Tài liệu về " MẠNG LƯỚI " 2 kết quả

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẠNG LƯỚI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP ĐIỆN Ở CÔNG TY CẤP ĐIỆN

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẠNG LƯỚI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP ĐIỆN Ở CÔNG TY CẤP ĐIỆN

Kinh tế - Thương mại

Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện IV . lý cht lng mng li cụng trỡnh. Trong nhng nm qua nh mt s cụng ty xõy lp in trong c nc, Cụng ty TNHH mt thnh viờn xõy lp in IV ó tng bc i mi v hon thin. phỏt t thc trng ca Cụng ty, c tip xỳc trong thi gian i thc t em mnh dn chn ti : NH GI CHT LNG MNG LI CC CễNG TRèNH CP IN CễNG TY CP IN vi mong mun
  • 85
  • 378
  • 0

TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Công nghệ - Môi trường

Xưởng chế biến cà phê thuộc công ty cà phê Eapok gồm 4 đơn nguyên hoạt động với công suất 4 tấn/h.đơn nguyên. Tổng công suất nhà máy 128 tấn/ngày. . nước được tổng hợp trong bảng 4. 6 Bảng 4. 5 Thơng số xây dựng đoạn cống 3 – 4 – 5 – 6 STT Thơng số Đơn vị 3 – 4 4 – 5 5 – 6 3 4 4 5 5 6 1 C đi m 782,3 782,2. kỹ thuật được tổng hợp trong bảng 4. 5 Bảng 4. 4 Thông số kỹ thuật đoạn cống 3 – 4 – 5 – 6 ...
  • 8
  • 4,211
  • 110