Tài liệu về " công nghệ hóa học " 15 kết quả

Tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học

Tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học

Sinh học

Tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học . TECHNOLOGY IN ENGLISH (NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC) ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2009. bài khóa giới thiệu bức tranh toàn cảnh của chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Từ các ngành Hóa đến các nguyên tố; từ kỹ thuật ngành Hóa
 • 163
 • 903
 • 23

Giáo trình thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích

Giáo trình thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích

Hóa học - Dầu khí

Thuốc thử hữư cơ có nhiều ứng dụng trong hoá học phân tích, nó đã được sử dụng trong phương pháp trọng lượng, chuẩn độ, trắc quang và trong các phép phân tích công cụ khác . CỦA THUỐC THỬ HỮU CƠ SO VỚI THUỐC THỬ VÔ CƠ 1.3. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA THUỐC THỬ HỮU CƠ 1.4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA THUỐC THỬ HỮU CƠ 1.5. PHÂN LOẠI THUỐC. phân tích, Những luận điểm cơ bản của về cơ chế phản ứng giữa ion vô ...
 • 199
 • 3,009
 • 24

Ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học

Ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học

Hóa học - Dầu khí

The language of chemistry, food and biological technology in english . TECHNOLOGY IN ENGLISH (NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC) ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. bài khóa giới thiệu bức tranh toàn cảnh của chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Từ các ngành Hóa đến các nguyên tố; từ kỹ thuật ngành Hóa
 • 163
 • 2,749
 • 25

Nhiên liệu dầu khí - Chương 0

Nhiên liệu dầu khí - Chương 0

Hóa học - Dầu khí

Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí . tự nhiên, nhiên liệu tồn tại ở ba trạng thái: khí, lỏng và rắn. Nhiên liệu khí gồm: khí thiên nhiên; khí được sản xuất từ công nghiệp như: khí than, khí. tài liệu này đề cập đến các nhiên liệu thu ...
 • 1
 • 461
 • 2

Nhiên liệu dầu khí - Chương 1

Nhiên liệu dầu khí - Chương 1

Hóa học - Dầu khí

Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí . - 73,5 14 ,8 - 71, 5 6,0 - 13 ,7 5,4 - 13 ,5 200 7,9 - 76,0 13 ,5 - 73,0 5,5 - 1, 6 5,0 - 13 ,8 6400 6,3 - 81, 5 11 ,4 - 77,5 4,8 - 16 ,0 4,0 - 14 ,7 Áp. suất (atm) 20 10 ,2 - 68,5 17 ,8 - 62,8 6,0 ...
 • 19
 • 614
 • 6

Nhiên liệu dầu khí - Chương 2

Nhiên liệu dầu khí - Chương 2

Hóa học - Dầu khí

Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí . 28 65 6 48 46 122 ÷ 150 9 35 56 12 23 55 11 64 25 150 ÷ 20 0 14 29 57 16 29 55 17 61 22 20 0 ÷ 25 0 18 23 59 17 31 52 25 45 30 25 0 ÷ 300 17 22 . Nhiên liệu dầu khí NXB Đại học quốc gia Hà Nội 20 07. ...
 • 13
 • 571
 • 3

Nhiên liệu dầu khí - Chương 3

Nhiên liệu dầu khí - Chương 3

Hóa học - Dầu khí

Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí . C7: - n-heptan: CH 3- ( CH2)5-CH3 có chỉ số octan 0 (theo quy ước). - 2-metylhexan : CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH2-CH3 có chỉ số octan 45. - 3- metylhexan: CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3. Áo 53 30 23 - Bỉ 30 - ...
 • 30
 • 593
 • 5

Nhiên liệu dầu khí - Chương 4

Nhiên liệu dầu khí - Chương 4

Hóa học - Dầu khí

Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí . ............................................................................................ .4 Chương 3. Phân tích nhiên liệu Hoa Hữu Thu 2Chương 4 PHÂN TÍCH NHIÊN LIỆU 4. 1 Những vấn đề chung ...
 • 8
 • 583
 • 3

Nhiên liệu dầu khí - Chương 5

Nhiên liệu dầu khí - Chương 5

Hóa học - Dầu khí

Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí . H2 56 0 57 0 Amoniac NH3 - 650 Oxit cacbon CO 59 0 630 Metan CH4 55 5 58 0 Propan C3H8 470 480 Etilen C2H4 4 85 520 Axetilen C2H2 2 95 320 n-hexan n-C6H14 -. 341.260 Propan 488 .53 0 n-Butan 6 35. 050 ...
 • 30
 • 811
 • 4

Nhiên liệu dầu khí - Chương 6

Nhiên liệu dầu khí - Chương 6

Hóa học - Dầu khí

Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí . Nhiên liệu dầu khí NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 100 – 1 06. Từ khoá: Ứng dụng của ngọn lửa. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên. khác nhau: - Giảm nhiệt độ của vật đang cháy. ...
 • 8
 • 493
 • 2

Nhiên liệu dầu khí - Chương 7

Nhiên liệu dầu khí - Chương 7

Hóa học - Dầu khí

Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí . của Pháp). - Xăng dung môi, xăng thơm (white-spirit) - Dầu hoả - Nhiên liệu cho động cơ phản lực (carburateur) - Gazoin - Nhiên liệu dân dụng - Dầu điezen. Chương 7. Phụ gia nhiên liệu Hoa Hữu Thu ...
 • 15
 • 509
 • 3

Công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành

Công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành

Hóa học - Dầu khí

Tài liệu "công nghệ chế biến khí" dùng cho kỹ thuật viên, sinh viên và kỹ sư thuộc ngành công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành và các ngành có liên quan . của khí tự nhiên v khí đồng hnh 11 Chơng I Giới thiệu về khí tự nhiên và khí đồng hành 13 I.1. Thành phần và các đặc tính của khí tự nhiên và khí đồng hành. đồng hành 13I.2. Chế biến và sử dụng khí tự nhiên và khí đồng hành trên ...
 • 292
 • 6,086
 • 137

Đề cương hóa học Nano

Đề cương hóa học Nano

Hóa học - Dầu khí

Đề cương hóa học Nano . ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC CAO HỌC Tên môn học : HÓA HỌC NANO Tên tiếng Anh : NANO CHEMISTRY Số tín chỉ : 3 TC. chi tiết môn học: PHẦN I: GIẢNG DẠY TRÊN LỚP (số tiết LT: 30 tiết ) CÔNG NGHỆ HÓA HỌC NANO NỀN Chƣơng 1: (10 tiết) CÔNG NGHỆ HÓA HỌC NANO NỀN 1.1.
 • 4
 • 949
 • 4

Đồ án quá trình thiết bị cô đặc

Đồ án quá trình thiết bị cô đặc

Khoa học tự nhiên

quá trình thiết bị hóa, thiết kế hệ thống thiết bị, cô đặc dung dịch KOH, công nghệ hóa học, thiết bị hóa học,luận văn cơ khí
 • 55
 • 1,604
 • 4
1 2 3 >