đánh giá kế t quả chẩn đoán và điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả chẩn đoán điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Y khoa - Dược

... m trùng tim, h n ch t nh tr ng t i tràn d ch màng tim t n thương tim [1] 1.3.1.5 Phân ñ t n thương tim theo H i ch n thương M T n thương gi i ph u VT tim có th t nh rách/th ng màng tim ñơn thu ... VT tim có d u hi u [1] - Các ti ng th i b t thư ng: có th g p ti ng th i b t thư ng vùng tim t n thương gây th ng vách tim, t n thương van tim V trí t nh ch t c a ti ng th i ph thu c vào v trí ... ch n thương M (1994) [23]: B ng 1.1: Phân ñ t n thương tim Phân ñ * Mô t t n thương Đ I Rách màng tim ñơn thu n, ép tim, không tho t v tim Đ II VT tim không th ng bu ng tim, ép tim Đ III VT tim...
 • 120
 • 820
 • 5

đánh giá kết quả phẫu thuật của chấn thương vết thương gan tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả phẫu thuật của chấn thương và vết thương gan tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Tài liệu khác

... giá k t phẫu thu t chấn thương v t thương gan Bệnh viện Hữu Nghị Vi t Đức với mục tiêu: Mô t đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, t n thương mổ bệnh nhân chấn thương v t thương gan Đánh giá k t phẫu ... tuổi >16 - Bệnh nhân chẩn đoán phẫu thu t chấn thương v t thương gan bệnh viện Hữu Nghị Vi t Đức t tháng năm 2006 đến tháng năm 2011 - Các bệnh nhân mổ có t n thương gan có xử trí t n thương gan ... công T quan niệm điều trị không mổ CT gan công nhận Nhưng có chấn thương gan nặng phải điều trị phẫu thu t giải 1.6.1 .Điều trị phẫu thu t chấn thương gan v t thương gan - Chấn thương gan nặng, vết...
 • 86
 • 387
 • 2

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Y dược - Sinh học

... soi điều trị chấn thương thận bệnh viện Hữu Nghị Vi t Đức với hai mục tiêu sau: Mô t đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thương thận điều trị PTNS bệnh viện Hữu Nghị Vi t Đức Đánh giá k t PTNS ... 66,67% Bảng 3.3 Bên t n thương liên quan với t n thương phối hợp CTT T ng đơn CTT chung CTT có t n thương phối hợp CTT T ng V t Vỡ Gãy CTT CT CT CT thương CTSN t ng xương thương ngực gan lách ... Nhóm tiến cứu thực nghiên cứu t tháng 6/2013 đến tháng 8/2014 Tham gia trực tiếp khám chẩn đoán, theo dõi thực PTNS điều trị bệnh nhân CTT khoa Phẫu Thu t Ti t Niệu bệnh viện Hữu Nghị Vi t Đức...
 • 97
 • 703
 • 6

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Y dược - Sinh học

... sàng CTT điều trị PTNS BV Hữu Nghị Vi t Đức Đánh giá k t PTNS điều trị CTT BV Hữu Nghị Vi t Đức T NG QUAN Sơ lược giải phẫu thận Chẩn đoán CTT - Lâm sàng - Cận lâm sàng - Chẩn đoán phân độ CTT Các ... gần  K t xa K T QUẢ BÀN LUẬN T N SU T ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THẬN Phương pháp điều trị CTT Số bệnh nhân T lệ % Điều trị nội khoa 169 63,29 N t mạch 23 8,62 Phẫu thu t mở 39 14,60 Phẫu thu t nội ... LUẬN MSCT xa sau mổ thận bảo t n phục hồi t t chức hình thái K T QUẢ BÀN LUẬN K T QUẢ XA K t xa Số bệnh nhân T lệ % T t 30 96,78 Trung bình 3,22 Xấu 0 T ng 31 100 K t t t (96,78%), trung bình...
 • 51
 • 833
 • 4

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Công nghệ - Môi trường

... HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CH T THẢI RẮN Y T T I BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VI T TIỆP 2.1 .T ng quan bệnh viện Hữu nghị Vi t Tiệp 2.1.1 Quá trình hình thành ph t triển Bệnh viện Hữu nghị Vi t Tiệp đƣợc thành ... công t c quản lý ch t thải bệnh viện Hữu nghị Vi t Tiệp Mục tiêu đề t i - Đánh giá thực trạng công t c quản lý ch t thải rắn y t bệnh viện Hữu nghị Vi t Tiệp Hải Phòng qua k t kiểm tra kiến thức, ... ch t thải y t Theo k t khảo s t Vụ Điều trị - Bộ Y t 24 bệnh viện cho thấy t lệ ph t sinh ch t thải y t theo tuyến, loại bệnh viện, sở y t khác Trong bệnh viện, khoa khác có lƣợng ch t thải...
 • 71
 • 1,532
 • 12

Đánh giá kết quả PTNS điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở người cao tuổi tại bệnh viện hữu nghị việt đức giai đoạn 2005 – 2010

Đánh giá kết quả PTNS điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở người cao tuổi tại bệnh viện hữu nghị việt đức giai đoạn 2005 – 2010

Y khoa - Dược

... để điều trị VPMRT cho k t khả quan [5] [25] [56] Để đỏnh giá k t áp dụng PTNS điều trị VPMRT người cao tuổi bệnh viện Vi t Đức tiến hành đề t i nghiên cứu: “ Đánh giá k t PTNS điều trị VPMRT người ... Tiêu chuẩn lựa chọn: Gồm t t bệnh nhân tuổi ≥ 60 chẩn đoán VPMTT VPMKT VRT điều trị PTNS bệnh viện Vi t Đức Hà Nội t tháng 01/2005 đến tháng 8/2010 có đủ tiêu chuẩn sau: - Các bệnh nhân có chẩn ... - Vi t Nam: Trong năm gần PTNS ph t triển mạnh, cú vài báo cáo PTNS điều trị VPMRT Đỗ Minh Đại (2004) CS nghiên cứu PTNS điều trị VPMRT Bệnh viện Hoàn Mỹ cho thấy xử trí thành công PTNS 96%, t ...
 • 96
 • 813
 • 7

Đánh giá kết quả phẫu thuật gẫy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả phẫu thuật gẫy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Y khoa - Dược

... cứu đề t i: Đánh giá k t phẫu thu t gẫy kín m tchân bệnh viện Hữu nghị Vi t Đức với mục tiêu: Mô t thương t n giải phẫu gẫy kín m tchân bệnh viện Vi t Đức Đánh giá k t phẫu thu t gẫy ... báo cáo cho thấy k t khả quan Để đánh giá k t điều trị gẫy kín m tchân phương pháp phẫu thu t, góp phần cho việc điều trị gẫy m tchân đ t k t t t, tránh di chứng chấn thương, tiến hành ... MCT để định có cố định mộng chày mỏc khụng 48 3.4.2.5 K t theo t n thương xương Bảng 3.14 Liên quan t n thương xương k t điều trị ( n=31) Trung T n thương R t t t T t Kém T ng số bình Gẫy MCT...
 • 92
 • 2,643
 • 6

Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da cân gan chân trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da cân gan chân trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Tài liệu khác

... nhiễm v t thương, thời kỳ thuận lợi v t thương đến sớm trước dùng kháng sinh sớm, t m trạng t t thuận lợi cho phẫu thu t Tuy nhiên có khó khăn: - Chưa đánh giá h t thương t n với v t thương phức t p ... m t số báo cáo phương pháp k t điều trị Tuy nhiên chưa thÊy có m t nghiên cứu thức đánh giá k t điều trị KHPM vùng g t v t gan chân cách hệ thống Chính vậy, chọn đề t i Đánh giá k t phẫu thu t ... Nhận x t: 3.1.9 Hình thức sử dụng v t T t v t GCT sử dụng dạng v t đảo bên Nhận x t: 3.2 K t sau mổ K t sau mổ đánh giá theo dõi k t 43 - T i v t - T i chỗ lấy v t - Ảnh hưởng việc lấy v t tới...
 • 63
 • 1,433
 • 3

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

Y khoa - Dược

... GIO D C V O T O B YT TR NG I H C Y H N I NGUY N HUY THNH đáNH GIá K T QUả ĐIềU TRị PHẫU THU T GẫY kín TRÊN LồI CầU LIÊN LồI CầU XƯƠNG ĐùI NGƯờI LớN T I BệNH VIệN HữU NGHị VI T - ĐứC Chuyờn ... t p ủi ch ng n ng khụng t v t tu n th 10 ủ n tu n th 12 thỡ b t ủ u t T thỏng, ch p XQ n u th y hỡnh nh xng li n t t thỡ cho b nh nhõn t p ủi b n ng Sau 18 thỏng, ch p XQ n u xng can t t thỡ ... gõy ch n thng T nh ch t c a t n thng v t n thng ph i h p Th i ủi m ph u thu t Phng ti n k t h p xng K t qu g n (t nh tr ng v t m , th i gian n m vi n) K t qu xa (t l li n xng, k t qu ph c h i...
 • 107
 • 1,420
 • 3

đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hẹp khúc nối bể thận – niệu quản ở trẻ sơ sinh bú mẹ tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hẹp khúc nối bể thận – niệu quản ở trẻ sơ sinh và bú mẹ tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Thạc sĩ - Cao học

... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI V VN PHNG ĐáNH GIá K T QUả ĐIềU TRị phẫu thu t HẹP KHúC NốI Bể THậN NIệU QUảN TRẻ SƠ SINH TRẻ Bú Mẹ T I BệNH VIệN HữU NGHị VI T ĐứC Chuyờn ngnh: ... thỏng, thn ó hot ng bi tit nc tiu v cỏc cht bỡnh thng i vi c th v ngi ta t m thy cỏc cht ny nc i ca t cung - Tuy vy thi k bo thai, thn hot ng nhng cha tht s cn thit cho i sng ca bo thai - Trong thi ... s ngn cn tho t nc tiu v lm BT gión, th t ch BT t n mc ln thỡ c ch tc ngoi lai c t c ng Kt qu gõy gión BT v lm tng cao ỏp lc BT, thn nc v thng tn thn ph thuc vo tn xut v thi gian xut hin bi...
 • 118
 • 771
 • 5

đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Tài liệu khác

... mt k thut m x hin i Ch hn 20 nm t phu thut s khai ct t i mt, ct rut tha n ngi ta cú th thc hin nhng phu thut phc nht nh ct gan, ct d dy, ct t ty PTNS ó can thip ti hu ht cỏc tng, chim t l cao ... vc c bit phu thut bng nh: ct t i mt, ct rut tha, nang gan, nang thn, ct t cung, phn ph, ct gan, ct d dy, ct t ty Vic ng dng PTNS vo iu tr CTBK l kh thi, em li nhiu li ớch v cn thit Ti Vit Nam ... dũ ng thi cng khụng c lm tng t l m mun, s t tn thng Mt bin phỏp k thut thm dũ sang chn ti thiu nhng quan s t trc tip tn thng v cú kh nng x trớ tt nhng tn thng khụng quỏ phc tp, giỳp hn ch t l m...
 • 117
 • 620
 • 5

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong cơ dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong cơ dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Y khoa - Dược

... sẹo v t mổ chức thẩm mỹ k t liền xương chi thể K t gần đánh giá tháng đầu sau mổ, k t xa đánh giá thời điểm tháng sau mổ - T nh trạnh v t tổn thương, đánh giá k t dựa theo phân loại t nh trạng ... v t v t sống t t (thường sau 5-7 ngày) 38 *Đánh giá k t sau mổ (ngay sau mổ thời gian nằm viện) a) Đánh giá t nh trạng v t Việc theo dõi đánh giá k t vào t nh trạng v t, nơi lấy v t, t nh trạng ... v t ảnh hưởng t i k t điều trị gần K t Thời gian T t Trung bình Xấu T ng 50 ≤ ngày 4-7 ngày 1-6 tuần > tuần T ng Nhận x t: 3.4.3 Diện t ch KHPM lộ xương sau c t lọc ảnh hưởng t i k t điều trị Kết...
 • 56
 • 564
 • 4

đánh giá kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng

đánh giá kết quả điều trị các viêm khuyết xương, khuyết hổng phần mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt tổ chức cuống mạch liền tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... im ca i tng nghiờn cu v t nh cht thng tn 4.1.1 c im ca i tng nghiờn cu 4.1.2 T nh cht thng tn 4.1.2.1 V trớ tn thng 4.1.2.2 T nh cht tn thng 4.2 Vn la chn vt theo v trớ v t nh cht tn thng 4.2.1 ... thit k vt trc m Thc hin phu thut Theo dừi, iu tr sau m ỏnh giỏ t nh trng vt, t nh trng ti tn thng, ph t hin v x lý cú bin chng xy Kim tra theo dừi ỏnh giỏ kt qu gn (6 thỏng) ... V trớ v t nh cht thng tn 3.1.4 Kớch thc thng tn 3.2 Phng phỏp iu tr 3.2.1 Thi im phu thut 3.2.2 Phng tin kt xng c s dng 3.2.3 La chn vt theo v trớ v t nh cht tn thng 3.2.4 S lng v kớch thc vt...
 • 118
 • 508
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Tài liệu khác

... 1996, Bệnh viện Vi t Đức có 50 BN bị gẫy đầu xương đựi, 76% điều trị phẫu thu t với k t t t 48% Đoàn Lờ Dõn cộng (1998)[5], điều trị 48 BN gẫy đầu xương đựi Bệnh viện Vi t Đức, k t t t r t t t 23/48 ... nâng cao ch t lượng điều trị gẫy đầu xương đùi phẫu thu t, tiến hành nghiên cứu đề t i: "Đỏnh giá k t điều trị phẫu thu t gẫy kín đầu xương đựi người trưởng thành Bệnh viện Hữu Nghị Vi t Đức" với ... Nghiên cứu tiến cứu - Thu thập bệnh nhân vào điều trị bệnh viện Vi t Đức, làm bệnh án, lập kế hoạch điều trị - Lập danh sách bệnh nhân - Chỉ định phẫu thu t - Thực kỹ thu t mổ - Chăm sóc t p luyện...
 • 93
 • 1,252
 • 8

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đức

Y khoa - Dược

... th nhn x t rng s gia tng ca vt thng HMTT theo thi gian cú mt mi tng quan rt cht ch 3.3 Mụ t thng tn: 3.3.1 Thng tn ca HMTT: Thng tn ca vựng HMTT c chỳng t i chia thnh tng nhúm theo v trớ ca tn ... tn thng ng hu mụn, trc trng v vt thng c HMTT 33 Trong vt thng ng hu mụn chỳng t i x t n mc thng tn ca c tht hu mụn l t mt phn c tht v t hon ton c tht i vi vt thng ca trc trng chỳng t i ... Mt s thng tn thng gp: [2,5,40,57] Tu theo c ch ca vt thng m ta cú th gp cỏc thng tn nh sau: i vi nhng vt tng vt nhn õm trc tip vo vựng HMTT ta thng gp loi thng tn chớnh l: - Vt thng HMTT n thun...
 • 106
 • 1,752
 • 2

đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Tài liệu khác

... 61- 70 Tng s Thy tinh *Nhn x t: B chộm Ca Dao Khỏc Tng s 32 3.1.5 Tn sut tay tn thng Bng 3.5 Tn sut tay tn thng Tay Tn sut T l % Trỏi Phi Tng *Nhn x t: 3.1.6 Tn sut s gõn tn thng trờn mt bnh nhõn ... 3.6 Tn sut s gõn tn thng trờn mt bnh nhõn S gõn Tn sut T l % Mt gõn Hai gõn Ba gõn Bn gõn Nm gõn Tng *Nhn x t: 3.1.7 Tn sut s tay b tn thng Bng 3.7 Tn sut s tay b tn thng S tay Tn sut T l % Mt tay ... chi trờn v chi di - Nh xut bn Th dc th thao 126- 141 Lu Danh Huy (2005) "Đánh giá k t phẫu thu t đầu v t thơng gân gấp & thần kinh vùng V bàn tay bệnh viện Vi t Đức t 2003- 2005", Luận văn t t...
 • 50
 • 7,406
 • 41

luận văn thạc sĩ đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay tại bệnh viện hữu nghị việt đức

luận văn thạc sĩ đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Tài liệu khác

... đề t i: Đánh giá k t phẫu thu t thương t ch gân duỗi bàn tay bệnh viện hữu nghị Vi t Đức nhằm mục tiêu: Mô t đặc điểm lâm sàng thương t n giải phẫu gân duỗi thương t ch bàn tay bệnh viện hữu ... thương gân duỗi bàn tay điều trị theo phác đồ luyện t p thống Trong nhóm tiến cứu bệnh nhân tiến hành chẩn đoán điều trị phẫu thu t bệnh viện Vi t Đức t tháng 1- 2012 theo mẫu bệnh án định trước ... kỹ thu t như: Nối nhầm gân, đánh giá không h t tổn thương Bởi di chứng v t thương bàn tay lớn 7 T i bệnh viện lớn số vấn đề kỹ thu t xử trí v t thương bàn tay cần thống nh t, vấn đề luyện t p...
 • 105
 • 610
 • 16

Xem thêm