Tài liệu về " lý luận và thực tiễn " 9 kết quả

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Khoa học xã hội

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam . lý do em chọn đề tài Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam nhằm đánh. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI 1. Khái niệm đầu tư nước ngồi, các ...
 • 61
 • 791
 • 4

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta

Khoa học xã hội

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta . Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta. Đáp án Sự gắn kết giữa nhận. khách quan. Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của nhận thức, được hình thành trong mối quan hệ với thực tiễn. 3 – Mối quan hệ biện ...
 • 9
 • 98,058
 • 1,859

Diện và hàng thừa kế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Diện và hàng thừa kế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Khoa học xã hội

Quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế là những quyền cơ bản của công dân . chọn đề tài Diện và hàng thừa kế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. 1 Nội dung I .Một số vấn đề lý luận về diện. ngưởi thừa kế tại hàng thứ hai. III .Diện và hàng thừa kế theo pháp luật - Một số điểm hạn chế Thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai cháu chỉ được thừa kế của
 • 19
 • 445
 • 1

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Khoa học xã hội

Trong cuộc sống, việc trao đổi tài sản giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa tổ chức này với tổ chức khác . Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – một số vấn đề lý luận và thực tiễn, nhằm hiểu rõ hơn quy định về giao kết hợp đồng dân. tắc giao kết hợp đồng dân sự N01 – TL 2 – Nhóm 3 2 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Nguyễn Hà Linh Giao ...
 • 19
 • 2,769
 • 23

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng- một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng- một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Quản trị kinh doanh

Quyền nhân thân và quyền tài sản của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác luôn được pháp luật bảo vệ. Hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam bao gồm nhiều ngành luật, mỗi ngành luật có vai trò khác nhau trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể . về vấn đề này em xin trình bày đề tài: “ Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp ...
 • 21
 • 635
 • 4

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, lý luận và thực tiễn

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, lý luận và thực tiễn

Lý luận chính trị

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, lý luận và thực tiễn
 • 16
 • 462
 • 0
1 2 3 >