đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... hình thực đề tài: Đánh giá khả thích ứng số giống lúa chất lượng Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng thể: - Đánh giá kh ả thích ứng số giống lúa chất lượng sản ... Tiến hành thí nghiệm đánh giá khả thích ứng số giống lúa chất lượng gieo cấy vào vụ Xuân năm 2007 - Vụ Mùa 2007 nhân rộng số giống lúa có triển vọng, để đánh giá khả thích ứng chấp nhận nông dân ... trung vào việc lai tạo giống lúa lai dòng hướng tới tạo giống lúa lai dòng siêu cao sản (siêu lúa) đạt suất 18 tấn/ha/vụ Về chiến lược phát triển lúa lai Trung Quốc kỷ 21 phát triển lúa lai hai dòng...
 • 128
 • 766
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

Tiến sĩ

... - Năng su - Năng su - Năng su - Năng su t nhân v t nhân v t nhân v t nhân v - Năng su t nhân v - Năng su t nhân c ng d n v u 7- Năng su t nhân c ng d n v u - Năng su t nhân c ng d n v u - Năng ... vastatrix B ng h i giao (backcross), gi ng Catimor ã c lai v i m t s cá th cà phê chè có ngu n g c t Ethiopia K t qu cho th y i lai F1, 10 lai mang tên TN1, TN2, TN3, TN4, TN5, TN6, TN7, TN8, TN9, ... 3.2.2 K t qu ánh giá su t m t s ch tiêu v su t c a gi ng cà phê chè Năng su t kinh t c a cà phê nói chung cà phê chè nói riêng c ánh giá thông qua su t nhân m h t 13% 3.2.2.1 Năng su t m t s ch...
 • 27
 • 1,192
 • 2

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân

Nông - Lâm - Ngư

... vật NS: Năng suất TK: Thời kì TV: Thời vụ P.1000 hạt: Khối lợng 1.000 hạt STT: Số thứ tự TB: Trung bình 10 HSQH: Hiệu suất quang hợp 11 TK BĐRH: Thời kỳ bắt đầu hoa 12 TKTQ: thời kì tạo 13 TKQM: ... 4.4.2 Các yếu tố cấu th nh suất dòng/ giống đậu tơng, vụ 66 Xuân 2007 4.5 Năng suất dòng/giống đậu tơng 69 4.5.1 Năng suất dòng/giống đậu tơng vụ Đông 2006, vụ Xuân 2007 70 4.5.2 nh hng ... đậu tơng qua thời k sinh 45 trởng, phát triển vụ xuân 2007 4.1.7 Khả tích luỹ chất khô dòng/giống đậu tơng, vụ Đông 48 2006 4.1.8 Khả tích luỹ chất khô dòng/giống đậu tơng, vụ 50 Xuân 2007 4.2...
 • 120
 • 485
 • 2

BÁO CÁO " PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUT CƯỜNG ĐỘC ĐẬU DÊ THỰC ĐỊA TRÊN TẾ BÀO TINH HOÀN DÊ CẤP " pdf

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... 192bp Điều chứng tỏ chủng virut phân lập có khả thích ứng môi trường tế bào GT Tuy nhiên, kết cho thấy khả thích nghi chủng virut có khác nhau, chủng ký hiệu NT1, NT3 KH9 có khả thích nghi cao ... THÚ Y - TẬP XVIII - SỐ - 2011 nghiêm trọng đến chăn nuôi dê, cừu nước ta Để có liệu nghiên cứu sâu bệnh đậu dê Việt Nam, nghiên cứu tiến hành phân lập đánh giá khả thích ứng số chủng virut cường ... Bảng Khả thích ứng virut cường độc đậu dê tế bào GT Số đời gây nhiễm Số chai tế bào gây nhiễm Ngày xuất CPE Kết PCR (+) 2 (+) (+) (+) (+) (+) (+) Bảng cho thấy, virut cường độc đậu dê có khả thích...
 • 6
 • 485
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai trong chăn nuôi lợn ngoại tại yên định, thanh hóa

Đánh giá khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai trong chăn nuôi lợn ngoại tại yên định, thanh hóa

Khoa học tự nhiên

... lo i ưu th lai chính: ưu th lai c a cá th (ưu th lai tr c ti p), ưu th lai c a m lai ưu th lai c a b lai Ưu th lai tr c ti p (Dd) : thành ph n ưu th lai cá th lai ñó t o nên Ưu th lai tr c ti ... h p lai ñó Ưu th lai tr c ti p cao nh t t h p lai có 100% ngu n gen d h p t Ưu th lai c a b lai m lai : thành ph n ưu th lai b lai m lai ñóng góp vào t h p lai c a chúng sinh Ưu th ch có lai ... thu n t h p lai gi ng (LY) x MC có ưu th lai c a b lai mà ưu th lai c a m lai Ngoài có trư ng h p t h p lai gi ng có ưu th lai c a c b m lai t h p lai (LY)(LMC) ho c (LY)(YMC) t h p lai gi ng thư...
 • 88
 • 441
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lúa địa phương sau chọn lọc pot

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lúa địa phương sau chọn lọc pot

Báo cáo khoa học

... t ơng ứng với kết chiều dài rễ, số rễ lớn cho khối l ợng rễ cao Một số tiêu sinh lý giống lúa chịu hạn a) Độ ẩm héo Khi theo dõi tính độ ẩm héo giống lúa cạn thí nghiệm, nhận thấy giống lúa thí ... 20 giống lúa thí nghiệm, có giống lúa chịu hạn tốt, 11 giống lúa chịu hạn khá, giống chịu hạn trung bình, giống chịu hạn Nh vậy, giống lúa cạn có khả chịu hạn Kết hợp với tiêu suất số tiêu khác, ... dài, số rễ, khối l ợng rễ Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Đánh giá khả chịu hạn 66 mẫu giống lúa phòng Theo dõi tỷ lệ nảy mầm, tỷ lệ rễ mầm đen héo, rễ mạ bị đen (héo) thu đ ợc kết bảng Qua số liệu...
 • 6
 • 691
 • 7

Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ tròng nhập nội trong quy trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa

Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ tròng nhập nội trong quy trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa

Thạc sĩ - Cao học

... đoàn thức ăn gia súc Một số tác giả có đề cập đến vấn đề cải tạo đồng cỏ tự nhiên, sử dụng hợp lý hay tạo đồng cỏ trồng, nhập nội số loài mới, phân tích thành phần dinh dưỡng số loài cỏ nước ta ... sản xuất thức ăn xanh cho chăn nuôi M số giống cỏ nhập nội đánh giá, kết ột tốt ứng dụng vào sản xuất số vùng Tuy nhiên, quản lý, đạo thống số giống sau đánh giá bị thất lạc, chưa có điều kiện thử ... hợp lý đồng cỏ nhóm Vấn đề cải tạo đồng cỏ Bắc Việt Nam ông đề cập đến vấn đề lớn: cải tạo điều kiện môi trường sống, cải tạo lớp đất mặt Qua nghiên cứu ông đề xuất số ý kiến vấn đề sử dụng hợp...
 • 97
 • 661
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô laimột số vùng sinh thái miền bắc việt nam

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái miền bắc việt nam

Khoa học tự nhiên

... ng ngô ưu th lai lai quy c (trên s dòng thu n) lai không quy c (ít nh t m t b m không ph i dòng thu n) (Vasal, 1988) Gi ng ngô lai quy c g m lo i: lai ñơn, lai ba lai kép Lai ñơn lai giưa hai ... th lai ngô, m c dù v y nh ng dòng thu n lúc ñó t o su t h t lai ñơn r t th p lai ñơn không th thương m i ñư c Năm 1922, D F Jones ñ xu t lai kép ñã h tr thúc ñ y s n xu t h t lai F1, h t lai ... giưa hai b m dòng thu n; lai ba lai gi a m t lai ñơn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 12 m t dòng thu n, lai kép lai giưa hai lai ñơn Lai ñơn thư ng ñư c phát...
 • 137
 • 816
 • 2

Đánh giá khả năng sản xuất của một số giống gà lông màu nuôi trong nông hộ tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Đánh giá khả năng sản xuất của một số giống gà lông màu nuôi trong nông hộ tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... tính theo tổng trứng ấp tính theo tổng trứng có phôi Tỷ lệ ấp nở/ trứng vào ấp (%) = Tỷ lệ nở/ trứng có phôi (%) = Tổng số gà nở (con) Tổng số trứng vào ấp Tổng số gà nở (con) Tổng số trứng có phôi ... lệ nở (TLN/tổng số trứng có phôi TLN/tổng số trứng giống) Tỷ lệ gà loại I - Xác định số tiêu đánh giá chất l ợng trứng giống: Khối l ợng, số hình thái, độ dày vỏ trứng, số lòng đỏ, số lòng trắng ... quân kỳ tỷ lệ tổng số trứng thu đ ợc kỳ tổng số gà có mặt kỳ Kỳ tuần, tháng, 10 tháng, 12 tháng Tỷ lệ đẻ (%) = Tổng số trứng thu đ ợc kỳ Tổng số gà kỳ x số ngày kỳ x 100 - Sản l ợng trứng bình quân/mái:...
 • 88
 • 730
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lúa nương rẫy thu thập từ các huyện vùng núi phía tây nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lúa nương rẫy thu thập từ các huyện vùng núi phía tây nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nông - Lâm - Ngư

... ging cú kh nng chu hn tt v nhiu c tớnh quý khỏc dng cỏc t hp lai nhm khai thỏc chỳng cỏc chng trỡnh lai to ging, c bit chng trỡnh lai to ging lỳa chu hn thớch hp cho nhng vựng nh nc tri v bp ... Bờn cnh ú, trng hp lai xa, lai khỏc loi, khỏc loi ph (sub-species), hoc khai thỏc thm ngon t cõy c truyn, nng sut thp vo cõy trng cao sn Nhm khc phc tỡnh trng thiu ht tng lai v gim thiu c nhng ... (RIL) ca t hp lai CO39/Moroberekan, vi QTL (Lilley v ctv) [69] Qun th n bi kộp (DH) ca t hp lai CT9993/IR62266, vi QTL (Zhang v ctv) [86] Qun th cn giao tỏi t hp (RIL) ca t hp lai CO39/Moroberekan,...
 • 136
 • 411
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25