áp dụng tiêu chuẩn iso 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử ở nước ta hiện nay

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Khoa học xã hội

... áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản tài liệu lưu trữ 58 điện tử Lưu trữ lịch sử CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 15489 VÀO QUẢN 63 TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC LƯU TRỮ LỊCH SỬ NƯỚC ... lưu trữ tài 75 liệu lưu trữ điện tử 2.2 Áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào xây dựng quy trình quản tài liệu 97 lưu trữ điện tử Lưu trữ lịch sử 2.2.1 Báo cáo trình quản tài liệu điện tử 97 ... trạng quản tài liệu điện tử lưu trữ lịch sử Ba là, sở khảo sát thực tiễn, mong muốn đề xuất số giải pháp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 15489 vào quản tài liệu điện tử lưu trữ lịch sử, từ...
 • 111
 • 525
 • 1

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN

Kế toán

... phần tài liệu có dạng điện tử Ngoài ra, trường sử dụng để định vị truy cập đến phiên điện tử tài liệu không dạng điện tửtả ghi thư mục tài liệu điện tử liên quan Trường 856 lặp lại phần tử liệu ... phần tử liệu nơi lưu trữ thay đổi Trường lặp có nhiều cách truy cập sử dụng, phần khác tài liệu có dạng điện tử, máy chủ, dạng liệu, độ phân giải với đường liên kết khác nêu, tài liệu liên quan ... tả vật lý: Giống biên mục sách • 856-Địa điện tử truy cập - Định nghĩa phạm vi trường: Trường chứa thông tin cần thiết để định vị truy cập nguồn tin điện tử Trường sử dụng ghi thư mục tài liệu...
 • 23
 • 533
 • 0

PHẦN MỘT: PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẦN MỘT: PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Cao đẳng - Đại học

... hại họ sử dụng quyền áp dụng biện pháp bảo hộ pháp khác Không thời hạn gia hạn tòa án hay Trọng tài ban cho người mua người bán viện dẫn biện pháp bảo hộ pháp mà họ có quyền sử dụng trường ... thường thiệt hại họ sử dụng quyền dùng biện pháp bảo hộ pháp khác Không thời hạn trì hoãn Tòa án hay Trọng tài ban cho người bán người mua sử dụng đến biện pháp bảo hộ pháp trường hợp người ... thức viết tay mà hình thức không áp dụng dù số bên có trụ sở thương mại đặt nước thành viên Công ước mà nước tuyên bố bảo lưu theo điều 96 Công ước Các bên không quyền làm trái với điều sửa đổi...
 • 16
 • 271
 • 0

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.doc.DOC

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.doc.DOC

Kế toán

... nhắc đơn điệu quản Quản đồng thời dài hạn ( chức năng) ngắn hạn ( thực hành) * Quản dài hạn - quản chức Nhiệm vụ quản đợc phân chia cho đơn vị riêng biệt theo chức quản hình thành ... Toàn Giáo trình: thuyết quản kinh tế- Khoa khoa học quản lý- Nhà xuất giáo dục- 1999 Nguyễn Hải Sản Quản trị học Nhà xuất thống kê - 1998 D.Chalvin Các phong cách quản lý, NXB khoa học ... kết thu về, khó đánh giá số liệu III Nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức quản lý: Có nhóm nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức quản lý: Nhóm nhân tố thuộc đối tợng cấu quản lý: - Tình trạng trình độ phát...
 • 14
 • 4,163
 • 24

Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Kế toán

... phần chức quản định chịu lãnh đạo cấp quản n định Giữa khâu quan hệ hợp tác phân công lao động quản Theo quan hệ dọc: Cơ cấu tổ chức quản đợc chia thành cấp quản Cấp quản thể thống ... định nhằm đạt mục tiêu định trớc M Mỗi cấu tổ chức quản có mối quan hệ bản: Theo quan hệ ngang: Cơ cấu tổ chức quản chia thành khâu quản e k khác Khâu quản quan quản độc lập thực ... thể thống khâu quản bậc hệ thống cấp bậc quản lý: Cấp cao: Tổng Giám đốc, Phó Tổng, Giám đốc Cấp trung: Trởng, phó phòng, Quản đốc Cấp sở: Từ tổ trởng trở xuống Cấp quản rõ mối quan hệ...
 • 12
 • 17,532
 • 44

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng.doc.DOC

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm và điều kiện phạm vi áp dụng.doc.DOC

Kế toán

... vấn đề luận 12 DANH SáCH TàI LIệU THAM KHảO 1- Giáo trình Tổ chức quản - Trờng Đại học quản & kinh doanh Hà Nội ( Xuất năm 2000) 2- Tài liệu hớng dẫn học tập môn Tổ chức quản doanh ... kiện, phạm vi áp dụng 1.2 Phơng pháp kết cấu hoá mục tiêu Ưu điểm Nhợc điểm Điều kiện phạm vi áp dụng 1.3 Phơng pháp chuyên gia Ưu điểm Nhợc điểm Điều kiện, phạm vi áp dụng 1.4 Phơng pháp mô hình ... nghiệp Phạm vi áp dụng: Phơng pháp phù hợp cho doanh nghiệp vừa nhỏ : Một cấu tổ chức áp dụng phong pháp kết cấu hoá mục tiêu cấu chức Đặc điểm là: phận có chức lĩnh vực quản ( theo dõi phân...
 • 13
 • 2,997
 • 10

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Kế toán

... nhắc đơn điệu quản Quản đồng thời dài hạn ( chức năng) ngắn hạn ( thực hành) * Quản dài hạn - quản chức Nhiệm vụ quản đợc phân chia cho đơn vị riêng biệt theo chức quản hình thành ... Toàn Giáo trình: thuyết quản kinh tế- Khoa khoa học quản lý- Nhà xuất giáo dục- 1999 Nguyễn Hải Sản Quản trị học Nhà xuất thống kê - 1998 D.Chalvin Các phong cách quản lý, NXB khoa học ... kết thu về, khó đánh giá số liệu III Nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức quản lý: Có nhóm nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức quản lý: Nhóm nhân tố thuộc đối tợng cấu quản lý: - Tình trạng trình độ phát...
 • 14
 • 1,614
 • 2

Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Kế toán

... 0918.775.368 Tài liệu tham khảo Giáo trình: Tổ chức quản Trờng đại học Quản lý- Kinh doanh Hà Nội GS TS Đỗ Hoàng Toàn Giáo trình: thuyết quản kinh tế- Khoa khoa học quản lý- Nhà xuất ... sản phẩm doanh nghiệp + Tài chính: Tạo nguồn quản vốn + Nhân sự: Quản ngời Mỗi cấp, khối có đợc mục tiêu riêng mình, tuỳ theo mục tiêu đặt mà khối nhóm có cách sử dụng chuyên gia lập kế ... cấu doanh nghiệp việc quản nhân doanh nghiệp đó, đòi hỏi chức máy bố trí sử dụng ngời hợp để đạt đợc mục tiêu, kế hoạch doanh ngiệp Trên thực tế, doanh nghiệp không sử dụng mô hình cấu tổ...
 • 12
 • 15,698
 • 15

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến - chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến - chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng.DOC

Quản trị kinh doanh

... nhắc đơn điệu quản Quản đồng thời dài hạn ( chức năng) ngắn hạn ( thực hành) * Quản dài hạn - quản chức Nhiệm vụ quản đợc phân chia cho đơn vị riêng biệt theo chức quản hình thành ... Toàn Giáo trình: thuyết quản kinh tế- Khoa khoa học quản lý- Nhà xuất giáo dục- 1999 Nguyễn Hải Sản Quản trị học Nhà xuất thống kê - 1998 D.Chalvin Các phong cách quản lý, NXB khoa học ... kết thu về, khó đánh giá số liệu III Nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức quản lý: Có nhóm nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức quản lý: Nhóm nhân tố thuộc đối tợng cấu quản lý: - Tình trạng trình độ phát...
 • 14
 • 1,820
 • 7

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng

Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... nhắc đơn điệu quản Quản đồng thời dài hạn ( chức năng) ngắn hạn ( thực hành) * Quản dài hạn - quản chức 7 Nhiệm vụ quản phân chia cho đơn vị riêng biệt theo chức quản hình thành ... – Giáo trình: thuyết quản kinh tế- Khoa khoa học quản lý- Nhà xuất giáo dục- 1999 Nguyễn Hải Sản – Quản trị học – Nhà xuất thống kê - 1998 D.Chalvin – Các phong cách quản lý, NXB khoa học ... kết thu về, khó đánh giá số liệu III Nhân tố ảnh hưởng đến cấu tổ chức quản lý: Có nhóm nhân tố ảnh hưởng đến cấu tổ chức quản lý: Nhóm nhân tố thuộc đối tượng cấu quản lý: - Tình trạng trình độ...
 • 15
 • 1,328
 • 4

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của 1doanh nghiệp , ưu nhược điểm & điều kiện phạm vi áp dụng

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của 1doanh nghiệp , ưu nhược điểm & điều kiện phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... dụng mô hình quản xây dựng tiên tiến giới vào doanh nghiệp thu thành công đáng kê kinh doanh như: • Dệt may Hà Nội chịu ảnh hưởng mô hình quản Tây Đức Hai công ty có ảnh hưởng mô hình quản ... khoa Quản doanh nghiệp giúp em hoàn thành tiểu luận 10 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN VÀ KINH DOANH HÀ NỘI KHOA QUẢN DOANH NGHIỆP TIỂU LUẬN TỔ CHỨC QUẢN Tên đề tài: ... II- Phương pháp xây xựng cấu tổ chức doanh nghiệp Để thiết kế cấu tổ chức quản , nhà khoa học nghiên cứu quản tổng kết thành phương pháp chính: 1- phương pháp loại suy : dựa sở phân tích...
 • 11
 • 596
 • 1

Cơ cấu tổ chức quản theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng

Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... lớn áp dụng cấu hàng năm nên cử cán đầu ngành tu dỡng thêm kiến thức lĩnh vực tổ chức quản Bởi nớc ta kiến thức quản cán yếu, hay dẫn tới tình trạng quản lỏng lẻo doanh nghiệp 15 Tài liệu ... chức quản khoa học , chức quan trọng quản nói chung quản doanh nghiệp nói riêng Trong quản lý, hiệu lực tổ chức quản nhân tố chủ yếu định hiệu hoạt động kinh doanh Trong thực tiễn quản ... hợp phải áp ứng điều kiện sau: - Số cấp quản ngời can thiệp vào trình quản lý, tạo đợc ổn định cho đối tợng đợc quản ( tránh tình trạng chậm trễ, mệnh lệnh bị sai lạc, quan liêu cách...
 • 16
 • 4,346
 • 6

405 Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm & phạm vi áp dụng

405 Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... phần chức quản định chịu lãnh đạo cấp quản định Giữa khâu quan hệ hợp tác phân công lao động quản Theo quan hệ dọc: Cơ cấu tổ chức quản đợc chia thành cấp quản Cấp quản thể thống ... định nhằm đạt mục tiêu định trớc Mỗi cấu tổ chức quản có mối quan hệ bản: Theo quan hệ ngang: Cơ cấu tổ chức quản chia thành khâu quản khác Khâu quản quan quản độc lập thực số ... thể thống khâu quản bậc hệ thống cấp bậc quản lý: Cấp cao: Tổng Giám đốc, Phó Tổng, Giám đốc Cấp trung: Trởng, phó phòng, Quản đốc Cấp sở: Từ tổ trởng trở xuống Cấp quản rõ mối quan hệ...
 • 12
 • 839
 • 2

447 Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

447 Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... khắc phục 10 Tài liệu tham khảo Giáo trình: Tổ chức quản Trờng đại học Quản lý- Kinh doanh Hà Nội GS TS Đỗ Hoàng Toàn Giáo trình: thuyết quản kinh tế- Khoa khoa học quản lý- Nhà xuất ... sản phẩm doanh nghiệp + Tài chính: Tạo nguồn quản vốn + Nhân sự: Quản ngời Mỗi cấp, khối có đợc mục tiêu riêng mình, tuỳ theo mục tiêu đặt mà khối nhóm có cách sử dụng chuyên gia lập kế ... cấu doanh nghiệp việc quản nhân doanh nghiệp đó, đòi hỏi chức máy bố trí sử dụng ngời hợp để đạt đợc mục tiêu, kế hoạch doanh ngiệp Trên thực tế, doanh nghiệp không sử dụng mô hình cấu tổ...
 • 12
 • 371
 • 1

460 Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

460 Cơ cấu tổ chức chức năng - ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... khắc phục 10 Tài liệu tham khảo Giáo trình: Tổ chức quản Trờng đại học Quản lý- Kinh doanh Hà Nội GS TS Đỗ Hoàng Toàn Giáo trình: thuyết quản kinh tế- Khoa khoa học quản lý- Nhà xuất ... sản phẩm doanh nghiệp + Tài chính: Tạo nguồn quản vốn + Nhân sự: Quản ngời Mỗi cấp, khối có đợc mục tiêu riêng mình, tuỳ theo mục tiêu đặt mà khối nhóm có cách sử dụng chuyên gia lập kế ... cấu doanh nghiệp việc quản nhân doanh nghiệp đó, đòi hỏi chức máy bố trí sử dụng ngời hợp để đạt đợc mục tiêu, kế hoạch doanh ngiệp Trên thực tế, doanh nghiệp không sử dụng mô hình cấu tổ...
 • 12
 • 258
 • 0

528 Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm & phạm vi áp dụng

528 Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... phần chức quản định chịu lãnh đạo cấp quản định Giữa khâu quan hệ hợp tác phân công lao động quản Theo quan hệ dọc: Cơ cấu tổ chức quản đợc chia thành cấp quản Cấp quản thể thống ... định nhằm đạt mục tiêu định trớc Mỗi cấu tổ chức quản có mối quan hệ bản: Theo quan hệ ngang: Cơ cấu tổ chức quản chia thành khâu quản khác Khâu quản quan quản độc lập thực số ... thể thống khâu quản bậc hệ thống cấp bậc quản lý: Cấp cao: Tổng Giám đốc, Phó Tổng, Giám đốc Cấp trung: Trởng, phó phòng, Quản đốc Cấp sở: Từ tổ trởng trở xuống Cấp quản rõ mối quan hệ...
 • 12
 • 669
 • 0

548 Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến - Chức năng ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

548 Các căn cứ đề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến - Chức năng ưu nhược điểm & phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... nhắc đơn điệu quản Quản đồng thời dài hạn ( chức năng) ngắn hạn ( thực hành) * Quản dài hạn - quản chức Nhiệm vụ quản đợc phân chia cho đơn vị riêng biệt theo chức quản hình thành ... Toàn Giáo trình: thuyết quản kinh tế- Khoa khoa học quản lý- Nhà xuất giáo dục- 1999 Nguyễn Hải Sản Quản trị học Nhà xuất thống kê - 1998 D.Chalvin Các phong cách quản lý, NXB khoa học ... kết thu về, khó đánh giá số liệu III Nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức quản lý: Có nhóm nhân tố ảnh hởng đến cấu tổ chức quản lý: Nhóm nhân tố thuộc đối tợng cấu quản lý: - Tình trạng trình độ phát...
 • 14
 • 526
 • 0

560 Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của 1 doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm & điều kiện phạm vi áp dụng

560 Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của 1 doanh nghiệp. Ưu, nhược điểm & điều kiện phạm vi áp dụng

Quản trị kinh doanh

... vấn đề luận 12 DANH SáCH TàI LIệU THAM KHảO 1- Giáo trình Tổ chức quản - Trờng Đại học quản & kinh doanh Hà Nội ( Xuất năm 2000) 2- Tài liệu hớng dẫn học tập môn Tổ chức quản doanh ... kiện, phạm vi áp dụng 1.2 Phơng pháp kết cấu hoá mục tiêu Ưu điểm Nhợc điểm Điều kiện phạm vi áp dụng 1.3 Phơng pháp chuyên gia Ưu điểm Nhợc điểm Điều kiện, phạm vi áp dụng 1.4 Phơng pháp mô hình ... nghiệp Phạm vi áp dụng: Phơng pháp phù hợp cho doanh nghiệp vừa nhỏ : Một cấu tổ chức áp dụng phong pháp kết cấu hoá mục tiêu cấu chức Đặc điểm là: phận có chức lĩnh vực quản ( theo dõi phân...
 • 13
 • 703
 • 0

Xem thêm