Tài liệu về " hóa vô cơ " 15 kết quả

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

Phương pháp giải bài tập hóa vô cơ . ngợc lại. Phơng pháp này thờng đợc áp dụng giải bài toán vô cơ và hữu cơ, tránh đợc việc lập nhiều phơng trình, từ đó sẽ không phải giải những hệ phơng. Phơng pháp giải bi tập trắc nghiệm Dùng cho học sinh ôn luyện thi đại học năm 2008 H nội - 2008 Phần một : Hoá học vô cơ Chuyên đề 1 Phơng pháp
 • 71
 • 9,146
 • 58

Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ

Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN HĨA HỮU CƠ và VƠ CƠ& MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ------A-GIẢI NHANH BÀI TỐN TRẮC NGHIỆM VƠ CƠ1/ H2SO4 → 2H+. halogen vào ankan: ưu tiên thế vào H ở C bậc cao.+ Cộng theo Maccơpnhicơp vào anken+ Cộng H2, Br2, HX theo tỷ lệ 1:1 vào ankađien.+ Phản ứng thế Ag2O/NH3 vào
 • 13
 • 2,235
 • 34

Từ điển hóa học Anh - Việt

Từ điển hóa học Anh - Việt

Hóa học - Dầu khí

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã biên soạn và xuất bản cuốn Từ điển Hóa học Anh - Việt (có kèm theo giải thích).Cuốn từ điển gồm hơn 40.000 thuật ngữ thuộc hầu hết các bộ môn của hóa h 123doc.vn
 • 55
 • 3,489
 • 33

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 1

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 1

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu tạo và liên kết nguyên tử nguyên tử = hạt nhân + electron = (proton + nơtron) + electron nơtron không mang điệ n proton mang điệ n duơng = điện tích của electron? nguyên tử trung hoà . lập phơng a x y z [11 0] [11 1] [10 0] [ 010 ] [0 01] 8 [11 0], [ 011 ], [10 1], [11 0], [ 011 ], [10 1], [11 0], [ 011 ], [10 1], [11 0], [ 011 ], [10 1] (cá c đ ờng chéo). 1 1, 1, 1/ 2 1, 1, 2 (11 2) 2 1, ...
 • 18
 • 513
 • 1

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 2

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 2

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu tạo và liên kết nguyên tử nguyên tử = hạt nhân + electron = (proton + nơtron) + electron nơtron không mang điệ n proton mang điệ n duơng = điện tích của electron? nguyên tử trung hoà . (1539 - 0) B (1499 - 0,5) C (1147 - 4,3) H (1499 - 0,10) P ( 727 - 0, 02) Q (0 - 0,006) S ( 727 - 0,80) D (~ 125 0 - 6,67) E (1147 - 2, 14) K ( 727 - 6,67). Cr2O3 Al2O3 20 40 80 60 20 00 21 00 22 00 nhiệ t độ, ...
 • 11
 • 662
 • 0

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 3

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 3

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu tạo và liên kết nguyên tử nguyên tử = hạt nhân + electron = (proton + nơtron) + electron nơtron không mang điệ n proton mang điệ n duơng = điện tích của electron? nguyên tử trung hoà . nh phầ n 6,67%C + 93, 33% Fe. 3. 3.2 .3. 3.2 .3. 3.2 .3. 3.2. Giản đồ pha Fe Giản đồ pha Fe Giản đồ pha Fe Giản đồ pha Fe -- -- Fe Fe Fe Fe 333 3C và các tổ chứcC. nh 3. 17). Hì nh 3. 17. Quan hệ phi tuyế n ...
 • 11
 • 517
 • 2

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 4

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 4

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu tạo và liên kết nguyên tử nguyên tử = hạt nhân + electron = (proton + nơtron) + electron nơtron không mang điệ n proton mang điệ n duơng = điện tích của electron? nguyên tử trung hoà . avàomoldsốtổnghuỷphanNHmolsốP3= phải thoả mãn: Nhiệt độ 45 0-5 00 50 0-6 00 60 0-7 00 P, % 2 0-3 5 3 0 -4 5 4 0-6 0 Đặc điểm của công nghệ thấm nitơ: - Do phải tiến hành ở nhiệt. gian, s Giản đồ TGiản đồ ...
 • 21
 • 553
 • 7

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 5

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 5

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu tạo và liên kết nguyên tử nguyên tử = hạt nhân + electron = (proton + nơtron) + electron nơtron không mang điệ n proton mang điệ n duơng = điện tích của electron? nguyên tử trung hoà . (lò 25 - 60) < 300 0 30 0 -5 00 30 50 0-9 00 3 0 -5 0 90 0-9 50 9 0-1 50 (bão hoà) 90 0-9 50 . avàomoldsốtổnghuỷphanNHmolsốP3= phải thoả mãn: Nhiệt độ 45 0 -5 00 50 0-6 00 60 0-7 00 P, % 2 0-3 5 3 0-4 5 4 ...
 • 21
 • 817
 • 10

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 6

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 6

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu tạo và liên kết nguyên tử nguyên tử = hạt nhân + electron = (proton + nơtron) + electron nơtron không mang điệ n proton mang điệ n duơng = điện tích của electron? nguyên tử trung hoà . - Mg, Al - Si - Cu, 4xxx - Al - Si, 5xxx - Al - Mg, 4xx.x - Al - Si, 5xx.x - Al - Mg, 6xxx - Al - Mg - Si, 6xx.x - không. cacbit BK2 98 - - 2 1000 90,0 WCCo2 BK3 97 - - 3 1100 89,5 WCCo3 BK4 96 - - 4 1400 ...
 • 11
 • 937
 • 7

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 7

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 7

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu tạo và liên kết nguyên tử nguyên tử = hạt nhân + electron = (proton + nơtron) + electron nơtron không mang điệ n proton mang điệ n duơng = điện tích của electron? nguyên tử trung hoà . 7xxx - Al - Zn - Mg, Al - Zn - Mg - Cu, 7xx.x - Al - Zn, 8xxx - Al - các nguyên tố khác 8xx.x - Al - Sn. - 3 số tiếp. - Mg, Al - Si - Cu, 4xxx - Al - Si, 5xxx - Al - Mg, 4xx.x - Al - Si, 5xx.x - Al - Mg, 6xxx ...
 • 11
 • 843
 • 4

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 8

Bài giảng vô cơ hợp kim - Chương 8

Trung học cơ sở - phổ thông

Cấu tạo và liên kết nguyên tử nguyên tử = hạt nhân + electron = (proton + nơtron) + electron nơtron không mang điệ n proton mang điệ n duơng = điện tích của electron? nguyên tử trung hoà . H -C - C- H Cl H H -C - C- H CH3 H H -C - C- H CH3 H H -C - C- H H H H -C - C- H H R - CH 2- CH. H -C - C- H Cl H H C = C H H H H -C - C- H H H H -C - C- H H H H -C - C- H H C6H5-C-O-O-C-C6H5
 • 6
 • 381
 • 0

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao

Khoa học tự nhiên

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao . và phương pháp hỗ trợ học sinh tự học thông qua hệ thống BTHH phần hóa vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao. - Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập. chương trình nâng cao . 11B 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ HS tự học phần hóa vô cơ lớp 11 (chương trình nâng cao) đồng ...
 • 262
 • 1,348
 • 22

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Khoa học tự nhiên

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản . QUAN VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY VI TÍNH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 12 - BAN CƠ BẢN” với mong muốn đề tài của mình góp phần nâng cao chất. thống bài tập trắc nghiệm khách quan có độ tin cậy cao phần hóa vô cơ lớp 12 - Ban cơ bản.  Xây ...
 • 118
 • 1,289
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

Khoa học tự nhiên

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh . nghiên cứu vấn đề “X ÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” là rất cần thiết. dạy và học hóa học ở trường trung học phổ thông. - Đối tư ng nghiên cứu: Việc xây dựng hệ thống bài tập ...
 • 179
 • 2,598
 • 18

Anh văn chuyên ngành hóa học

Anh văn chuyên ngành hóa học

Cao đẳng - Đại học

Anh văn chuyên ngành hóa học . trên các bài giảng hóa học chuyên môn cho sinh viên ngành cử nhân hóa học. Nhiều đề tài của hóa học được đề cập đến như: hóa đại cương, hóa lý thuyết và. kiến thức Anh văn cơ sở trong 3 học kỳ đầu.  Môn học trình bày cho sinh viên hiểu tổng quát về Anh văn trong hóa học cơ sở
 • 2
 • 1,321
 • 9
1 2 3 >