đài phát thanh và truyền hình bình dương 2014 bình dương sức hấp dẫn của môi trường đầu tư

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠ SỞ LƯU TRÚ MERCURE SƠN TRÀ RESORT

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠ SỞ LƯU TRÚ MERCURE SƠN TRÀ RESORT

Dịch vụ - Du lịch

... có 57 dự án đầu vào lĩnh vực du lịch với tổng vốn đầu 3,148 triệu USD, có 11 dự án đầu nước với tổng vốn đầu 1,536 triệu USD (tư ng đương 31.795 tỷ đồng) 46 dự án đầu nước với ... án đầu vào lĩnh vực du lịch với tổng vốn đầu 3,148 triệu USD, có 11 dự án đầu nước với tổng Nhóm 24 Trang GVHD: Ths Nguyễn Thị Hải Đường Môn: Quản trị kinh doanh lưu trú vốn đầu 1,536 ... thời đứng đầu số hạ tầng, xếp thứ môi trường đầu Tính đến tháng năm 2010, tổng vốn đầu trực tiếp nước (FDI) Đà Nẵng đạt gần 2,7 tỷ USD vốn thực ước đạt 1,3 tỷ USD với 99 doanh nghiệp vào hoạt...
 • 90
 • 671
 • 1

Hoàn thiện các điều kiện để thực hiện chính sách tiền tệ theo khuôn khổ lạm phát mục tiêu tại Việt Nam

Hoàn thiện các điều kiện để thực hiện chính sách tiền tệ theo khuôn khổ lạm phát mục tiêu tại Việt Nam

Tiến sĩ

... vừa theo đuổi mục tiêu cuối kép lạm phát thấp tăng trưởng kinh tế cao Vấn đề lạm phát thấp nghĩa lạm phát mức thấp, trì lạm phát mức thấp xuất rủi ro thiểu phát, lúc làm tăng tỷ lệ không trả nợ, ... rủi ro người vay gặp nhiều cản trở Lạm phát thấp phải trì ổn định kích thích đầu trì tăng trưởng kinh tế Điều có nghĩa lạm phát thấp phải mức lạm phát thấp ổn 21 định, tăng trưởng kinh tế cao ... triển thị trường trái phiếu dài hạn đồng tệ Hơn nữa, môi trường kinh tế thể chế kinh tế lý ng từ đầu, kinh tế hưởng lợi từ việc áp dụng khuôn khổ CSLPMT trước sau cải thiện đáng kể môi trường...
 • 243
 • 679
 • 2

Hoàn thiện các điều kiện để thực hiện chính sách tiền tệ theo khuôn khổ lạm phát mục tiêu tại việt nam (TT)

Hoàn thiện các điều kiện để thực hiện chính sách tiền tệ theo khuôn khổ lạm phát mục tiêu tại việt nam (TT)

Tiến sĩ

... hướng phát triển hệ thống ngân hàng giới năm đầu th ế k ỷ 20 tổng kết thành xu hướng chủ đạo là:- Phát tri ển hoạt động NHTM cung c ấp d ịch v ụ truyền thống;- Phát triển hoạt động ngân hàng đầu ... hoàn thiện mô hình dự báo lạm phát lạm phát c b ản ph ục v ụ cho công tác điều hành CSTT báo cáo lạm phát định k ỳ công b ố công chúng; Nghiên cứu hoàn thiện mô hình chế truyền dẫn tiền tệ theo ... diễn biến lạm phát có nhiều diễn biến phức tạp mô hình phát triển ưu tiên nhiều vào mục tiêu t ăng tr ưởng kinh t ế, nghiên cứu Tô Ánh Dương cộng (2012) đưa cân nhắc định tính ban đầu v ề kh ả...
 • 22
 • 329
 • 0

Các mục tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2012 Thứ tự ưu tiên thực tế thực hiện.

Các mục tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2012 Thứ tự ưu tiên và thực tế thực hiện.

Kinh tế chính trị

... nước đăng ký tháng đầu năm 2012 đạt 8,5 tỷ USD, 66,1% kỳ năm 2011 Đầu trực tiếp thực tháng đầu năm 2012 đạt 7,28 tỷ USD, 99,7% kỳ năm 2011 Tổng đầu xã hội ước tháng đầu năm 2012 đạt 708,6 ... Từ đó, tạm nhận xét sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô có phát huy tác dụng, mức lạm phát giảm kinh tế vĩ mô giữ mức ổn định tầm ngắn hạn Mức lạm phát năm có nhiều khả kiềm chế mức chữ ... việc xuất siêu suy giảm sản xuất tiêu dùng nước nên nhập thấp nhiều so với xuất Đáng ý xuất siêu hàng hóa chủ yếu khu vực có vốn đầu nước với mức xuất siêu đạt gần 12 tỷ USD, tập trung nhóm...
 • 2
 • 432
 • 4

157PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN NĂM 2015

157PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN NĂM 2015

Tài chính - Ngân hàng

... doanh, đầu phụ thuộc vào giá bản, lãi suất, sản phẩm biên tỷ lệ khấu hao Theo Tobin định đầu vật lại phụ thuộc vào biến động thị trường chứng khoán Đầu vào nhà phụ thuộc vào gia ... phân tích nên hàm đầu ước lượng mối quan hệ với lãi suất Theo số liệu Tổng cục Thống kê tổng đầu kinh tế bao gồm hai phần: đầu nhân đầu có 178 nguồn từ NSNN Đầu nhân thông thường ... tổng đầu toàn xã hội đầu nhân (PINVR) đầu từ ngân sách nhà nước (GINR) có quan hệ ngược chiều với Đầu phủ tăng thêm 1% đầu nhân giảm 179 0,22% Đầu biến kinh tế vĩ mô có...
 • 34
 • 267
 • 0

HOÀN THIỆN các điều KIỆN để THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN tệ THEO KHUÔN KHỔ lạm PHÁT mục TIÊU tại VIỆT NAM

HOÀN THIỆN các điều KIỆN để THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN tệ THEO KHUÔN KHỔ lạm PHÁT mục TIÊU tại VIỆT NAM

Thạc sĩ - Cao học

... vừa theo đuổi mục tiêu cuối kép lạm phát thấp tăng trưởng kinh tế cao Vấn đề lạm phát thấp nghĩa lạm phát mức thấp, trì lạm phát mức thấp xuất rủi ro thiểu phát, lúc làm tăng tỷ lệ không trả nợ, ... rủi ro người vay gặp nhiều cản trở Lạm phát thấp phải trì ổn định kích thích đầu trì tăng trưởng kinh tế Điều có nghĩa lạm phát thấp phải mức lạm phát thấp ổn 21 định, tăng trưởng kinh tế cao ... triển thị trường trái phiếu dài hạn đồng tệ Hơn nữa, môi trường kinh tế thể chế kinh tế lý ng từ đầu, kinh tế hưởng lợi từ việc áp dụng khuôn khổ CSLPMT trước sau cải thiện đáng kể môi trường...
 • 248
 • 245
 • 0

Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2008 phương hướng nhiệm vụ năm 2009 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009 huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Tài liệu khác

... đĩa hình, phát hiện, thu giữ 84 đĩa hình không dán tem Cục nghệ thuật điện ảnh Hoạt động truyền truyền hình đáp ứng nhu cầu nghe nhìn nhân dân địa bàn Tiếp phát sóng chơng trình Đài truyền hình ... hoạch phát triển KT - XH năm 2006 - 2010; thực Nghị Ban chấp hành Đảng huyện nhiệm vụ phát triển KT XH Năm 2009 cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển dịch mạnh cấu kinh tế, cấu đầu ... thi công Các công trình sau bàn giao đa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Các công trình kỹ thuật hạ tầng đợc đầu t xây dựng theo quy hoạch đợc phê duyệt...
 • 15
 • 305
 • 0

Giải quyết mâu thuẫn giữa mục tiêu kinh tế mục tiêu xã hội trong hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội việt nam

Giải quyết mâu thuẫn giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội trong hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... trả nợ, sau hớng dẫn hộ nghèo làm thủ tục vay vốn.Trớc hộ nghèo đợc lập vào danh sách vay vốn gửi lên NHCSXH huyện, tổ có họp bình xét (đôi bỏ phiếu kín) để xem xét hộ đợc lập vào danh sách Khi ... tổng d nợ Khi tỷ lệ thấp chi phí ngân hàng thấp nên làm tăng mức độ bền vững NHCSXH +Thứ ba, tỷ lệ nguồn vốn u đãi tổng nguồn vốn Khi tỷ lệ cao, làm giảm mức lãi suất huy động bình quân ngân hàng ... nguồn vốn giảm qua năm Tuy nhiên nguồn vốn có lãi suất thấp 2,4%/ năm Thời hạn dài (5 năm) Có tác dụng quan trọng việc giảm lãi suất đầu vào ngân hàng + Vốn vay nớc : Đến 31/12/2005 nguồn vốn...
 • 59
 • 852
 • 1

Tiếp tục đổi mới lành mạnh hoá hệ thống tài chính, tiền tệ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hộ

Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hoá hệ thống tài chính, tiền tệ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hộ

Tài chính - Ngân hàng

... quận Hai bà trng I Khái quát tình hình KT-XH củaTP Hà Nội trình hình thành phát triển NHN 0và PTNT quận hai bà trng Khái quát tình hình KT-XH củaTP Hà Nội : * Tình hình KT-XH TP HN năm 1999 20 Vợt ... ngân hàng trả cho khách thấp so với việc đầu t tiền vốn vào lĩnh vực nh : mua cổ phiếu, đầu t vào kinh doanh nhng việc gửi tiền vào ngân hàng có hệ số an toàn cao Thêm vào dịch vụ mà ngân hàng ... cán thẩm định có nghiệp vụ vững vàng Ngân hàng trọng vào việc đầu t có hiệu quả, đầu t cho dự án có tính khả thi cao Tuy dự án đầu t cha kết thúc nhng qua tình hình tài dự án thấy dự án tiến triển...
 • 69
 • 282
 • 0

Đi tìm mục tiêu kinh tế cho Việt Nam

Đi tìm mục tiêu kinh tế cho Việt Nam

Quản lý nhà nước

... dân chấp nhận nhượng đất cho dự án đầu tư, xây sân golf, với giá rẻ mạt để thấy đất sang tay "hóa vàng" rơi vào bấp bênh không đất canh tác Chỉ với hai trường hợp thấy rằng, mà mục tiêu phát ... tiên trút vốn vào tập đoàn kinh tế nhà nước cho hoạt động đầu ạt hiệu góp phần gây lạm phát cao (làm khó khăn cho không người dân) mà giảm khả phủ việc chi tiêu cho công trình đầu khác có ... bất cập trình phát triển kinh tế, chuyên gia bắt đầu bàn đến vấn đề tìm mô hình kinh tế thích hợp Tuy nhiên, mô hình có giới hạn mô hình tĩnh mà xã hội động Nguy việc chạy theo mô hình khả đuổi...
 • 4
 • 205
 • 0

Mục tiêu kinh tế mục tiêu x• hội của Ngân hàng chính sách x• hội Việt Nam

Mục tiêu kinh tế và mục tiêu x• hội của Ngân hàng chính sách x• hội Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Nh mức độ bền vững NHCSXH phụ thuộc vào khoản thu chi ngân hàng Do mức độ bền vững NHCSXH phụ thuộc vào số sau : +Thứ nhất, tỷ lệ nợ xấu tổng d nợ Khi tỷ lệ thấp thu nhập NHCSXH cao nên mức độ ... tổng d nợ Khi tỷ lệ thấp chi phí ngân hàng thấp nên làm tăng mức độ bền vững NHCSXH +Thứ ba, tỷ lệ nguồn vốn u đãi tổng nguồn vốn Khi tỷ lệ cao, làm giảm mức lãi suất huy động bình quân ngân hàng ... sách xã hội : 1.3.1 Mục tiêu kinh tế mục tiêu xã hội Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam : Trong phát biểu buổi lễ khai trơng Ngân hàng sách xã hội, Thủ tớng Phan Văn khải nêu rõ : Cần phải nhận...
 • 8
 • 301
 • 0

Nghiên cứu thực nghiệm “khả năng chịu đựng nợ”. Ứng dụng xác định tỷ lệ nợ mục tiêu cho Việt Nam

Nghiên cứu thực nghiệm “khả năng chịu đựng nợ”. Ứng dụng xác định tỷ lệ nợ mục tiêu cho Việt Nam

Tài chính doanh nghiệp

... mức nợ cao đầu công “chèn lấn” đầu nhân Mức nợ cao cũng dẫn đến gánh nặng thuế kỳ vọng ng lai cao hơn, điều làm giảm lợi nhuận sau thuế kỳ vọng nhà đầu tư, làm giảm đầu tăng trưởng ... cho mẫu lớn nước phát triển cũng nêu bật thực tế thước đo rủi ro khác trình bày hình ảnh ng tự mối ng quan rủi ro tỷ lệ nợ nước Như dự đoán qua hình 2.3, mối ng quan dương tất nhóm khu ... nhận thức cao nhu cầu chi tiêu ng lai, mong muốn cân qua hệ, giảm “chèn lấn” đầu nhân, chung cung cấp không gian lớn ng lai để chống lại cú sốc lớn hấp thụ khoản nợ bất ngờ mà không...
 • 63
 • 1,100
 • 10

động lực mục tiêu thúc đẩy học tập của sinh viên việt nam ngày nay

động lực và mục tiêu thúc đẩy học tập của sinh viên việt nam ngày nay

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... cách rõ ràng Ví dụ, kinh nghiệm cho thấy muốn đậu vào ngành sư phạm Toán Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh, thường học sinh cần phải có điểm trung bình cuối năm lớp, đặc biệt lớp 12, môn Toán, Lý Hóa ... Đó vài kẹo hay lớn kỳ nghỉ chẳng hạn Hãy nhớ bạn phải đặt điều kiện xác bạn cần phải hoàn thành cốt để nhận phần thưởng tuyệt vời 2 Nhớ đến thành công đạt khứ:  Bạn cần phải hình thành hình ... dễ lãng quên nhiệm vụ động lực, hứng thú bắt tay vào làm Tốt cả, bạn dán tờ stick note ghi thời hạn chót nộp lên lịch, sau đánh dấu ngày bạn bắt đầu tiến hành làm tờ lịch Các cách trì động lực...
 • 32
 • 3,315
 • 8

mở rộng về thực trạng các điều kiện để áp dụng lạm phát mục tiêu tại việt nam

mở rộng về thực trạng các điều kiện để áp dụng lạm phát mục tiêu tại việt nam

Kinh tế - Quản lý

... suất làm giảm mức độ đầu tư, nhiên, mức độ đầu giảm phụ thuộc vào co dãn cầu đầu so với lãi suất Ngược lại, lãi suất giảm xuống hành vi củ người tiêu dùng nhà đầu th y đổi theo hướng ... đồng tiền chảy vào h ng đư vào đầu mà cất vào dự trữ không tạo giá trị gi tăng cho kinh tế theo thời gian không tạo tài sản đủ đ trả cho người đầu nước ngoài, đồng thời bơm tiền vào kinh tế ... có liên qu n đến lạm phát thấp hơn, vọng lạm phát thấp biến động lạm phát thấp ng đối so với nước không áp dụng Không có ảnh hưởng xấu tiềm ẩn, đồng thời biến động lạm phát, tỷ giá, dự trữ...
 • 85
 • 407
 • 2

tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ninh

tăng cường quản lý chi ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Kinh tế - Quản lý

... phủ áp dụng sách ưu đãi, đầu vào lĩnh vực mà nhân không muốn đầu hiệu đầu thấp; qua sách thuế việc đánh thuế vào hàng hoá, dịch vụ nhân có khả thao túng thị trường; đồng thời, áp ... kinh tế, ta xem xét tình hình chi đầu từ Ngân sách địa phương tổng đầu toàn xã hội phát triển ngành sau: Bảng 2.6 - Chi đầu từ NSĐP tổng đầu xã hội địa bàn phát triển ngành giai đoạn ... Chi đầu phát triển Bảng 2.4 – Cơ cấu chi đầu phát triển theo loại Đơn vị : Tỷ lệ % SV: Trần Anh – CQ502944 Tài công K50 32 Chuyền đề tốt nghiệp Năm Tổng số chi 2009 2010 2011 đầu phát...
 • 86
 • 309
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế năm 2013 của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam(VOSCO)

Đánh giá tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế năm 2013 của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam(VOSCO)

Quản lý nhà nước

... 30 TNG CNG 3.ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin cỏc hp ng theo cỏc iu khon Tiến hành phân tích chung tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sở đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh ... c thc trng sn xut kinh doanh rt hiu qu, cụng ty ó vt ch tiờu m on ó v phn u hon thnh k hoch nm 2014 ...
 • 12
 • 2,747
 • 48

tạp chí kinh tế đối ngoại đề tài TỔ CHỨC HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỸ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỂ TỔ CHỨC CHI NGÂN SÁCH THEO MỤC TIÊU CỦA VIỆT NAM

tạp chí kinh tế đối ngoại đề tài TỔ CHỨC HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở MỸ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỂ TỔ CHỨC CHI NGÂN SÁCH THEO MỤC TIÊU CỦA VIỆT NAM

Báo cáo khoa học

... thuế TTĐB sử dụng cho hoạt động cải tạo môi trường sạch, nghiên cứu chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vật giá tiêu dùng, số lại đầu để trang trải cho hoạt động ng lai theo mục tiêu tạo quỹ TTĐB + ... hàng quý/hoặc hàng năm người lao động sử dụng lao động ; Thứ hai khoản đầu tín thác từ nguồn Quỹ an sinh dư thừa đầu vào Trái phiếu kho bạc Mỹ (theo quy định riêng Mỹ) Thuế an sinh xã hội ... góp lớn vào nguồn thu ngân sách Mỹ kể từ năm 1960, trung bình vào khoảng 8% GDP, chiếm 40% thu ngân sách Mỹ (xem số liệu Phụ lục) Trong khoảng thời gian từ năm 2003 – 2012, thuế TNCN bình quân...
 • 14
 • 300
 • 0

Các điều kiện thực hiện lạm phát mục tiêu tại Việt Nam mô hình vecto tự hồi quy (VAR)

Các điều kiện thực hiện lạm phát mục tiêu tại Việt Nam mô hình vecto tự hồi quy (VAR)

Kinh tế

... lạm phát khứ mà dựa vào kế hoạch thực NHTW ng lai Công chúng có khuynh hướng lưu giữ ấn ng lạm phát khứ đồng thời có kỳ vọng nhạy cảm lạm phát ng lai Ký ức hay ấn ng giai đoạn lạm phát ... ng vào khả bình ổn lạm phát phủ, xảy hầu hết đối ng không tập trung đối ng định Điều giải thích nguyên nhân lớn NHNN Chính phủ Việt Nam gặp khó khăn vấn đề bình ổn lạm phát chí lạm phát ... chế lạm phát mục tiêu thiết lập sau đưa áp dụng LPMT Nếu môi trường kinh tế thể chế kinh tế không tuyệt đối lý ng từ đầu lợi ích từ việc áp dụng lạm phát mục tiêu sau cải thiện môi trường đáng...
 • 74
 • 396
 • 1

Xem thêm