đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất dự án xây dựng đường cao tốc nội bài lào cai đến đời sống việc làm người dân trên địa bàn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Kỹ thuật

... 2.4.3. Mc tiêu v thu hút lao đng 32 2.5. ÁNH GIÁ CHUNG 32 2.5.1. Thu n li 32 2.5.2. Nhng hn ch và thách thc phát trin kinh t xã hi ca huyn 33 CHNG 3 35 ÁNH GIÁ HIN TRNG QUN ... qun lý CTNH 53 3.5. ÁNH GIÁ CHUNG 54 CHNG 4 56 ÁNH GIÁ, D BÁO CÁC TÁC NG NH HNG N MÔI TRNG DO PHÁT SINH CHT THI RN CÔNG NGHIP NGUY HI TRÊN A BÀN HUYN C HÒA N NM ... gc phát sinh 35 3.1.2. Khi lng CTRNH phát sinh trên đa bàn c Hoà 38 3.1.3. ánh giá hin trng phát sinh CTRCNNH trên đa bàn c Hoà 39 3.1.4. Thành phn cht thi rn nguy hi ti...
 • 117
 • 714
 • 1

đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đoạn đường cao tốc nội bài lao cai qua địa bàn thị xã phú thọ – tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2011

đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đoạn đường cao tốc nội bài  lao cai qua địa bàn thị xã phú thọ – tỉnh phú thọ giai đoạn 2006  2011

Thạc sĩ - Cao học

... 27/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú thọ, về việc thu hồi đất xấy dựng công trình đường cao tốc nọi bài lào cai chạy qua địa bànThị xã Phú thọ.8giao đất ở mới; người được thu nhà hoặc mua nhà ... định số 109/2008/QĐ-CT ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú thọ, về việc thu hồi đất xấy dựng công trình đường cao tốc nọi bài lào cai chạy qua địa bànThị xã Phú thọ.(giai đoạn 1).16. ... khi thực hiện các dự án nên đã tạo sự đồng thu n của ngườiđất thu hồi. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ các địa phương có đất nông nghiệp bị thu hồi xây dựng các công trình đường giao thông, bê...
 • 103
 • 846
 • 6

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG củahội đến CÔNG tác QUẢN lý RỪNG tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN lâm NGHIỆP bảo yên, TỈNH lào CAI

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của xã hội đến CÔNG tác QUẢN lý RỪNG tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN lâm NGHIỆP bảo yên, TỈNH lào CAI

Nông - Lâm - Ngư

... hình giao đất lâm nghiệp và khoán QLBVR: + Đánh giá tình hình giao đất lâm nghiệp trên địa bàn. + Đánh giá tình hình giao khoán QLBVR. + Đánh giáhội tạo thu nhập của các hộ gia đình sống gần ... hoạt động của dự án, còn đánh giá tác động của dự án mang nhiều tính chất định tính cảm quan hơn là các số liệu định lượng.Lại Thị Nhu (2004) khi nghiên cứu Đánh giá tác động của dự án trồngrừng ... nghiên cứu1.1.1. Trên thế giới1.1.1.1. Đánh giá tác động xã hội của các hoạt động sản xuất lâm nghiệpTrước những năm 1990, thu t ngữ đánh giá dự án mới chỉ giới hạn ở đánh giá hiệu quả bao...
 • 117
 • 276
 • 0

ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến môi trường ven biển Bình THuận

ứng dụng GIS đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến môi trường ven biển Bình THuận

Công nghệ - Môi trường

... sự ảnh hưởng của họat động du lịch đến chất lượng không khí ởcác vùng ven biển Tỉnh Bình Thu n Đánh giá sự ảnh hưởng của lượng nước thải từ hoạt động du lịch đến môitrường ven biển  Xây dựng ... khai thác 1,8 tỷ KW/h). Hiện nay Nhà nước đang xây dựng thủy điện Hàm Thu n – Đa Mi và thủy điện BouRon được dự kiến xây dựng vào năm 2001 – 2010. Trên các lưu vực còn lại chủ yếu khai thác từ ... đối với tỉnh trong thời gian tới.- Nguồn nước ngầm : Theo số liệu năm 1996 của đoàn địa chất 705 đánh giá trữ lượng thiên nhiênnước nhạt dưới đất thu c các lưu vực sông, suối ở Bình Thu n như...
 • 106
 • 817
 • 3

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đấttrên địa bàn huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc”

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc”

Thạc sĩ - Cao học

... Tìm hiểu giá đất ở thực tế trên thị trường và giá đất ở do Nhà nước quyđịnh trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đấttrên địa bàn huyện BìnhXuyên, ... dụng đất Nội dung 2: Tìm hiểu giá đất ở quy định tại địa bàn nghiên cứu- Cơ sở để xác định giá đất - Giá đất ở quy định trên địa bàn huyện Bình Xuyên Nội dung 3: Tìm hiểu sự biến động của giá đất ... ảnh hưởng đến giá đấttrên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu các tuyến đường chính trên địa bàn huyện Bình Xuyên trong thời gian từ năm 2010 đến...
 • 94
 • 837
 • 7

Đề tài 'nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Đề tài 'nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Kinh tế

... nhường ñất cho xây dựng các nhà máy xi măng mà diện tích ñất nông nghiệp của huyện Thanh Liêm ñã dần bị thu hẹp ñất lại. Việc xây dựng các nhà máy xi măng ñã tạo nhiều cơ hội việc làm mới, phát ... có những ảnh hưởng ñến sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trên ñịa bàn huyện Thanh Liêm. Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi lựa chọn ñề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển ... của hộ nông dân trên ñịa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ” làm ñề tài luận văn nghiên cứu. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1.2.1. Mục tiêu chung. Mục tiêu chung của ñề tài là nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 119
 • 754
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái.pdf

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái.pdf

Kinh tế - Thương mại

... chè của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái? - Đề xuất một số giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn tỉnh ... thụ chè của vùng, vì vậy Việc nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái” sẽ góp phần giải quyết các vấn đề trên. ... ngoại tệ góp phần xây dựng đất nước. Đối với người dân thì cây chè đã mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định, cải thiện đời sống kinh tế văn hóa xã hội, tạo ra công ăn việc làm cho bộ phận lao...
 • 117
 • 1,285
 • 9

Giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp trong quản lý thu NSNN giữa KBNN và cơ quan thuế trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc

Giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp trong quản lý thu NSNN giữa KBNN và cơ quan thuế trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc

Kinh tế

... quản lý thu NSNN giữa KBNN và cơ quan Thu trên địa bàn huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc làm cơ sở, căn cứ để đánh giá hiệu quả của công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn. Đo lượng hiệu quả của ... KBNN, cơ quan Thu trên địa bàn huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? 3. Yếu tố nào ảnh hưởng tới cơ chế phối hợp trong quản lý thu NSNN trên địa bàn huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc? 4. ... quan Thu và NHTM nơi KBNN ủy nhiệm thu trên địa bàn huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010-2013. Từ những nhận xét đánh giá đưa ra các kết luận về cơ chế phối hợp thu NSNN trên địa bàn...
 • 116
 • 855
 • 2

Đánh giá tình hình về biến động đất đai và những giải pháp quản lý sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

Đánh giá tình hình về biến động đất đai và những giải pháp quản lý sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long

Nông - Lâm - Ngư

... !2M-D`01*4v$N$7$0!$%T?7$N$I$TD#*--$5"#",$$?NN0M$|."6O$Z*B|.vHd$*MB0M$53.3. Đánh giá khái quát về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đất đai trên địa bàn huyện Bình Tân%J%JJ G*; *4@y]"B@=H?+6>$-a6>$5 ... 2N6H$-$%$+T&7$#*D5yYJ*v$%"$D$4Z$/$$!$4$D$-$--53.4. Đánh giá về điều kiện kinh tế - xã hội gây áp lực đối với đất đai trên địa bàn huyện Bình TânV !%*-*di6!"E.*T2.OT$&d*J0vIT$b42++*7$$kN%B5eeQ ... 2-$.6O$#$kOBD?<BED$$%N5=dR%rOsade3.1. Tình hình quản lý, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn huyện Bình Tân VD$==&@2-$#kOB6n#?kK-BINk$-%$.5'T==6H%D$P$!*kO7$T@2-$.6H==T>%kOB5Y+%%*kOB6,4.TD$4=G>$k$>?h$4$0M$.46O$5...
 • 39
 • 432
 • 2

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh tế

... Trên 10 đến 18 15 4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 7 Trên 960 Trên 80 35 (Nguồn: luật thu thu nhập ... người nộp thu phải khai báo với cơ quan thu để điều chỉnh mức thu khoán. 1.2.1.3. Thu thu nhập cá nhân (TNCN) Thu thu nhập cá nhân là loại thu trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của ... Phần thu nhập tính thu / năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thu / tháng (triệu đồng) Thu suất (%) 1 Đến 60 Đến 5 5 2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 3 Trên 120 đến 216 Trên...
 • 111
 • 682
 • 5

nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

Chăn nuôi

... thay đổi trong cơ cấu cho vay sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình nợ của Ngân hàng PTN ĐBSCL – Chi Nhánh An Giang, đánh giá cơ cấu cho vay hiện tại ảnh hưởng đến số nợ thế nào cần phân tích ... chi nhánh NH NT VN có DSCV cao nhất, chi nhánh có số tiền cho vay thấp nhất là chi nhánh NH No&PTNT. Đánh giá về tốc ñộ tăng DSCV ngắn hạn mỗi năm, thì chi nhánh NH No&PTNT có tốc ñộ ... của chi nhánh NH PTN ĐBSCL có thể ñánh giá là khá tốt. - Doanh số thu nợ: DSTN ngắn hạn của chi nhánh NH PTN ĐBSCL thấp hơn chi nhánh NH ĐT&PT VN và chi nhánh NH NT VN, nhưng vẫn cao hơn...
 • 47
 • 343
 • 0

kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện yên châu tỉnh sơn la

kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện yên châu tỉnh sơn la

Nông học

... nghiệp trên địa bàn. - Phạm vi nghiên cứu: Trên địa bàn huyện Yên Châu từ khi Yên Châu được Trung ương, tỉnh phê duyệt cho phép phát triển cây cao su và cây chè, cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện ... trên địa bàn huyện Yên Châu, là người được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp trong mối qua hệ lợi ích với nhà nước và chủ đầu tư và việc canh tác sản xuất trên diện tích đất của hộ nông dân ... Trung ương ra đời, đã mở ra cho người nông dân cả nước nói chung và người nông dân huyện Yên Châu nói riêng một luồng gió mới, một sức mạnh mới để đưa cuộc sống của người nông dân từng bước...
 • 105
 • 508
 • 1

Xem thêm