ôn tập đầu năm hoá 10

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11

Hóa học

... ng.tử gồm 9 electron , 9 proton => 10 nơtronng.tử gồm 9 electron , 9 proton => 10 nôtron => => KLNT = soá khoái A =19ñvC. KLNT = soá khoái A =19đvC. Nhận vì hợp với đề bài.Nhận ... tố Bo có 2 đồng vị : 1111B và B và 10 10B, có nguyên tử B, có nguyên tử lượng trung bình là 10, 81. Tính % số đồng vị của lượng trung bình là 10, 81. Tính % số đồng vị của 1111B.B. ... Tính % số đồng vị của 1111B.B. Thay trò vaøo (3) : Thay trò vaøo (3) : 10, 81= 11x + 10( 1-x) 10, 81= 11x + 10( 1-x) => x = 0,81 = 81% . Vậy có 81% số đồng vị => x = 0,81...
 • 27
 • 1,428
 • 9

Ôn tập đầu năm lop 10NC

Ôn tập đầu năm lop 10NC

Hóa học

... PPCT 1, 2 _ Hoaù 10NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09Tieát PPCT 1, 2 _ Hoá 10NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09 ÔN TẬP ĐẦU NĂM p (+)n (o) BT 10: Nguyên tử ... trong qúa trình học tập bộ môn từ lớp 8, 9, 10, 11, 12.II. CHUẨN BỊ1. Giáo viên * Hệ thống câu hỏi luyện tập. 2. Học sinh * Ôïn tập các kiến thức thông qua hoạt động giải bài tập. 2. Phương pháp ... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1 . Ổn định * SS, nề nếp học tập bộ môn.3 . Vào bài * Nội dung cần ôn : Nguyên tử, bảng tuần hoàn, nguyên tố hóa học, hoá trị của một nguyên tố , phân loại các hợp chất...
 • 3
 • 338
 • 4

On tap dau nam lop 10

On tap dau nam lop 10

Hóa học

... n/NVnTieát PPCT 1, 2 _ Hoaù 10NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09Tieát PPCT 1, 2 _ Hoá 10NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09 ÔN TẬP ĐẦU NĂM p (+)n (o) ... trong qúa trình học tập bộ môn từ lớp 8, 9, 10, 11, 12.II. CHUẨN BỊ1. Giáo viên * Hệ thống câu hỏi luyện tập. 2. Học sinh * Ôïn tập các kiến thức thông qua hoạt động giải bài tập. 2. Phương pháp ... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1 . Ổn định * SS, nề nếp học tập bộ môn.3 . Vào bài * Nội dung cần ôn : Nguyên tử, bảng tuần hoàn, nguyên tố hóa học, hoá trị của một nguyên tố , phân loại các hợp chất...
 • 3
 • 768
 • 8

Ôn tập đầu năm _T2_Lớp 10

Ôn tập đầu năm _T2_Lớp 10

Hóa học

... biết biểu thức tính tỉ khối chất khí. Ý nghĩa của tỉ khối chất khí.Trả lời. Bài mở đầu Tiết 02. ÔN TẬP ĐẦU NĂMThầy Quang Ngọc CBQGiáo viên: Nguyễn Quang Ngọc Trường: THPT Cao Bá Quát – Quốc ... hòaMuối axitBazơ không tanBazơ tanThầy Quang Ngọc CBQVI. SỰ PHÂN LOẠI CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ Giỏo viờn giao vicGiỏo viờn giao vicãHS lm cỏc bi tập còn lại trong phiếu học tập. HS làm các bài ... đktc)Thầy Quang Ngọc CBQ - Công thức tính nồng độ phần trăm (C%) : % 100 %ctddmC xm=Trong đó : mct là khối lượng chất tan (gam) mdd là khối lượng dung dịch (g) - Công thức tính nồng độ...
 • 15
 • 879
 • 2

on tap dau nam lop 10 cb

on tap dau nam lop 10 cb

Hóa học

... nguyên tử khối trung bìnhV/ Dặn dò và làm bài tập về nhà:Xem trước bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử và làm các bài tập trong đề cương. ÔN TẬP ĐẦU NĂMI/ Mục tiêu bài học:1/ Về kiến thức: Giúp ... 5Làm bài tập 4,5,6 trang 29 SGK.GV gợi mở h/s giải bài tập 4.- GV hướng dẫn học sinh giải bài tập 5Lưu ý: Bài tập số nên giải ở các lớp tương đối khá.- GV hướng dẫn giải bài tập số 6 ... có kích thước khác nhauDơn vị biểu diễn A ( angstrom) hay nm (nanomet)1nm = 10 -9m; 1nm = 10A1A = 10 -10 m = 10 -8 cma/ Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử Hidro có khối lượng của nguyên...
 • 12
 • 686
 • 7

Bài ôn tập cuối năm tiết 106

Bài ôn tập cuối năm tiết 106

Toán học

... Tiết 106 : ÔN TẬP CUỐI NĂM1. Ôn tập về tập hợpa) Đọc các kí hiệu: b) Cho ví dụ sử dụng các kí hiệu trênBài tập 168/SGK/66Bài tập 170/SGK/67 Bài tập 170/SGK/67Tìm giao của tập hợp C ... SGK.Bài tập 169; 171; 172; 174 trang 66;67 SGK Tiết 106 : ÔN TẬP CUỐI NĂM1. Ôn tập về tập hợp2. Ôn tập về dấu hiệu chia hết3. Ôn tập về số nguyên tố, hợp số, ước chung, bội chung.Câu ... Tiết 106 : ÔN TẬP CUỐI NĂM1. Ôn tập về tập hợpC âu1.a) Đọc các kí hiệu: b) Cho ví dụ sử dụng các kí hiệu trênBài tập 168/SGK/66Bài tập 168/SGK/66Điền kí hiệu ( ) thích hợp vào ô vuông...
 • 12
 • 3,151
 • 1

Ôn tập đầu năm - T1

Ôn tập đầu năm - T1

Hóa học

... THPT Nguy nễ c M uĐứ ậTiết 1 : Ôn tập đầu năm <T1>Soạn ngày : Thursday, February 03, 2005I. M ụ c tiêu : 1. Ki ế n th ứ c : Giúp học sinh hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức đã học ... các kiến thức về : Cấu tạo nguyên tử, hoá trị của các nguyên tố Công thức tính tỉ khối hơi của các chất khíIII. Ph ươ ng pháp ch ủ đạ o : Đàm thoại ôn tập IV. H ệ th ố ng các ho ạ t độ ng :1. ... nguyên tử Nguyên tố hoá học và hoá trị của các nguyên tố Định luật bảo toàn khối lượng Mol và tỉ khối của chất khí2. K ĩ n ă ng : Rèn luyện kĩ năng : Xác định hoá trị của các nguyên...
 • 3
 • 418
 • 0

tiết 1: ôn tập đầu năm

tiết 1: ôn tập đầu năm

Hóa học

... 80(g)%35 %100 .802.14%==N%5 %100 .804.1%==H > %O = 100 % - (35 + 5) = 60%*HS giải bài tập : - Đọc kỹ đầu bài, tóm tắt đầu bài. - Phân tích đầu bài. - Tìm hớng giải:+XĐ dạng bài tập ... nớc không? (không) -> Em có kết luận gì về tính chất hoá học của o xit?I. Tính chất hoá học của o xit.1.Oxit bazơ có những tính chất hoá học nào? a.Tác dụng với nớc:- HS đọc thông tin,tiến ... Chuẩn bị: - GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập. - HS : Ôn tập kiến thức lớp 8. II-Hoạt động của thầy và trò:1- ổn định.2- Kiểm tra.3- Bài mới.Hoạt động 1: Ôn tập các khái niệm cơ bản lớp 8.* GV...
 • 9
 • 414
 • 0

On tap cuoi năm DS 10

On tap cuoi năm DS 10

Toán học

... Bài làm 2:Bài làm 2:{ }{ } lẻkhông chẵn,không số hàm Vậy(x)f(x)f127xx1x-(-x)f :đó D.Khi-xDx cóTa4x và 3x / RxD định xác Tập b) lẻ.không chẵn,không số hàm làđây Vậy(x)f(x)f2-x-x-(-x)f ... Nếu nghiệmvô trình phương: 010x :0m Nếu01mx *)01-x hoặc 01mx01-x1)(mx1x:định xác kiện Điều c)−==<<=≥≤=⇔=<≤⇔≥−−=≠=+==+==+⇒=+≥ Bài 10: Bài 10: m theo tuỳ đó trình phương ... 0;1);((-2;-1) S: làtrình phươngbất hệ của nghiệmTập0x -1x 01xx 1x2023xx : cóTa b))(2;SS S làtrình phươngbất hệ của nghiệmtập Vậy)(2;2);( S nghiệmtập có04x cóta khác,Mặt ;21;0)(22; S cóta (I)...
 • 76
 • 323
 • 3

On tap dau nam 11

On tap dau nam 11

Hóa học

... tố Bo có 2 đồng vị : 1111B và B và 10 10B, có nguyên tử B, có nguyên tử lượng trung bình là 10, 81. Tính % số đồng vị của lượng trung bình là 10, 81. Tính % số đồng vị của 1111B.B. ... Tính % số đồng vị của 1111B.B. Thay trò vaøo (3) : Thay trò vaøo (3) : 10, 81= 11x + 10( 1-x) 10, 81= 11x + 10( 1-x) => x = 0,81 = 81% . Vậy có 81% số đồng vị => x = 0,81 ... ng.tử gồm 9 electron , 9 proton => 10 nơtronng.tử gồm 9 electron , 9 proton => 10 nôtron => => KLNT = soá khoái A =19ñvC. KLNT = soá khoái A =19đvC. Nhận vì hợp với đề bài.Nhận...
 • 27
 • 303
 • 0

Xem thêm