KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ PHỐI TRỘN BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA XÀ LÁCH (Lactuca sativa var. capitata L.)

68 37 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC -DE - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ PHỐI TRỘN BỘT DỪA PHÂN TRÙN QUẾ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA LÁCH (Lactuca sativa var capitata L.) NGÀNH : NÔNG HỌC NIÊN KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG Tháng 07/2011 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ PHỐI TRỘN BỘT DỪA PHÂN TRÙN QUẾ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA LÁCH (Lactuca sativa var capitata L.) Tác giả Nguyễn Thị Vân Hương Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành nông học Giáo viên hướng dẫn TS Phạm Thị Minh Tâm KS Phạm Công Thành Tháng 7/2011 i LỜI CẢM TẠ Xin gửi lời biết ơn đến gia đình, tạo điều kiện thuận lợi mặt vật chất tinh thần để giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Minh Tâm, môn Cây Lương Thực – Rau – Hoa Quả hướng dẫn, tận tâm bảo, giúp thực đề tài Xin chân thành cảm ơn kỹ Phạm Công Thành tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ tơi q trình làm đề tài Cảm ơn thấy khoa Nông Học truyền dạy kiến thức quý báu suốt trình học tập Cuối cùng, xin cảm ơn bạn động viên, giúp đỡ lúc khó khăn để tơi hồn thành luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, 02/08/2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Vân Hương ii TÓM TẮT NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG, tháng 7/2011 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ PHỐI TRỘN BỘT DỪA PHÂN TRÙN QUẾ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA LÁCH (Lactuca sativa var capitata L.).” Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, luận văn tốt nghiệp cuối khóa, 59 trang Giảng viên hướng dẫn chính: TS PHẠM THỊ MINH TÂM Đề tài thực trại thực nghiệm Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh từ 01/06/2011 đến 01/07/2011, nhằm tìm tỉ lệ phối trộn bột dừa phân trùn quế thích hợp để lách sinh trưởng tốt đạt suất cao Thí nghiệm thực giống lách Dún Vàng cao sản HN123, công ty giống Hưng Nơng Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên hai yếu tố (A B), lần lặp lại, với 15 nghiệm thức Yếu tố A: mức khối lượng bột dừa bao gồm 300 g, 400 g 500 g Yếu tố B: tỉ lệ phân trùn quế bổ sung vào bột dừa: 0%, 5%, 10%, 15%, 20% Kết đạt cho thấy: Ảnh hưởng khối lượng bột dừa đến sinh trưởng suất lách: mức 500 g bột dừa khả sinh trưởng suất lách đạt cao Ảnh hưởng tỷ lệ phân trùn quế lên sinh trưởng suất lách: tỷ lệ 15% 20% lách cho khả sinh trưởng suất cao Ảnh hưởng phối trộn bột dừa phân trùn quế lên sinh trưởng suất lách: nghiệm thức có khối lượng bột dừa phân trùn quế cao cho khả sinh trưởng suất cao nghiệm thức lại, nghiệm thức: NT 13 (500 g bột dừa + 10% phân trùn quế), NT 14 (500 g bột dừa + 15% phân trùn quế) NT 15 (500 g bột dừa + 20% phân trùn quế) có khả sinh trưởng tốt cho suất cao - Nghiệm thức 13 (500 g bột dừa + 10% phân trùn quế): có chiều cao 15,7 cm, số 7,3 lá, chiều dài rễ 15,7 cm, trọng lượng rễ 5,1 g suất 317,7 g - Nghiệm thức 14 (500 g bột dừa + 15% phân trùn quế): có chiều cao 15,5 cm, số 7,8 lá, chiều dài rễ 15,5 cm, trọng lượng rễ 5,5 g suất 320, g - Nghiệm thức 15 (500 g bột dừa + 20% phân trùn quế): có chiều cao 15,2 cm, số 7,6 lá, chiều dài rễ 15,2 cm, trọng lượng rễ g suất 309,7 g iii Tóm lại: nghiệm thức 14 (500 g bột dừa + 15% phân trùn quế) cho khả sinh trưởng tốt suất cao thí nghiệm giá thể bột dừa phối trộn với phân trùn quế iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Danh sách từ viết tắt ix Chương Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Giới thiệu sơ lược rau lách 2.2 Những nghiên cứu vermicompost 2.3 Những nghiên cứu sử dụng giá thể nước 2.3.1 Giới thiệu sơ lược sử dụng giá thể nơng nghiệp 2.3.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng giá thể giới 2.3.3 Tình hình nghiên cứu sử dụng giá thể nước Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 10 3.1 Vật liệu 10 3.2 Thời gian địa điểm thực thí nghiệm 12 3.2.1 Thời gian 12 3.2.2 Địa điểm 12 3.3 Phương pháp nghiên cứu 12 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 12 3.3.2 Các tiêu theo dõi 14 3.3.3 Quy trình thực 15 3.3.3.1 Giai đoạn vườn ươm 15 3.3.3.2 Giai đoạn trồng nhà lưới 15 v 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 16 Chương Kết thảo luận 17 4.1 Ảnh hưởng phối trộn bột dừa phân trùn quế đến chiều cao lách 16 4.2 Ảnh hưởng phối trộn bột dừa phân trùn quế đến số lách 21 4.3 Ảnh hưởng phối trộn bột dừa phân trùn quế đến chiều dài rễ lách 25 4.4 Ảnh hưởng phối trộn bột dừa phân trùn quế đến trọng lượng rễ lách 27 4.5 Ảnh hưởng phối trộn bột dừa phân trùn quế đến trọng lượng trung bình suất lách 28 Chương Kết luận đề nghị 32 5.1 Kết luận 32 5.2 Đề nghị 32 Tài liệu tham khảo 34 Phụ lục 35 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 4.1 Ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn bột dừa phân trùn quế lên chiều cao lách 18 Bảng 4.2 Ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn bột dừa phân trùn quế đến tốc độ tăng trưởng chiều cao lách 20 Bảng 4.3 Ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn bột dừa phân trùn quế lên số lách 22 Bảng 4.4 Ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn bột dừa phân trùn quế đến tốc độ tăng trưởng số lách 24 Bảng 4.5 Ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn bột dừa phân trùn quế lên chiều dài rễ 26 Bảng 4.6 Ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn bột dừa phân trùn quế lên trọng lượng rễ 27 Bảng 4.7 Ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn bột dừa phân trùn quế lên trọng lượng trung bình suất lách 29 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình Nghiệm thức 13 thu hoạch 35 Hình Nghiệm thức 14 thu hoạch 35 Hình Nghiệm thức 15 thu hoạch 35 Hình Các nghiệm thức 13, 14, 15 thu hoạch 35 Hình Nghiệm thức thu hoạch 36 Hình Nghiệm thức thu hoạch 36 Hình Nghiệm thức 11 thu hoạch 36 Hình Các nghiệm thức 1, 6, 11 thu hoạch 36 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CC Chiều cao CS Cộng CV Coefficient of variation (Hệ số biến động) LLL Lần lặp lại NST Ngày sau trồng NT Nghiệm thức TB Trung bình ix Data File : Ảnh hưởng bột dừa đến số 15 NST Error Mean Square = 0.09900 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7099 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.960 B Mean = 4.390 A Mean = 4.320 A Mean = 4.320 A Mean = 4.390 A Mean = 3.960 B Data File : Ảnh hưởng phân trùn quế đến số 15 NST Error Mean Square = 0.09900 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7099 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.960 C Mean = 4.490 A Mean = 4.020 C Mean = 4.470 A Mean = 4.180 B Mean = 4.180 B Mean = 4.490 A Mean = 4.020 C Mean = 4.470 A Mean = 3.960 C 44 2.4 Số 20 ngày sau trồng A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.236 0.118 0.6297 Factor A 2.610 1.305 6.9503 0.0035 Factor B 2.103 0.526 2.8005 0.0450 AB 1.524 0.190 1.0144 0.4480 28 5.257 0.188 -7 Error -Total 44 11.730 -Coefficient of Variation: 6.88% Data File : Ảnh hưởng bột dừa đến số 20 NST Error Mean Square = 0.1880 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9783 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 6.030 Mean = 6.270 Mean = 6.610 Ranked Order C B A Mean = 6.610 Mean = 6.270 Mean = 6.030 A B C Data File : Ảnh hưởng phân trùn quế đến số 20 NST Error Mean Square = 0.1880 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7252 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 6.070 C Mean = 6.600 A Mean = 6.040 C Mean = 6.440 A Mean = 6.360 AB Mean = 6.360 AB Mean = 6.600 A Mean = 6.070 C 45 2.5 Số 25 ngày sau trồng A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.748 0.374 2.4723 0.1026 Factor A 1.932 0.966 6.3834 0.0052 Factor B 2.907 0.727 4.8008 0.0045 AB 3.099 0.387 2.5589 0.0312 Error 28 4.238 0.151 -7 -Total 44 12.924 -Coefficient of Variation: 5.98% Data File : Ảnh hưởng bột dừa đến số 25 NST Error Mean Square = 0.1510 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8767 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 6.270 Mean = 6.490 Mean = 6.770 Ranked Order C B A Mean = 6.770 Mean = 6.490 Mean = 6.270 A B C Data File: Ảnh hưởng phân trùn quế đến số 25 NST Error Mean Square = 0.1510 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8767 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 6.240 C Mean = 6.820 A Mean = 6.220 C Mean = 6.780 A Mean = 6.490 Mean = 6.490 Mean = 6.780 A Mean = 6.240 C Mean = 6.820 A Mean = 6.220 C B B 46 Data file: Ảnh hưởng bột dừa phân trùn quế lên số 25 NST Error Mean Square = 0.1510 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.5397 at alpha = 0.05 Original Order Ranked Order Mean = 6.130 C Mean 10 = 7.130 A Mean = 6.470 BC Mean 13 = 7.130 A Mean = 6.200 C Mean 14 = 7.070 A Mean = 6.200 C Mean = 7.070 A Mean = 6.330 C Mean 15 = 7.000 AB Mean = 6.130 C Mean 11 = 6.470 BC Mean = 6.000 C Mean = 6.470 BC Mean = 6.130 C Mean = 6.330 C Mean = 7.070 A Mean = 6.200 C Mean 10 = 7.130 A Mean = 6.200 C Mean 11 = 6.470 BC Mean 12 = 6.200 C Mean 12 = 6.200 C Mean = 6.130 C Mean 13 = 7.130 A Mean = 6.130 C Mean 14 = 7.070 A Mean = 6.130 C Mean 15 = 7.000 AB Mean = 6.000 C 2.6 Số 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.177 0.089 0.6383 Factor A 2.597 1.299 9.3493 0.0008 Factor B 1.656 0.414 2.9797 0.0361 AB 2.740 0.343 2.4661 0.0368 Error 28 3.889 -7 0.139 -Total 44 11.060 -Coefficient of Variation: 5.43% 47 Data file: Ảnh hưởng bột dừa lên số 30 NST Error Mean Square = 0.1390 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8412 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 6.560 Mean = 6.890 Mean = 7.150 Ranked Order C B A Mean = 7.150 Mean = 6.890 Mean = 6.560 A B C Data File : Ảnh hưởng phân trùn quế lên số 30 NST Error Mean Square = 0.1390 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.6236 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 6.640 BC Mean = 7.120 A Mean = 6.690 B Mean = 7.060 A Mean = 6.820 B Mean = 6.820 B Mean = 7.120 A Mean = 6.690 B Mean = 7.060 A Mean = 6.640 BC 48 Data file: Ảnh hưởng bột dừa phân trùn quế lên số 30 NST Error Mean Square = 0.1390 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.6236 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 6.530 D Mean 14 = 7.770 A Mean = 6.670 CD Mean 15 = 7.570 AB Mean = 6.470 D Mean 13 = 7.330 ABC Mean = 6.600 D Mean 10 = 7.070 BCD Mean = 6.530 D Mean = 7.000 BCD Mean = 6.870 BCD Mean = 6.870 CD Mean = 6.870 CD Mean = 6.870 BCD Mean = 6.670 CD Mean = 6.670 CD Mean = 7.000 BCD Mean = 6.670 CD Mean 10 = 7.070 BCD Mean = 6.600 D Mean 11 = 6.530 D Mean = 6.530 D Mean 12 = 6.530 D Mean 12 = 6.530 D Mean 13 = 7.330 ABC Mean 11 = 6.530 D Mean 14 = 7.770 A Mean = 6.530 D Mean 15 = 7.570 AB Mean = 6.470 D Chiều dài rễ 3.1 Chiều dài rễ 15 ngày sau trồng A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.784 0.392 0.4879 Factor A 6.549 3.275 4.0759 0.0280 Factor B 15.641 3.910 4.8669 0.0042 AB 4.082 0.510 0.6351 Error 28 22.496 0.803 -7 -Total 44 49.552 -Coefficient of Variation: 5.57% 49 Data File : Ảnh hưởng bột dừa lên chiều dài rễ 15 NST Error Mean Square = 0.8030 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.499 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 15.60 AB Mean = 16.53 A Mean = 16.11 A Mean = 16.11 A Mean = 16.53 A Mean = 15.60 AB Data File : Ảnh hưởng phân trùn quế lên chiều dài rễ 15 NST Error Mean Square = 0.8030 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.022 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 15.07 Mean = 15.80 Mean = Mean Mean BC Mean = 16.64 A AB Mean = 16.60 A 16.29 A Mean = 16.29 A = 16.60 A Mean = 15.80 AB = 16.64 A Mean = 15.07 BC 3.2 Chiều dài rễ 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.085 0.043 0.0489 Factor A 19.861 9.931 11.3735 0.0002 Factor B 7.632 1.908 2.1852 0.0965 AB 7.285 0.911 1.0430 0.4289 Error 28 24.448 0.873 -7 -Total 44 59.312 -Coefficient of Variation: 4.36% 50 Data File : Ảnh hưởng bột dừa lên chiều dài rễ 30 NST Error Mean Square = 0.8730 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.108 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 20.79 B Mean = 22.36 Mean = 21.21 B Mean = 21.21 B Mean = 22.36 Mean = 20.79 B A A Trọng lượng rễ 4.1 Trọng lượng rễ 15 ngày sau trồng A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.001 0.000 0.6039 Factor A 0.008 0.004 6.9877 0.0035 Factor B 0.009 0.002 3.9950 0.0109 AB 0.001 0.000 0.3225 Error 28 0.015 0.001 -7 -Total 44 0.033 -Coefficient of Variation: 2.82% Data File : Ảnh hưởng bột dừa lên trọng lượng rễ 15 NST Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2256 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.8100 Mean = 0.8300 Mean = 0.8400 Ranked Order B Mean = 0.8400 A A Mean = 0.8300 A A Mean = 0.8100 B 51 Data File : Ảnh hưởng phân trùn quế lên trọng lượng rễ 15 NST Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1673 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 0.8000 B Mean = 0.8400 A Mean = 0.8100 B Mean = 0.8300 A Mean = 0.8300 A Mean = 0.8300 A Mean = 0.8300 A Mean = 0.8100 B Mean = 0.8400 A Mean = 0.8000 B 4.2 Trọng lượng rễ 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.345 0.173 0.3713 Factor A 6.628 3.314 7.1261 Factor B 0.899 0.225 0.4831 AB 0.459 0.057 0.1233 Error 28 13.021 0.465 -7 0.0031 -Total 44 21.352 -Coefficient of Variation: 14.47% Data File : Ảnh hưởng bột dừa lên trọng lượng rễ 30 NST Error Mean Square = 0.4650 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.539 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 4.250 B Mean = 5.190 Mean = 4.710 B Mean = 4.710 B Mean = 5.190 Mean = 4.250 B A A 52 Trọng lượng trung bình A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.979 0.490 3.0546 Factor A 37.536 18.768 117.1039 0.0000 Factor B 141.339 35.335 220.4705 0.0000 AB 18.544 2.318 14.4628 Error 28 4.488 0.160 -7 0.0631 0.0000 -Total 44 202.886 -Coefficient of Variation: 4.73% Data File : Ảnh hưởng bột dừa lên trọng lượng trung bình/cây Error Mean Square = 0.1600 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9025 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 7.990 B Mean = 9.740 Mean = 7.660 B Mean = 7.990 B Mean = 9.740 Mean = 7.660 B A A Data File : Ảnh hưởng phân trùn quế lên trọng lượng trung bình/cây Error Mean Square = 0.1600 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9025 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 6.180 C Mean = 10.50 A Mean = 6.840 C Mean = 10.39 A Mean = 8.400 Mean = 8.400 Mean = 10.50 A Mean = 6.840 C Mean = 10.39 A Mean = 6.180 C B B 53 Data File : Ảnh hưởng bột dừa phân trùn quế lên trọng lượng trung bình/cây Error Mean Square = 0.1600 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9025 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.730 H Mean 14 = 11.57 A Mean = 6.270 GH Mean 13 = 11.40 AB Mean = 6.870 Mean 15 = 11.20 ABC Mean = 9.470 E Mean = 10.47 Mean = 9.700 DE Mean 10 = 10.27 CDE Mean = 6.000 GH Mean = 9.700 DE Mean = 6.530 GH Mean = 9.470 E Mean = 6.930 Mean 12 = 7.730 F Mean = 10.47 Mean = 6.930 FG Mean 10 = 10.27 Mean = 6.870 FG Mean 11 = 6.800 FG Mean 11 = 6.800 FG Mean 12 = 7.730 F Mean = 6.530 GH Mean 13 = 11.40 AB Mean = 6.270 GH Mean 14 = 11.57 A Mean = 6.000 GH Mean 15 = 11.20 ABC Mean = 5.730 H FG FG BCD CDE BCD Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 881.200 440.600 3.0546 0.0631 Factor A 33782.800 16891.400 117.1039 0.0000 Factor B 127205.200 31801.300 220.4705 0.0000 AB 16689.200 2086.150 14.4628 0.0000 Error 28 4038.800 144.243 -7 -Total 44 182597.200 -Coefficient of Variation: 4.73% 54 Data File : Ảnh hưởng bột dừa lên suất lý thuyết Error Mean Square = 144.2 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 27.10 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 229.8 B Mean = 292.2 Mean = 239.6 B Mean = 239.6 B Mean = 292.2 Mean = 229.8 B A A Data File : Ảnh hưởng phân trùn quế lên suất lý thuyết Error Mean Square = 144.2 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 27.10 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 185.3 C Mean = 315.0 A Mean = 205.3 C Mean = 311.7 A Mean = 252.0 Mean = 252.0 Mean = 315.0 A Mean = 205.3 C Mean = 311.7 A Mean = 185.3 C B B 55 Data File : Ảnh hưởng bột dừa phân trùn quế lên suất lý thuyết Error Mean Square = 144.2 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 27.10 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 172.0 GH Mean 14 = 347.0 A Mean = 188.0 GH Mean 13 = 342.0 AB Mean = 208.0 Mean 15 = 336.0 ABC Mean = 284.0 E Mean = 314.0 Mean = 291.0 DE Mean = 308.0 CDE Mean = 180.0 GH Mean 10 = 291.0 DE Mean = 196.0 GH Mean = 284.0 E Mean = 206.0 Mean 12 = 232.0 F Mean = 314.0 Mean = 208.0 FG Mean 10 = 308.0 Mean = 206.0 FG Mean 11 = 204.0 FG Mean 11 = 204.0 FG Mean 12 = 232.0 F Mean = 196.0 GH Mean 13 = 342.0 AB Mean = 188.0 GH Mean 14 = 347.0 A Mean = 180.0 GH Mean 15 = 336.0 ABC Mean = 172.0 H FG FG BCD CDE BCD Năng suất thực thu A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 424.133 212.067 Factor A 37352.933 18676.467 222.3515 0.0000 Factor B 111216.578 27804.144 331.0205 0.0000 AB 17445.289 2180.661 Error 28 2351.867 83.995 -7 2.5247 25.9617 0.0982 0.0000 -Total 44 168790.800 -Coefficient of Variation: 4.01% 56 Data File : Ảnh hưởng bột dừa lên suất thực thu Error Mean Square = 319.8 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 40.35 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 195.1 B Mean = 264.4 Mean = 209.4 B Mean = 209.4 B Mean = 264.4 Mean = 195.1 B A A Data File : Ảnh hưởng phân trùn quế lên suất thực thu Error Mean Square = 319.8 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 40.35 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 167.3 C Mean = 281.1 A Mean = 176.1 C Mean = 272.0 A Mean = 218.2 Mean = 218.2 Mean = 281.1 A Mean = 176.1 C Mean = 272.0 A Mean = 167.3 C B B 57 Data File : Ảnh hưởng bột dừa phân trùn quế lên suất thực thu Error Mean Square = 84.00 Error Degrees of Freedom = 28 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 20.68 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 163.3 DEF Mean 14 = 320.3 A Mean = 158.3 EF Mean 13 = 317.7 A Mean = 179.7 Mean 15 = 309.7 A Mean = 268.7 B Mean = 274.0 B Mean = 267.7 B Mean 10 = 271.0 B Mean = 154.0 F Mean = 268.7 B Mean = 173.7 DEF Mean = 267.7 B Mean = 173.3 DEF Mean 12 = 216.3 Mean = 274.0 B Mean 11 = 183.3 D Mean 10 = 271.0 B Mean = 179.7 DE Mean 11 = 183.3 Mean = 173.7 DEF Mean 12 = 216.3 Mean = 173.3 DEF Mean 13 = 317.7 A Mean = 163.3 DEF Mean 14 = 320.3 A Mean = 158.3 EF Mean 15 = 309.7 A Mean = 154.0 F DE D C C 58 ... quan tài liệu 2.1 Giới thi u sơ lược rau xà lách 2.2 Những nghiên cứu vermicompost 2.3 Những nghiên cứu sử dụng giá thể nước 2.3.1 Giới thi u sơ lược sử dụng giá thể nông... nghiệp như: - Hệ thống thủy canh làm giảm đáng kể thời gian cần thi t để sản xuất sản phẩm nông nghiệp - Có thể sản xuất rau nơi thi u đất, nơi đất nhiễm độc, nhiễm mặn - Tạo vị ngon an toàn tuyệt... cứu nhiều năm trường đại học tổng hợp Cornell (Hoa Kỳ) giới thi u chất trồng nhân tạo từ perlite than bùn rêu nước vỏ tẩm chất cần thi t, sử dụng rộng rãi để trồng (trích dẫn Hội cảnh Việt Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ PHỐI TRỘN BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA XÀ LÁCH (Lactuca sativa var. capitata L.) , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ PHỐI TRỘN BỘT XƠ DỪA VÀ PHÂN TRÙN QUẾ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA XÀ LÁCH (Lactuca sativa var. capitata L.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay