đánh giá kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện a thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện a thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Tại Bệnh viện A Thái Nguyên số bệnh nhân ĐTĐ ngày tăng Bệnh viện điều trị nội trú, ngoại trú cho nhiều bệnh nhân ĐTĐ, nhƣng nghiên cứu thực trạng bệnh nhân ĐTĐ đánh giá kết điều trị bệnh nhân ... phƣơng pháp điều trị bệnh đái tháo đƣờng Cho đến chƣa có phƣơng pháp điều trị khỏi hẳn bệnh ĐTĐ, nhiên bệnh nhân ĐTĐ đƣợc quản lý điều trị đắn, bệnh nhân có sống gần nhƣ bình thƣờng Nếu bệnh nhân ĐTĐ ... Http://www.lrc-tnu.edu.vn 31 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CƢU Qua nghiên cứu kết điều trị 180 bệnh nhân ĐTĐ điều ngoại trú phòng khám ĐTĐ bệnh viện A Thái Nguyên, kết nghiên cứu đƣợc trình bày bảng sau: 3.1...
 • 82
 • 250
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sớm ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sớm ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ

Y khoa - Dược

... Ferritin, sắt Điều trị thuốc kháng virus (Lamivudin, Tenofovir) Đánh giá kết sớm điều trị sau 12 tuần KẾT LUẬN Sơ đồ 2.1 Sơ đồ nghiên cứu Loại trừ 44 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua nghiên cứu 110 trường ... đánh giá kết điều trị sớm cần thiết có ý nghĩa quan trọng Kết đáp ứng điều trị sớm dự báo khả đáp ứng siêu vi thất bại điều trị, cho phép việc tiếp tục điều trị định hướng lộ trình điều trị bệnh ... 3.3 Đánh giá kết điều trị sớm bệnh nhân viêm gan siêu vi B thuốc kháng virus Trong 110 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn thu nhận vào mẫu nghiên cứu; sau tháng, có 79 bệnh nhân đến khám lại, 32 bệnh nhân...
 • 94
 • 2,111
 • 8

Đánh giá kết quả điều trị ARV ở bệnh nhân HIV-AIDS tại phòng khám ngoại trú bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương

Đánh giá kết quả điều trị ARV ở bệnh nhân HIV-AIDS tại phòng khám ngoại trú bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương

Y dược - Sinh học

... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI KHNG MINH QUANG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị ARV BệNH NHÂN HIV/AIDS TạI PHòNG KHáM NGOạI TRú BệNH VIệN BệNH NHIệT ĐớI TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh : TRUYN NHIM Mó...
 • 106
 • 1,864
 • 10

đánh giá kết quả điểu trị arv ở bệnh nhân hivaids tại phòng khám ngoại trú bệnh viện bệnh nhiệt đới

đánh giá kết quả điểu trị arv ở bệnh nhân hivaids tại phòng khám ngoại trú bệnh viện bệnh nhiệt đới

Y khoa - Dược

... 2.4.3 Quá trình nghiên cứu - Các số nghiên cứu: + Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu theo bệnh án nghiên cứu Nhóm nhóm điều trị thỏng, nhúm nhóm điều trị từ đến 12 tháng nhóm nhóm điều trị từ 13 tháng ... Gabunia P, Davli N nghiên cứu điều trị ARV Georgia 594 bệnh nhân điều trị ARV cho kết quả: 22/594 trường hợp ngừng điều trị, 111 bệnh nhân tử vong, 461 tiếp tục điều trị ARV, 406 bệnh nhân người lớn ... vấn trước điều trị: - Mục đích quan trọng nhằm nâng cao khả tuân thủ điều trị bệnh nhân trình điều trị ARV - Làm cho bệnh nhân hiểu lợi ích điều trị ARV - Giúp cho bệnh nhân biết điều trị phải...
 • 86
 • 962
 • 7

Đánh giá kết quả điều trị trên các bệnh nhân được điều trị tuỷ răng với hệ thống trâm xoay wave one

Đánh giá kết quả điều trị trên các bệnh nhân được điều trị tuỷ răng với hệ thống trâm xoay wave one

Y khoa - Dược

... cuống - Răng điều trị nội nha - Bệnh nhânbệnh lý toàn thân nặng - Bệnh nhân bỏ dở trình điều trị - Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu 2.2 Vật liệu phương tiện nghiên cứu 2.2.1 Vật ... khác Mọi thông tin bệnh nhân giữ bí mật Những bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu không bị phân biệt đối xử điều trị 47 Chương DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 3.1 Nghiên cứu thực nghiệm 3.1.1 ... tăng tỷ lệ thành công điều trị nội nha kỹ thuật tân tiến, thực đề tài: Đánh giá kết điều trị bệnh nhân điều trị tuỷ với hệ thống trâm xoay Wave One ” với mục tiêu: Đánh giá sát khít khối vật...
 • 80
 • 302
 • 3

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ hóa CHẤT BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐƯỜNG mật= 1

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ hóa CHẤT BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐƯỜNG mật= 1

Y dược - Sinh học

... đường mật Các thể khác Đánh giá kết điều trị * Phương pháp điều trị Hóa trị: Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu điều trị hóa chất với phác đồ có Gemcitabine, liều số đợt điều trị mô tả sau: Phác ... hợp hồ sơ thăm khám hỏi bệnh 14 bệnh nhân nhóm tiến cứu 38 38 2.2.4 Nội dung nghiên cứu Nhóm bệnh nhân: - Nhóm giai đoạn muộn không khả phẫu thuật triệt - Nhóm bệnh nhân tái phát di xa sau ... cho bệnh nhân - Kết nghiên cứu phản hồi lại cho bệnh viện góp phần làm cho việc điều trị bệnh nhân ngày tốt 44 44 SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 45 45 Chương BN UTĐM không định phẫu thuật thuộc nhóm: Nhóm...
 • 105
 • 740
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bệnh nhân ung thư đường mật”

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bệnh nhân ung thư đường mật”

Y khoa - Dược

... tin bệnh nhân theo mẫu bệnh án nghiên cứu thống dựa hồ sơ bệnh án 35 bệnh nhân nhóm hồi cứu, kết hợp hồ sơ thăm khám hỏi bệnh 14 bệnh nhân nhóm tiến cứu 2.2.4 Nội dung nghiên cứu Nhóm bệnh nhân: ... tin sau điều trị - Bệnh nhân bỏ điều trị - Bệnh nhân tử vong nguyên nhân khác, mắc bệnh trầm trọng khác 31 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả lâm sàng hồi cứu kết hợp ... Các thể khác 34 34 Đánh giá kết điều trị * Phương pháp điều trị Hóa trị: Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu điều trị hóa chất với phác đồ có Gemcitabine, liều số đợt điều trị mô tả sau: Phác...
 • 106
 • 574
 • 7

Đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện A Thái Nguyên

Đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện A Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... Tại Bệnh viện A Thái Nguyên số bệnh nhân ĐTĐ ngày tăng Bệnh viện điều trị nội trú, ngoại trú cho nhiều bệnh nhân ĐTĐ, nhƣng nghiên cứu thực trạng bệnh nhân ĐTĐ đánh giá kết điều trị bệnh nhân ... trú ĐTĐ, có số nơi nghiên cứu đánh giá kết điều trị phòng khám Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên Năm 2006, Hoàng Thị Đợi nghiên cứu thực trạng bệnh nhân ĐTĐ typ điều trị phòng khám ngoại ... khám ĐTĐ với nhiệm vụ theo dõi điều trị ngoại trú cho bệnh nhân ĐTĐ tỉnh Số lƣợng bệnh nhân điều trị ngày đông Việc nghiên cứu đánh giá kết điều trị xác định yếu tố liên quan cần thiết, sở khoa học...
 • 27
 • 74
 • 0

Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị của phương pháp cắt amidan bằng dao kim điện đơn cực.PDF

Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả điều trị của phương pháp cắt amidan bằng dao kim điện đơn cực.PDF

Y dược - Sinh học

... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TUN SN NGHIÊN CứU CHỉ ĐịNH Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị CủA PHƯƠNG PHáP CắT AMIĐAN BằNG DAO ĐIệN ĐƠN CựC Chuyờn ngnh : Tai Mi Hng...
 • 110
 • 616
 • 17

Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (TT)

Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (TT)

Nội khoa

... trị Đánh giá kết điều trị lâm sàng, ghi nhận có 92,22% bệnh nhân đạt kết điều trị tốt, 3,33% bệnh nhân thất bại điều trị 4,44% bệnh nhân tái phát Kết điều trị xét nghiệm: Kết nghiên cứu cho thấy ... TLVR trước điều trị > x 105 UI/ml không đạt ĐƯVRN 2.3.4 Đánh giá kết nghiên cứu 2.3.4.1 Đánh giá kết điều trị phác đồ pegIFN alfa-2b + RBV a) Đánh giá kết điều trị Lâm sàng: Đánh giá biểu toàn ... riêng cho nhóm, tỷ lệ ĐƯVRN nhóm bệnh nhân điều trị 24 tuần 100%, nhóm bệnh nhân điều trị 48 tuần 57,33% Tỷ lệ bệnh nhân đạt ĐƯVRS tính chung cho hai nhóm 87,78%, nhóm bệnh nhân điều trị 24 tuần...
 • 48
 • 623
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (FULL TEXT)

Đánh giá kết quả điều trị của Peginterferon alpha-2b kết hợp Ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan (FULL TEXT)

Nội khoa

... điểm đánh giá (tuần 4, 12, 24, 48 24 tuần sau kết thúc điều trị) 90 bệnh nhân điều trị thuốc kháng virus  Đánh giá kết điều trị dựa xét nghiệm sinh thiết gan Fibroscan gan: đánh giá 50 bệnh nhân ... học d) Đánh giá giá trị Fibroscan chẩn đoán xơ hóa gan Chúng áp dụng phương pháp sau:  Đánh giá kếtbệnh học 90 bệnh nhân tham gia nghiên cứu sinh thiết gan trước điều trịĐánh giá kết Fibroscan ... chứng thay đổi mô bệnh học bệnh nhân VGVRCMT Việt Nam Cho đến nhiều phác đồ điều trị cho bệnh nhân VGVRCMT nghiên cứu nhiên việc đánh giá kết điều trị phác đồ phương pháp nghiên cứu chặt chẽ, minh...
 • 186
 • 664
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan

Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan

Y học thưởng thức

... điểm đánh giá (tuần 4, 12, 24, 48 24 tuần sau kết thúc điều trị) 90 bệnh nhân điều trị thuốc kháng virus  Đánh giá kết điều trị dựa xét nghiệm sinh thiết gan Fibroscan gan: đánh giá 50 bệnh nhân ... học d) Đánh giá giá trị Fibroscan chẩn đoán xơ hóa gan Chúng áp dụng phương pháp sau:  Đánh giá kếtbệnh học 90 bệnh nhân tham gia nghiên cứu sinh thiết gan trước điều trịĐánh giá kết Fibroscan ... chứng thay đổi mô bệnh học bệnh nhân VGVRCMT Việt Nam Cho đến nhiều phác đồ điều trị cho bệnh nhân VGVRCMT nghiên cứu nhiên việc đánh giá kết điều trị phác đồ phương pháp nghiên cứu chặt chẽ, minh...
 • 190
 • 339
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan

Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan

Quản trị kinh doanh

... điểm đánh giá (tuần 4, 12, 24, 48 24 tuần sau kết thúc điều trị) 90 bệnh nhân điều trị thuốc kháng virus  Đánh giá kết điều trị dựa xét nghiệm sinh thiết gan Fibroscan gan: đánh giá 50 bệnh nhân ... học d) Đánh giá giá trị Fibroscan chẩn đoán xơ hóa gan Chúng áp dụng phương pháp sau:  Đánh giá kếtbệnh học 90 bệnh nhân tham gia nghiên cứu sinh thiết gan trước điều trịĐánh giá kết Fibroscan ... hai nhóm bệnh nhân điều trị không điều trị thuốc kháng virus Theo tác giả nhóm bệnh nhân đạt ĐƯVRBV giá trị Fibroscan giảm từ 10,65 ± 9,55 kPa trước điều trị xuống 7,30 ± 8.4 kPa sau điều trị...
 • 190
 • 173
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị của forgout trên bệnh nhân gút tiên phát

Đánh giá kết quả điều trị của forgout trên bệnh nhân gút tiên phát

Tài liệu khác

... Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân nghiên cứu 3.1.1 Phân bố theo giới nhóm bệnh nhân nghiên cứu 100% bệnh nhân nam giới 3.1.2 Phân bố theo nhóm tuổi nhóm bệnh nhân nghiên cứu ... hành nghiên cứu Đánh giá kết điều trị Forgout bệnh nhân gút tiên phát” Nhằm hai mục tiêu sau: Đánh giá tác dụng Forgout điều trị bệnh nhân gút nguyên phát khám điều trị khoa xương khớp bệnh ... đức nghiên cứu + Nghiên cứu đồng ý, tự nguyện hợp tác đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hoàn toàn có quyền từ chối tham gia nghiên cứu + Trong trình điều trị thuốc nghiên cứu bệnh nhân...
 • 93
 • 582
 • 4

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Y dược - Sinh học

... hỗ trợ điều trị tiêu chảy từ năm 2007 nhƣng chƣa có nghiên cứu đánh giá hiệu thuốc, để góp phần vào việc nghiên cứu đánh giá hiệu thuốc Hidrasec, tiến hành thực đề tài Đánh giá kết điều trị hỗ ... nhóm 48 trẻ * Phương pháp chọn mẫu Sơ đồ chọn mẫu nghiên cứu Mẫu NC Ngẫu nhiên Nhóm (Nhóm chứng) Nhóm (Nhóm nghiên cứu) So sánh - Chọn mẫu ngẫu nhiên bệnh nhi phù hợp vào hai nhóm cách chọn bệnh ... nhóm lứa tuổi khác cách rõ rệt Với nghiên cứu mục đích đánh giá hiệu điều trị thuốc giảm tiết Hidrasec va không đƣa ̀ vào nghiên cứu nhóm tuổi từ đến dƣới tháng tuổi 36 tháng tuổi chƣa đánh giá...
 • 74
 • 869
 • 4

Báo cáo y học: "đÁNH GIÁ KếT QUả điềU TRị MộT số BệNH DA LIễU bằNG LASER CO2 45W ở BệNH ViệN 103" doc

Báo cáo y học:

Báo cáo khoa học

... qu kộm nht 32,43% trng hp điều trị hoc ln, 18,12% trng hp có kt qu trung bỡnh, phi iu tr hoc ln v 49,45 trng hp sau iu tr hoc ln tỏi phỏt Nguyờn nhõn c a so li ca BN KếT LUậN S lng BN gim dn theo ... Tàn nhang 0 11 0,83% Sẩn cục 0 0,66% U vàng 4 0 0,66% Các bệnh khác 59 52 41 59 33 245 18,39% Tổng 416 359 216 230 112 1.333 100,00% Tên bệnh S lng BN tng mt bnh da liu iu tr bng mỏy laser CO2 ... cú so li, so lừm [2], Hi cu s ng ký BN iu tr ngoi trỳ bng laser CO2 45W ti phũng khỏm ca KT QU NGHIêN CU V Khoa Da liu, Bnh vin 103 t thỏng - BN LUN 2006 n - 2010 Mỏy laser CO2 45W Cụng ty Laser...
 • 4
 • 558
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... nƣớc sau điều trị 32 36 37 Bảng 3.12 Thời gian điều trị trung bình nhóm nghiên cứu nhóm chứng 38 Bảng 3.13 Khối lƣợng phân ngày theo nhóm tuổi ... trƣớc điều trị đối tƣợng nghiên cứu Biểu đồ 3.5 Số lần trung bình đối tƣợng nghiên cứu 32 35 Biểu đồ 3.6 Khối lƣợng phân ngày theo nhóm tuổi đối tƣợng nghiên cứu ... chuẩn chọn bệnh nhân 23 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 23 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 2.2.2 Mẫu nghiên cứu ...
 • 27
 • 187
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU COFLEX TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyên ngành :...
 • 103
 • 685
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25