Tài liệu về " bài tập sinh học " 9 kết quả

CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC

CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC

Khoa học xã hội

Đề tài về : CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC . II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP: Thường gặp hai dạng bài tập, tạm gọi là bài toán thuận và bài toán nghịch. 1. Dạng 1: Bài toán thuận. Là dạng bài. bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong khi đó đề thi học sinh giỏi Sinh lớp 9, thi tuyển sinh vào lớp 10… luôn đòi hỏi học sinh phải biết giải các dạng toán
 • 28
 • 125,245
 • 354

600 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12

600 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12

Sinh học

1/. Thể đột biến là:A. Tập hợp các kiểu gen trong tế bào cơ thể bị đột biến.B. Tập hợp các dạng đột biến của cơ thể.C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên KH. D. Tập hợp các nhiễm sắc thể bị đột biến.2/. Đột biến xuất hiện trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gọi là.... A. Đột biến xôma. B. đột biến tiền phôi. C. Đột biến giao tử. D. ...
 • 29
 • 3,896
 • 16

Bộ đề ôn thi trắc nghiệm sinh học 12

Bộ đề ôn thi trắc nghiệm sinh học 12

Sinh học

1: Một gen có cấu trúc dạng B dài 5100 ăngxtrông có số nuclêôtit làA. 3000.B. 1500.C. 6000.D. 4500.2: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?A. Mã di truyền có tính thoái hoá.B. Mã di truyền là mã bộ ba.C. Mã di truyền có tính phổ biến. D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật.3: Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là ...
 • 28
 • 733
 • 4

Trắc nghiệm sinh học 12

Trắc nghiệm sinh học 12

Sinh học

Câu 1: Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Số nhóm gen liên kết của loài này là A. 2.B. 8. C. 4. D. 6. Câu 2: Phát biểu nào sau đây về tần số hoán vị gen là đúng? A. Các gen nằm càng gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng cao. B. Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%. C. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%. D. Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%. Câu 3: ...
 • 5
 • 498
 • 1

Công thức và các dạng toán sinh học

Công thức và các dạng toán sinh học

Sinh học

tóm tắt các công thức sinh học từ lớp 10 đến lớp 12 một cách chi tiết, có bài tập vị dụ cho từ dạng và giải một cách chi tiết . TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG CHUỖI POLIPEPTIT Các loại a.amin và các bộ ba mã hoá: Có 20 loại a amin thường gặp trong các phân. Nếu thời gian chuyển tiếp giữa các riboxom là Δt thì ta có công thức: DẠNG 12: TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG ...
 • 60
 • 1,763
 • 0

273 bài tập trắc nghiệm sinh học 12

273 bài tập trắc nghiệm sinh học 12

Sinh học

www.facebook.com/toihoctoan
 • 13
 • 2,197
 • 53

Tổng hợp kiến thức sinh học 12 luyện thi đại học

Tổng hợp kiến thức sinh học 12 luyện thi đại học

Sinh học

tài liệu là tập hợp tất cả kiến thức sinh học 12 bao gồm phần lý thuyết và bài tập, các phần bài tập chia theo nhiều dạng . RIBONUCLEOTIT CỦA ARN Sinh học 12 Buituananh261@gmail.com4Số đoạn Exon = số Intron+1Bùi Tuấn Anh Trường Đại học Y Thái Bình khóa 2 012 - 2018 DẠNG 2:. x4/496,4) = 9600 Sinh học 12 Buituananh261@gmail.com11Với n cặp NST sẽ có 2n-1 cách sắp xếpBùi Tuấn Anh ...
 • 102
 • 919
 • 1

Bài tập quy luật phân li

Bài tập quy luật phân li

Sinh học

. gen. QUY LUT MENEN: QUY LUT PHÂN LI (BÀI TP T LUYN) Giáo viên: NGUYN QUANG ANH Các bài tp trong tài li u này đc biên son kèm theo bài ging Quy lut Menđen: Quy lut phân li thuc. ging Quy lut Menđen: Quy lut phân li sau đó làm đy đ các bài tp trong tài li u này. Khoá hc LTH KIT-1: Môn Sinh hc (Thy Nguyn Quang Anh) Quy lut Menđen: Quy lut phân li . hc ca ...
 • 3
 • 385
 • 3

Bài tập sinh học hay và khó

Bài tập sinh học hay và khó

Sinh học

Tuyển tập những bài giải trong mục hỏi đáp từ trang http:quangvanhai.net của thầy Quảng Văn Hải đã giải đáp trong mục hỏi đáp của blog dành cho học sinh khá giỏi. Những bài tập hay và khó sẽ được viết hướng dẫn giải chi tiết (có phương pháp giải), những câu hỏi tríc từ mục hỏi của học sinh. Đây là tài liệu được nhiều học sinh yêu thích. Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia hỏi thầy Quảng Văn Hải tại ...
 • 10
 • 1,442
 • 0
1 2 3 >