Tài liệu Đề án "Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị" pdf

26 324 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 06:20

Trường………. Khoa……… Đề án Đề tài: "Đánh giá thực trạng chính sách quản ngoại hối Việt Nam trong thời gian qua những giải pháp kiến nghị" 1MỞ ĐẦU Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các giao dịch kinh tế phi kinh tế giữa các quốc gia lãnh thổ ngày càng phát triển. Theo đó, các giao dịch tiền tệ quốc tế cũng sôi động không ngừng phát triển. Mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng của mình. Đồng tiền ấy tượng trưng cho chủ quyền quốc gia. Các chức năng của đồng tiền quốc gia như phương tiện trao đổi, thanh toán, cất trữ… chỉ có giá trị trong phạm vi quốc gia đó. Ra khỏi lãnh thổ quốc gia, đồng bản tệ phải thích nghi với những quy định thông lệ quốc tế mới có tác dụng trao đổi. Để bảo vệ chủ quyền quốc gia bảo vệ giá trị đồng tiền của mình trong giao lưu quốc tế, ngay từ những năm đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước Việt Nam đã ban hành chính sách quản ngoại hối phù hợp với đường lối phát triển kinh tế trong từng giai đoạn cách mạng. Từ tháng 9-1945 đến tháng 4-1946, chính phủ ta đã có biện pháp kiên quyết nhưng mềm dẻo chống lại tỷ giá kiểu "ăn cướp" của đồng Quan kim, Quốc tệ do quân đội Tưởng Giới Thạch đem vào miền Băc Việt Nam trong lúc phía đồng minh uỷ quyền họ vào giải giáp quân đội Nhật. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ta đã có biện pháp đấu tranh tỷ giá, đấu tranh trận địa với tiền địch. Cuối cùng, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ta đã quét sạch tiền Đông Dương những vùng mới giải phóng, thống nhất lưu hành giấy bạc Ngân hàng Việt Nam trên một nửa đất nước. Sau khi miền Bắc được giải phóng Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (sau này là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã đặt quan hệ vay nợ, nhận viện trợ quan hệ thanh toán với các nước XHCN rồi mở rộng quan hệ ngoại hối với nhiều nước khác trên thế giới. 2Trong những năm đánh Mỹ, đánh nguỵ (1965-1975), ta đã có nhiều biện pháp "chế biến" các loại ngoại tệ do quốc tế viện trợ để chi viện cho Chính phủ cách mạng lâm thời. Cộng hoà miền Nam Việt Nam hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam. Sau đại thắng mùa xuân năm 1974 ta đã quét sạch tiền nguỵ, cho lưu hành một đồng tiền thống nhất trong cả nước. Trong giai đoạn lịch sử ấy có công lao đóng góp của ngành ngân hàng nói chung công tác quản ngoại hối nói riêng. Ngành ngân hàng cùng với sự đổi mới chung của toàn đất nước, đã có những bước tiến đáng kể trong tổ chức hoạt động, ngày càng thể hiện rõ vai trò đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế. Là người đại diện cho Nhà nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những chính sách điều hành quản các công cụ chính sách tiền tệ có hiệu quả. Đặc biệt là chính sách quản dự trữ ngoại hối. Bản tiểu luận với nhan đề "Đánh giá thực trạng chính sách quản ngoại hối Việt Nam trong thời gian qua những giải pháp kiến nghị" chỉ xin trình bầy giới hạn công tác quản ngoại hối trong thời gian từ năm 2001 trở lại đây. Với kiến thức còn nhiều hạn chế kinh nghiệm thực tế còn nhiều thiếu sót, em mong thầy cô, các bạn quan tâm đóng góp, giúp đỡ để em hoàn thiện hơn những kiến thức này có sự hiểu biết sâu rộng hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn đã giảng dạy, hướng dẫn nhiệt tình để em hoàn thành bài tiểu luận này. 3Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN NGOẠI HỐI Khái niệm vai trò của quản ngoại hối 1. Khái niệm Ngoại hối là phương tiện thiết yếu trong quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, giữa các quốc gia trên thế giới. Ngoại hốinhững ngoại tệ (tiền nước ngoài) vàng tiêu chuẩn quốc tế,các giấy tờ có giá các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài.Trong đó đặc biệt là ngoại tệ có vai trò,nó là phương tiện dự trữ của cải, phương tiện để mua, để thanh toán hạch toán quốc tế. Trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng thì bất cứ một quốc gia nào cũng không thể tự mình khép kín mọi hoạt động, cũng không thể phát triển đất nước một cách đơn độc,riêng lẻ đặc biệt giai đoạn hiện nay,khi nền kinh tế thị trường đang ngày một sôi động,luôn đòi hỏi sự hợp tác,liên minh giữa các quốc gia. Do vậy việc dự trữ ngoại hối là một trong những mục tiêu kinh tế có ý nghĩa chiến lược quan trọng,có dự trữ ngoại hối cần thiết tức là nhà nước đã nắm được trong tay một công cụ quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Về nguồn gốc sâu xa, dự trữ ngoại hối chính là kết quả, là biểu hiện của sức mạnh của tiềm lực kinh tế quốc gia.Dự trữ ngoại hối để đảm bảo sự cân bằng khả năng thanh toán quốc tế,thoả mãn nhu cầu nhập khẩu phục vụ phất triển kinh tế đời sống trong nước,mở rộng hoạt động đầu tư,hợp tác kinh tế với các nước khác phục vụ mục tiêu chính sách kinh tế mở. 4 Quỹ dự trữ ngoại hối bao gồm: Ngoại tệ mạnh,vàng kim loại quý,dự trữ quỹ tiền tệ quốc tế IMF,quyền rút vốn đặc biệt SDR các tài sản tài chính có tính linh hoạt cao 2. Vai trò của quản dự trữ ngoại hối Dự trữ ngoại hối Nhà nước biểu hiện là tài sản nợ đối với nền kinh tế là tài sản chung trên bảng cân đối tài sản của NHNN. đó NHNN được giao sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối để tiến hành mua bán trên thị trường ngoại hối nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Dự trữ ngoại hối được sử dụng nhằm tài trợ cho sự mất cân bằng cán cân thanh toán,hoặc gián tiếp tác động thông qua việc can thiệp trên thị trường ngoại hối giữ vai trò ngăn ngừa những biến động trong nguồn thu xuất khẩu,thanh toán nhập khẩu,cũng như chu chuyển quá lớn luồng vốn đối với một quốc gia. Có dự trữ ngoại hối là một cơ sở cho việc phát hành đảm bảo cho mối tương quan giữa tiền - hàng trong nước.Nhà nước có thể chủ động sử dụng ngoại hối như là một lực lượng để can thiệp,điều tiết thị trường tiền tệ theo những mục tiêu,theo kế hoạch. Đối với những nước mà đồng tiền không được tự do chuyển đổi,dự trữ ngoại hối là lực lượng để can thiệp, điều tiết thị trường tiền tệ theo những mục tiêu,theo kế hoạch. Đối với những nước mà đồng tiền không được tự do chuyển đổi,dự trữ ngoại hối là lực lượng để can thiệp thị trường nhằm duy trì sự ổn định tỷ giá hối đoái của đồng bán tệ. Dự trữ ngoại hối có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nên được nhà nước tiến hành quản NHNN là cơ quan được nhà nước giao cho 5thực hiện nhiệm vụ này.Điều đó thể hiện trong pháp lệnh NHNN năm 1990 (điều 30),luật NHNN năm 1997 (điều 38). Với tư cách là cơ quan duy nhất có nhiệm vụ phát hành tiền,xây dựng thực thi chính sách tiền tệ,lập theo dõi cán cân thanh toán quốc tế, NHNN, đã tiến hành quản dự trữ ngoại hối,cụ thể là áp dụng các chính sách,biện pháp tác động vào quá trình thu nhập,xuất ngoại hối (đặc biệt là ngoại tệ) việc sử dụng ngoại hối theo những mục tiêu nhất định. 3. Mục đích quản ngoại hối 3.1.Điều tiết tỷ giá thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia Như đã nói trên,NHNN trực tiếp điều hành quản dự trữ ngoại hối nhằm mục đích ngăn ngừa ngắn hạn quá lớn về tỷ giá,do hậu quả của một số biến động trên thị trường. Vì vậy mục đích của việc quản dự trữ ngoại hối là để đảm bảo cho một quốc gia luôn luôn trong trạng thái có thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn có thể giải quyết những dao động về tỷ gia ngoại hối trong ngắn hạn.Đồng thời sử dụng chính sách ngoại hối như một công cụ có hiệu lực để thực hiện chính sách tiền tệ, thông qua mua bán ngoại hối trên thị trường để can thiệp vào tỷ giá khi cần thiết,nhằm ổn định giá trị đối ngoại của đồng tiền. 3.2.Bảo tồn dự trữ ngoại hối Nhà nước Là cơ quan quản tài sản quốc gia, NHNN phải quản dự trữ ngoại hối nhà nước nhưng không chỉ bảo quản cất giữ mà còn biết sử dụng để phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế, luôn bảo đảm an toàn không bị ảnh hưởng rủi ro về tỷ giá ngoại tệ trên thị trường quốc tế .Vì thế NHNN cần phải mua, bán, chuyển đổi để phát triển, chống thất thoát,xói mòn quỹ dự trữ ngoại hối của nhà nước, bảo vệ độc lập chủ quyền về tiền tệ. 3.3.Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế 6 Cán cân thanh toán quốc tế thể hiện thu-chi của một nước với nước ngoài.Khi cán cân thanh toán quốc tế bội thu,lượng ngoại tệ chảy vào trong nước dẫn đến khả năng cung ứng về ngoại tệ cao hơn nhu cầu. Ngựơc lại , khi cán cân thanh toán quốc tế bội chi, tăng lượng ngoại tệ chạy ra nước ngoài dẫn đến nhu cầu ngoại tệ cao hơn khả năng cung ứng. Vì thế,mục đích của quản dự trữ ngoại hối để đảm bảo cho một quốc gia luôn luôn trong trạng thái có thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn có thể giải quyết những giao động về tỷ giá ngoại hối trong ngắn hạn. 4. Cơ chế quản ngoại hối 4.1. Cơ chế tự do tỷ giá Điều này có nghĩa là ngoại hối được tự do lưu thông trên thị trường,cân bằng ngoại hối do thị trường quyết định mà không có sự can thiệp của nhà nước,do vậy tỷ giá-giá cả ngoại hối phù hợp với sức mua của đồng tiền trên thị trường.Tỷ giá thả nổi dẫn đến lãi suất,luồng vốn vào ra hoàn toàn do thị trường chi phối. 4.2. Cơ chế quản tỷ giá 4 .2.1. Cơ chế nhà nước thực hiện quản hoàn toàn Theo cơ chế này nhà nước độc quyền ngoại thương độc quyền ngoại hối. Nhà nước thực hiện các biện pháp hành chính áp đặt nhằm tập trung tất cả hoạt động ngoại hối vào tay mình . Tỷ giá do nhà nước quy định mà tất cả các giao dịch ngoại hối phải chấp hành, các tổ tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nếu bị lỗ do tỷ giá thì sẽ được nhà nước cấp bù , ngược lại nếu lãi thì nộp cho nhà nước . Cơ chế này thích hợp với nền kinh tế tập trung. 4.2.2 Cơ chế quản tỷ giá có điều tiết 7 Cơ chế quản hoàn toàn, nhà nước có thể áp đặt khống chế được thị trường , ngăn chặn ảnh hưởng từ bên ngoài , chủ động khai thác được nguồn vốn bên trong . Tuy nhiên , trong nền kinh tế thị trường , cách quản này sẽ không phù hợp , cản trở gây khó khăn cho nền kinh tế . Để khắc phục sự áp đặt ,nhà nước đã tiến hành điều tiết nhưng đã gắn với thị trường , nhà nước tiến hành kiểm soát một mức độ nhất định để nhằm phát huy tính tích cực của thị trường , hạn chế nhược điểm do thị trường gây ra , tạo điều kiện cho kinh tế trong nước phát triển ổn định ,ngăn chặn ảnh hưởng từ bên ngoài. 5. Hoạt động ngoại hối của NHNN 5.1 Hoạt động mua bán ngoại hối NHNN tham gia vào hoạt động mua , bán ngoại hối với tư cách là người can thiệp , giám sát , điều tiết nhưng đồng thời cũng là người mua , bán cuối cùng .Thông qua việc mua bán, NHNN thực hiện giám sát điều tiết thị trường theo mục tiêu của chính sách tiền tệ,đồng thời theo dõi diễn biến tỷ giá đồng bản tệ để chủ động quyết định hoặc phối hợp với các NHNN các nước khác củng cố sức mua đồng tiền hay đồng tiền khác để đảm bảo trật tự trong quan hệ quốc tế có lợi cho nước mình. 5.1.1.Mua bán trên thị trường trong nước NHNN tiến hành mua,bán với các ngân hàng thương mại tại hội sở trung ương của các ngân hàng thương mại mà không trực tiếp mua- bán với các công ty kinh doang xuất nhập khẩu.Tỷ giá hối đoái do NHNN công bố. đây NHNN sử dụng một phần dự trữ để bán cho các ngân hàng thương mại mua ngoại tệ của các ngân hàng thương mại đưa vào dự trữ.Thông qua việc mua bán,NHNN thực hiện cung ứng tiền tệ hoặc rút bớt khỏi lưu thông,trên cơ sở đó ổn định tỷ giá hối đoái của đồng tiền bản tệ. 8 Việc giao dịch,mua bán của NHNN với các ngân hàng thương mại trên thị trường hối đoái chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống điện thoại,telex hoặc hệ thống computer có nối mạng giữa NHNN với các ngân hàng thương mại. Ngoài ra NHNN cũng có thể hoạt động thông qua việc mua bán trực tiếp với khách hàng không phải là doang nghiệp như các cơ quan hành chính hoặc các tổ chức khác. 5.1.2. Mua bán trên thị trường quốc tế Với nhiệm vụ quản dự trữ ngoại hối NHNN thực hiện mua bán trên thị trường quốc tế nhằm bảo tồn phát triển quỹ dự trữ ngoại hối.NHNN phải tính toán gửi ngoại hối nước nào có lợi mà vẫn đảm bảo an toàn,nghiên cứu lãi suất thực tế xu hướng tăng lên của lãi suất ngoại tệ để kinh doanh có lãi. Qua mua, bán ngoại hối có chênh lệch giá thì phần chênh lệch đó hình thành lợi nhuận của ngân hàng. NHNN thực hiện việc mua bán ngoại hối sẽ tác động trực tiếp vào tiền NHNN. Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối,ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Như vậy NHNN thông qua mua bán ngoại tệ có thể can thiệp nhằm đạt được tỷ giá mong muốn. 5.2. Hoạt động quản ngoại hối của NHNN NHNN thực hiện các hoạt động ngoại hối khác như: - Quản lý, điều hành thị trường ngoại hối,thị trường ngoại tệ liên ngân hàng,bằng cách đưa các quy chế gia nhập thành viên,quy chế hoạt động,quy định giới hạn tỷ giá mua bán ngoại tệ trên thị trường - Tham gia xây dựng các dự án pháp luật ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật về quản ngoại hối. NHNN được giao nhiệm vụ ban hàng các 9thông tư hướng dẫn cụ thể để phục vụ cho việc quản của mình được thống nhất. - Cấp giấy phép thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối. Dựa vào luật pháp điều kiện cụ thể trong từng thời gian, NHNN đưa ra các quy định cần thiết để cấp giấy phép cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động ngoại hối. - Kiểm tra giám sát việc xuất nhập khẩu ngoại hối của các tổ chức tín dụng. - Biên lập cán cân thanh toán. [...]... động quản ngoại hối của NHNN 7 Chương II Thực trạng hoạt động quản ngoại hối những năm đầu thế kỷ 21 9 A Những mặt tích cực 10 1 Về chính sách lãi suất ngoại tệ 10 2 Về chính sách tỉ giá 11 3 Về công cụ dự trữ bắt buộc 12 4 Về chính sách kết hối 12 5 Về quy định trạng thái ngoại tệ 13 6 Về chính sách kiều hối 13 B Những. .. toán quốc tế A Những mặt tích cực trong hoạt động quản ngoại hối: Trên lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách quản ngoại hối không ngừng được đổi mới để phù hợp với thông lệ quốc tế thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường có sự quản của Nhà nước Trong nửa đẩu kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, công tác quản ngoại hối đã thu được những kết quả đáng khích lệ: 1 Về chính sách lãi suất ngoại. .. chí khoa học đào tạo ngân hàng 5 Thị trường tài chính tiền tệ 22 23 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN NGOẠI HỐI 2 1 Khái niệm 2 2 Vai trò của quản ngoại hối 3 3 Mục đích quản ngoại hối 4 3.1 Điều tiết tỷ giá thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 4 3.2 Bảo tồn dự trữ ngoại hối Nhà nước 4 3.3 Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế... quốc tế 4 4 Cơ chế quản tỷ giá 5 4.1 Cơ chế tự do tỷ giá 5 4.2 Cơ chế quản tỷ giá 5 4.2.1 Cơ chế nhà nước thực hiện quản tỷ giá hoàn toàn 5 4.2.2 Cơ chế quản tỷ giá có điều tiết 5 5 Hoạt động ngoại hối của NHNN 6 5.1 Hoạt động mua bán ngoại hối 6 5.1.1 Mua bán trên thị trường trong nước 6 5.1.2 Mua bán trên thị trường quốc tế... khắc phục những mặt còn yếu kém, bất cập Trong công tác quản ngoại hối hiện nay, vấn đề cấp thiết là nắm bắt xử kịp thời những thông tin về diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, ngoài nước Trên cơ sở đó, đề ra những biện pháp điều hành nhanh chóng các công cụ lãi suất, tỉ giá; chấn chỉnh những quy định về tỷ lệ DTBB bằng ngoại tệ, về TTNT, về biên độ giao dịch mua bán ngoại tệ, hoán đổi tiền... hành chính sách tỉ giá 15 Biên độ giao dịch tỉ giá quá hẹp trong một thời gian dài đã hạn chế doanh số mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng Công cụ tỉ giá công cụ lãi suất ngoại tệ có khi diễn biến ngược chiều: lãi suất ngoại tệ diễn ra theo xu hướng giảm trong khi tỉ giá giữa USD/VND vẫn tăng (tuy mức độ hẹp), đã gây ra tâm khách hàng găm giữ ngoại tệ hoặc tránh vay ngoại tệ về tỉ giá. .. phải bán cho ngân hàng Khách nước ngoài đến Việt Nam, kiều bào về thăm quê hương phải đổi ngoại tệ lấy tiền Việt Nam tại các bàn đổi tiền để chi tiêu Trước khi rời Việt Nam, được quyền đổi lại lấy ngoại tệ theo tỷ giá khi đổi 1.4 Những ngoại tệ còn tàng trữ trong dân cư sẽ được đổi lấy tiền Việt theo tỷ giá chính thức trong một thời hạn nhất định Sau thời hạn đó, mọi hành động tàng trữ, mua bán ngoại. .. hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhà nước Trong 3 năm vừa qua, công tác quản kinh doanh ngoại hối đã thu được những kết quả đáng nghi nhận, giữ được ổn định giá trị đối nội, đối ngoại của đồng tiền Việt Nam, góp phần phục vụ thúc đẩy nền kinh tế phát triển ổn định bền vững Những thiếu sót, bất cập đang tồn tạinhững khuyết điểm khó tránh trong quá trình hội nhập phát triển Như vậy... lấy tiền Việt Nam theo tỷ giá khi bán Người thụ hưởng kiều hối (có giấy chứng nhận của ngân hàng trả kiều hối) , khi có yêu cầu chuyển ngoại tệ ra nước ngoài được quyền mua ngoại tệ theo tỷ giá khi mua, rồi thực hiện chuyển tiền qua ngân hàng 1.3 Các doanh nghiệp nước ngoài cần thực hiện trả lương người lao động Việt Nam bằng tiền Việt Nam Những người đi công tác, thăm quan nước ngoài, khi về có ngoại. .. triển chậm phát triển.Đi đôi với phát triển thương mại mở rộng giao lưu quốc tế, giao dịch của thị trường ngoại hối quốc tế cũng ngày càng sôi động phát triển Trong bối cảnh ấy, thị trường ngoại hối công tác quản ngoại hối Việt Nam cũng phải đổi mới để không lạc lõng, tụt hậu trước xu thế chung của thời đại Ngày 27/11/2001, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về hội nhập kinh tế quốc tế Trong . Khoa……… Đề án Đề tài: "Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị". là chính sách quản lý dự trữ ngoại hối. Bản tiểu luận với nhan đề "Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề án "Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị" pdf, Tài liệu Đề án "Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị" pdf, Tài liệu Đề án "Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị" pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay