Tài liệu về " triết học " 15 kết quả

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Khoa học xã hội

góc nhìn triết học . trình đổi mới của nớc ta cũng nh xu hớng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới .Đề tài: Vấn đề triết học về con ngời và con ngời trong quá trình đổi mới. khi bớc vào công cuộc đổi mới, vấn đề quan trọng đợc đặt ra giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là phải có sự kết hợp ngay từ đầu, lấy đổi mới kinh
 • 18
 • 2,705
 • 13

Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa

Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa

Khoa học xã hội

mác - anghen . 2. T tởng triết học của Hêghen và Phoi ơbắc và nguồn gốc ra đời của Triết học Mácxít3a) T tởng triết học của Hêghen và Phoi ơbắc- Hêghen: Triết học Hêghen. đời của triết học Mác xítTriết học Mác (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử) là bộ phận cấu thành và là cơ sở triết học của chủ nghĩa
 • 16
 • 1,295
 • 1

Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa

Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa

Khoa học xã hội

triết học mác - ănghen . vấn đề Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện ý nghĩa của vấn đề đó cho bài tiểu luận của mình.. vật chất là cái có sau. 2. T tởng triết học của Hêghen và Phoi ơbắc và nguồn gốc ra đời của Triết học Mácxíta) T tởng triết học của Hêghen và Phoi ơbắc-
 • 16
 • 3,115
 • 25

CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học

CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học

Khoa học xã hội

CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học . mẽ của khoa học - công nghệ (KH - CN). Ngày nay KH - CN đợc ứng dụng rất nhiều vào cuộc sống của con ngời. Đặc biệt, ứng dụng tri thức KH - CN trong phát. biểu toàn quốc lần thứ IX - NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001].Do đó KH - CN đợc coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam. Nhiệm vụ
 • 25
 • 599
 • 4

Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN

 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN

Khoa học xã hội

Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN . Đề cơng tiểu luận triết học ề tài: Cơ sở lý luận triết học của đờng lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kì quá độ.Ngời viết:. ngời của xã hội. Công nghiệp hóa chính là con đờng và bớc đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại.Xây dựng cơ sở vật
 • 2
 • 2,093
 • 19

Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN

Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN

Khoa học xã hội

Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN . công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản.II. Cơ sở lí luận triết học của đờng lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thời kì quá độ1. Công nghiệp hoá,. n-ớc.Từ những lý do trên em quyết định chọn đề tài " ;Cơ sở lý luận triết học của đờng lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá
 • 16
 • 807
 • 7

VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học

VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học

Khoa học xã hội

VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học . tài: Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dới con mắt triết học. Và em hi vọng đề tài này sẽ giải đáp đợc phần nào thắc mắc về vấn đề hội nhập và toàn. đối với Việt Nam trên con đờng hội nhập kinh tế quốc tế.4.1. Những cơ hội mà Việt Nam có đợc khi tham gia hội nhập kinh tế quốc t Hội nhập kinh tế quốc tế
 • 33
 • 959
 • 1

VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học

VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học

Khoa học xã hội

VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học . tài: Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dới con mắt triết học. Và em hi vọng đề tài này sẽ giải đáp đợc phần nào thắc mắc về vấn đề hội nhập và toàn. đối với Việt Nam trên con đờng hội nhập kinh tế quốc tế.4.1.Những cơ hội mà Việt Nam có đợc khi tham gia hội nhập kinh tế quốc t Hội nhập kinh tế quốc tế
 • 33
 • 527
 • 0

Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây

Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây

Khoa học xã hội

Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây . ngày nay khoa học gọi là khoa học hỗn mang dự báo.Trên đây là một vài điểm khác biệt căn bản giữa triết học phơng Đông và phơng Tây mà chúng. Đông thì triết học thờng ẩn dấu đằng sau các khoa học. ở phơng Tây ngay từ thời kỳ đầu triết học đã là một khoa học học độc lập với các môn khoa học
 • 9
 • 5,459
 • 158

Hôn nhân dưới cái nhìn triết học

Hôn nhân dưới cái nhìn triết học

Khoa học xã hội

Hôn nhân dưới cái nhìn triết học . tài: Hôn nhân trên góc nhìn triết học .Đề tài gồm 3 phần:phần i: Khái niệm hôn nhân. phần ii: Hôn nhân và tầm quan trọng của hôn nhân. phầniii: Thực trạng hôn. Khái niệm hôn nhân Kn hôn nhân ý nghĩa hôn nhân (phạm trù tất nhiên ngẫu nhiên ) Nhận thức của nam nữ về hôn nhân (nội dung hình thức )2. Hôn nhân và
 • 12
 • 1,140
 • 1

Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin

Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin

Khoa học xã hội

Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin . Chơng ICơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trờngI. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lê nin Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ. trờng những u điểm và nhợc điểm của nó. Cũng nhờ học quan điểm trong triết học Mác- Lênin em có thêm vững vàng trong việc đánh giá, nhận xét các sự việc trong
 • 17
 • 1,001
 • 6

Dap an triet hoc K33.DOC

Dap an triet hoc K33.DOC

Cao đẳng - Đại học

Triết học . không gian là không gian vật chất là thuộc tính khách quan nên không gian, thời gian là hình thức tồn tại của vật chất nên cũng tồn tại khách quan. Tuy. tồn tại khách quan vật chất nhng giữa không gian và thời gian có sự khác nhau, sự khác biệt giữa không gian -10-và thời gian ở chỗ, không gian chỉ có 3 chiều,
 • 88
 • 818
 • 10

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY TÂM TRONG TRIẾT HỌC.DOC

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY TÂM TRONG TRIẾT HỌC.DOC

Kế toán

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY TÂM TRONG TRIẾT HỌC . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36 8Khái quát chung về Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học .*** *Triết học. Chủ Nghĩa Duy Vật và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học cổ điển đức và sự ra đời của chủ nghĩa mác-lê nin.*******Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật ...
 • 27
 • 7,636
 • 29

Phân tích theo triết học về vấn đề hàng giả trên thị trường.DOC

Phân tích theo triết học về vấn đề hàng giả trên thị trường.DOC

Kế toán

Phân tích theo triết học về vấn đề hàng giả trên thị trường . Đề tài: Phân tích theo triết học về vấn đề hàng giả trên thị trờng---------***---------lời nói đầuTrong. tầngvững chắc cho hàng giả ,hàng nhái.Sau đây là một số ý kiến ,phân tích theo quan điểm triết học Mac-Lênin của em về tệ nạn hàng giả trên thị trờng Việt Nam.
 • 8
 • 912
 • 9

Quan Điểm Của Triết Học Mác Về Quy Luật Quan Hệ Sản Xuất.DOC

Quan Điểm Của Triết Học Mác Về Quy Luật Quan Hệ Sản Xuất.DOC

Kế toán

Quan Điểm Của Triết Học Mác Về Quy Luật Quan Hệ Sản Xuất. . thuộc khách quan của quan hệ sản xuất và sự phát triển của lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất tác động lại lực lợng sản xuất. Xu hớng của sản xuất vật. dạng của các hình thức.1.3 Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phơng
 • 14
 • 1,252
 • 8
1 2 3 >