chương 4 bàn luận

De thi HSG -THCS Thong Nhat

De thi HSG -THCS Thong Nhat

Toán học

... 1996) Tác phẩm chính: Các truyện ngắn Chí Phèo (1 941 ); trăng sáng (1 942 ) ; Đời thừa (1 943 ); Lão Hạc (1 943 ); Một đám cới (1 944 ) Truyện dài sống mòn(1 944 ) c Giới thiệu vắn tắt giá trị truyện ngắn Lão ... 2HBr + H2S 04( 0,25đ) 0,5x+y 0,5x+y Ba(N03)2 + H2S 04 > HN03 + BaS 04 (0,25đ) 0,5x+y 0,5x+y Ta có: 108 x + 64y = 1,68 0,5x + y = 2,796 233 (1) = 0,012 (2) (0,5đ) Giải (1) (2) : 108 x +64y = 1,68 ... lấy cho phản ứng phải (1đ) Câu 4: (3đ) Đặt x,y số mol Ag Cu hỗn hợp: 2Ag + H2S 04 (đ.n) >Ag2S 04 + S02 H20 (0,25đ) + x mol x mol 0.5 m0l Cu + 2H2S 04( đ n) > CuS 04 + S02 + H20 (0.25 đ) y mol 2y...
 • 63
 • 424
 • 0

Đề thi HSG THCS Vĩnh Hùng

Đề thi HSG THCS Vĩnh Hùng

Vật lý

... 1/(R1+R2) + 1/RV = 0,5/18 (3) (0,5đ) + (1)-(3): R2/ R1(R1+ R2) = 0,1/18 (4) + (2)-(3): R1/ R2(R1+ R2) = 0 ,4/ 18 (5) (0,5đ) + Nhân (4) với (5): 1/(R1+R2) = 0,2/18, Thay vào (3) đợc RV = 60 (0,5đ) + Thay ... Theo ta có: t1 t0 = 36 phút = (h) 60 60 60 36 = Hay là: => v2 5v 500 = (0,5 đ) v v 60 45 (5) (5) 4( 500) hay v1,2 = (0,5 đ) 2 + Loại bỏ nghiệm âm ta đợc v = 25 km/h (0,5 đ) Câu a/ *(0,5 ... 0,5 điểm) b) Thay kết vào (1) ta có T=0,2N ( 0,5 điểm) Câu ( 4, 0 điểm) + Khi đợc làm lạnh tới 00C, nớc toả nhiệt lợng: Q1=m1.C1(t1-0) = 42 000 (J) (1,0 điểm) + Để làm nóng nớc đá tới 00C cần tốn...
 • 3
 • 297
 • 1

Đề thi hsg THCS

Đề thi hsg THCS

Hóa học

... [(n+1)P] .44 = 44 nP + 44 P → 44 nP = m – 44 P m → n= −1 (III) 44 P Thay (III) vào (I) : x = [ 14( m /44 P-1) + 46 P] = (14m /44 ) – 14P + 46 P = (7m/22) + 32P Thay (II) vào ta có : x = (7m/22) + (32V.C.d /40 00) ... 24 ; MB = 65 vào (I) ta có : 95x + 136y = a (V) Giải (IV) (V), tìm : x = 0,224a /41 ; y = 0, 145 a /41 Thành phần phần trăm khối lượng kim loại : 0, 224a. 24 100 = 36,32% %Mg = (0, 224a. 24 + 0, 145 a.65) ... m = 108, 24 vào ta có : x = (7.108, 24/ 22) + 0,008.160.20.1,225 = 65,8 gam Khối lượng mol phân tử axit khác 14 gam, chứng tỏ phân tử nhóm CH2 Theo (2) suy : 108, 24. (14n + 46 ) = 65,8 .44 (n+1) Giải...
 • 7
 • 819
 • 12

Đề thi HSG THCS năm 2009

Đề thi HSG THCS năm 2009

Tiếng anh

... where else in the world 1->d II ( 2ms) III ( 4ms) 1B 2A 9A IV ( 2ms) 10B 1.d 2-> a 2.a 3.a 3-> c 4. c 4- > b 5.c 6.c 7.a 8.b 3B 4C 5A 6B 7A 8A 11C 12B 13A 14C 15A 16B 1a 2.c 3.b V ( 5ms) …… I knew ... 5ms) …… I knew many people in the town ………said that Hung eats ten eggs a day 4. d …… that New York is bigger than London 4 … asked me where I lived …….to go hunting when he was in Africa …….old enough ... B-knew C- known 13.Would you like …………… and visit me next summer ? A- to come B-coming C.came 14. What is the ………………of your shirt ? Is it made if silk ? A- design B-fashion C- material 15 He is...
 • 5
 • 634
 • 0

DE THI HSG THCS

DE THI HSG THCS

Vật lý

... 23 C , c1 = 900 J/kg.K , c2 = 42 00 J/kg.K (2) từ (1) (2) ta có 900(t2 - - 23) = 42 00(t2 - t2 + 9)=> 900(t2 - 32) = 42 00.9 ==> t2 - 32 = 42 0 suy t2 = 74 C t = 74 - = 65 C (0,50đ) Khi có cân nhiệt ... (mc1 + m.c2).(t - t') (3) (0,25đ) o mà t' = t - 10 = 65 - 10 = 55, t3 = 45 C , (4) từ (3) (4) ta có 2c.(55 - 45 ) = (900 + 42 00).(65 - 55) 2c (10) = 5100.10 suy c = 5100 = 2550 J/kg.K Vậy nhiệt ... + v2 = t2 ç ç ÷ ç ø è 2 - Vận tốc trung bình qng đường BA xe thứ hai là: s v + v2 s s vB = = = 40 (km/h) - Theo ra: = 0,5 (h) t2 v A vB Thay giá trị v A , vB vào ta có: s = 60 (km) Ký hiệu AB...
 • 2
 • 196
 • 0

Bài giảng de thi HSG THCS 09-10

Bài giảng de thi HSG THCS 09-10

Toán học

... 1,0 Biến đổi chuyển ( x + 2)( x + x 1) = , Giải đợc pt có nghiệm x = va x = 1,0 (6 đ) 0,5 Lập luận đợc x + xy + y + > , từ (1) : x = y x + 3x = y + y (1) Biến đổi pt (1): ( x y )( x + xy ... tiếp: không thoả mãn + m Đồ thị hàm số cắt hai trục toạ độ điểm A(0 ; m+1); 0,5 0,5 m +1 m +1 =4 B( ;0) Theo giả thiết có pt: m + 1 m m 1,0 m + 6m = m = m 2m + = Do hình thang ABCD...
 • 4
 • 114
 • 2

Bài giảng ĐỀ THI HSG THCS

Bài giảng ĐỀ THI HSG THCS

Tư liệu khác

... Khi thao tác văn em sử dụng: a/ Nút lệnh b/ Chọn bảng chọn c/ Tổ hợp phím tắt d/ Tất cách Câu 14: (0.25 d) Khi gõ xong đoạn văn bản, muốn xuống dòng em phải: a/ Nhấn phím Enter b/ Nhấn phím Spacebar ... a Trắc nghiệm: → b; → a; → b; → b; 11 → b; 12 → a; 16 → a → c; → b; 13 → d; → Đ, S, Đ, Đ; → a; 14 → a; 5→ c 10 → d 15 → d ...
 • 3
 • 113
 • 0

Gián án DE THI HSG THCS TAN PHU

Gián án DE THI HSG THCS TAN PHU

Tiếng anh

... LISTENING (4 marks) Listen to the CD player three times Then complete the summary There are thirty - second pauses after each time you listen Câu 10 Nội dung Điểm 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 ... 0 ,4 Ohio farmer part-time Peter Same after farm watch baseball member B GRAMMAR-VOCABULARY (7 marks) I Choose the best answer to complete the sentences (2 marks) (0,2 điểm/câu) 1.A 2.D 3.A 4. A ... điểm/câu) cup until have/eat juice can D WRITING (4 marks) I Rearrange the mixing words and phrases to make a meaningful sentence (2 marks) (0 ,4 điểm/câu) I look forward to hearing from my friend...
 • 7
 • 697
 • 4

Gián án Đề thi HSG THCS các môn năm 2007

Gián án Đề thi HSG THCS các môn năm 2007

Sinh học

... 2,7 ⇒ V2= 2,9 V1 =2,9.36 V2 = 1 04, 4cm3 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ Tương tự ,khi nhúng cầu nhôm vào nước ta có : 10m -10.D0.V2+10.m2=10.m ⇒m2=D0.V2 =1.1 04, 4 =1 04, 4g 2-b 0,5đ 0,5đ Khi nhúng hai ... đánh dấu hình thành hệ thống XHCN giới a.1 944 c 1 949 b.1 945 d 1950 Cách mạng nước xem “ Lá cờ đầu” Mỹ la tinh a.Mêxicô c Nicaragoa b.Brazin d.CuBa 4. Giai cấp có số lượng tăng nhanh cấu xã hội ... 2006 - 2007 Câu Nội dung – Yêu cầu x2 - 4y = y2 - 6x= - 14 Điểm (1) (2) Cộng (1) (2) vế theo vế ta có: x2 + y2 - 6x - 4y = - 13 (4 ) x2 - 6x + + y2-4y + = (x - 3)2 + (y - 2)2 = 1,0 2,0...
 • 18
 • 263
 • 0

Tài liệu Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn địa lý docx

Tài liệu Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn địa lý docx

Mầm non - Tiểu học

... tự nhiên Ví dụ: 14, 3 triệu X 100 Độ che phủ rừng (%) năm 1 943 = = 43 ,3% 33 triệu - Kết quả: + Năm 1 943 : 43 ,3% + Năm 1993: 26,1% + Năm 2001: 35,8% 3b (1đ) 3c (2đ) Câu 4a (2đ) 4b (1đ) Câu 0,25 ... lâm, Công nghiệp Dịch vụ ngư nghiệp xây dựng 1990 100 38,7 22,7 38,6 1995 100 27,2 28,8 44 ,0 2000 100 24, 5 36,7 38,8 2002 100 23,0 38,5 38,5 * Yêu cầu: - Vẽ biểu đồ miền xác theo số liệu xử lí ... (1đ) Câu 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam - Từ năm 1 943 - 1993 diện tích rừng Việt Nam giảm 5,7 triệu nhiều nguyên nhân - Từ năm 1993- 2001 diện tích...
 • 6
 • 220
 • 1

Tài liệu Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Hóa pptx

Tài liệu Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Hóa pptx

Hóa học - Dầu khí

... Na2CO3 Cho dung dịch B dung dịch NaHSO4 : NaHSO4 + NaOH Na2SO4 + H2O 2NaHSO4 + Na2CO3 2Na2SO4 + CO2 + H2O NaHSO4 + Na2CO3 Na2SO4 + NaHCO3 (nếu NaHSO4 thiếu) b/ Hoà tan dư NaCl tạo dung dịch ... Al2(SO4)3 AlCl3 Al(NO3) 4Al + 3O2 t Al2O3 Al2O3 + 2NaOH NaAlO2 + H2O NaAlO2 + 2H2O + CO2 Al(OH)3 + NaHCO3 2Al(OH)3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O Al2(SO4)3 + Ba Cl2 AlCl3 + 3BaSO4 AlCl3 ... 2NH4NO3 + Ca(OH)2 Ca(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O (NH4)2SO4 + Ca(OH)2 CaSO4 + 2NH3 + 2H2O (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NH3 + 2H2O 0,25 0,25 0,25 * Nu bún chung vi tro bp ( cha K2CO3) 0,25 2NH4NO3...
 • 7
 • 314
 • 0

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Sử ppt

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Sử ppt

Khoa học xã hội

... Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh giới tư : + Trong năm 1 945 – 1950, Mỹ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới ( 56 ,47 % - 1 948 ) + Sản lượng nông nghiệp gấp lần sản lượng nông nghiệp năm ... họp hội nghị toàn quốc ( ngày 14 15 tháng năm 1 945 ) Tân Trào (Tuyên Quang) định phát động tổng khởi nghĩa giành quyền - Tiếp Đại hội Quốc dân Tân Trào ( 16/08/1 945 ) tán thành định khởi nghĩa ... Tĩnh ( 3,0 điểm) Lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1 945 ban bố hoàn cảnh lịch sử nào? Vì nói thời “ngàn năm có một” ? (4, 0 điểm) - Từ tháng đến tháng năm 1930 diễn nhiều đấu tranh công...
 • 4
 • 256
 • 0

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Sinh doc

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Sinh doc

Điện - Điện tử

... tinh trứng 25%, ta có số hợp tử tạo ra: 256 = 64 hợp tử bSố lượng tế bào sinh tinh trùng sinh trứng cần thiết cho trình thụ tinh? Có 64 hợp tử phải có 64 tinh trùng thụ tinh.Với hiệu suất thụ tinh ... tinh 0,25 điểm 0,25 điểm Trang 6/2 64 100 = 2 048 tinh trùng 3,125 0,25 điểm Mỗi tế bào sinh tinh trùng tạo tinh trùng, số lượng tế bào sinh tinh trùng: 2 048 = 512 tế bào c- Câu (2 điểm) 0,25 ... 3000 3.102 - Chiều dài đoạn ADN: 3000 x 3 ,4 Å = 5100 Å - 0,102µm = 1020 Å - Chiều dài gen thứ hai: 5100  1020 = 2 040 Å - Chiều dài gen thứ nhất: 2 040 + 1020 = 3060 Å bTính số axit amin phân...
 • 8
 • 245
 • 0

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Tiếng Anh doc

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Tiếng Anh doc

Anh ngữ phổ thông

... a composition (120-150 words) ( 2.0 pts) - 0.3 - 0.2 - 0.1 Grammar - 0.5 0 .4 Length 0.5 0 .4 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.5 0 .4 0.3 0.2 0.1 Contents and format - Vocabulary main parts and ideas – supporting ... passage carefully and choose the best answers ( 0 .4 x = pts) C B D B A PART 2: Choose which of the paragraphs A-F fit into the numbered gaps ( 0 .4 x = pts) F B A E D PART 3: Read the text and decide ... middle of August Then I (10 go) _ on holiday to Scotland Love, Peter Your answers: 10 PART 4: Choose the underlined word or phrase (A, B, C, or D) that needs correcting: (1 point) The harder...
 • 9
 • 334
 • 0

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Tin học pot

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Tin học pot

Tin học văn phòng

... TEST.OUT 23 1 245 32 1 246 7 1 245 340 0 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 69 70 72 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 88 ... + 89 = 89 129 = 89 + 34 + + 1000 = 987 + 13 115 94 = 10 946 + 610 + 34 + + 149 30352 = 149 30352 246 8 542 44 = 165580 141 + 63 245 986 + 149 30352 + 2178309 + 832 040 + 75025 + 10 946 + 987 + 377 + 55 + ... 149 30352 246 8 542 44 TEST.OUT (2,2); (1 ,4) ; (1 ,4) ; (3 ,4) (1,1); (1,2); (1,3); (1 ,4) ; (1,5); (2,1); (2,2); (2,3); (2 ,4) ; (2,5); (3,1); (3,2); (3,3); (3 ,4) ; (3,5); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (4, 4); (4, 5); Khong...
 • 5
 • 545
 • 6

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Toán pdf

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Toán pdf

Toán học

... ( 24 + 25 + 26 + 27 ) + …+ ( 22008 + 22009 +22010 + 22011) = (1 + + 22 + 23 )+ 24 (1 + + 22 + 23 )+ …+22008(1 + + 22 + 23 ) = 15 ( + 24 + …+ 22008 ) chia hết cho 15 x3 – x2 – 14x + 24 = x3 + 4x2 ...  (1  3x)  12x  6x   1 1  12  x      48     0,5 điểm 0,5 điểm Câu 1 1   12  x     4 4  1 Vây GTNN B x = y = 4 C = + + 22 + … + 22011 0,5 điểm 0,5 điểm (1,5 điểm ... Hướng dẫn chấm A  127  48  127  48 Điểm 0,5 điểm = (8  7)2  (8  7)2 = |83 | |83 |  8 8 (8>3 )  6 Câu (2 điểm ) 5  3m2 – 7m + =  m  m   3    49 60    m     ...
 • 4
 • 234
 • 0

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Văn doc

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Văn doc

Khoa học xã hội

... (M.Gorki) Viết văn nghị luận, trình bày suy nghĩ em quan niệm a.u cầu kỹ năng: Học sinh tạo lập văn nghị luận, trình bày suy nghĩ vấn đề nêu đề Bố cục ba phần rõ ràng, lập luận chặt chẽ, thuyết ... kỹ năng: - Bài làm học sinh có bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, nắm vững kỹ làm nghị luận văn học - Lập luận thuyết phục, văn viết có cảm xúc; khơng mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp; chữ viết cẩn ... lớn u cầu trên, văn viết trơi chảy, mạch lạc, có sức thuyết phục; mắc vài lỗi diễn đạt - Điểm - 4: Hiểu vấn đề nêu chưa sâu sắc, mắc vài lỗi diễn đạt - Điểm – 2: Hiểu vấn đề nêu mơ hồ, ý sơ sài,...
 • 5
 • 245
 • 0

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Vật lý pdf

Đề thi HSG THCS Lâm Đồng năm 2011 môn Vật lý pdf

Vật lý

... {(R1nt R3 )// (R2nt R4) }nt R5 3.1a Điện trở R13: (2đ) R13 = R1+ R3 = + 1 =4(  ) Điện trở R 24: R 24 = R2 + R4 = + 2= 4(  ) Điện trở R12 34 = 3.1b (1,5đ) R13 R 24 4 4   2() R13  R 24  Điện trở tương ... l 14 14 7 0,5đ 0,25đ 0,75đ = 14F = 14 V( d – dx ) 35P 14V 35P =d(3) 14V = với P = 10 m V = S h =  R h = 3, 14 0,12 0,32 = 0,01(m3) Thay vào ( 3) ta có dx = 35000 - 35.100  10.000( N ) m 14. 0, ... R5 + R12 34 = + 2= 4(  ) b) Cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB: I= U 20   5( A) RAB Vì R5 nt R12 34 nên I5 = I12 34 = I = 5A Hiệu điện đoạn mạch mắc song song : U12 34 = I12 34  R12 34 =  = 10(V)...
 • 7
 • 335
 • 0

Xem thêm