đánh giá khả năng thích ứng

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệm về đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng gieo cấy vào vụ Xuân năm 2007. - Vụ Mùa 2007 nhân rộng một số giống lúa có triển vọng, để đánh giá khả năng thích ứng và ... đặc điểm sinh thái khác nhau nhằm đánh giá khả năng thích ứng, độ đồng đều, tính ổn định, khả năng chống chịu sâu, bệnh, mức độ chịu đất chua mặn, khả năng cho năng suất, hiệu quả kinh tế của ... xuất nào đó cần phải tiến hành khảo nghiệm, gieo cấy thử nghiệm qua một vài vụ sản xuất để đánh giá khả năng thích ứng của giống đó. Do đó việc xác định tính thích nghi của giống nào đó trước...
 • 128
 • 766
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

Tiến sĩ

... Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá 2.3.3.1. Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất hạt a. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng: chiều cao ... các chỉ tiêu về năng suất, phẩm cấp hạt dựa trên giá trị X ± ∂ của từng vườn tập đoàn 2.3.3.3. Phương pháp đánh giá khả năng kháng bệnh gỉ sắt a. Phương pháp điều tra và đánh giá bệnh trên đồng ... TH1 và Catimor đối chứng tương ứng là: 72,9 cm; 74,8 cm; 75,5 cm và 70,3 cm). 3.2.2. Kết quả đánh giá năng suất và một số chỉ tiêu về năng suất của các giống cà phê chè Năng suất kinh tế của...
 • 27
 • 1,191
 • 2

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên heo

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên heo

Nông - Lâm - Ngư

... Mục tiêu Đánh giá khả năng ứng dụng protein tái tổ hợp MPB-VT2e trong sản xuất vacxin phòng bệnh phù do E. coli trên heo. - Yêu cầu  Xây đựng thí nghiệm kiểm tra khả năng đáp ứng miễn dịch ... nguyên là một chất tự nhiên hay tổng hợp có khả năng gây đáp ứng miễn dịch khi đƣợc đƣa vào cơ thể của một động vật thích hợp hoặc là chất có khả năng phản ứng với một kháng thể hay một tế bào của ... đó đánh giá đƣợc khả năng gây đáp ứng miễn dịch của protein MBP-VT2eB trên heo. iv TÓM TẮT TRƢƠNG THỊ THẢO UYÊN, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Tháng 8/2005. “ĐÁNH...
 • 52
 • 625
 • 1

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo

Nông - Lâm - Ngư

... che khuất kháng nguyên ảnh hƣởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch bị loại bỏ. Tính chất kháng nguyên của các thành phần này phải đƣợc kiểm tra khả năng tạo đáp ứng miễn dịch chính xác và hiệu quả. ... tổng hợp từ axit amin dạng D thì khả năng gây đáp ứng miễn dịch cao vì ít bị biến đổi. Các kháng nguyên có bản chất là lipit, steroid, axit nucleic khả năng kích ứng miễn dịch thấp hay không có ... thực bào phát hiện và xử lý nên nó khả năng kích ứng miễn dịch cao. Những kháng nguyên có cấu trúc phân tử nhỏ dễ bị đại thực bào bỏ qua nên khả năng kích ứng miễn dịch thấp. Cách gây miễn...
 • 52
 • 380
 • 0

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch của đàn gia cầm sau khi tiêm phòng vaccine cúm AH5N1 tại tỉnh Nghệ An

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch của đàn gia cầm sau khi tiêm phòng vaccine cúm AH5N1 tại tỉnh Nghệ An

Nông - Lâm - Ngư

... nên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng tiêm phòng.4.1.2. Kết quả đánh giá khả năng miễn dịch ở vịtKết quả kiểm tra khả năng đáp ứng miễn dịch trên đàn vịt nuôi tại các huyện của tỉnh Nghệ An ... bệnh cúm gia cầm trên đàn gà của tỉnh là rất lớn. Khả năng đáp ứng miễn dịch thấp hoặc không có khả năng đáp ứng miễn dịch, dẫn tới tỷ lệ bảo hộ và giá trị GMT trên đàn gà của tỉnh sau tiêm phòng ... trên. 4.2.2. Kết quả đánh giá khả năng miễn dịch ở vịtKết quả kiểm tra mẫu huyết thanh sau tiêm phòng đợt 2 của vịt được ghi nhận ở bảng 4.Bảng 4 cho thấy khả năng đáp ứng miễn dịch sau tiêm...
 • 65
 • 874
 • 1

Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ tròng nhập nội trong quy trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa

Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ tròng nhập nội trong quy trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa

Thạc sĩ - Cao học

... theo những tiêu chuẩn đơn giản để đánh giá năng suất chẳng hạn, không phải bao giờ cũng có những tài liệu về chất khô và thường chỉ thấy đánh giá tổng quát về năng suất đối với việc chăn nuôi. ... để đảm bảo năng suất. 1.1.2. Giá trị kinh tế của cỏ hoà thảo Cỏ hoà thảo có giá trị kinh tế lớn không chỉ vì nó phân bố rộng, chiếm tỷ lệ cao trong thảm cỏ, mà còn cho năng suất và giá trị dinh ... sinh trưởng hoặc chết vào mùa đông. Tính kháng xuân hay còn gọi là khả năng chịu đựng của cỏ mùa đông. Nó thể hiện khả năng chịu đựng của cỏ về sự chênh lệch nhiệ t độ không khí và nhiệt...
 • 97
 • 660
 • 0

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo - phụ lục

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo - phụ lục

Y khoa - Dược

... sodium azidĐối chứng âm phiến 1.Đối chứng dương phiến 1.Đối chứng âm phiến 2.Đối chứng dương phiến 2(*) 88.5D, 89.5D,90.4D, 92.2D, 93.2D là các mẫu của lô 5, 92.1A là lô đối chứng. ... 4. Kết quả đo OD620nm đối với mẫu không có sodium azidĐối chứng âm phiến 1.Đối chứng dương phiến 1.Đối chứng âm phiến 2.Đối chứng dương phiến 2PHẦN 7PHỤ LỤCThành phần các hóa chấtMôi...
 • 6
 • 306
 • 0

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo.pdf

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo.pdf

Y khoa - Dược

... ngƣời ta có thể tăng khả năng đáp ứng miễn dịch bằng cách tuyển chọn những nhóm giống có khả năng đáp ứng miễn dịch cao. Tùy cơ địa của từng cá thể mà có thể có hiện tƣợng dị ứng khi gây miễn dịch. ... không có khả năng liên kết với các thụ thể đặc hiệu trên tế bào gốc nên mất khả năng gây bệnh. Dựa trên phản ứng trung hòa độc tố verotoxin trên tế bào vero, có thể xác định hiệu giá kháng ... che khuất kháng nguyên ảnh hƣởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch bị loại bỏ. Tính chất kháng nguyên của các thành phần này phải đƣợc kiểm tra khả năng tạo đáp ứng miễn dịch chính xác và hiệu quả....
 • 52
 • 571
 • 1

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Nội dung)

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Nội dung)

Nông - Lâm - Ngư

... ngƣời ta có thể tăng khả năng đáp ứng miễn dịch bằng cách tuyển chọn những nhóm giống có khả năng đáp ứng miễn dịch cao. Tùy cơ địa của từng cá thể mà có thể có hiện tƣợng dị ứng khi gây miễn dịch. ... tổng hợp từ axit amin dạng D thì khả năng gây đáp ứng miễn dịch cao vì ít bị biến đổi. Các kháng nguyên có bản chất là lipit, steroid, axit nucleic khả năng kích ứng miễn dịch thấp hay không có ... thực bào phát hiện và xử lý nên nó khả năng kích ứng miễn dịch cao. Những kháng nguyên có cấu trúc phân tử nhỏ dễ bị đại thực bào bỏ qua nên khả năng kích ứng miễn dịch thấp. Cách gây miễn...
 • 52
 • 384
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Phụ lục)

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Phụ lục)

Nông - Lâm - Ngư

... sodium azidĐối chứng âm phiến 1.Đối chứng dương phiến 1.Đối chứng âm phiến 2.Đối chứng dương phiến 2(*) 88.5D, 89.5D,90.4D, 92.2D, 93.2D là các mẫu của lô 5, 92.1A là lô đối chứng. ĐC (*)0.667(1)0.212 ... 4. Kết quả đo OD620nm đối với mẫu không có sodium azidĐối chứng âm phiến 1.Đối chứng dương phiến 1.Đối chứng âm phiến 2.Đối chứng dương phiến 2...
 • 7
 • 365
 • 0

đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein MBP - VT2eB trên heo

đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein MBP - VT2eB trên heo

Khoa học tự nhiên

... ngƣời ta có thể tăng khả năng đáp ứng miễn dịch bằng cách tuyển chọn những nhóm giống có khả năng đáp ứng miễn dịch cao. Tùy cơ địa của từng cá thể mà có thể có hiện tƣợng dị ứng khi gây miễn dịch. ... nguyên là một chất tự nhiên hay tổng hợp có khả năng gây đáp ứng miễn dịch khi đƣợc đƣa vào cơ thể của một động vật thích hợp hoặc là chất có khả năng phản ứng với một kháng thể hay một tế bào của ... không có khả năng liên kết với các thụ thể đặc hiệu trên tế bào gốc nên mất khả năng gây bệnh. Dựa trên phản ứng trung hòa độc tố verotoxin trên tế bào vero, có thể xác định hiệu giá kháng...
 • 52
 • 307
 • 0

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch của đàn gia cầm sau khi tiêm phòng vaccine cúm A/H5N1 tại tỉnh Nghệ An

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch của đàn gia cầm sau khi tiêm phòng vaccine cúm A/H5N1 tại tỉnh Nghệ An

Nông - Lâm - Ngư

... nên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng tiêm phòng.4.1.2. Kết quả đánh giá khả năng miễn dịch ở vịtKết quả kiểm tra khả năng đáp ứng miễn dịch trên đàn vịt nuôi tại các huyện của tỉnh Nghệ An ... hưởng.4.2. Kết quả kiểm tra hiệu giá kháng thể của gia cầm sau tiêm phòng vaccine cúm A/H5N1 đợt 24.2.1. Kết quả đánh giá khả năng miễn dịch ở gàKết quả giám sát sau tiêm phòng đợt 2 trên ... nghiên cứu- Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch của đàn gà và đàn vịt sau khi tiêm phòng vaccine đợt 1 và đợt 2.- So sánh tỷ lệ bảo hộ giữa gà và vịt sau khi tiêm phòng vaccine.- Đáp ứng miễn...
 • 65
 • 622
 • 0

Xem thêm