ẢNH HƯỞNG CỦA 03 MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG THỦY CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG NITRAT CỦA CÂY XÀ LÁCH (Lactuca sativa var. capitata L.) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ XƠ DỪA

110 25 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA 03 MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG THỦY CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG NITRAT CỦA CÂY LÁCH (Lactuca sativa var capitata L.) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ DỪA Họ tên sinh viên: NGÔ THỊ KIỀU TIÊN Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 08/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA 03 MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG THỦY CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG NITRAT CỦA CÂY LÁCH (Lactuca sativa var capitata L.) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ DỪA Tác giả NGÔ THỊ KIỀU TIÊN Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Ths PHẠM HỮU NGUYÊN Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời biết ơn đến Ông Bà, Mẹ Cha sinh thành, nuôi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập rèn luyện để có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Nông học - Quý Thầy Cô khoa Nơng học tận tình giảng dạy tơi suốt thời gian học tập vừa qua - Đặc biệt Thầy Phạm Hữu Nguyên trực tiếp hướng dẫn hết lòng giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Cuối xin gửi lời biết ơn đến tất anh chị em, bạn bè người thân động viên giúp đỡ suốt năm tháng ngồi ghế nhà trường trình thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, 8/2011 Sinh viên thực tập Ngơ Thị Kiều Tiên ii TĨM TẮT Khóa luận “ Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng thủy canh đến sinh trưởng, suất hàm lượng nitrat lách (Lactuca sativa var capitata L.) trồng giá thể dừa” tiến hành Trại thực nghiệm Khoa Nông học, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ 03/2011 đến 05/2011 Thí nghiệm tiến hành đợt, bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên đơn yếu tố, lần lặp lại với môi trường dinh dưỡng: Nghiệm thức 1: Môi trường dinh dưỡng NQ Nghiệm thức 2: Môi trường dinh dưỡng Hoaglan Nghiệm thức 3: Mơi trường dinh dưỡng Florida Kết thí nghiệm đạt được: Thí nghiệm 1: Ở mơi trường dinh dưỡng NQ cho suất 27,8 tấn.ha-1, đem lại lợi nhuận 404.871.600 đồng/ha hàm lượng nitrat rau nằm ngưỡng cho phép rau an toàn (459,18 mg/kg rau tươi) Ở môi trường dinh dưỡng Hoaglan suất đạt 1,7 tấn.ha-1 môi trường dinh dưỡng Florida đạt suất 2,5 tấn.ha-1, không mang lại lợi nhuận cho người sản xuất sản phẩm thu hoạch khơng có giá trị mặt kinh tế Thí nghiệm 2: Ở mơi trường dinh dưỡng NQ cho suất lợi nhuận cao (năng suất 13,3 tấn.ha-1, lợi nhuận 134.933.800 đồng/ha) hàm lượng nitrat nằm ngưỡng cho phép rau an tồn (667,91 mg/kg rau tươi) Mơi trường dinh dưỡng Hoaglan cho suất lợi nhuận thấp (năng suất 11,1 tấn.ha-1, lợi nhuận 93.681.300 đồng/ha) hàm lượng nitrat nằm ngưỡng cho phép rau an tồn (520,78 mg/kg rau tươi) Qua hai đợt thí nghiệm cho thấy mơi trường dinh dưỡng NQ có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng, suất hàm lượng nitrat lách so với môi trường dinh dưỡng Hoaglan môi trường dinh dưỡng Florida iii MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xii Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Rau an toàn 2.1.1 Tiêu chuẩn rau an toàn 2.1.2 Nguyên nhân rau chưa an toàn 2.2 Sơ lược lách 2.3 Giới thiệu thủy canh 2.3.1 Định nghĩa thủy canh 2.3.1 Ưu nhược điểm phương pháp thủy canh 2.3.2.1 Ưu điểm 2.3.2.2 Nhược điểm 2.3.3 Các hệ thống thủy canh cách thức hoạt động 2.3.4 Một số giá thể dùng phương pháp thủy canh 15 2.3.4.1 dừa 15 2.3.4.2 Trấu hun 15 2.3.4.3 Perlite 15 iv 2.3.4.4 Vermiculite 15 2.3.4.5 Rockwool 16 2.3.4.6 Giá thể hữu tổng hợp 16 2.3.5 Ảnh hưởng điều kiện bên đến việc hấp thu dinh dưỡng phương pháp thủy canh 16 2.3.5.1 Nhiệt độ 16 2.3.5.2 Ánh sáng 17 2.3.5.3 Nước 17 2.3.5.4 pH dung dịch 17 2.3.5.5 Độ dẫn điện EC (Electrical conductivity) 18 2.4 Tình hình trồng thủy canh giới Việt Nam 18 2.4.1 Tình hình giới 18 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 2.5 Môi trường dung dịch dinh dưỡng cho thủy canh 22 2.5.1 Khái niệm dung dịch dinh dưỡng 22 2.5.2 Thành phần dinh dưỡng khoáng 23 2.5.3 Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng 23 2.5.4 Giới thiệu số môi trường dinh dưỡng 23 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 27 3.1 Thời gian địa điểm thực 27 3.1.1 Thời gian 27 3.1.2 Địa điểm 27 3.2 Điều kiện khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm 27 3.3 Vật liệu thí nghiệm 27 3.3.1 Giống vật liệu gieo hạt 27 3.3.2 Môi trường dinh dưỡng 28 3.3.3 Các dụng cụ thí nghiệm khác 29 3.4 Phương pháp thí nghiệm 29 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 29 3.4.2 Quy mơ thí nghiệm 30 3.5 Quy trình kỹ thuật 31 v 3.6 Phương pháp thu thập số liệu tiêu theo dõi 32 3.6.1 Các tiêu sinh trưởng 32 3.6.2 Tình hình sâu bệnh hại 33 3.6.3 Các tiêu suất 33 3.6.4 Hàm lượng Nitrate hàm lượng chất khô 33 3.6.5 Chỉ số EC pH dung dịch 34 3.6.6 Lượng dung dịch dinh dưỡng dùng cho 34 3.6.7 Hiệu kinh tế 34 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 34 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 4.1 Kết thí nghiệm đợt 35 4.1.1 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng 35 4.1.1.1 Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng tốc độ tăng trưởng chiều cao 35 4.1.1.2 Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng số tốc độ lách 37 4.1.1.3 Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng chiều dài phiến 39 4.1.1.4 Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng chiều rộng phiến 40 4.1.1.5 Diện tích 40 4.1.2 Chỉ số EC pH dung dịch 41 4.1.2.1 Chỉ số EC 41 4.1.2.2 pH dung dịch 42 4.1.3 Lượng dung dịch dinh dưỡng tưới cho ô thí nghiệm (1,2 m2) 42 4.1.4 Đánh giá tình hình sâu bệnh hại 43 4.1.5 Các tiêu suất 44 4.1.6 Đánh giá lượng NO3- tỷ lệ (%) chất khô lách sau thu hoạch 45 4.1.7 Hiệu kinh tế 45 4.2 Kết thí nghiệm đợt 45 4.2.1 Kết theo dõi tiêu sinh trưởng 46 vi 4.2.1.1 Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng tốc độ tăng trưởng chiều cao lách 46 4.2.1.2 Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng số tốc độ lách 48 4.2.1.3 Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng chiều dài phiến 50 4.2.1.4 Ảnh hưởng 03 môi trường dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng chiều rộng phiến 50 4.2.1.5 Diện tích 51 4.2.2 Đánh giá tình hình sâu bệnh hại 51 4.2.3 Chỉ số EC pH dung dịch 52 4.2.3.1 Chỉ số EC 52 4.2.3.2 pH dung dịch 52 4.2.4 Lượng dung dịch dinh dưỡng tưới cho thí nghiệm (1,2 m2) 53 4.2.5 Các tiêu suất 53 4.2.6 Đánh giá lượng NO3- tỷ lệ (%) chất khô lách sau thu hoạch 54 4.2.7 Hiệu kinh tế 54 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 60 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Mức giới hạn tối đa cho phép số vi sinh vật gây hại Bảng 2.2: Mức giới hạn tối đa cho phép hàm lượng NO3 (quy định cho rau) Bảng 2.3: Mức giới hạn tối đa cho phép hàm lượng kim loại nặng Bảng 2.4: Mức giới hạn tối đa cho phép dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) Bảng 2.5: Tình hình sản xuất thủy canh số nước giới 19 Bảng 2.6: Năng suất rau diếp trồng thủy canh trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội 21 Bảng 2.7: Thành phần dinh dưỡng cho rau, ăn hoa 26 Bảng 3.1: Các yếu tố khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm 27 Bảng 3.2: Thành phần 03 môi trường dinh dưỡng thí nghiệm 28 Bảng 3.3: Quy trình kỹ thuật canh tác thí nghiệm đợt 31 Bảng 3.4: Quy trình kỹ thuật canh tác thí nghiệm đợt 32 Bảng 4.1: Động thái tăng trưởng chiều cao (cm/cây) 36 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng số (lá/cây) 37 Bảng 4.3: Động thái tăng trưởng chiều dài phiến (cm) 39 Bảng 4.4: Động thái tăng trưởng chiều rộng phiến (cm) 40 Bảng 4.5: Trung bình diện tích (cm2) 41 Bảng 4.6: Chỉ số EC dung dịch (mS.cm-1) 41 Bảng 4.7: Giá trị pH dung dịch 42 Bảng 4.8: Lượng dung dịch dinh dưỡng tưới cho ô nghiệm thức (1,2 m2) 43 Bảng 4.9: Các tiêu suất 44 Bảng 4.10: Tổng thu, tổng chi lợi nhuận thu 45 Bảng 4.11: Động thái tăng trưởng chiều cao (cm/cây) 47 Bảng 4.12: Động thái tăng trưởng số (lá/cây) 49 Bảng 4.13: Động thái tăng trưởng chiều dài phiến (cm) 50 Bảng 4.14: Động thái tăng trưởng chiều rộng phiến (cm) 51 Bảng 4.15: Trung bình diện tích (cm2/lá) 51 Bảng 4.16: Chỉ số EC dung dịch (mS.cm-1) 52 viii Bảng 4.17: Giá trị pH dung dịch 52 Bảng 4.18: Lượng dung dịch dinh dưỡng tưới cho ô nghiệm thức (1,2 m2) 53 Bảng 4.19: Các tiêu suất 53 Bảng 4.20: Hàm lượng NO3- (mg/kg) tỷ lệ (%) chất khô lách sau thu hoạch 54 Bảng 4.21: Tổng thu, tổng chi lợi nhuận thu 54 Bảng 7.1: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ngày) lách 62 Bảng 7.2: Tốc độ (số lá/ngày) lách 62 Bảng 7.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ngày) lách 65 Bảng 7.4: Tốc độ (lá/ngày) lách 65 Bảng 7.5: Chi phí đầu tư cho thí nghiệm diện tích 10.000 m2 72 Bảng 7.6: Bảng giá hóa chất mơi trường dinh dưỡng NQ tính 10.000 m2 73 Bảng 7.7: Bảng giá hóa chất mơi trường dinh dưỡng Hoaglan tính 10.000m2 73 Bảng 7.8: Bảng giá hóa chất mơi trường dinh dưỡng Florida tính 10.000 m2 74 ix Kết phân hạng 15 ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.097 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 9.730 3.670 4.030 A B B Mean Mean Mean = = = 9.730 4.030 3.670 A B B 18 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 102.260 51.130 49.802** 0.0002 Within 6.160 1.027 Total 108.420 Coefficient of Variation = 16.34% Kết phân hạng 18 ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.068 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 10.97 3.770 3.870 A B B Mean Mean Mean = = = 10.97 3.870 3.770 A B B 21 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 145.742 72.871 73.360** 0.0001 Within 5.960 0.993 Total 151.702 Coefficient of Variation = 15.23% Kết phân hạng 21 ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.016 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 12.23 3.570 3.830 A B B Mean Mean Mean = = = 83 12.23 3.830 3.570 A B B Diện tích (cm2/lá) ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.036 0.018 0.010 Within 10.620 1.770 Total 10.656 Coefficient of Variation = 16.58% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 13.176 6.588 1.842 0.2378 Within 21.453 3.576 Total 34.629 Coefficient of Variation = 17.37% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 0.0381 Between 251.909 125.954 5.915* Within 127.760 21.293 Total 379.669 Coefficient of Variation = 25.80% Kết phân hạng ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 9.219 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 25.37 13.93 14.37 A B B Mean Mean Mean = = = 84 25.37 14.37 13.93 A B B Kết phân hạng 12 ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 28.13 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 56.13 15.27 20.10 A B B Mean Mean Mean = = = 56.13 20.10 15.27 A B B 15 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 13759.040 6879.520 42.093** 0.0003 Within 980.607 163.434 Total 14739.647 Coefficient of Variation = 28.58% Kết phân hạng 15 ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 38.70 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 99.97 15.01 19.20 A B B Mean Mean Mean = = = 99.97 19.20 15.01 A B B 18 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 28110.968 14055.484 56.731** 0.0001 Within 1486.540 247.757 Total 29597.508 Coefficient of Variation = 28.00% 85 Kết phân hạng 18 ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 47.65 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 135.2 15.37 18.03 A B B Mean Mean Mean = = = 135.2 18.03 15.37 A B B 21 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 52831.939 26415.970 83.156** 0.0000 Within 1905.999 317.667 Total 54737.939 Coefficient of Variation = 25.50% Kết phân hạng 21 ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 53.95 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 178.2 13.93 17.53 A B B Mean Mean Mean = = = 178.2 17.53 13.93 A B B Trọng lượng trung bình/cây (g/cây) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9156.727 4578.363 52.987** 0.0002 Within 518.433 86.406 Total 9675.160 Coefficient of Variation = 33.40% Kết phân hạng trọng lượng trung bình/cây Duncan's Multiple Range Test LSD value = 28.14 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 72.93 4.500 6.070 Ranked Order A B B Mean Mean Mean = = = 86 72.93 6.070 4.500 A B B Năng suất/ơ thí nghiệm (kg/ơ) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19.029 9.514 76.455** 0.0001 Within 0.747 0.124 Total 19.776 Coefficient of Variation = 27.61% Kết phân hạng suất/ơ thí nghiệm Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.066 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 3.330 0.2000 0.3000 Ranked Order A B B Mean Mean Mean = = = 3.330 0.3000 0.2000 A B B Năng suất lý thuyết (tấn.ha-1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1808.676 904.338 52.717** 0.0002 Within 102.927 17.154 Total 1911.602 Coefficient of Variation = 33.52% Kết phân hạng suất/ơ thí nghiệm Duncan's Multiple Range Test LSD value = 12.54 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 32.40 2.000 2.670 Ranked Order A B B Mean Mean Mean = = = 87 32.40 2.670 2.000 A B B Thí nghiệm lần Số lá/cây (lá/cây) ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.282 0.141 9.071* 0.0153 Within 0.093 0.016 Total 0.376 Coefficient of Variation = 3.49% Kết phân hạng ngày sau trồng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2527 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 3.800 3.370 3.570 A B AB Mean Mean Mean = = = 3.800 3.570 3.370 A AB B ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.216 0.108 2.939 0.1289 Within 0.220 0.037 Total 0.436 Coefficient of Variation = 4.33% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.249 0.124 2.286 0.1828 Within 0.327 0.054 Total 0.576 Coefficient of Variation = 4.34% 88 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.549 0.274 1.133 0.3824 Within 1.453 0.242 Total 2.002 Coefficient of Variation = 7.41% 15 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.862 0.431 1.190 0.3670 Within 2.173 0.362 Total 3.036 Coefficient of Variation = 7.64% 18 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.802 0.401 0.948 Within 2.540 0.423 Total 3.342 Coefficient of Variation = 6.96% 21 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.042 0.521 0.613 Within 5.100 0.850 Total 6.142 Coefficient of Variation = 8.35% 89 Chiều cao (cm/cây) ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.082 0.041 0.420 Within 0.587 0.098 Total 0.669 Coefficient of Variation = 3.52% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.207 0.103 0.845 Within 0.733 0.122 Total 0.940 Coefficient of Variation = 3.60% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.087 1.043 2.324 0.1789 Within 2.693 0.449 Total 4.780 Coefficient of Variation = 5.71% 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.949 0.474 0.262 Within 10.867 1.811 Total 11.816 Coefficient of Variation = 9.49% 90 15 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.027 1.013 0.325 Within 18.733 3.122 Total 20.760 Coefficient of Variation = 10.67% 18 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.876 0.938 0.152 Within 36.940 6.157 Total 38.816 Coefficient of Variation = 13.04% 21 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.896 0.448 0.061 Within 44.053 7.342 Total 44.949 Coefficient of Variation = 12.60% Chiều dài phiến (cm/lá) ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.002 0.001 0.010 Within 0.653 0.109 Total 0.656 Coefficient of Variation = 4.70% 91 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.109 0.054 0.290 Within 1.127 0.188 Total 1.236 Coefficient of Variation = 5.64% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.893 0.447 0.663 Within 4.041 0.674 Total 4.935 Coefficient of Variation = 8.91% 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.407 0.203 0.144 Within 8.453 1.409 Total 8.860 Coefficient of Variation = 10.63% 15 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.780 0.390 0.267 Within 8.780 1.463 Total 9.560 Coefficient of Variation = 9.50% 92 18 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.007 0.503 0.218 Within 13.873 2.312 Total 14.880 Coefficient of Variation = 11.10% 21 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.420 0.210 0.092 Within 13.720 2.287 Total 14.140 Coefficient of Variation = 10.43% Chiều rộng (cm/lá) ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.007 0.003 0.103 Within 0.193 0.032 Total 0.200 Coefficient of Variation = 6.12% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.087 0.043 0.424 Within 0.613 0.102 Total 0.700 Coefficient of Variation = 8.72% 93 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.527 0.263 0.458 Within 3.453 0.576 Total 3.980 Coefficient of Variation = 15.07% 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.442 0.221 0.375 Within 3.540 0.590 Total 3.982 Coefficient of Variation = 12.71% 15 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.496 0.248 0.544 Within 2.733 0.456 Total 3.229 Coefficient of Variation = 10.24% 18 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.780 0.390 0.435 Within 5.380 0.897 Total 6.160 Coefficient of Variation = 13.59% 94 21 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.047 0.523 0.496 Within 6.333 1.056 Total 7.380 Coefficient of Variation = 14.01% Diện tích (cm2/lá) ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.549 0.274 0.132 Within 12.500 2.083 Total 13.049 Coefficient of Variation = 10.03% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 6.109 3.054 0.348 Within 52.660 8.777 Total 58.769 Coefficient of Variation = 15.05% ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 65.642 32.821 0.548 Within 359.067 59.844 Total 424.709 Coefficient of Variation = 23.59% 95 12 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 62.820 31.410 0.265 Within 710.580 118.430 Total 773.400 Coefficient of Variation = 22.85% 15 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 106.916 53.458 0.393 Within 816.060 136.010 Total 922.976 Coefficient of Variation = 19.73 18 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 162.420 81.210 0.291 Within 1672.460 278.743 Total 1834.880 Coefficient of Variation = 24.71% 21 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 143.376 71.688 0.214 Within 2007.827 334.638 Total 2151.202 Coefficient of Variation = 24.38% 96 Trọng lượng trung bình/cây (g/cây) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 22.167 11.083 0.748 Within 88.893 14.816 Total 111.060 Coefficient of Variation = 23.66% Năng suất/ơ thí nghiệm (kg/ơ) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19.412 9.706 0.588 Within 98.963 16.494 Total 118.376 Coefficient of Variation = 25.46% Năng suất lý thuyết (tấn.ha-1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15.136 7.568 0.731 Within 62.087 10.348 Total 77.222 Coefficient of Variation = 23.73% 97 ... Agriculture practice WTO World Trade Organization xii Chương GIỚI THI U CHUNG 1.1 Đặt vấn đề Rau thực phẩm thi u thay phần ăn người Các loại rau củ coi nguồn cung cấp chất bổ dưỡng chất... Trong phương pháp canh tác trồng cung cấp chất dinh dưỡng cần thi t cho tăng trưởng dung dịch dinh dưỡng gồm nước nguyên tố cần thi t (Keith Roberto, 2003) 2.3.2 Ưu nhược điểm phương pháp thủy... phần dinh dưỡng khoáng 23 2.5.3 Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng 23 2.5.4 Giới thi u số môi trường dinh dưỡng 23 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 27 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA 03 MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG THỦY CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG NITRAT CỦA CÂY XÀ LÁCH (Lactuca sativa var. capitata L.) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ XƠ DỪA , ẢNH HƯỞNG CỦA 03 MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG THỦY CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG NITRAT CỦA CÂY XÀ LÁCH (Lactuca sativa var. capitata L.) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ XƠ DỪA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay