Tài liệu về " chất vấn " 7 kết quả

Báo cáo giải trình chất vấn tại phiên họp thứ 10 của ủy ban thường vụ quốc hội

Báo cáo giải trình chất vấn tại phiên họp thứ 10 của ủy ban thường vụ quốc hội

Tài liệu khác

Báo cáo giải trình chất vấn tại phiên họp thứ 10 của ủy ban thường vụ quốc hội . THỨ 10CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘIKính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Các vị Đại biểu Quốc hội. Trước Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, . việc chuẩn bị trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin báo cáo một số vấn đề liên quan đến
 • 9
 • 1,328
 • 1

Biên bản tổng hợp thảo luận nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội

Biên bản tổng hợp thảo luận nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội

Tài liệu khác

Biên bản tổng hợp thảo luận nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội . tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì Nguyễn. BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG (Ghi theo b ă ng ghi âm) Buổi chiều ngày 31/05/2008 Nội dung: Tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải ...
 • 44
 • 265
 • 0

Biên bản Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Biên bản Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Tài liệu khác

Biên bản Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội . BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG (Ghi theo băng ghi âm) Buổi sáng ngày 15/06/2012 Nội dung: Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc. phủ sẽ trả lời chất vấn. Chủ đề thì các vị đại biểu Quốc hội đã có, xin mời các vị đại biểu Quốc hội lần lượt đặt câu hỏi. Trước hết, xin mời đại biểu
 • 36
 • 244
 • 0

VẤN ĐỀ CHẤT VẤN TẠI KÌ HỌP QUỐC HỘI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

VẤN ĐỀ CHẤT VẤN TẠI KÌ HỌP QUỐC HỘI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tài liệu khác

VẤN ĐỀ CHẤT VẤN TẠI KÌ HỌP QUỐC HỘI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPChất vấn là một trong những phương thức thiết yếu giúp nghị viện nhiều nước áp đặt trách nhiệm chính trị lên chính phủ. Điều này thể hiện qua việc các nghị sỹ đối lập sử dụng cơ hội này để buộc chính phủ phải giải trình, hoặc phê phán chính sách của chính phủ, thậm chí ra nghị quyết về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Để chính phủ ...
 • 11
 • 187
 • 0

FTU Tiểu luận hoạt động chất vấn quốc hội

FTU Tiểu luận hoạt động chất vấn quốc hội

Luật dân sự

Chất vấn là là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri của mình, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền.
 • 11
 • 132
 • 0