Tài liệu về " giám sát môi trường " 13 kết quả

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

Công nghệ - Môi trường

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường . bị tác động. 3.3. Đánh giá tác động- Việc đánh giá tác động phải được cụ thể hoá cho từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Mỗi tác động. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG(Theo Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mở đầu 1.
 • 4
 • 2,383
 • 34

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Môi trường

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị . vững môi trường trong các khu đô thị nghèo” (SDU) là hỗ trợ Bộ Xây dựng xây dựng Dự thảo Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án hạ tầng. khả thi của dự án xây dựng đề xuất .Các tác động môi trường đối với dự ánViệc ĐTM đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, cần xem xét các tác động sau đây:
 • 7
 • 2,257
 • 32

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng đô thị

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng đô thị

Môi trường

Hướng dẫn này là một trong những kết quả đầu ra quan trọng của Hợp phần phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo (SDU) do Bộ Xây dựng chủ trì. SDU là một phần thuộc Chương trình . vững môi trường trong các khu đô thị nghèo” (SDU) là hỗ trợ Bộ Xây dựng xây dựng Dự thảo Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án hạ tầng. khả thi của dự án xây dựng đề xuất .Các tác ...
 • 7
 • 918
 • 12

Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Môi trường

Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản . của ngành nuôi trồng thủy sản, Sở NN&PTNT kết hợp với các Sở ban ngành trong tỉnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Công. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở AN GIANG Trong những năm qua, ngành thủy sản An Giang đã đạt được những thành
 • 4
 • 624
 • 0

thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường đợt 2 năm 2010

thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường đợt 2 năm 2010

Công nghệ - Môi trường

Thép/dây thép không gỉ trước khi kéo được phủ lên bề mặt lớp muối chống ăn mòn. Sau đó, dây thép được bôi trơn bề mặt trong quá trình kéo mờ và kéo bóng.
 • 29
 • 419
 • 0

các công trình xử lý môi trường và chương trình giám sát môi trường

các công trình xử lý môi trường và chương trình giám sát môi trường

Công nghệ - Môi trường

Do những thuận lợi về điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán canh tác,... nước ta có nhiều cơ hội để chuyên môn hóa các cây trồng đặc sản hơn một số nước khác và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn không chỉ về lúa gạo mà cả về rau và hoa quả. Khi tham gia vào thị trường nông sản thực phẩm thế giới . >?@)A0l045#%)-1)-];#-<)23 -/ :L#A4%0l=4 >?@)A 3. CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT ...
 • 44
 • 384
 • 0

kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục.

kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục.

Công nghệ - Môi trường

Công ty TNHH Thép DONG BANG đã kết hợp với công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt tiến hành thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường đợt 2 năm 2010 . động sản xuất thép thanh và thép không gỉ. Đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục. 3. Tổ chức thực. sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG bảo vệ môi trường như đã cam ...
 • 29
 • 1,240
 • 2

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn

Công nghệ - Môi trường

giám sát môi trường định kỳ . lý. 2. Kết quả phân tích và đo các chỉ tiêu chất lượng môi không khí: 7 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn *. Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn MỤC LỤC Trang Phần I MỞ ĐẦU 3 1. Mục đích và ý nghĩa việc quan trắc môi
 • 16
 • 2,397
 • 14

BÀI BÁO CÁO: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

BÀI BÁO CÁO: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Công nghệ - Môi trường

Định nghĩa - Mục tiêu monitoringCác loại hình monitoringNguyên tắc thiết lập trạm monitoringThu thập, xử lý và biểu diễn kết quảVận hành trạm monitoring . 11 /05 /13 1 LOGO BÀI 1: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG THÁI VŨ BÌNH 11 /05 /13 2 NỘI DUNG Định nghĩa - Mục tiêu monitoring 1. Các loại hình. thuật, công nghệ và tổ chức 11 /05 /13 13 CÁC YÊU CẦU CỦA QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  YÊU CẦU KHOA HỌC ...
 • 55
 • 434
 • 0

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

Biểu mẫu

MẪU BÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ . tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiệm thu môi trường để tiến hành xin cấp văn bản Nghiệm thu Môi trường chưa? (Đánh dấu  vào ô trống)  Đã làm (Gởi kèm Văn bản Nghiệm thu môi trường)  Chưa làm 4.7. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  , ngày tháng năm 200 BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ Từ ……………đến………… I. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 ...
 • 6
 • 976
 • 6

TIỂU LUẬN GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT

TIỂU LUẬN GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Môi trường

. cạnh. Phát triển mạnh ở bùn nơi có ảnh hưởng của thủy triều. Một số nước được dung rau ăn mát, lợi tiểu  Lác vòi hẹp: Thuộc họ Cói, là loại cỏ sống dai, thân cứng có 3 cạnh. Lá có phiến màu lục
 • 33
 • 821
 • 15

Đề cương giám sát môi trường dự án giao thông

Đề cương giám sát môi trường dự án giao thông

Môi trường

... CÁC DỰ ÁN ĐƢỜNG THỦY PH ÍA NAM DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (DỰ ÁN WB5) ĐỀ CƢƠNG GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG TƢ VẤN GIÁM SÁT GIAI ĐOẠN CÒN LẠI HỢP PHẦN B – DỰ ÁN WB5... Km207+000-307+000) II NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 2.1 Mục tiêu giám sát môi trƣờng Mục tiêu kế hoạch giám sát môi trường bao gồm: - Đánh giá tuân thủ kế hoạch quản ý môi trường củ nh thầu ...
 • 15
 • 840
 • 2
1 2 >