đánh giá hoạt động đào tạo bồi dƣỡng công chức viên chức ở viện khoa học và công nghệ việt nam

Đề tài khoa học ĐÁNH GIÁ HỌAT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010 2015

Đề tài khoa học ĐÁNH GIÁ HỌAT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010 2015

Tài liệu khác

... hành đào tạo bồi dưỡng có hợp lý không; người cán cử học tiếp thu sau khố học; đánh giá tác động chương trình, khố học đơn vị nhóm cán Đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán công chức công ... trình đào tạo, bồi dưỡng việc thực thi công vụ công chức, Trung Quốc trọng đánh giá trình đào tạo, bồi dưỡng họ Có hai cách thức đánh giá chủ yếu đánh giá thái độ học tập kết học tập Việc đánh giá ... tổ chức hoạt động Hội phụ nữ sở Công tác vận động niên, tổ chức hoạt động Đồn niên sở Cơng tác vận động công nhân thời kỳ hoạt động cơng đồn sở Cơng tác vận động cựu chiến binh, tổ chức hoạt động...
 • 101
 • 169
 • 0

Đánh giá hoạt động đào tạo của 1 tổ chức

Đánh giá hoạt động đào tạo của 1 tổ chức

Quản trị kinh doanh

... trình đào tạo II Đánh giá hiệu đào tạo Tại cần đánh giá?  Khái niệm: Đánh giá hiệu đào tạo trình thu thập tiêu chí đo lường cần thiết để xem đào tạo có hiệu khơng  Tầm quan trọng đánh giá hiệu đào ... trình đào tạo phù hợp Vậy làm để đánh giá hiệu chương trình đào tạo? Chính vậy, nhóm định chọn đề tài “Xây dựng mơ hình đánh giá hiệu đào tạo (Kirkpatrick) để đánh giá hiệu chương trình đào tạo ... trương trình đào - tạo tốt Hai hình thức đánh giá hiệu đào tạo 2.1 Đánh giá chương trình đào tạo Các tiêu đo lường gồm: - Mức độ hài lòng Mức độ tiếp thu Thiết kế Tổ chức 2.2 Đánh giá tác động chương...
 • 17
 • 1,225
 • 10

đánh giá hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại nhà hàng pizza hut võ văn ngân thủ đức

đánh giá hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại nhà hàng pizza hut  võ văn ngân thủ đức

Cao đẳng - Đại học

... mô đào tạo: Do quy mô nhà hàng nhỏ nên quy mơ đào tạo nhỏ, trung bình lần đào tạo khoảng người  Kênh đào tạo: Đào tạo chỗ: nhân viên tuyển dụng vào nhà hàng nhân viên 3* trở lên hướng dẫn giám ... chương trình đào tạo cà phương pháp đào tạo: Chương trình đào tạo thể mục tiêu đào tạo tổ chức kỹ năng, kiến thức cần dạy trình đào tạo người lao động Sau xây dựng chương trình đào tạo cần phải ... đào tạo Mục tiêu đào tạo xác định thông qua nhu cầu đào tạo, trước đào tạo loại lao động cần biết q trình đào tạo trang bị cho người lao động doanh nghiệp thu qua trình đào tạo như: kỹ cần đạt...
 • 26
 • 402
 • 2

Đánh giá hoạt động đào tạo tại trường đào tạo & phát triển nguồn nhân lực thuộc vietinbank

Đánh giá hoạt động đào tạo tại trường đào tạo & phát triển nguồn nhân lực thuộc vietinbank

Kỹ thuật - Công nghệ

... nhân lực tổ chức 2.1.3 Nội dung đánh giá hoạt động đào tạo 2.1.4 Mục tiêu đánh giá hoạt động đào tạo nhân lực tổ chức 10 iii 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo trường ... 72 Bảng 4.16 Đánh giá chung học viên kết khóa đào tạo 73 Bảng 4.17 Kết tự đánh giá học viên sau đào tạo 73 Bảng 4.18 Đánh giá học viên kết làm việc sau đào tạo 74 Bảng 4.19 ... đào tạo 56 4.2.3 Hoạt động xác định thời lượng khóa đào tạo 61 4.2.4 Hoạt động xác định phương pháp đào tạo 63 4.2.5 Hoạt động lựa chọn giáo viên khóa đào tạo 65 4.2.6 Hoạt...
 • 134
 • 370
 • 0

Chỉ thị Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh

Tài liệu khác

... Chính phủ 3- Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực thủ tục mở lớp, thành lập sở đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với trường Đại học, đơn vị phụ trách đào tạo, bồi dưỡng theo ... 2 Tất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc phương thức giáo dục khơng quy (vừa học - vừa làm, đào tạo từ xa, ôn luyện ….) ngành, cấp thuộc lĩnh vực : văn hóa, chun mơn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ... trách đào tạo, bồi dưỡng theo dõi quản lý trình đào tạo theo quy định Bộ Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục- Đào tạo, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân...
 • 2
 • 389
 • 0

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại Trường Đoàn Lý TựTrọng, TP.HCM

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại Trường Đoàn Lý TựTrọng, TP.HCM

Quản trị kinh doanh

... lý tổ chức đào tạo, quản lý hoạt động dạy học quản lý trình dạy giáo viên trình học học viên Đây hai q trình gắn bó hữu Q trình dạy học tập hợp hành động liên tiếp giáo viên học viên giáo viên ... giáo dục môn học, ngành nghề đào tạo cấp học, bậc học Chương trình dạy học phải phù hợp với mục tiêu đào tạo bậc học Giáo trình đào tạo bồi dưỡng dùng trường học tài liệu Hiệu trưởng duyệt sở ... quy định nhà trường - Quản lý hoạt động học tập học viên Thông qua giáo viên, Hiệu trưởng hay cán quản lý đơn vị đào tạo quản lý hoạt động học tập học viên Hoạt động xảy lớp, ngồi lớp, ngồi trường…...
 • 99
 • 498
 • 2

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, Tp HCM

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, Tp HCM

Thạc sĩ - Cao học

... lý tổ chức đào tạo, quản lý hoạt động dạy học quản lý trình dạy giáo viên trình học học viên Đây hai q trình gắn bó hữu Q trình dạy học tập hợp hành động liên tiếp giáo viên học viên giáo viên ... giáo dục môn học, ngành nghề đào tạo cấp học, bậc học Chương trình dạy học phải phù hợp với mục tiêu đào tạo bậc học Giáo trình đào tạo bồi dưỡng dùng trường học tài liệu Hiệu trưởng duyệt sở ... quy định nhà trường - Quản lý hoạt động học tập học viên Thông qua giáo viên, Hiệu trưởng hay cán quản lý đơn vị đào tạo quản lý hoạt động học tập học viên Hoạt động xảy lớp, ngồi lớp, ngồi trường…...
 • 99
 • 630
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

Quản trị kinh doanh

... mà học viên đợc đào tạo Ví dụ nh đào tạo, bồi dỡng công nhân sản xuất phải dựa vào chuyên môn nghiệp vụ mà lựa chọn phơng pháp đào tạo chỗ, đào tạo nghề hay đào tạo từ xa, trờng lựa chọn ảnh hởng ... thúc đẩy ngời đợc học cố gắng cố gắng để học tập tốt khoá đào tạo, hăng hái công tác sau khoá đào tạo Thực tốt công tác đánh giá hiệu sau khoá đào tạo, bồi dỡng Nh biết hiệu công tác tieu thức ... tâm đéen học viên giáo viên giảng dạy Chúng ta cần khuyến khích vật chất tinh thần động lực để thúc đẩy hoạt động này, ngời học hào hứng, giáo viên nhiệt tình Nếu làm tốt công tác hiệu công tác...
 • 14
 • 309
 • 0

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Cảng Khuyến Lương pdf

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương pdf

Quản trị kinh doanh

... pháp đào tạo Trong giai đoạn thực chương trình đào tạo tổ chức lợp đào tạo bồi dưỡng, triển khia nội dung đào tạo, theo dõi nội dung tiến độ đào tạo, định kỳ tổ chức kiểm tra học viên gặp gỡ giáo ... tính, nhiên dựa vào hiệu công việc mà học viên sau khoá học làm việc để đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng Bảng 17 Khả làm việc sau khoá đào tạo, bồi dưỡng Mức độ Cán quản lý Công nhân Số ... đánh giá, bồi dưỡng phát triển Cũng giống hoạt động sản xuất kinh doanh khc hiệu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực xác định kết thu từ hoạt động Hiệu hoạt động đào tạo, bồi...
 • 61
 • 193
 • 0

quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm giáo dục thường xuyên cao lộc, lạng sơn trong bối cảnh hiện nay

quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở trung tâm giáo dục thường xuyên cao lộc, lạng sơn trong bối cảnh hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đào ... biện pháp nhằm quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm Giáo dục Thường xuyên Cao Lộc, Lạng Sơn bối cảnh Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm ... đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm 8.2.2 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Báo cáo sơ kết học kỳ; Báo cáo tổng kết năm học; Kế hoạch phát triển giáo dục...
 • 7
 • 299
 • 0

Quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lộc, Lạng Sơn trong bối cảnh hiện nay

Quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lộc, Lạng Sơn trong bối cảnh hiện nay

Sư phạm

... : Đào tạo GDCQ : Giáo dục quy GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GDTX : Giáo dục thường xuyên GV : Giáo viên HV : Học viên KCQ : Khơng quy KHCN : Khoa học công nghệ KT-XH : Kinh tế - xã hội NV : Nhân viên ... văn đào tạo khơng có chứng chỉ, văn bằng; đào tạo từ xa, đào tạo cấp tốc; đào tạo nhà trường đào tạo ngồi nhà trường v.v Vì vậy, GDTX phương thức đào tạo giúp người học vừa học, vừa làm, học ... học sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phụ thuộc phần lớn vào phù hợp trang thiết bị dạy học, sở vật chất phục vụ đào tạo, ...
 • 109
 • 354
 • 1

Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông

Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông

Kinh tế

... 1.3 Hoạt động đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ công chức 37 1.3.1 Quan niệm đào tạo, bồi dưỡng công chức 37 1.3.2 Vai trò cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC 39 1.3.3 Đối tượng đào tạo, bồi ... kéo vào chức nọ, chức Chớ sợ địa vị mà dìm kẻ có tài mình” 1.3 Hoạt động đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ công chức 1.3.1 Quan niệm đào tạo, bồi dưỡng công chức 34 Nhận thức tầm quan trọng công tác đào ... tượng đào tạo Là việc lựa chọn người cụ thể để đào tạo, cần đào tạo đào tạo loại kỹ Tổ chức cần phải xác định vào việc xác định nhu cầu động đào tạo người lao động, tác dụng đào tạo người lao động...
 • 97
 • 479
 • 4

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC VIỆT NAM.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM.

Sư phạm

... loại công cụ đánh giá khác 4) Cân đối đánh giá trình đánh giá cuối cùng, đánh giá cho 19 học tập học tập 5) Đánh giá nhiều đối tượng: người học, nhà quản lí, giảng viên nhà sử dụng kết đào tạo ... lí cho người học; Các yêu cầu đánh giá: Chúng cho đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD Việt Nam nên tuân theo yêu cầu đánh giá chung đánh giá chương trình đào tạo CBQL - LĐGD ... trình đào tạo bồi dưỡng CBQLGD Việt Nam cần trọng học tập kinh nghiệm đánh giá nước lĩnh vực Sau số định hướng đánh giá chương trình mà sở học tập kinh nghiệm nước, yêu cầu khoa học đánh giá thực...
 • 26
 • 285
 • 1

Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận hà đông

Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận hà đông

Kinh tế

... vực đào tạo khuyến khích hỗ trợ kinh phí đào tạo Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC QUẬN HÀ ĐÔNG 2.1 Khái quát đội ngũ cán công chức sách đào tạo bồi dƣỡng ... tiễn hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức quận Hà Đông Chương 3: Mục tiêu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi ... thức đào tạo - Chính quy - Dài hạn - Tại chức - Đào tạo từ xa tự đào tạo - Đào tạo nước đào tạo nước 1.3.6 Các nguồn lực kết đào tạo, bồi dưỡng Để công tác ĐTBD CB,CC đạt kết cao nguồn lực đào tạo...
 • 13
 • 230
 • 3

Quản lý hoạt động đào tạo liên kết quốc tế trình độ thạc sĩ tại khoa quản trị kinh doanh thuộc đại học quốc gia hà nội luận văn ths quản lý giáo dục

Quản lý hoạt động đào tạo liên kết quốc tế trình độ thạc sĩ tại khoa quản trị kinh doanh thuộc đại học quốc gia hà nội luận văn ths quản lý giáo dục

Sư phạm

... lý hoạt động đào tạo quản lý mục tiêu cụ thể yếu tố sau: Mục tiêu đào tạo Nội dung đào tạo Phƣơng pháp đào tạo Lực lƣợng đào tạo (ngƣời thầy) Đối tƣợng đào tạo (ngƣời ho ̣c) 17 Hình thức tổ chức ... học để làm, học để chung sống học để làm ngƣời” thực trở thành kim nam cho hoạt động giáo dục, đào tạo nhiều nƣớc giới có Việt Nam Để đáp ứng nhu cầu học tập công dân, nhà nƣớc ta mở rộng phƣơng ... quốc tế trình độ đại học , sau đa ̣i ho ̣c hoạt động đào tạo bậc đại học, sau đại học đơn vị đào tạo đủ điều kiện liên kết với (hoặc nhiều) sở đào tạo đại học, sau đại học có tƣ cách pháp nhân...
 • 122
 • 510
 • 1

Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã tỉnh bắc ninh

Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức cấp xã tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... tạo hay tạm dừng hoạt ñộng ñào tạo ðánh giá q trình tham gia đào tạo Mọi hoạt động bao gồm cơng việc đánh giá Do vậy, đánh giá trước hết cơng nhận giá trị công việc, nỗ lực ðánh giá nhu cầu đào ... Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 26 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức cấp xã Trung Quốc linh hoạt: thiếu đào tạo, bồi dưỡng ðào tạo bồi dưỡng ... loại hình đào tạo: ðào tạo cấp tốc, ñào tạo chuyên sâu, ñào tạo bản, ñào tạo lại, ñào tạo ngắn hạn, ñào tạo dài hạn, tập trung, chức, ñào tạo từ xa, tự ñào tạo Ý nghĩa việc ñào tạo bồi dưỡng...
 • 118
 • 267
 • 1

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Tư liệu khác

... vực quan tâm, không cần thiết cho học viên, sở đào tạo giảm thời lượng đào tạo cho phù hợp Điều Tổ chức đào tạo Căn kế hoạch chương trình đào tạo, sở đào tạo tổ chức việc giảng dạy theo nội dung ... thời lượng khóa học Trường hợp học viên không bảo đảm thời lượng tham dự khóa đào tạo có lý đáng, sở đào tạo cho phép học viên bảo lưu thời lượng học học tiếp khóa học khác sở đào tạo thời gian ... trình hoạt động đấu thầu Điều 34 Hình thức xử lý vi phạm quy định đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu Đối với sở đào tạo đấu thầu: a) Tổ chức đăng ký sở đào tạo đấu thầu không thẩm định để công nhận sở đào...
 • 48
 • 162
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Quản trị kinh doanh

... trình đào tạo, kiến thức đào tạo phương thức đào tạo - Đánh giá chất lượng đào tạobồi dưỡng CBCC: Hoạt động nhằm đánh giá mức độ nâng cao lực CBCC sau đào tạobồi dưỡng Hoạt động phải thực công ... hợp cho công tác đào tạo lần sau Việc đánh giá hiệu công tác đào tạo cần thực cách chặt chẽ khoa học hơn, vào mục tiêu, sâu vào chi phí lợi ích sau khóa đào tạo Các khóa đào tạo đánh giá thông ... hoạch đặc biệt đánh giá sau khóa đào tạo, bồi dưỡng Việc đánh giá sau khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm xem xét hiệu đào tạo, bồi dưỡng, xem người cán bộ, công chức vận dụng kiến thức học vào thực tiễn...
 • 46
 • 328
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thạch thất

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thạch thất

Quản trị kinh doanh

... trách hoạt động đào tạo này, có trách nhiệm đưa CBCC đào tạo giám sát hoạt động Bước 5: Đánh giá kết đào tạo Hoạt động đánh giá kết ĐTBD cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất: + Đánh giá đào tạo ... túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng nguyên lương phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính vào thâm niên công tác liên ... bộ, công chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định rõ mục 4: Điều 47: Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công...
 • 44
 • 271
 • 0

Xem thêm