý, điều hành khoản chi ĐTPT từ NSNN Đối với NSNN cấp tỉnh, HĐND tỉnh định dự toán chi NSNN tỉnh, chi tiết theo lĩnh vực chi ĐTPT, chi thờng xuyên, chi trả nợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài ... nhà nớc Trong đó, chủ yếu ĐTXD công trình kết cấu hạ tầng KT-XH khả thu hồi vốn Trong nhiệm vụ chi NSNN tỉnh Quảng Nam, chi ĐTPT khoản chi chủ yếu, chi m tỷ trọng lớn cấu chi hàng năm NSNN tỉnh ... nhà nớc tỉnh Chi ĐTPT từ NSNN tỉnh khoản chi làm tăng sở vật chất, với mục tiêu thúc đẩy tăng trởng kinh tế địa phơng Chi ĐTPT khoản chi mang tính chất chi tích luỹ nh chi đầu t CSHT, chi hỗ trợ...
 • 96
 • 319
 • 4

LUẬN VĂN "Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài " pptx

LUẬN VĂN

Quản trị kinh doanh

... câu trả lời phần vào đánh giá kết đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA 1 .Đánh giá tình hình đầu tư ... lợi ích nước nhận đầu tư, FDI thúc đẩy đổi kỹ thuật, nước nhận đầu tư góp Trang §Ò ¸n Kinh tÕ ®Çu t­ phần tăng suất yếu tố sản xuất, thay đổi cấu thành sản phẩm thúc đẩy phát triển nghề đặc biệt ... sở hạ tầng kỹ thuật thời gian qua Trong trình đánh gía, thấy thành tựu yếu phần đánh giá đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật với qua trình thu hút FDI Đánh giá hiệu đầu tư phát triển sở hạ tầng...
 • 48
 • 600
 • 1

Luận văn Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam pot

Luận văn Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam pot

Thạc sĩ - Cao học

... cù hiếu học, với nguồn nhân lực dồi ham học hỏi lợi lớn đối 37 với phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nhìn chung, nguồn lao động tỉnh dồi dào, lực lượng lao động qua đào tạo giai đoạn 2001 - 2005 ... so với năm 2004 Kim ngạch xuất đạt 2,73 tỉ USD tăng 13% so với năm 2004 18,5% so với năm 2000 Năm 2006, xuất thủy sản đạt 2,8 tỉ USD, tăng 5,66% so với năm 2005 Tính chung năm 2001- 2005, tổng giá ... USD, chi m khoảng 9% tổng giá trị xuất 22 nước Đặc biệt cấu sản phẩm kinh tế thủy sản thay đổi mạnh mẽ theo hướng tăng tỉ trọng nuôi trồng, tăng tỉ trọng sản phẩm giá trị cao, sản phẩm xuất Đối...
 • 101
 • 383
 • 0

giải pháp mở rộng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh – ngân hàng đầu tư & phát triển khu vực gia lâm

giải pháp mở rộng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh – ngân hàng đầu tư & phát triển khu vực gia lâm

Kinh tế - Quản lý

... hoạt động chi nhánh chi nhánh phải chi n lược mở rộng cho vay đốivới thành phần kinh tế đồng thời tăng khar ảnh hưởng chi nhánh kinh tế địa bàn từ tạo sở vững để mở rộng phạm vi hoạt động chi ... trưởng nguồn vốn huy động tương đối cao chi nhánh lớn chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển khu vực Gia Lâm Hiện với mức vốn hoạt động 800 tỷ VNĐ so với mức vốn mà chi nhánh huy động 355.612 triệu ... phát triển củachi nhánh với số thực tế thuyết phục đưa Một điều bật số thực tế việc chi nhánh thực cho vay DNNN lớn chi m phần lớn hoạt động cho vay chi nhánh Ngày nhiều DNNN đến với chi nhánh,...
 • 51
 • 140
 • 0

Đề Án: Thực trạng việc đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài docx

Đề Án: Thực trạng việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài docx

Tài liệu khác

... t, FDI thúc đẩy đổi kỹ thuật, nớc nhận đầu t nh góp phần tăng suất yếu tố sản xuất, thay đổi cấu thành sản phẩm thúc đẩy phát triển nghề đặc biệt nghề đòi hỏi hàm lợng công nghệ cao Vì tác dụng ... lời cho câu trả lời phần vào đánh giá kết đầu t phát triển sở hạ tầng kỹ thuật III Đánh giá kết đầu t phát triển sở hạ tầng kỹ thuật nớc ta thời gian qua 1 .Đánh giá tình hình đầu t phát triển ... sở hạ tầng kỹ thuật thời gian qua Trong trình đánh gía, thấy đợc thành tựu yếu phần đánh giá đầu t phát triển sở hạ tầng kỹ thuật với qua trình thu hút FDI Đánh giá hiệu đầu t phát triển sở hạ...
 • 43
 • 274
 • 0

Hiệu quả chi đầu tư phát triển của nguồn vốn ngân sách nhà nước trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam

Hiệu quả chi đầu tư phát triển của nguồn vốn ngân sách nhà nước trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... CU CHI NS CHO NGNH GIO DC THEO NI DUNG KINH T CA CC CP, BC HC n v tớnh : % 1999 Chi u Chi 2000 Chi u Chi 2001 Chi Chi 2002 Chi Chi t thng t thng u t thng u t thng XDCB xuyờn XDCB xuyờn Tng chi ... kinh t, chi quc phũng an ninh, chi cho hot ng ca cỏc c quan nh nc, chi tr cp, chi tr lói tin vay ca chớnh ph, chi khỏc Chi u t phỏt trin : L khon chi khụng mang tớnh cht thng xuyờn L khon chi phỏt ... thụn BNG 2: CHI NSNN CHO NễNG, LM, NG NGHIP GIAI ON 2001- 2005 (theo giỏ hin hnh) n v tớnh : nghỡn t ng, % Tng chi NSNN nm Chi NSNN cho nụng t trng nghip 2001 129,773 10,90 8,399 2002 148,208 11,00...
 • 81
 • 498
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam doc

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam doc

Thạc sĩ - Cao học

... Nhà nước - Chi ngân sách nhà nước nhà nước: Trong đó, chủ yếu hai khoản chi:  Chi thường xuyên  Chi ĐTPT 1.1.2 Đặc điểm - Gắn liền với quản lý chi NSNN (Luật NSNN) - Gắn với hoạt động đầu tư ... nhà nước tỉnh - Tổng chi năm 2001- 2005 - cấu theo nguồn huy động (trong nguồn NSNN tỉnh ), cấu theo ngành, cấu theo vùng - Tình hình phân cấp quản lý chi ĐTPT 2.2.2 Kết chi đầu tư phát triển ... cường quản lý giai đoạn thực đầu tư - Giám sát: tư vấn giám sát, giám sát tác giả, giám sát cộng đồng - Đánh giá đầu tư - Các biện pháp quản lý chất lượng công trình, lưu ý công tác nghiệm thu,...
 • 14
 • 431
 • 1

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam pot

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam pot

Thạc sĩ - Cao học

... Nhà nước - Chi ngân sách nhà nước nhà nước: Trong đó, chủ yếu hai khoản chi:  Chi thường xuyên  Chi ĐTPT 1.1.2 Đặc điểm - Gắn liền với quản lý chi NSNN (Luật NSNN) - Gắn với hoạt động đầu tư ... nhà nước tỉnh - Tổng chi năm 2001- 2005 - cấu theo nguồn huy động (trong nguồn NSNN tỉnh ), cấu theo ngành, cấu theo vùng - Tình hình phân cấp quản lý chi ĐTPT 2.2.2 Kết chi đầu tư phát triển ... cường quản lý giai đoạn thực đầu tư - Giám sát: tư vấn giám sát, giám sát tác giả, giám sát cộng đồng - Đánh giá đầu tư - Các biện pháp quản lý chất lượng công trình, lưu ý công tác nghiệm thu,...
 • 17
 • 227
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam pdf

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Nhà nước - Chi ngân sách nhà nước nhà nước: Trong đó, chủ yếu hai khoản chi:  Chi thường xuyên  Chi ĐTPT 1.1.2 Đặc điểm - Gắn liền với quản lý chi NSNN (Luật NSNN) - Gắn với hoạt động đầu tư ... nhà nước tỉnh - Tổng chi năm 2001- 2005 - cấu theo nguồn huy động (trong nguồn NSNN tỉnh ), cấu theo ngành, cấu theo vùng - Tình hình phân cấp quản lý chi ĐTPT 2.2.2 Kết chi đầu tư phát triển ... cường quản lý giai đoạn thực đầu tư - Giám sát: tư vấn giám sát, giám sát tác giả, giám sát cộng đồng - Đánh giá đầu tư - Các biện pháp quản lý chất lượng công trình, lưu ý công tác nghiệm thu,...
 • 13
 • 281
 • 0

Đề tài : Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài pdf

Đề tài : Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài pdf

Báo cáo khoa học

... tư, FDI thúc đẩy đổi kỹ thuật, nước nhận đầu tư góp phần tăng suất yếu tố sản xuất, thay đổi cấu thành sản phẩm thúc đẩy phát triển nghề đặc biệt nghề đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao Vì tác dụng ... câu trả lời phần vào đánh giá kết đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA 1 .Đánh giá tình hình đầu tư ... sở hạ tầng kỹ thuật thời gian qua Trong trình đánh gía, thấy thành tựu yếu phần đánh giá đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật với qua trình thu hút FDI Đánh giá hiệu đầu tư phát triển sở hạ tầng...
 • 48
 • 202
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25