Tài liệu về " pháp luật hành chính " 9 kết quả

Bài giảng Luật hành chính.doc

Bài giảng Luật hành chính.doc

Cao đẳng - Đại học

Bài giảng Luật hành chính.doc . đất đai.3. Luật hành chính và luật hình sự4. Luật hành chính và luật dân sự5. Luật hành chính và luật lao động.6. Luật hành chính và luật tài chính. IV.. của luật hành chính Việt Nam.III. MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬT HÀNH CHÍNH VỚI MỘT SỐ NGÀNH LUẬT KHÁC1. Luật hành chính và luật hiến pháp.2. Luật hành chính và luật
 • 71
 • 3,995
 • 50

NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HNGĐ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HNGĐ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

Cao đẳng - Đại học

NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HNGĐ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG . BÀI:TÌM HIỂU NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HNGĐ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNGA. MỞ BÀIChế độ tài sản của vợ chồng bao gồm. Tài sản riêng của vợ chồng. 52.1. Căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ chồng. 5II .Những vướng mặc, bất cập và hướng hoàn thiện quy định của ...
 • 18
 • 1,871
 • 20

Bộ luật dân sự 2005.doc

Bộ luật dân sự 2005.doc

Cao đẳng - Đại học

Bộ luật dân sự 2005.doc . lực của Bộ luật dân sự 1. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật này có hiệu lực, trừ trường hợp được Bộ luật này. định khác.2. Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.3. Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu
 • 150
 • 1,738
 • 30

Luật hành chính

Luật hành chính

Cao đẳng - Đại học

Luật hành chính . nhau nh luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, thông t. . . Luật ở đây là các bộ luật là nguồn của luật hành chính chứ không phải là bộ luật hành chính, . phạm hành chính, chủ thể của vi phạm hành chính có thể là cá nhân, trong đó, ngời từ đủ 14 tuổi đến dới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính
 • 6
 • 1,129
 • 8

Các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005, nhận xét và kiến nghị”.

Các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005, nhận xét và kiến nghị”.

Cao đẳng - Đại học

Về các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005, nhận xét và kiến nghị”. . đề tài: “Về các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005, nhận xét và kiến nghị”. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Chế định về các hình thức sở hữu luôn là. độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng”. Các hình thức sở hữu được quy định ở Bộ luật
 • 20
 • 3,071
 • 15

Hiến pháo

Hiến pháo

Cao đẳng - Đại học

Hiến pháo . thường vụ cùng với Chính phủ quyết định nên tuyên chiến hay đình chiến, Chủ tịch nước tuyên chiến hay đình chiến theo quyết định đó. Và đặc biệt, Nghị viện. tịch nước thành một chương riêng biệt trong Hiến pháp chứng tỏ Hiến pháp năm 1959 có sự đổi mới rõ rệt so với Hiến pháp năm 1946.2. Vị trí, tính chất, con
 • 10
 • 546
 • 0

Cau hoi on tap va thao luan PLDC.pdf

Cau hoi on tap va thao luan PLDC.pdf

Cao đẳng - Đại học

Cau hoi on tap va thao luan PLDC.pdf . chất giai cấp và xã hội trong nhà nước chiếm hữu nô lệ thể hiện như thế nào? 31. Bản chất giai cấp và xã hội trong nhà nước phong kiến thể hiện như thế. chỉ có thể tồn tại trong một xã hội có giai cấp. 15. Trong ba loại quyền lực kinh tế, chính trị và tư tưởng: - Quyền lực kinh tế ñóng vai trò quan trọng
 • 19
 • 946
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG.doc

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG.doc

Cao đẳng - Đại học

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG.doc . Tiếp sức mùa thi Đề số 01ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGThời gian: 35 phút / 40 câu trắc nghiệmCâu hỏiCâu 1:. luật thể hiện ở chỗa. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh
 • 5
 • 8,804
 • 139

Đề kiểm tra trắc nghiệm PLĐC

Đề kiểm tra trắc nghiệm PLĐC

Cao đẳng - Đại học

Đề kiểm tra trắc nghiệm PLĐC . ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGThời gian: 35 phút / 40 câu trắc nghiệm Câu hỏiCâu 1: Nguyên nhân cốt lõi. quốc tịch Việt Namb. Người chưa trưởng thànhc. Người mắc bệnh Downd. Tất cả đều saiCâu 21: Năng lực của chủ thể bao gồm:a. Năng lực pháp luật và năng lực
 • 6
 • 1,086
 • 2
1 2 3 >