Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội.doc

31 856 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 16:30

Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội.doc Phần mở đầu Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. Đảng ta đã đề ra chủ trơng xóa bỏ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trờng, có sự điều tiết của Nhà nớc, khuyến khích phát triển nhiều thành phần kinh tế.Để bắt nhịp với chủ trơng đó, bớc đầu các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, lúng túng, nhất là trong việc đổi mới t duy kinh tế. Đặc biệt là các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải hiểu rộng, biết tổ chức phối hợp dự tính, nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực trong doanh nghiệp. Muốn làm đợc điều đó các nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm vững tình hình tài chính của doanh nghiệp, điều này đợc thông qua số liệu kế toán tài chính. Kế toán tài chính nhằm lập ra các báo cáo kế toán theo chế độ kế toán quy định, chủ yếu cung cấp thông tin cho các đối tợng bên ngoài doanh nghiệp nh : Chính phủ, thuế, nhà đầu t . Thông tin kế toán sẽ cung cấp cho nhà quản lý những hiểu biết cơ bản về thực trạng của doanh nghiệp. Vì vậy việc tổ chức công tác hạch toán kế toán một cách khoa học hợp lý, kết hợp với việc thờng xuyên kiểm tra sẽ tạo cho doanh nghiệp một vị trí uy tín lớn trên thị trờng.Bản báo cáo phản ánh các vấn đề sau:Phần I: Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công tác tổ chức kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Nội.Phần II: Tình hình thực hiện công tác tài chính.Phần III: Quá trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế.Phần IV: Công tác phân tích các hoạt động kinh tế.Kết luận.1Phần I Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công tác tổ chức toán tài chính của Công ty Bách hoá Nội I. sơ lợc quá trình hình thành phát triển chức năng nhiệm vụ.1. Sơ lợc về quá trình hình thành phát triển.Công ty Bách hoá Nội trụ sở chính tại 45 hàng Bồ Nội, đây là cơ quan đầu não của Công ty. Là nơi thâu tóm hầu hết các hoạt động kinh doanh của Công ty, duy trì hoạt động của Công ty ở khắp nơi trong thành phố Nội. Ra đời ngày 28/9/1945, với tên gọi ban đầu là Công ty mậu dịch Bách hoá Nội, ngay từ buổi đầu hình thành Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn bởi cơ sở vật chất thiếu thốn, với đội ngũ cán bộ gồm 20 ngời. Trải qua gần 60 năm hoạt động mỗi bớc đi của Công ty đều gắn liền với những thay đổi của nền kinh tế đất nớc. Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế đến ngày 23/6/1988 Công ty đ-ợc chính thức đổi tên thành Công ty Bách hoá Nội theo quyết định số 298/QĐUB của Chính phủ.Cho tới nay Công ty đã có một đội ngũ cán bộ lên tới 731 ngời với 15 cửa hàng nằm rải rác khắp nơi trong thành phố Nội: Cửa hàng Bách hoá Giảng Võ; Cửa hàng Bách hoá Thanh Xuân ; Cửa hàng Bách hoá Phố Huế; Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ Hồ ; Cửa hàng Bách hoá Kim Liên; Cửa hàng Bách hoá Hàng Gai; Cửa hàng Bách hoá Hàng Đào; Cửa hàng Bách hoá Ngã T Sở; Cửa hàng Bách hoá Nguyễn Công Trứ; Cửa hàng Bách hoá Chợ Mơ; Cửa hàng Bách hoá Đồng Xuân; Cửa hàng Bách hoá Yên Phụ; Tổng kho 1E Cát Linh; Trung tâm th-ơng mại; Phần cá thể Công ty .2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Bách hoá Nội Là một doanh nghiệp lớn của Sở thơng mại Nội, Công ty Bách hoá Nội đảm bảo đầy đủ mọi chức năng của một Công ty thơng mại trong nền kinh tế nớc ta. 22.1. Chức năng: * Tổ chức các quá trình nghiệp vụ, kỹ thuật kinh doanh thơng mại bao gồm: - Tổ chức nghiên cứu thị trờng.- Tổ chức khai thác nhập hàng.- Tổ chức dự trữ bảo quản hàng hoá.- Tổ chức tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu hàng.- Tổ chức bán hàng phục vụ khách hàng.- Tổ chức cung ứng hàng hoá cho các đơn vị trực thuộc.* Quản lý mọi mặt của doanh nghiệp.- Quản lý kế hoạch lu chuyển hàng hoá, báo cáo tiếp thị.- Quản lý về việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh của DN . - Quản lý sử dụng lao động.- Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật.- Quản lý về kế toán các nghiệp vụ kinh doanh 2.2. Nhiệm vụ * Thực hiện mục đích thành lập doanh nghiệp kinh doanh theo mặt hàng đã đăng ký.* Thực hiện nhiệm vụ nghĩa vụ đối với Nhà nớc. - Phục vụ thoả mãn nhu cầu của khách hàng đồng thời kinh doanh có lãi.- Đóng góp đầy đủ cho ngân sách Nhà nớc.* Bảo toàn phát triển vốn đợc giao.* Tổ chức quản lý tốt lao động trong doanh nghiệp.II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1. Mặt hàng kinh doanh:Là một doanh nghiệp có quy mô lớn, Công ty bách hoá Nội kinh doanh nhiều loại hàng hoá nh:- Hàng văn phòng phẩm- Hàng bánh kẹo, nớc giải khát- Hàng may mặc- Hàng dụng cụ gia đình- Hàng tạp phẩm 32. Phơng thức kinh doanh. * Phơng thức bán buôn: Bao gồm bán buôn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng. * Phơng thức bán lẻ: Việc mua bán tại các quầy hàng, nhân viên bán hàng trực tiếp thực hiện việc mua bán với khách hàng. 3. Nguồn hàng chủ yếu: Là một doanh nghiệp lớn, Công ty Bách hoá Nội có mối quan hệ với bạn hàng ở khắp nơi trong cả nớc nh: Công ty bánh kẹo Hải Hà, Công ty đờng Biên Hoà, Công ty kim khí Thăng Long . Ngoài ra Công ty còn mua bán nhiều mặt hàng nhập khẩu. Chính nhờ có nguồn hàng phong phú nên Công ty luôn đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng.Xin đợc trích một số chỉ tiêu kinh tế mà Công ty đã thực hiện trong 2 năm 1998 -1999.Kết quả hoạt động SXKD của Công ty qua 2 năm 1998-1999Đơn vị tính : ĐồngCác chỉ tiêu 1998 19991. Tổng doanh thu thuần 103.280.432.002 106.620.117.0682. Giá vốn hàng bán 90.115.982.894 96.596.511.2483. Tổng mức phí kinh doanh 5.042.487.231 9.452.691.4274. Nộp ngân sách Nhà nớc 712.114.826 839.485.6025. Lợi nhuận còn lại 67.992.263 76.167.1036. Thu nhập ngời lao động 577.433 585.757Qua bảng trên ta thấy, Công ty tổ chức kinh doanh có lãi, vì thế mà lợi nhuận còn lại tăng từ 67.922.263đ năm 1998 thì năm 1999 tăng là 76.167.103đ. Do đó chứng tỏ Công ty có thể phát triển đợc tăng thu nhập cho ngời lao động. III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Công ty Bách hoá Nội với đội ngũ cán bộ công nhân viên là 731 ngời, trong đó có 87 ngời có trình độ trên đại học, 236 ngời có trình độ trung cấp, hoặc đã qua các lớp đào tạo, các lớp cơ bản về công tác thơng nghiệp. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 4Ban giám đốcPhòngKinh doanhPhòngTổ chức PhòngThanh tra PhòngKT-TCCửa hàngVP Công ty Trung tâm thương mại Tổng kho Trạm kinh doanh + Ban giám đốc : Ban giám đốc của Công ty gồm 1 giám đốc 3 phó giám đốc phụ trách các mặt tài chính, kinh doanh, tổ chức mạng lới hoạt động kinh doanh.+ Phòng kinh doanh: Tiến hành các hoạt động nghiên cứu đánh giá nhu cầu cha thoả mãn của ngời tiêu dùng để xác định chiến lợc marketing cho thị tr-ờng mục tiêu của Công ty, tổ chức quản lý tất cả các nguồn hàng của Công ty.+ Phòng kế toán : Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật phát sinh, quản lý tổ chức, xác định kết quả tài chính của Công ty làm cố vấn kinh doanh cho Ban giám đốc. + Phòng tổ chức hành chính : Thực hiện các chức năng trên, các lĩnh vực tổ chức bố trí sắp xếp lao động toàn Công ty, theo dõi giải quyết các chế độ chính sách cho CBCNV Công ty. + Phòng Thanh tra: Thực hiện chức năng kiểm tra kiểm soát, giám đốc các hoạt động kinh doanh theo sự phân cấp quản lý từ Công ty đồng thời bảo toàn phát triển vốn đợc giao, cụ thể là: Các cửa hàng, trạm kinh doanh. Thực hiện hoạt động kinh doanh, theo sự phân cấp quản lý từ Công ty đồng thời bảo toàn phát triển vốn đợc giao, ở các cửa hàng, trạm kinh doanh đều có cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động kinh doanh của đơn vị đội ngũ nhân viên đảm nhận các nghiệp vụ cụ thể, các đơn vị trực thuộc Công ty không có t cách pháp nhân, mọi đề xuất, phơng án điều kiện đều phải thông qua Công ty ký duyệt hoặc xin ý kiến của Ban lãnh đạo Công ty, các đơn vị thuộc Công ty rót 5vốn thực hiện hoạt động kinh doanh để bảo toàn phát triển vốn đợc giao. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trớc Công ty về mọi hoạt động của mình. Định kỳ cuối kỳ, cuối quý, tổ trởng tổ khoán kế toán trởng của Công ty cùng xem xét phát triển kết quả kinh doanh tính lơng, tính quỹ, tính thuế . Tuy vậy, với các đơn vị trực thuộc chịu sự quản lý của Công ty nên Công ty có sự san sẻ một phần trách nhiệm với đơn vị để mọi hoạt động đợc thông suốt. IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Bách hoá Nội Do đặc điểm cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, để phù hợp với yêu cầu quản lý bộ máy kế toán nên phòng Kế toánchức năng nhiệm vụ sau: + Lập quản lý kế hoạch thu chi tài chính, đôn đốc chỉ đạo hớng dẫn thực hiện kế hoạch toàn Công ty. + Quản lý vốn, quản lý các quỹ của Công ty, tham gia lập phơng án điều hoà vốn, điều tiết thu nhập trong Công ty. + Tham gia nhận bảo toàn phát triển vốn của Công ty.Chủ trì duyệt quyết toán tài chính cho các đơn vị cơ sở. + Tổng hợp quyết toán tài chính báo cáo lên cấp trên theo chế độ quy định. + Tham gia xây dựng quản lý các mức giá trong Công ty. + Chỉ đạo hớng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ tài chính- kế toán các đơn vị cơ sở.+ Trực tiếp hạch toán kinh doanh với bên ngoài, hạch toán tổng hợp các nguồn vốn, phân phối thu nhập, thu nộp ngân sách. + Tổ chức bảo quản, lu trữ chứng từ, thực hiện kế toán đảm bảo cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính kịp thời, chính xác, đầy đủ để kế toán các công cụ quản lý của doanh nghiệp.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toánDo đặc điểm hoạt động kinh doanh nên Công ty chọn mô hình kế toán vừa tập trung vừa phân tán đợc minh hoạ bằng sơ đồ sau:6Kế toán trưởng Phó phòng kế toán theo dõi TSCĐKế toán phíKế toán thanh toán công nợKế toán tiền lương, kế toán tiền mặt Kế toán tổng hợp cá thể Thủ quỹ kiêm thủ khoKế toán đơn vị hạch toán độc lậpKế toán đơn vị hạch toán tập trungBộ máy kế toán của Công tynhiệm vụ cụ thể là:+ Tổ chức mọi công việc kế toán để thực hiện đầy đủ, có cơ sở chất lợng những nội dung công việc của kế toán đơn vị.+ Hớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thu thập đầy đủ, kịp thời tất cả các chứng từ kế toán của Công ty. + Giúp giám đốc hớng dẫn các bộ phận của Công ty thực hiên đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu nhằm phục vụ cho việc điều hành hàng ngày mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.+ Ngoài ra bộ máy kế toán còn tham gia công tác kiểm tài sản tổ chức bảo quản lu trữ, hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.4.2. Hình thức kế toán doanh nghiệp Hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng hình thức nhật ký chứng từ. Nhật ký chứng từ là sổ sách kế toán tổng hợp dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo một trình tự thời gian hệ thống hoá theo nội dung kinh tế phản ánh trong các TK kế toán. Trên cơ sở đó kiểm tra giám sát sự biến động từng loại vốn, nguồn vốn làm cơ sở căn cứ đối chiếu với các sổ kế toán chi tiết lập báo cáo tài chính. Nhật ký chứng từ bao gồm, các sổ sách kế toán sau: - Sổ nhật ký chứng từ: Sổ đợc mở hàng tháng cho một số tài khoản theo yêu cầu quản lý lập các bảng tổng hợp, cân đối.7- Sổ cái : Mở cho từng tài khoản sử dụng trong năm, chi tiết theo từng tháng trong đó bao gồm số d đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ số d cuối kỳ.Ngoài ra kế toán còn sử dụng thêm các sổ nh: Sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản . (Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ trang bên).8Phần IITình hình thực hiện công tác tài chính của doanh nghiệp I. Phân cấp quản lý tài chính của doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trờng, Công ty Bách hoá Nội là một doanh nghiệp Nhà nớc. Cũng nh bao doanh nghiệp khác Công ty Bách hoá Nội có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, quyền sở hữu thừa kế tài sản . việc tự chủ sản xuất kinh doanh cũng đồng nghĩa với việc Công ty phải chịu trách nhiệm độc lập về hoạt động của mình trên cơ sở vốn có đợc. Chính sách tài chính đúng đắn sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự chuyển dịch các luồng giá trị (phân phối lại vốn tài sản) trong nền kinh tế quốc dân theo hớng tập trung huy động mọi nguồn vốn vào phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tích tụ tập trung vốn ở doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nớc.Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp mà có thể đa ra những biện pháp quản lý tài chính cho phù hợp. Bởi vậy quản lý tài chính đóng một vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đối với Công ty Bách hoá Nội cũng vậy, là một doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh lớn nên việc phân cấp quản lý tài chính của Công ty đợc thực hiện ở phòng Kế toán - tài chính mà ngời chịu trách nhiệmkế toán trởng.Kế toán trởng là ngời đợc Công ty bổ nhiệm, là ngời đứng đầu bộ máy tài chính, là ngời tham mu cho giám đốc về các cơ chế hoạt động tài chính tại doanh nghiệp. Kế toán trởng phải chịu trách nhiệm trớc Công ty về tài chính tại doanh nghiệp.II. Công tác kế hoạch tài chính của doanh nghiệp Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta đã chủ trơng xóa bỏ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc. Do đó để tiến hành thuận lợi có hiệu quả đòi hỏi mọi hoạt động tài chính phải đợc dự kiến thông qua việc lập kế hoạch tài chính công tác kế hoạch tài chính của doanh nghiệp do ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo, phòng kế toán tài chính xây dựng nó đợc thực sau khi đã đợc Công ty phê duyệt trong 9quá trình thực hiện giám đốc doanh nghiệp sẽ phân bổ chỉ tiêu kế hoạch theo thời gian, tháng, quý. III. Tình hình vốn nguồn vốn của doanh nghiệp Là một doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động trong nền kinh tế thị trờng, vốn kinh doanh của Công ty Bách hoá Nội bao gồm vốn do ngân sách Nhà nớc cấp, vốn tự có vốn vay từ bên ngoài. Trong đó vốn lu động chiếm khoảng 90% trong tổng số vốn, vốn cố định chiếm trên dới 10% trong tổng vốn. Vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức trên dới 30%, còn lại là vốn nợ phải trả chiếm tới 60-70%. Toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp thể hiện trên bảng cân đối kế toán.Tổng số vốn: 22.139.690.777 - Vốn lu động: 20.940.229.353- Vốn cố định : 1.199.461.4241. Phân tích cơ cấu tài sản của Công ty Phân tích tổng tài sản của doanh nghiệp là xem xét sự tăng trởng của tài sản, cơ sở vật chất của doanh nghiệp để thấy đợc trình độ quản lý của doanh nghiệp. Cơ cấu tài sản là nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh, nếu cơ cấu tài sản hợp lý sẽ tạo ra hiệu quả kinh doanh ngợc lại.Căn cứ vào số liệu ở phần tài sản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ta lập bảng phân tích sau: Bảng phân tích cơ cấu tài sảnĐơn vị tính: đồngCác chỉ tiêuSố đầu năm Số cuối nămSố tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %A. TCLĐ ĐTNH 12.266.095.674 88,85 20.940.229.353 94,58 - Tiền 3.122.955.756 22,95 2.519.299.306 11,38 - Các khoản phải thu 1.809.848.138 9,64 2.129.220.831 21,91 - Hàng tồn kho 5.378.851.489 39,53 14.264.003.117 69,43 - TSLĐ khác 1.954.440.291 13,46 2.027.706.039 9,15B. TSCĐ ĐTNH 1.498.448.600 11,15 1.199.461.424 5,42 - TSCĐ 1.490.548.600 11,09 1.191.561.424 5,38 - CPXD dở dang 7.900.000 0,06 7.900.000 0,04Tổng 13.764.544.274 100 22.139.690.777 100Qua bảng số liệu trên ta thấy :10[...]... báo cáo kế toán độc lập gửi vào cuối mỗi quý để phản ánh tình hình tài chính của quý đó vào cuối niên độ kế toán để phản ánh tình hình niên độ kế toán đó Khi lập xong báo cáo tài chính, kế toán gửi báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính, thuế, Công ty thống xem xét 26 Phần VI Công tác phân tích hoạt động kinh tế tại Công ty bách hoá Nội Công tác phân tích hoạt động kinh tế trong doanh. .. toán báo cáo tài chính Công việc này do bộ kế toán của cơ quan tài chính hoặc kiểm toán Nhà nớc thực hiện - Ngoài ra Công ty còn có phòng thanh tra thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát thờng xuyên 15 Phần III Quá trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp I Kế toán nghiệp vụ mua hàng thanh toán tiền hàng Công ty Bách hoá Nội là một doanh nghiệp có quy mô lớn, tiến hành đồng thời... toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Qua đó làm rõ chất lợng kinh doanh của doanh nghiệp, những yếu tố ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh các nguồn tiềm tàng cần khai thác Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp phơng án để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Đối với Công ty Bách hoá Nội thì công tác này đợc thực hiện thông qua báo cáo tài chính, đó... 415: Tạm trích quỹ dự trữ còn thiếu IX Báo cáo kế toán Danh mục hệ thống báo cáo tài chính của Công ty Bách hoá Nội áp dụng: + Bảng cân đối kế toán + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh + Thuyết minh báo cáo tài chính Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính, yêu cầu chỉ đạo điều hành của Công ty kế toán còn áp dụng các báo cáo tài chính khác nh: + Báo cáo tăng giảm TSCĐ + Tình... quan trọng đặt ra hàng đầu đó là tài chính, việc đánh giá tình hình tài chính đợc thể hiện qua Bảng cân đối kế toán báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Đánh giá hoạt động tài chính năm 1999, việc đánh giá cho ta thấy khái quát chung về sự biến động của vốn nguồn vốn, kết cấu của chúng trong mối liên hệ kinh doanh nhằm rút ra u nhợc điểm để khắc phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả... cứu các hoạt động kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Nội, dựa trên những cơ sở lý luận cơ bản của hoạt động kế toán tài chính kết hợp với việc xem xét thực tế, kế toán tài chính của doanh nghiệp Cho phép em đợc rút ra một số nhận xét đánh giá về những kết quả mà doanh nghiệp đạt đợc trong thời gian qua, cũng nh những tồn tại cần giải quyết 1 Thành tích đã đạt đợc : Mặc dù nền kinh tế thị trờng... so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính cho ta biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, những kết quả mà doanh nghiệp đạt đợc trong hoàn cảnh đó, mặt khác nó còn cho ta biết những triển vọng của doanh nghiệp trong tơng lai Tài chính phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, muốn sản xuất kinh doanh đợc vấn đề... Tổng giá thanh toán VIII Kế toán phân phối kết quả kinh doanh: - Thời gian tiến hành phân phối kết quả kinh doanh : Công ty thờng tạm phân phối lợi nhuận Đến khi có báo cáo kết quả tài chính mà đợc cấp trên phê duyệt, thì lúc đó sẽ phân bổ hết kết quả kinh doanh còn thiếu Khi quyết toán năm đợc duyệt, kế toán tính toán phân phối kết quả tài chính nh sau: + Một phần nộp ngân sách Nhà nớc + Một phần... khả năng tự chủ về mặt tài chính của Công ty Đây chính là mối lo thờng trực của Công ty bởi còn trách nhiệm trả nợ Nh vậy nguồn vốn kinh doanh của Công ty đợc tài trợ chủ yếu từ các khoản vay nợ, các khoản nợ này chiếm tới 73,79% trong tổng nguồn vốn kinh doanh Nói tóm lại tổng nguồn vốn kinh doanh của Công ty bách hoá Nội tăng lên là do nợ phải trả là chủ yếu Là một doanh nghiệp thơng mại, nợ phải... một mối lo quá lớn của Công ty thì sẽ là chủ quan Bởi Công ty kinh doanh thơng mại dịch vụ, hàng ngày lợng hàng hoá bán ra thu tiền về rất lớn Vả lại còn tính đến khoản nợ của khách hàng mà Công ty có thể thu hồi Vấn đề này đợc xem xét thông qua việc tính toán hệ số quay vòng các khoản phải thu của Công ty hệ số này càng cao càng tốt, chứng tỏ khả năng thu hồi công nợ của Công ty càng nhanh mà hai . sau:Phần I: Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội. Phần II:. chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kê toán tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội I. sơ lợc quá trình hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội.doc, Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội.doc, Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội.doc, Sơ lợc về quá trình hình thành phát triển. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Bách hoá Hà Nội, Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Bách hoá Hà Nội, Phân cấp quản lý tài chính của doanh nghiệp Công tác kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, Phân tích cơ cấu tài sản của Công ty, Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Công ty, Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, Chứng từ sử dụng: Tài khoản sử dụng: Trình tự hạch toán:, Chứng từ sử dụng: Tài khoản sử dụng: Trình tự hạch toán : Chứng từ sử dụng: Tài khoản sử dụng: Trình tự hạch toán:, Công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính của doanh nghiệp Kế toán phân phối kết quả kinh doanh:, Tỷ suất đầu t: Tỷ suất tự tài trợ Khả năng thanh toán :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn