đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học trường đại học vinh nghệ an

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học, trường đại học vinh, nghệ an

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học, trường đại học vinh, nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... điều kiện khô hạn nhỡ thời vụ, sống chung với hạn hán Vì chọn đề tài: Đánh giá khả chịu hạn số giống ngô vụ Xuân đất cát nội đồng trại thực nghiệm nông học, trường đaị học Vinh, Nghệ An 1.2 Mục ... nghiên cứu khả chịu hạn số giống ngô có triển vọng Nghệ An - Địa điểm nghiên cứu: Trại thực nghiệm trồng, khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại Học Vinh, Nghệ An - Thời gian nghiên cứu: Vụ Xuân năm 2012 ... thân cao có khả chịu hạn tốt 49 Giống LVN10 có khả chịu hạn tốt nhất; giống 3Q NK430 có khả chịu hạn trung bình Giống C919 (đ/c) có khả chịu hạn 3.9 Chiều dài rễ khối lượng rễ giống ngô Bộ rễ có...
 • 84
 • 895
 • 5

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học, trường đại học vinh, nghệ an

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học, trường đại học vinh, nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... lạc điều kiện vụ Xuân đất cát nội đồng trại thực nghiệm Nông học, Trường Đại Học Vinh, Nghệ An 1.2 Mục tiêu đề tài - Góp phần vào đánh giá sở khoa học để chọn giống lạc có khả chịu hạn tốt đảm ... - Địa điểm nghiên cứu: Trại thực nghiệm trồng, khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại Học Vinh, Nghệ An - Thời gian nghiên cứu: vụ Xuân năm 2012 - Đặc điểm đất trồng: đất cát nội đồng ven biển - Quy trình ... Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa Khoa học - Kết nghiên cứu bổ sung vật liệu có khả chịu hạn cho việc lai tạo giống lạc chịu hạn trồng đất cát nội đồng ven biển Nghệ An vùng có điều...
 • 103
 • 1,310
 • 8

Thăm dò hiệu quả của một số phương thức sử dụng phân bón khác nhau đối với giống lạc l26 trong vụ xuân, trên đất cát nội đồngtrại thực nghiệm nông học trường đại học vinh

Thăm dò hiệu quả của một số phương thức sử dụng phân bón khác nhau đối với giống lạc l26 trong vụ xuân, trên đất cát nội đồng ở trại thực nghiệm nông học  trường đại học vinh

Thạc sĩ - Cao học

... gian, địa điếm thực thí nghiệm Thí nghiệm bố trí đất cát nội đồng Trại thực nghiệm Nông học Trường Đại học Vinh 2.3 Thời gian: Vụ Xuân năm 2012 Nội dung nghiên cứu 3 - Nghiên cứu đặc tính nông ... nghiên cứu đề tài đặt Từ thực tế tiến hành: “Thăm dò hiệu số phương thức sử dụng phân bón khác giống lạc L26 vụ Xuân, đất cát nội đồng Trại thực nghiệm Nông học - Trường Đại học Vinh ” Mục đích nghiên ... suất giống lạc L26 điều kiện cụ đất cát nội đồng Trại thực nghiệm Nông học - Trường Đại học Vinh - Xác định phương thức bón hợp lý để đạt suất lợi nhuận tối ưu cho giống lạc L26 Ỷ nghĩa thực...
 • 108
 • 765
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lúa địa phương vùng núi tây bắc sau chọn lọc trong vụ xuân 2004 tại gia lâm, hà nội

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lúa địa phương vùng núi tây bắc sau chọn lọc trong vụ xuân 2004 tại gia lâm, hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... phục hạn chế với mục đích đánh giá, phân loại khả chịu hạn làm sáng tỏ chế chịu hạn lúa cạn, lúa chịu hạn, tiến hành: Đánh giá khả chịu hạn số giống lúa địa ph ơng vùng núi Tây Bắc sau chọn lọc vụ ... Đánh giá khả chống chịu hạn đồng ruộng 47 4.1.2.1 Đặc điểm môi tr ờng nơi làm thí nghiệm 47 4.1.2.2 Kết đánh giá khả chịu hạn đồng ruộng 48 4.2 Một số đặc điểm hình thái dòng giống lúa thí nghiệm ... tầng đất 40 3.3.5 Đánh giá đồng ruộng 41 3.3.6 Ph ơng pháp phân tích xử lý số liệu 42 Phần 4: kết thảo luận 4.1 43 Kết đánh giá khả chịu hạn 43 4.1.1 Kết đánh giá khả chịu hạn nhân tạo 43 4.1.2 Đánh...
 • 145
 • 630
 • 2

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lúa nương rẫy thu thập từ các huyện vùng núi phía tây nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lúa nương rẫy thu thập từ các huyện vùng núi phía tây nghệ an luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Nông - Lâm - Ngư

... nhng kiu gen cú thi gian tr hoa tng ng, s trỡ th nc lỏ cao (LWP) thng liờn quan n nng sut cao hn iu kin khụ hn cui v (Jongdee v ctv., 2002; Pantuwan v ctv., 2002; Jearakongman, 2005) S trỡ LWP ... iu kin khụ hn da trờn s thớch nghi lõu di liờn quan n kh nng tr v tr thoỏt ca bụng (Pantuwan v ctv., 2002) Jearakongman (2005) ó phỏt hin mi quan h cht ch gia kh nng tr thoỏt v LWP di iu kin khụ ... hng hỳt nc nhanh hn cỏc ging lỳa nc Theo Chang v Bardenas (1965) [51], cỏc ging lỳa cn vựng nhit i ny mm rt nhanh sau ht c gieo vo t v sc ny mm ca ht ging cng kho nờn giỳp chỳng cnh tranh tt vi...
 • 136
 • 411
 • 1

Khảo sát, đánh giá khả năng chịu hạn của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn nguyên liệu nhập nội docx

Khảo sát, đánh giá khả năng chịu hạn của một số dòng ngô thuần được tạo ra từ nguồn nguyên liệu nhập nội docx

Báo cáo khoa học

... environments and secondary traits?, in Developing Drought and Low N-Tolerant Maize Proceedings of a Symposium Mexico, D.F.: CIMMYT: CIMMYT, El Batan, Mexico Beck D.F.,J.Betran, M Banziger, M Willcox, ... G.O.Edmeades, 1997 From landrace to hybrid: strategies for the use of source populations and lines in the development of drought tolerant culivarrs In Developing Drought and Low N-Tolerant Maize Proceeding ... Proceeding of a Symposium CIMMYT, El Batan, Mexico: Mexico,D.F: CIMMYT Bolanos J And G.O Edmeades, 1990 The relationshhip between the an thesissilking interval and yield in tropical maize under drought,...
 • 7
 • 515
 • 1

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lúa địa phương sau chọn lọc pot

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số mẫu giống lúa địa phương sau chọn lọc pot

Báo cáo khoa học

... Trong 20 giống lúa thí nghiệm, có giống lúa chịu hạn tốt, 11 giống lúa chịu hạn khá, giống chịu hạn trung bình, giống chịu hạn Nh vậy, giống lúa cạn có khả chịu hạn Kết hợp với tiêu suất số tiêu ... héo để đánh giá khả chịu hạn Xử lý rễ mạ mạ đ ợc lá: tiến hành gieo mạ chậu mạ đ ợc ngâm rễ mạ dung dịch (KClO3 ) 1% giờ, quan sát dựa vào tỷ lệ rễ mạ bị héo để đánh giá khả chịu hạn Thí nghiệm ... ợng rễ cao Một số tiêu sinh lý giống lúa chịu hạn a) Độ ẩm héo Khi theo dõi tính độ ẩm héo giống lúa cạn thí nghiệm, nhận thấy giống lúa thí nghiệm có yêu cầu n ớc tối thiểu thấp Giống lúa có...
 • 6
 • 691
 • 7

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số dòng, giống lúa triển vọng tại gia lộc hải dương

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số dòng, giống lúa triển vọng tại gia lộc  hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... thời gian làm thí nghiệm 48 3.2 Kết đánh giá khả chịu hạn nhân tạo 49 3.2.1 Đánh giá khả chịu hạn điều kiện chậu vại 49 3.3 Đánh giá tính chịu hạn mẫu giống thí nghiệm qua rễ 54 3.4 Đánh giá khả ... quan đến khả chịu hạn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Ý nghĩa khoa học đề tài - Đánh giá đặc điểm giống lúa chịu hạn - Trên sở đánh giá số tiêu chống chịu hạn, xác định hệ số tương quan số ... suấtcủa mẫu giống tham gia thí nghiệm 3.4.9 76 Đánh giá mối tương quan tính trạng liên quan đến khả chịu hạn tính trạng khác mẫu giống nghiên cứu 3.5 80 Xác định số mẫu giống/ giốngkhả chịu hạn...
 • 122
 • 406
 • 4

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái miền bắc việt nam

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái miền bắc việt nam

Khoa học tự nhiên

... gi ng ngô cho nông dân; ví d 84% s 105 tri u nông dân tr ng ngô c a Trung Qu c mua h t gi ng ngô lai 81% t ng s h t gi ng ngô ñư c s d ng ðông Nam Phi gi ng ngô lai [42] Trư ng ð i h c Nông nghi ... h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p viii DANH M C HÌNH STT Tên hình Trang Bi u ñ 4.1 Kh i lư ng 1000 h t c a gi ng ngô v Thu 2008 v xuân 2009 68 Bi u ñ 4.2 Năng ... ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Tình hình s n xu t ngô th gi i nư c 2.1.1 Tình hình s n xu t ngô th gi i Ngô m t lo i ngũ c c quan tr ng th...
 • 137
 • 816
 • 2

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống ngô lai mới ở một số tỉnh phía bắc việt nam

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống ngô lai mới ở một số tỉnh phía bắc việt nam

Nông - Lâm - Ngư

... Các giống JXM-21, LVN-26 có thời gian sinh trưởng ngắn Các giống có TGST dài điểm Hà Nội vụ Xuân điểm Hà Nội Nghệ An vụ Đông 3.2 Một số đặc điểm hình thái giống ngô Đặc điểm hình thái ngô đánh giá ... Vụ Xuân vụ Đông năm 2013 2.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá số đặc điểm nông, sinh học giống thí nghiệm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 26 - Đánh giá ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NGUYỄN LÂM GIANG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI Ở MỘT SỐ TỈNH...
 • 117
 • 508
 • 0

Đánh giá chất lượng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn hà giang

Đánh giá chất lượng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn hà giang

Thạc sĩ - Cao học

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - NGÔ VĂN DƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN HÀ GIANG Chuyên ngành : Sinh học thực nghiệm ... cứu - Đánh giá khả chịu hạn giai đoạn hạt nảy mầm - Đánh giá nhanh khả chịu hạn giống lúa nghiên cứu giai đoạn mạ ba - Đánh giá khả chịu hạn mức độ mô sẹo kỹ thuật thổi khô Số hóa Trung tâm Học ... ̣ ̣ ̣ ́ 38 3.3 Đánh giá khả chịu hạn giống lúa …………………… 42 3.3.1 Khả chịu hạn giống giai đoạn nảy mầm… 42 3.3.2 Khả chịu hạn giống giai đoạn mạ………… …………… 51 3.4 Khả chịu han giống lúa nghiên...
 • 86
 • 690
 • 1

đánh giá chất lượng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn hà giang.pdf

đánh giá chất lượng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn hà giang.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - NGÔ VĂN DƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN HÀ GIANG Chuyên ngành : Sinh học thực nghiệm ... cứu - Đánh giá khả chịu hạn giai đoạn hạt nảy mầm - Đánh giá nhanh khả chịu hạn giống lúa nghiên cứu giai đoạn mạ ba - Đánh giá khả chịu hạn mức độ mô sẹo kỹ thuật thổi khô Số hóa Trung tâm Học ... ̣ ̣ ̣ ́ 38 3.3 Đánh giá khả chịu hạn giống lúa …………………… 42 3.3.1 Khả chịu hạn giống giai đoạn nảy mầm… 42 3.3.2 Khả chịu hạn giống giai đoạn mạ………… …………… 51 3.4 Khả chịu han giống lúa nghiên...
 • 86
 • 588
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn của tập đoàn giống lúa cạn thu thập tại các tỉnh miền núi phía bắc

Đánh giá khả năng chịu hạn của tập đoàn giống lúa cạn thu thập tại các tỉnh miền núi phía bắc

Nông - Lâm - Ngư

... thái, nông học tập đoàn giống lúa cạn thu thập số tỉnh miền núi phía Bắc - Trên sở đánh giá số tiêu chống chịu hạn, xác định hệ số tương quan số tính trạng nông sinh học với khả chống chịu hạn; đồng ... tiêu đánh giá giống lúa chịu hạn * Ý nghĩa thực tiễn đề tài - Đánh giá nhanh tập đoàn giống thu thập sở xác định khả chống chịu hạn - Chọn lọc giống lúa có khả chịu hạn tốt 5 CHƯƠNG TỔNG QUAN ... (héo) % = Số rễ mạ đen (héo) Tổng số rễ mạ x 100 Dựa vào kết trên, tiến hành đánh giá xếp hạng khẳ chịu hạn giống lúa Thí nghiệm 3: Đánh giá khả chịu hạn điều kiện chậu vại • Số mẫu: 64 giống, đối...
 • 109
 • 1,008
 • 5

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... gian tới Ngoài quan nghiênứu, trường Đại học nông nghiệp c nước tích cực nghiên cứu, chọn tạo giống lúa phục vụ cho sản xuất xuất giống Việt lai 20 (VL20) trường đại học Nông nghiệp Hà Nội giống ... triển số giống lúa chất lượng - Đánh giá khả chống chịu sâu, bệnh giống lúa chất lượng - Đánh giá khả cho suất giống thí nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... 3.5.1 3.5.2 Kết sản xuất thử nghiệm vụ Mùa 2007 88 Đánh giá suất thống kê giống thí nghiệm 89 Đánh giá khả chống chịu sâu, bệnh giống thử nghiệm 90 Hiệu kinh tế giống thử nghiệm 91 Kết luận đề nghị...
 • 128
 • 766
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNGĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

Tiến sĩ

... - Năng su - Năng su - Năng su - Năng su t nhân v t nhân v t nhân v t nhân v - Năng su t nhân v - Năng su t nhân c ng d n v u 7- Năng su t nhân c ng d n v u - Năng su t nhân c ng d n v u - Năng ... có 157 trang bao g m: m u trang, chương (T ng quan tài li u s khoa h c c a tài): 32 trang, chương (V t li u phương pháp nghiên c u): 11 trang, chương (K t qu nghiên c u th o lu n): 87 trang, k ... ch ng ch u v i i u ki n b t thu n T i Moduli Tanzania, gi ng SL28 ch n l c cá th t d ng cà phê chè Bourbon c ánh giá gi ng ch u h n (Firman I D Hanger B F., 1963) 1.5.4 M t s k t qu nghiên c...
 • 27
 • 1,192
 • 2

Đánh giá khả năng sản xuất của một số giống gà lông màu nuôi trong nông hộ tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Đánh giá khả năng sản xuất của một số giống gà lông màu nuôi trong nông hộ tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... ơng pháp nuôi khác Việt Nam nhập giống gà từ Pháp nuôi nhiều trạigiống thuộc Công ty gia cầm thành phố Hồ Chí Minh, trại giống Hậu Giang, trại giống CP (Đồng Nai, Hà Tây) Đàn gà th ơng phẩm ... lệ nuôi sống (%) (Tổng số ngày nuôi kỳ x TTTA kg/kg tăng trọng) x100 - Khả cho thịt: tiêu đánh giá chất l ợng giống, chất l ợng thức ăn, kể điều kiện chăn nuôi Khả cho thịt đ ợc đánh giá qua ... sản xuất gà mái đẻ (gà bố mẹ) - Tỷ lệ nuôi sống hiệu số đầu kỳ (ĐK) số chết loại kỳ (CLCK) chia cho số đầu kỳ Tỷ lệ nuôi sống (%) = Số ĐK - Số CLCK Số đầu kỳ x 100 - Tiêu tốn thức ăn/gà mái giai...
 • 88
 • 730
 • 0

Báo cáo: Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống sắn tại một số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Báo cáo: Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống sắn tại một số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Nông học

... canh) 11 - Một số giống có suất biến động Các giống cần tiếp tục khảo nghiệm vụ để đánh giá xác thích nghi ổn định giống môi trường khảo nghiệm Hình 3.4 Phân nhóm theo môi trường khảo nghiệm 3.2.2 ... tinh bột cao phù hợp với việc né lũ tỉnh An Giang”, Báo cáo nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang, 50 trang Tiếng Anh Nguyen Van Bo and Hoang Kim (2008), “New developments in the ... in Vientiane, Laos, August, 20- 24/2008 16 PHỤ LỤC Phụ lục 3.1 Kết khảo nghiệm giống sắn đất đỏ Hưng Lộc, Đồng Nai, năm 2009/2010 Năng suất Năng suất củ Hàm lượng Năng suất Chỉ số Tên giống thân...
 • 20
 • 669
 • 0

Xem thêm