ôn thi chứng chỉ hải quan

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Đơn từ

... STT Môn thi Pháp luật thuế Kế toán Cộng Điểm thi Giấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp môn chưa thi, thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu./ Nơi nhận:...
 • 2
 • 604
 • 0

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) pptx

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) pptx

Tài liệu khác

... được tham dự kỳ thi Đồng thời, danh sách thí sinh thông tin địa điểm thi, thời gian thi công bố công khai trang điện tử Tổng cục Thuế trước ngày thi 15 ngày - Đối tượng thực thủ ... nhân - Cơ quan thực thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền định: Tổng cục Thuế + Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Tổng cục Thuế - Kết thực thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi công bố ... 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 + Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 Bộ Tài Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ *** -ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC...
 • 3
 • 298
 • 0

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) ppt

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) ppt

Tài liệu khác

... 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 + Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 Bộ Tài Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ *** -ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC ... động: Email: Địa gửi thư: Đăng ký môn dự thi: Pháp luật thuế (lần ) Kế toán (lần ) 10 Đăng ký dự thi tại: Ngày tháng năm 200 Chữ ký thí sinh ... vào ô đầu, năm ghi số cuối) ngày Nơi cấp chuyên môn: Năm tốt nghiệp (Ghi đủ chữ số năm tốt nghiệp vào ô) năm Trình độ chuyên môn ngành: tháng Thời gian làm việc theo...
 • 3
 • 248
 • 0

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) ppt

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) ppt

Tài liệu khác

... được tham dự kỳ thi Đồng thời, danh sách thí sinh thông tin địa điểm thi, thời gian thi công bố công khai trang điện tử Tổng cục Thuế trước ngày thi 15 ngày - Đối tượng thực thủ ... nhân - Cơ quan thực thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền định: Tổng cục Thuế + Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Tổng cục Thuế - Kết thực thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi công bố ... 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 + Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 Bộ Tài Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ *** -ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC...
 • 3
 • 240
 • 0

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm …… ppt

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm …… ppt

Biểu mẫu

... STT Môn thi Pháp luật thuế Kế toán Cộng Điểm thi Giấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp môn chưa thi, thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu./ Nơi nhận:...
 • 2
 • 288
 • 0

chương trình ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề thuế - chuyên đề thuế thu nhập cá nhân

chương trình ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề thuế - chuyên đề thuế thu nhập cá nhân

Giáo dục hướng nhiệp

... đồng hợp tác kinh doanh, … Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn bao gồm chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ, chứng khốn khác h Luật Chứng khốn kh theo L ậ Chứ kh Thu nhập từ chuyển nhượng ... Thuế phải nộp bình qn tháng (12.670.000 x 15%): 1.150.000 Thuế phải nộp năm 2011 (1.150.000 x 12 tháng): 13.800.000 Trừ: Thuế nộp tháng 2010 (7.200.000 x 4/12 tháng): (2.400.000) Thuế phải nộp ... nhận học bổng phải lưu giữ chứng từ 22 Thu nhập miễn thuế 12 Bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tai nạn lao động kh ả độ khoản bồi thường th khác 13 Thu nhập nhận từ quỹ từ thi n phép thành...
 • 109
 • 336
 • 0

hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

Thủ tục hành chính

... Xét miễn thi môn Kế toán Thi môn Kế toán Xét miễn thi môn Pháp luật thuế Đăng ký dự thi lại môn chưa đạt đăng ký thi môn chưa thi: Thi môn Pháp luật thuế Xét miễn thi môn Kế toán Thi môn Kế toán ... HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2014 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2014 Đăng ký dự thi lần đầu: Thi môn Pháp ... môn dự thi: Pháp luật thuế (lần ) Kế toán (lần ) Đăng ký dự thi tại: 10 Môn thi đề nghị xét miễn: ngày tháng năm 2014 11 Môn thi đạt kỳ thi...
 • 6
 • 336
 • 0

Đề thi cấp chứng chỉ tin học a phần lý thuyết

Đề thi cấp chứng chỉ tin học a phần lý thuyết

Tin học văn phòng

... 2004 D Cả câu A,B,C sai 25 Trong EXCEL, thông báo #VALUE! dùng để báo lỗi lỗi đây? A Trị số không hợp lệ C Không có để tính B Sai tên biểu thức D Giá trị không kiểu ... bên phải cột hành C Hàng chèn vào bên dòng hành D Cả câu A,B,C 20 Trong EXCEL, giá trị công thức =ROUND(12345,678;2) : A 12345,67 C 12345,78 B 12345,68 D 12300 21 Trong EXCEL, giá trị công thức ... Cả câu A,B,C sai 22 Trong EXCEL, giá trị công thức =LEFT(“NHA TRANG”;1)&MID(“NHA TRANG”;3;5) : A NANG C NRAN B TRANG D NA TRA 23 Trong EXCEL, giá trị công thức =MAX(3;5;7)+MIN(3;5;7)–COUNT(3;5;“A”)...
 • 2
 • 69
 • 0

Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Biểu mẫu

... 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 + Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 Bộ Tài Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ *** ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC ... Đăng ký môn dự thi: Pháp luật thuế (lần ) Kế toán (lần ) 10 Đăng ký dự thi tại: Tôi xin cam đoan lời khai đơn thật Nếu ... tháng nhỏ 10 ghi số vào ô đầu, năm ghi số cuối) ngày tháng năm Trình độ chuyên môn ngành: Nơi cấp chuyên môn: Năm tốt nghiệp (Ghi đủ chữ số năm tốt...
 • 3
 • 64
 • 0

Hồ sơ thực hành thi cấp chứng chỉ luật sư

Hồ sơ thực hành thi cấp chứng chỉ luật sư

Tài liệu khác

... dân tối cao ban hành 2.2 Bản chất quan hệ pháp lý phải giải Địa vị pháp lý quan hệ pháp luật ông Hồng với quan tiến hành tố tụng: Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện Kiểm sát ... Mối quan hệ ông Hoàng Văn Hồng với chủ sở hữu dầu gadoan Công ty TNHH 1TV Vật tư, vận tải xếp dỡ - Vinacomin Địa vị pháp lý ông Hoàng Văn Hồng Công ty than Hà Tu ca sản xuất ông Hồng 2.3 Quan ... nghiên cứu hồ sơ vụ án, kết thẩm vấn công khai Toà, xin khẳng định nội dung buộc tội cáo trạng ông Hồng không xác, không đảm bảo tính khách quan, không đủ chứng theo quy định pháp luật Trước hết...
 • 15
 • 37
 • 0

Ban hành quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Ban hành quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Kế toán

... ôn thi theo chương trình thống Bộ Tài quy định Trong thời hạn chậm 45 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết thi thông báo cho người dự thi Điều 7: Kết thi, bảo lưu kết thi ... tịch Hội đồng thi phân công Điều 14: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo; Quy trình làm đề thi, coi thi, chấm thi, bảo quản, lưu trữ đề thi, thi; xử lý vi phạm nội quy thi, giải ... dự thi Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi đơn vị Hội đồng thi uỷ quyền chậm 30 ngày trước ngày thi Lệ phí thi tính cho chuyên đề thi kỳ thi...
 • 22
 • 433
 • 0

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

Kế toán

... ôn thi theo chương trình thống Bộ Tài quy định Trong thời hạn chậm 45 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết thi thông báo cho người dự thi Điều 7: Kết thi, bảo lưu kết thi ... tịch Hội đồng thi phân công Điều 14: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo; Quy trình làm đề thi, coi thi, chấm thi, bảo quản, lưu trữ đề thi, thi; xử lý vi phạm nội quy thi, giải ... dự thi Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi đơn vị Hội đồng thi uỷ quyền chậm 30 ngày trước ngày thi Lệ phí thi tính cho chuyên đề thi kỳ thi...
 • 22
 • 255
 • 0

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn từ

... + Thi công:………………………….…… công trình + Giám sát: …………………………….… công trình Đề nghị cấp chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình với nội dung sau: - Loại công trình: - Lĩnh ... - Công việc quan, tổ chức quản lý ký thực hiện: (Tư vấn thi t kế/ Tư vấn giám sát/ Thi công xây dựng công trình… ) - Công việc cá nhân giao thực hiện: (Chủ trì Tham gia thi t kế kiến trúc công ... công trình tham gia: … công trình + Thi t kế : * Tham gia: ……………………………… công trình * Chủ trì, chủ nhiệm: ………………………………công trình + Thi công:………………………….…… công trình + Giám sát: …………………………….… công...
 • 19
 • 464
 • 3

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Đơn từ

... xác nhận) Xác nhận Ông (Bà) trực tiếp tham gia thi t kế công trình kê khai nêu Trong trình hoạt động xây dựng ông/bà ……… không vi phạm quy định pháp luật, không gây cố công trình Kính đề ... Số TT Thời gian hoạt động chuyên môn xây dựng Từ ngày… tháng… năm… Đến ngày … tháng… năm … Tên quan, tổ chức - Tên quan: … - Địa chỉ: … - Thời gian tham gia quan, tổ chức: Từ ngày… tháng…năm… ... …… tháng… năm… nghiệm thu, bàn giao - Công việc cá nhân giao thực hiện: (Chủ trì / Tham gia Thi t kế quy hoạch xây dựng/ Thi t kế kiến trúc công trình/ Thi t kế nội ngoại thất) Chủ đầu tư địa...
 • 3
 • 444
 • 0

Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên

Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên

Tư liệu khác

... người dự thi thi tiếp môn chưa thi thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu Mỗi môn thi dự thi tối đa kỳ thi Người đạt yêu cầu môn thi tổng số điểm môn thi chưa đủ 50 điểm lựa chọn môn thi chưa thi đủ ... từ ngày kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng thi phải công bố kết thi thông báo cho người dự thi biết Điều 6: Đạt yêu cầu môn thi, bảo lưu kết miễn thi 1- Môn thi đạt yêu cầu môn thi đạt từ điểm trở ... môn thi quy đònh Phụ lục số kèm theo Quy chế này; 2- Thí sinh đăng ký dự thi lần thi tối thi u môn thi kể Điều 4: Thể thức thi Mỗi môn thi môn thi 1, 2, 3, 4, 5, (Điều 3) thí sinh phải làm thi...
 • 17
 • 221
 • 0

Tài liệu Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình docx

Tài liệu Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình docx

Tài liệu khác

... gia thực thi t kế thi công xây dựng từ năm trở lên tham gia thực thi t kế, thi công xây dựng công trình nghiệm thu bàn giao d) Yêu cầu điều kiện 4: Đã thực giám sát thi công xây dựng công trình ... dựng có hiệu lực thi hành) đ) Yêu cầu điều kiện 5: Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng sở đào tạo Bộ Xây dựng công nhận cấp 1.11 ... - Cơ quan có thẩm quyền định: Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Sở Xây dựng - Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn 3.8 Kết thực thủ tục hành chính: - Chứng hành nghề...
 • 3
 • 357
 • 1

Tài liệu BM.XD.11 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình docx

Tài liệu BM.XD.11 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình docx

Tài liệu khác

... toàn nội dung đơn cam kết hành nghề hoạt động theo chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp tuân thủ quy định pháp luật có liên quan ., ngày tháng năm 200 Người làm đơn (Ký ghi...
 • 2
 • 336
 • 1

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ppt

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ppt

Thủ tục hành chính

... tiếp tham gia thực thi t kế thi công xây dựng từ năm trở lên tham gia thực thi t kế, thi công xây dựng công trình nghiệm thu bàn giao + Đã thực giám sát thi công xây dựng công trình từ năm trở ... 1- Đơn xin cấp chứng hành nghề 2- Bản văn bằng, chứng liên quan đến nội dung xin cấp chứng hành nghề Bản chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng (phô tô công chứng) 3- Bản khai ... thi t kế công trình: + Đã làm chủ nhiệm, chủ trì công trình: + Đã tham gia thi t kế thi công xây dựng (bao lâu công trình): + Đề nghị cấp chứng hành nghề kiến trúc sư kỹ sư giám sát thi công xây...
 • 9
 • 426
 • 0

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng pot

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng pot

Thủ tục hành chính

... không khí + Thi t kế mạng thông tin - liên lạc xây dựng công trình + Thi t kế phòng cháy, chữa cháy + Thi t kế môn khác + Đã tham gia thi công xây dựng (bao lâu công trình): + Đề nghị cấp chứng ... cấp chứng hành nghề lĩnh vực khai kinh nghiệm lĩnh vực đó): + Thi t kế kết cấu công trình; + Thi t kế điện công trình; + Thi t kế cấp-thoát nước công trình; + Thi t kế cấp nhiệt; + Thi t kế thông ... tham gia thực thi t kế thi công xây dựng từ năm trở lên tham gia thực thi t kế, thi công xây dựng công trình nghiệm thu bàn giao + Đã thực giám sát thi công xây dựng công trình từ năm trở lên...
 • 8
 • 205
 • 0

Xem thêm