Tài liệu về " đảng viên " 9 kết quả

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Báo cáo khoa học

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội . Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo t tởng Hồ Chí Minh và vận dụng t tởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên. của việc nghiên cứu đề tài Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức ...
 • 32
 • 3,661
 • 9

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên

Khoa học xã hội

Khảo sát, đánh giá lại toàn bộ thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên của Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên (trình độ, cơ cấu, vai trò lãnh đạo ...), từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong nhà trường. . pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên MỞ ĐẦU Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chi ...
 • 24
 • 5,256
 • 51

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các Đảng bộ phường ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các Đảng bộ phường ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

Chỉ thị số 52CT/TƯ ngày 21/01/2002 của Bộ Chính trị khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng . chọn đề tài: " ;Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các Đảng bộ phường ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay& quot; làm luận. ...
 • 109
 • 5,747
 • 13

Chất lượng đội ngũ đảng viên ở nông thôn

Chất lượng đội ngũ đảng viên ở nông thôn

Tiến sĩ

Chất lượng đội ngũ đảng viên ở nông thôn các tỉnh miền trung nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay . lợng đội ngũ đảng viên nông thôn các tỉnh miền Trung Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 1.2.1. Quan niệm về chất lợng đội ngũ đảng viên - Chất lợng đảng viên. tắc. 11 Chơng 2 chất lợng đội ngũ đảng viên v công tác nâng cao chất lợng đội ngũ đảng viên của các tổ chức đảng ở nông thôn các tỉnh miền ...
 • 28
 • 518
 • 0

thực trạng chất lượng giảng viên và công tác đảng viên ở chi bộ trường THPT nội Trú tân kỳ

thực trạng chất lượng giảng viên và công tác đảng viên ở chi bộ trường THPT nội Trú tân kỳ

Khoa học xã hội

tài liệu về thực trạng chất lượng giảng viên và công tác đảng viên ở chi bộ trường THPT nội Trú tân kỳ . chất lợng Đảng viên và công tác đảng viên ở chi bộ trờng THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ 1. Đặc điểm tình hình: Trờng THPT Dân Tộc Nội Trú Tân Kỳ tiền thân. Chi bộ Đảng từ năm 2005 đến nay luôn là Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc của Đảng bộ huyện Tân Kỳ. 2. Thực trạng chất lợng đảng viên và ...
 • 34
 • 676
 • 4

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Lý luận chính trị

Công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản Việt nam khởi xướng và lãnh đạo (từ năm 1986 đến nay), đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng…Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta luôn đạt mức tăng trưởng khá, bộ mặt xã hội ngày càng thay da đổi thịt, quan hệ hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng, vị thế của ...
 • 32
 • 269
 • 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015

Lý luận chính trị

A. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦUI. LỜI NÓI ĐẦU:Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng ...
 • 12
 • 1,925
 • 7

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS CHIÊU LƯU KỲ SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS CHIÊU LƯU KỲ SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Giáo dục học

MỤC LỤCTrangPHẦN MỞ ĐẦU3Chương 1: Những vấn đề lý luận về chất lượng đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng.5I. Quan điểm của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan diểm của Đảng ta về đảng viên và chất lượng đảng viên5 1. Quan điểm của chủ nghĩa MácLênin5 2. Tư tưởng Hồ Chí minh và quan điểm của Đảng ta về đảng viên và chất lượng đảng viên6 3. Vị ...
 • 43
 • 521
 • 5
1 2 3 >