áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào xây dựng quy trình nghiệp vụ lưu trữ điện tử

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Khoa học xã hội

... tiêu chuẩn ISO 15489 vào xây dựng quy trình nghiệp vụ lưu trữ điện tử 64 2.1.1 Thiết kế hệ thống hồ sơ tài liệu 64 2.1.2 Áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào nghiệp vụ lưu trữ tài 75 liệu lưu trữ điện ... vào quản lý tài liệu lưu trữ 58 điện tử Lưu trữ lịch sử CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489 VÀO QUẢN LÝ 63 TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC LƯU TRỮ LỊCH SỬ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Áp dụng tiêu ... chức ISO 50 1.3.2 Khái niệm cấu trúc tiêu chuẩn ISO 15489 51 1.3.3 Sự cần thiết việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài 56 liệu lưu trữ điện tử 1.3.4 Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489...
 • 111
 • 527
 • 1

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN

Kế toán

... dạng điện tử Ngoài ra, trường sử dụng để định vị truy cập đến phiên điện tử tài liệu không dạng điện tử mô tả ghi thư mục tài liệu điện tử liên quan Trường 856 lặp lại phần tử liệu nơi lưu trữ thay ... định phiên ghi Dữ liệu ghi theo cấu trúc trình bày theo tiêu chuẩn ISO 601- Trình bày ngày thời gian Giá trị ngày mà lần ghi đưa vào hệ thống nhập vào vị trí trường 008/00-05(6 ký tự) - Cấu ... 856-Địa điện tử truy cập - Định nghĩa phạm vi trường: Trường chứa thông tin cần thiết để định vị truy cập nguồn tin điện tử Trường sử dụng ghi thư mục tài liệu hay phần hay phần tài liệu có dạng điện...
 • 23
 • 534
 • 0

PHẦN MỘT: PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN MỘT: PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Cao đẳng - Đại học

... hại họ sử dụng quy n áp dụng biện pháp bảo hộ pháp lý khác Không thời hạn gia hạn tòa án hay Trọng tài ban cho người mua người bán viện dẫn biện pháp bảo hộ pháp lý mà họ có quy n sử dụng trường ... Công ước áp dụng Nếu quốc gia thành viên không tuyên bố chiếu theo khoản Điều Công ước áp dụng cho tất đơn vị lãnh thổ quốc gia Ðiều 94: Hai hay nhiều quốc gia thành viên, áp dụng quy tắc pháp lý ... điều chỉnh Công ước này, áp dụng quy tắc pháp lý tương tự giống với quy tắc pháp lý hay nhiều quốc gia thành viên quốc gia có thể, lúc nào, tuyên bố Công ước không áp dụng cho hợp đồng mua bán...
 • 16
 • 271
 • 0

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.doc.DOC

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.doc.DOC

Kế toán

... Phạm vi áp dụng Trớc tiên xác định quy mô doanh nghiệp ta phải dựa chủ yếu vào mục đích kinh doanh doanh nghiệp Từ ta có định hợp lý cấu tổ chức doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều ... phận tham mu quy n huy giám đốc sở * Nguyên lý tuyển kép: "Staff and line": Một tuyến có quy n lực chung : quy n đạo Một tuyến có quy n lực chuyên môn: Quy n cố vấn Nh vậy, doanh nghiệp có loại ... tổ chức " trực tuyến chức năng" thờng đợc áp dụng với doanh nghiệp quy mô vừa lớn Chơng III Sơ đồ tổ chức Mỏ Giáp Khẩu (Quảng Ninh) Giám đốc Mỏ Giáp Khẩu Phó giám đốc Sản xuất Phòng Tổ chức...
 • 14
 • 4,164
 • 24

Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Kế toán

... vi áp dụng 1.Khái niệm cấu tổ chức trực tuyến Cơ cấu tổ chức trực tuyến cấu đợc xây dựng sở quy n lực tập trung vào tay ngời đứng đầu, mối quan hệ tổ chức mối quan hệ trực tuyến quy n hạn quy n ... chủ thầu muốn xây dựng nhà, ngời chủ thầu cần có kiến trúc s, kỹ s xây dựng làm việc cho mình, hình thức đơn giản tổ chức, hai ngời theo yêu cầu chủ thầu họ phải có trách nhiệm xây dựng nhà theo ... nghiệp vụ cao mặt q quản lý 5.Phạm vi áp dụng cấu tổ chức trực tuyến Với nêu trên, ta thấy rằng: Cơ cấu tổ chức chủ yếu đợc áp dụng doanh nghiệp, đơn vị có quy mô nhỏ, tính chất ngành nghề kinh...
 • 12
 • 17,538
 • 44

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng.doc.DOC

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng.doc.DOC

Kế toán

... đựơc xác + Phạm vi áp dụng: Phơng pháp thờng đợc áp dụng cho doanh nghiệpquy mô lớn, có chi phí lớn việc xây dựng cấu doanh nghiệp 1.4 Phơng pháp mô hình hoá: Là phơng pháp dùng mô hình toán ... Nam trình hội nhập kinh tế khu vực giới Mỗi phơng pháp xây dựng cấu tổ chức có u, nhợc điểm điều kiện, phạm vi áp dụng riêng nhiên phơng pháp nhằm giúp cho việc xây dựng cấu tổ chức doanh nghiệp ... kiện, phạm vi áp dụng 1.2 Phơng pháp kết cấu hoá mục tiêu Ưu điểm Nhợc điểm Điều kiện phạm vi áp dụng 1.3 Phơng pháp chuyên gia Ưu điểm Nhợc điểm Điều kiện, phạm vi áp dụng 1.4 Phơng pháp mô hình...
 • 13
 • 2,998
 • 10

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Kế toán

... Phạm vi áp dụng Trớc tiên xác định quy mô doanh nghiệp ta phải dựa chủ yếu vào mục đích kinh doanh doanh nghiệp Từ ta có định hợp lý cấu tổ chức doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều ... phận tham mu quy n huy giám đốc sở * Nguyên lý tuyển kép: "Staff and line": Một tuyến có quy n lực chung : quy n đạo Một tuyến có quy n lực chuyên môn: Quy n cố vấn Nh vậy, doanh nghiệp có loại ... tổ chức " trực tuyến chức năng" thờng đợc áp dụng với doanh nghiệp quy mô vừa lớn Chơng III Sơ đồ tổ chức Mỏ Giáp Khẩu (Quảng Ninh) Giám đốc Mỏ Giáp Khẩu Phó giám đốc Sản xuất Phòng Tổ chức...
 • 14
 • 1,615
 • 2

Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Kế toán

... thành viên theo quy chế mô tả công việc, sơ đồ tổ chức hệ thồng phân cấp quy n hạn tổ chức - Làm cho nhân viên hiểu kỳ vọng tổ chức họ thông qua quy tắc, quy trình làm việc tiêu chuẩn thành tích ... sử dụng ngời hợp lý để đạt đợc mục tiêu, kế hoạch doanh ngiệp Trên thực tế, doanh nghiệp không sử dụng mô hình cấu tổ chức trực tuyến hay chức mà tuỳ theo tuừng lĩnh vực nhỏ hệ thống để áp dụng ... kỹ thuật, nghiệp vụ nắm vững thể chế hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp họ có kinh nghiệm xử lý tình cụ thể để giúp giám đốc định đắn Ưu điểm 2.1 Sử dụng đợc chuyên gia để áp ứng đợc...
 • 12
 • 15,701
 • 15

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến - chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến - chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Quản trị kinh doanh

... Phạm vi áp dụng Trớc tiên xác định quy mô doanh nghiệp ta phải dựa chủ yếu vào mục đích kinh doanh doanh nghiệp Từ ta có định hợp lý cấu tổ chức doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều ... phận tham mu quy n huy giám đốc sở * Nguyên lý tuyển kép: "Staff and line": Một tuyến có quy n lực chung : quy n đạo Một tuyến có quy n lực chuyên môn: Quy n cố vấn Nh vậy, doanh nghiệp có loại ... tổ chức " trực tuyến chức năng" thờng đợc áp dụng với doanh nghiệp quy mô vừa lớn Chơng III Sơ đồ tổ chức Mỏ Giáp Khẩu (Quảng Ninh) Giám đốc Mỏ Giáp Khẩu Phó giám đốc Sản xuất Phòng Tổ chức...
 • 14
 • 1,821
 • 7

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... VI ÁP DỤNG Trước tiên xác định quy mô doanh nghiệp ta phải dựa chủ yếu vào mục đích kinh doanh doanh nghiệp Từ ta có định hợp lý cấu tổ chức doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp phụ 8 thuộc vào ... phận tham mưu quy n huy giám đốc sở * Nguyên lý tuyển kép: "Staff and line": Một tuyến có quy n lực chung : quy n đạo Một tuyến có quy n lực chuyên môn: Quy n cố vấn Như vậy, doanh nghiệp có loại ... cấu tổ chức " trực tuyến – chức năng" thường áp dụng với doanh nghiệp quy mô vừa lớn 9 Chương III SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MỎ GIÁP KHẨU (QUẢNG NINH) GIÁM ĐỐC MỎ GIÁP KHẨU Phó giám đốc Sản xuất Phòng Tổ chức...
 • 15
 • 1,331
 • 4

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của 1doanh nghiệp , ưu nhược điểm & điều kiện phạm vi áp dụng

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của 1doanh nghiệp , ưu nhược điểm & điều kiện phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... xây dựng Dựa đặc điểm kinh tế – Văn hoá Việt nam đưa mô hình xây dựng quản lý sau : pháp luật Làm theo nhu cầu điều kiện doanh nghiệp người lao động theo pháp luật Đề bạt đánh giá theo tiêu chuẩn ... hình xây dựng mang tính chất tham khảo đề mô hình xây dựng chuẩn cho tất doanh nghiệp Viêt Nam thời đại ngày Các doanh nghiệp cần xem xét cân nhắc kĩ lưỡng lựa chọn cho minh mô hình xây dựng ... tế trị riêng nên việc vận dụng phương pháp tổ chức mô hình quản lý không hoàn toàn mang tính áp dụng Vì tinh kế thừa phương pháp có sẵn quốc 7 gia doanh nghiệp xây dựng caáu tổ chức cần có tính...
 • 11
 • 597
 • 1

Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng

Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... lý doanh nghiệp, sai lầm thiếu sót xây dựng vận hành tổ chức quản lý thờng dẫn đến suy giảm hiệu lực điều hành, gây rối loạn hoạt động kinh doanh; hậu khó tránh khỏi mục tiêu doanh nghiệp không ... thực hiện; loại trừ tình trạng mâu thuẫn nghiệp vụ đợc phân cấp Một cấu trực tuyến hợp lý phải áp ứng điều kiện sau: - Số cấp quản lý ngời can thiệp vào trình quản lý, tạo đợc ổn định cho đối ... thuật, nghiệp vụ nắm vững thể chế hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; họ có có kinh nghiệm xử lý tình cụ thể để giúp giám đốc định đắn III cấu kết hợp trực tuyến chức - Đợc áp dụng phổ...
 • 16
 • 4,348
 • 6

405 Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm & phạm vi áp dụng

405 Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... vi áp dụng 1.Khái niệm cấu tổ chức trực tuyến Cơ cấu tổ chức trực tuyến cấu đợc xây dựng sở quy n lực tập trung vào tay ngời đứng đầu, mối quan hệ tổ chức mối quan hệ trực tuyến quy n hạn quy n ... chủ thầu muốn xây dựng nhà, ngời chủ thầu cần có kiến trúc s, kỹ s xây dựng làm việc cho mình, hình thức đơn giản tổ chức, hai ngời theo yêu cầu chủ thầu họ phải có trách nhiệm xây dựng nhà theo ... nghiệp vụ cao mặt quản lý 5.Phạm vi áp dụng cấu tổ chức trực tuyến Với nêu trên, ta thấy rằng: Cơ cấu tổ chức chủ yếu đợc áp dụng doanh nghiệp, đơn vị có quy mô nhỏ, tính chất ngành nghề kinh...
 • 12
 • 839
 • 2

447 Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

447 Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... thành viên theo quy chế mô tả công việc, sơ đồ tổ chức hệ thồng phân cấp quy n hạn tổ chức - Làm cho nhân viên hiểu kỳ vọng tổ chức họ thông qua quy tắc, quy trình làm việc tiêu chuẩn thành tích ... chức Có thể quy thành hai nhóm nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức doanh nghiệp: 4.1 Nhóm nhân tố thuộc đối tợng quản lý Tình trạng trình độ phát triển công nghệ sản xuất doanh nghiệp (Quá trình thử ... kỹ thuật, nghiệp vụ nắm vững thể chế hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp họ có kinh nghiệm xử lý tình cụ thể để giúp giám đốc định đắn Ưu điểm 2.1 Sử dụng đợc chuyên gia để áp ứng đợc...
 • 12
 • 372
 • 1

460 Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

460 Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... thành viên theo quy chế mô tả công việc, sơ đồ tổ chức hệ thồng phân cấp quy n hạn tổ chức - Làm cho nhân viên hiểu kỳ vọng tổ chức họ thông qua quy tắc, quy trình làm việc tiêu chuẩn thành tích ... chức Có thể quy thành hai nhóm nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức doanh nghiệp: 4.1 Nhóm nhân tố thuộc đối tợng quản lý Tình trạng trình độ phát triển công nghệ sản xuất doanh nghiệp (Quá trình thử ... kỹ thuật, nghiệp vụ nắm vững thể chế hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp họ có kinh nghiệm xử lý tình cụ thể để giúp giám đốc định đắn Ưu điểm 2.1 Sử dụng đợc chuyên gia để áp ứng đợc...
 • 12
 • 259
 • 0

528 Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm & phạm vi áp dụng

528 Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... vi áp dụng 1.Khái niệm cấu tổ chức trực tuyến Cơ cấu tổ chức trực tuyến cấu đợc xây dựng sở quy n lực tập trung vào tay ngời đứng đầu, mối quan hệ tổ chức mối quan hệ trực tuyến quy n hạn quy n ... chủ thầu muốn xây dựng nhà, ngời chủ thầu cần có kiến trúc s, kỹ s xây dựng làm việc cho mình, hình thức đơn giản tổ chức, hai ngời theo yêu cầu chủ thầu họ phải có trách nhiệm xây dựng nhà theo ... nghiệp vụ cao mặt quản lý 5.Phạm vi áp dụng cấu tổ chức trực tuyến Với nêu trên, ta thấy rằng: Cơ cấu tổ chức chủ yếu đợc áp dụng doanh nghiệp, đơn vị có quy mô nhỏ, tính chất ngành nghề kinh...
 • 12
 • 671
 • 0

548 Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến - Chức năng ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

548 Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến - Chức năng ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... Phạm vi áp dụng Trớc tiên xác định quy mô doanh nghiệp ta phải dựa chủ yếu vào mục đích kinh doanh doanh nghiệp Từ ta có định hợp lý cấu tổ chức doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều ... phận tham mu quy n huy giám đốc sở * Nguyên lý tuyển kép: "Staff and line": Một tuyến có quy n lực chung : quy n đạo Một tuyến có quy n lực chuyên môn: Quy n cố vấn Nh vậy, doanh nghiệp có loại ... tổ chức " trực tuyến chức năng" thờng đợc áp dụng với doanh nghiệp quy mô vừa lớn Chơng III Sơ đồ tổ chức Mỏ Giáp Khẩu (Quảng Ninh) Giám đốc Mỏ Giáp Khẩu Phó giám đốc Sản xuất Phòng Tổ chức...
 • 14
 • 526
 • 0

560 Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của 1 doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm & điều kiện phạm vi áp dụng

560 Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của 1 doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm & điều kiện phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... đựơc xác + Phạm vi áp dụng: Phơng pháp thờng đợc áp dụng cho doanh nghiệpquy mô lớn, có chi phí lớn việc xây dựng cấu doanh nghiệp 1.4 Phơng pháp mô hình hoá: Là phơng pháp dùng mô hình toán ... Nam trình hội nhập kinh tế khu vực giới Mỗi phơng pháp xây dựng cấu tổ chức có u, nhợc điểm điều kiện, phạm vi áp dụng riêng nhiên phơng pháp nhằm giúp cho việc xây dựng cấu tổ chức doanh nghiệp ... kiện, phạm vi áp dụng 1.2 Phơng pháp kết cấu hoá mục tiêu Ưu điểm Nhợc điểm Điều kiện phạm vi áp dụng 1.3 Phơng pháp chuyên gia Ưu điểm Nhợc điểm Điều kiện, phạm vi áp dụng 1.4 Phơng pháp mô hình...
 • 13
 • 703
 • 0

Xem thêm