áp dụng tiêu chuẩn iso 9001

Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001_2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực

Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001_2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực

Quản trị kinh doanh

... sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào quản lý nguồn nhân lực tại Công ty CP bê tông.Ngay từ khi mới thành lập, Công ty đà nhận thức rõ đợc tầm quan trọng củavấn đề áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 ... Một số tiêu chuẩn và quy trình áp dụng trong quá trình quản lýnguồn nhân lực tại Công ty.- Quy trình tuyển dụng: QT.TCHC.01- Phiếu yêu cầu tuyển dụng: BM.QT.TCHC.01.01- Thông báo tuyển dụng: ... thiếu, quyết định đối với chất lợngnguồn nhân lực. Do áp dụng một quy trình chuẩn đối với vấn đề quản lý nguồnnhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 ngay từ đầu nên Công ty đà sớm có đợcmột đội...
 • 39
 • 274
 • 0

Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực

Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực

Kế toán

... sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào quản lý nguồn nhân lực tại Công ty CP bê tông.Ngay từ khi mới thành lập, Công ty đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 ... thiếu, quyết định đối với chất lượng nguồn nhân lực. Do áp dụng một quy trình chuẩn đối với vấn đề quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 ngay từ đầu nên Công ty đã sớm có được một ... Một số tiêu chuẩn và quy trình áp dụng trong quá trình quản lý nguồn nhân lực tại Công ty.- Quy trình tuyển dụng: QT.TCHC.01- Phiếu yêu cầu tuyển dụng: BM.QT.TCHC.01.01- Thông báo tuyển dụng: ...
 • 40
 • 313
 • 0

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Khoa học xã hội

... kiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lƣu trữ điện tử tại các Lƣu trữ lịch sử    vt cht  nguc CHƢƠNG 2: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489 ... , bi  20. Nguyt (2007) : Việc áp dụng pháp luật và tiêu chuẩn ngành văn thư, lưu trữ khi xác lập tiêu chuẩn ISO, T Vit Nam, s 4. 21. u ... CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489 VÀO QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƢU TRỮ ĐIỆN TỬ 3.1. Đề xuất các bƣớc tổ chức thực hiện 3.1.1. Xác định phạm vi áp dụng ng d...
 • 20
 • 672
 • 0

Kế hoạch xây dựngáp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Kinh tế - Thương mại

... dựngáp dụng hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000. Nhận thức đợc vấn đề này, Công ty Sông Đà 9 đang lập kế hoạch để triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 ... Các tiêu chí đó phải đợc xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn đợc lựa chọn. Chủ đầu t chọn tiêu chuẩn cho mình và Nhà nớc cũng áp đặt các tiêu chuẩn mà chủ đầu t phải tuân thủ, vì các tiêu chuẩn ... cộng đồng. Bộ tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam hiện có là thiếu tính hệ thống, không đồng bộ và nhiều tiêu chuẩn lạc hậu. Việc cho phép áp dụng ở Việt Nam các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn xây dựng...
 • 94
 • 1,211
 • 5

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại ngân hàng techcombank

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại ngân hàng techcombank

Quản trị kinh doanh

... TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2000 312.1. Khái quát về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 312.1.1. ISO 9001: 2000 là gì? 312.1.2. Nội dung cơ bản của ISO 9001: 2000 ... áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Ngân hàng Techcombank.+ Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiêu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ... lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Ngân hàng TCB.2.1.6.1. Thành lập ban chỉ đạo áp dụng. Khi bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, Ban lãnh...
 • 82
 • 1,284
 • 12

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 tại công ty cổ phần Xích líp Đông Anh

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 tại công ty cổ phần Xích líp Đông Anh

Quản trị kinh doanh

... thức năm 1977.4.2.Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 20084.2.1. Khái niệmBộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong đó tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 được coi là tiêu chuẩn cơ bản nhất, cốt yếu nhất xác định các ... liệu bên ngoài, TCVN, tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn nước ngoài, các quy địnhpháp lý của nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty. - Các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và các hồ ... thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 20082.1.Các thủ tục hoạt động của công tyTheo yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001: 2008, công ty đã banhành và áp dụng các tài...
 • 38
 • 1,428
 • 5

kế hoạch xây dựngáp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2000 tại công ty sông đà 9

kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2000 tại công ty sông đà 9

Kinh tế - Quản lý

... chức đà áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9000, Công ty đà quyết địnhlựa chọn cho mình tiêu chuẩn phù hợp - tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000. Sau khi xácđịnh đợc tiêu chuẩn và phạm vi áp dụng, lÃnh ... kết thực hiện việc áp dụng ISO 9001 vào hoạt động quản lý chất lợng tại Công ty và tiến hành lập kếhoạch xây dựngáp dụng hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2000.IV. Nội ... nghiệp.II. Quản lý chất lợng theo ISO 9000.1. Quá trình hình thành và phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. ISO 9000 là sự kế thừa các tiêu chuẩn đà tồn tại và đợc sử dụng rộng rÃi, trớctiên là...
 • 79
 • 779
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

Xã hội học

... lượng trong ngành công nghiệp áp dụngcho khối NATO. Năm 1979, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành tiêu chuẩnBS 5750 - tiêu chuẩn đầu tiên về hệ thống chất lượng áp dụng rộng rãi cho các ngành ... là tiền thân của tiêu chuẩn ISO 9000 sau này. Cho tới nay, ISO 9000 đã qua các kỳ sửa đổi vào các năm 1994, 2000 và hiện tại là tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Nhằm đưa ra tiêu chuẩn hệ thống quản ... Qun lý t chc thnh cụng bn vngã ISO 19011:2011 Hng dẫn đánh giá các hệ thống quản lýCác tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ISO 9001: 2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với...
 • 32
 • 1,167
 • 5

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

Quản trị kinh doanh

... chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại công ty CP Việt Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc PROCONCOHệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2008 tại công ty CP Việt Pháp Sản Xuất Thức ... TS. Tạ Thị Kiều AnTHEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 - 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO2.1 Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 đối với sự phát ... những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO từ đó đưa ra những cam kết cũng như những bước đi cụ thể đồng thời đảm bảo đầy đủ các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng thành công bộ tiêu chuẩn ISO 9000.- Công...
 • 43
 • 1,253
 • 11

Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 docx

Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 docx

Cao đẳng - Đại học

... hiện đề tài này. 2. Mục tiêu của đề tài Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại công ty:Đào tạo nhận thức về ISO 9001. Khảo sát và lên kế ... Đề cương sơ bộ:Tên đề tài: Một số biện pháp xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty CP Xây Dựng Trường Sơn. I.Tổng ... lượng mang lại, Công ty CP Xây Dựng Trường Sơn đã quyết định xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Và khi em được tiếp nhận thực tập tại công ty cũng là lúc...
 • 2
 • 437
 • 1

Xem thêm