đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 20072010

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì  tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ’1.2. Mục đích của đề tài- Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì. - Xác ... tra địa chất và báo cáo thuyết minh dự án khảo sát đo đạc xác định khu vực quản lý khai thác và bảo vệ khoáng sản trên địa bàn thành phố Việt Trì. Tổng số mỏ và điểm quặng trên địa bàn thành phố ... vẫn sử dụng. - Tổ chức sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:+ Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;+ Đất nhận...
 • 112
 • 837
 • 1

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoa học tự nhiên

... hữu đất - người sử dụng đất - người được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Không áp dụng giá này trong các giao dịch dân sự như chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp giá trị quyền sử dụng đất ... chấp quyền sử dụng đất [17], THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 31 2.3.3.4.Các phương pháp định giá đất trong đấu giá Quyền sử dụng đất ở nước ta Trên lý thuyết có nhiều phương pháp định giá đất ... giao đất hoặc cho thê đất. Giá quyền sử dụng đất được hình thành trong các giao dịch dân sự do các bên tự thỏa thuận và giá này được gọi là " ;giá đất trên thực tế' hay" giá đất...
 • 103
 • 1,141
 • 13

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Công nghệ - Môi trường

... sách và văn bản liên quan đến đấu giá đất, đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất; - Đánh giá đúng công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Qua đó tìm ra được ... quyền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự áncó sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất ... nông nghiệp (đất ở đưa vào đấu giá, dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng,các công trình công cộng).4.3. TÌNH HÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ VINH Đấu giá quyền sử dụng đất để tạo...
 • 100
 • 934
 • 6

Giải pháp xây dựng giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Giải pháp xây dựng giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Tài chính - Ngân hàng

... Đánh giá thực trạng giá quyền sử dụng đất và các nhân tố tác động đến giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội- Đề xuất một số giải pháp xây dựng giá đất trên địa bàn Thành phố Hà ... việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;- Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu ... áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các loại đất tương tự đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất so sánh được với loại đất cần định giá. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của loại đất...
 • 61
 • 672
 • 2

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố lào cai , tỉnh lào cai giai đoạn 2005-2010

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố lào cai , tỉnh lào cai giai đoạn 2005-2010

Nông học

... nước về đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới tác động của quá trình đô thị hoá. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới tác động ... THUỶ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã ... cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. e) Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. g) Thống kê, kiểm kê đất đai. h)...
 • 109
 • 804
 • 1

Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất” trên địa bàn thành phố Hải Dương

Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất” trên địa bàn thành phố Hải Dương

Quản trị kinh doanh

... chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật gồm:+ Chuyển nhợng, chuyển đổi quyền sử dụng đất + Cho thuê quyền sử dụng đất + Thế chấp quyền sử dụng đất + Góp vốn bằng quyền sử dụng đất ... hiện việc chuyển nhợng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trong khu đô thị mới Thành phố Hải D-ơng.- Thứ t: Kinh doanh quyền sử dụng đất UBND tỉnh căn cứ theo khung giá đất đợc Nhà nớc quy định ... hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hải D ơng Hải Dơng là một tỉnh nằm ở trung tâm tam giác tăng trởng kinh tế của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ba phía là ba thành phố lớn: Thủ đô Hà Nội, thành...
 • 32
 • 550
 • 0

đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2007 -2010

đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2007 -2010

Kinh tế - Quản lý

... quan đến đấu giá, đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất; - Đánh giá hiệu quả của đấu giá quyền sử dụng đất qua một số khu quy hoạch dân cƣ đã đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu ... thông qua công tác đấu giá quyền sử dụng đất chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010”. ... 2.3.2. Đánh giá thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên - Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể ở một số khu đất đã thực hiện đấu giá trên địa bàn...
 • 118
 • 478
 • 0

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh

Khoa học xã hội

... phục vụ đấu giá kỹ thuật phục vụ đấu giá Thành lập hội đồng đấu giá QSD đất Thành lập hội đồng đấu giá QSD đất Xây dựng quy chế đấu giá, xác định giá sàn và bước giá Xây dựng quy chế đấu giá, xác ... đấu giá QSD đất trên địa bàn. - Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác đấu giá trên địa bàn huyện Đông Anh trong thời gian tới.2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Công tác đấu giá QSD đất ... công tác đấu giá QSD đất. - Phân tích thực trạng việc thực hiện công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đông Anh để thấy rõ được những mặt tích cực và hạn chế, khó khăn trong công tác đấu...
 • 112
 • 1,203
 • 4

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Triều huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Triều huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội

Kiến trúc - Xây dựng

... cao.II. Quy trình giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xà Tân Triều- huyện Thanh Trì- Hà Nội Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất xà Tân ... công trình cao nhất.- Địa điểm xây dựng hoàn toàn phù hợp với chiến lợc xây dựng đất đấu giá quyền sử dụng đất ở nớc ta trong giai đoạn 2000 2020 và chiến lợc phát triển các khu đất đấu giá ... căn cứ trên, ngày 16/6/2004 Sở Tài chính Hà Nội đà có công văn số 1641/STC BG về giá đền bù đất nông nghiệp cho dự án đấu giá quyền sử dụng đất Tân Triều là: Đơn giá đền bù về đất = Giá do...
 • 82
 • 653
 • 3

công tác giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội

công tác giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội

Kinh tế - Quản lý

... khu đất bị thu hồia. Vị trí địa lý, địa hìnhKhu đất bị thu hồi theo quyết định của thành phố Hà Nội nằm trên địa bàn xà Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đầu ... dự án đấu giá quyền sử dụng đất xà Tân Triều- huyện Thanh Trì- Hà Nội.Dự án đấu giá quyền sử dụng đất xà Tân Triều là dự án trọng điểm củahuyện thực hiện kế hoạch 32/KH-UB của UBND thành phố ... trong công tác xác lập tài liệu củacác hộ. Ngày 20/8/2004 tổ công tác giải phóng mặt bằng đà hoàn thiện công tác xác lập số liệu về đất và tài sản trên đất giai đoạn I.Đề nghị của các hộ giai đoạn...
 • 68
 • 658
 • 0

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2009 2013

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2009 2013

Công nghệ - Môi trường

... đất trên địa bàn huyện- Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất theo 8 hình thức chuyển quyền trên địa bàn T.T Đình Lập giai đoạn 2009-2013- Đánh giá chung công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn ... [8]* Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hình thức phổ thông nhất của việc chuyển quyền sử dụng đất. Nó là việc chuyển quyền sử dụng đất cho người khác trên ... vượt cấp.4.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất trên đại bàn thị trấn Đình Lập huyện Đình Lập giai đoạn 2009 - 20134.2.1. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất trên đại bàn thị trấn...
 • 69
 • 716
 • 1

Xem thêm