Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường.doc

71 307 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 16:28

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường.doc Lời nói đầuTrong nền kinh tế thị trờng, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt đợc điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải những biện pháp thiết thực trong chiến lợc kinh doanh của mình. Một trong những chiến lợc mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn đợc quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng. Kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phơng án đầu t hiệu quả. Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng, đợc sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Công ty những kiến thức đã đợc học ở trờng em nhận thức đợc vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng đối với sự hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy em đã chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.1Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chơng:Ch ơng I : Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thơng mại.Ch ơng II : Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng.Ch ơng III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân trờng.2Chơng ILý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thơng mại1.1. Khái quát về bán hàng xác định kết quả bán hàng1.1.1. Khái niệm bán hàngBán hàng là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh, là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá. Nói khác đi, bán hàngquá trình doanh nghiệp chuyển giao hàng hoá của mình cho khách hàng khách hàng trả tiền hay chấp nhận trả tiền cho doanh nghiệp.Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, hàng hoá bán đợc là yếu tố quan trọng cho sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lợng cao, giá thành hạ thì hàng hoá của doanh nghiệp tiêu thụ nhanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp một vị trí vững chắc trên thị trờng.1.1.2. Vai trò ý nghĩa của bán hàng.Quá trình bán hàng thể chia thành nhiều giai đoạn, song tập trung chủ yếu vào khâu chi phí bán hàng. Chi phí chi ra để đợc số hàng đem ra bán. Phần chênh lệch giữa doanh thu chi phí là kết quả bán hàng đợc biểu hiện qua lợi nhuận. Kết quả bán hàng là bộ phận quan trọng nhất trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng hoá đợc bán nhanh chóng sẽ làm tăng vòng quay của vốn, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, trang trải đợc chi phí, đảm bảo đợc lợi nhuận. Kết quả bán hàng quá trình bán hàng mối quan hệ nhân quả với nhau. Vì vậy tổ chức quá trình bán hàng tốt là sở để kết quả bán hàng cao, giúp doanh nghiệp tăng vòng quay vốn lu động, tăng luân chuyển hàng hoá trong kỳ, đem lại kết quả cao trong kinh doanh. Kết quả tiêu thụ đợc phân phối cho các chủ sở hữu, nâng cao đời sống ngời lao động thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nớc. Bên cạnh đó kết quả bán hàng còn là chỉ tiêu tài chính quan trọng thể hiện rõ nét hoạt động kinh doanh tình hình tài chính của doanh nghiệp. 3Nếu tình hình tài chính tốt, doanh nghiệp sẽ điều kiện tham gia thị trờng vốn, nâng cao năng lực tài chính. Hơn nữa, thông qua quá trình bán hàng đảm bảo cho các đơn vị khác mối quan hệ mua bán với doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, giữ vững quan hệ cân đối tiền hàng, làm cho nền kinh tế ổn định phát triển.1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàngTrong các doanh nghiệp thơng mại hiện nay, kế toán nói chung kế toán bán hàng nói riêng đã giúp cho doanh nghiệp quan Nhà nớc đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch về giá vốn hàng hoá, chi phí lợi nhuận, từ đó khắc phục đợc những thiếu sót hạn chế trong công tác quản lý. Việc tổ chức, sắp xếp hợp lý giữa các khâu trong quá trình bán hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng, đồng thời tạo nên sự thống nhất trong hệ thống kế toán chung của doanh nghiệp. Nhằm phát huy vai trò của kế toán trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán bán hàng cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:- Phản ánh giám đốc kịp thời, chi tiết khối lợng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lợng, chất lợng giá trị. Tính toán đúng đắn giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp các chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng.- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng của đơn vị, tình hình thanh toán tiền hàng, nộp thuế với Nhà nớc.- Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết quả bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý.- Cung cấp thông tin chính xác trung thực, lập quyết toán đầy đủ kịp thời để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh cũng nh tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc.4Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên ý nghĩa rất quan trọng đối với việc quản lý chặt chẽ hàng hoá kết quả bán hàng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, kế toán cần nắm vững nội dung của việc tổ chức công tác kế toán đồng thời cần đảm bảo một số yêu cầu sau:+ Xác định thời điểm hàng hoá đợc coi là tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng xác định kết quả bán hàng. Báo cáo thờng xuyên, kịp thời tình hình bán hàng thanh toán với khách hàng nhằm giám sát chặt chẽ hàng hoá bán ra về số lợng chủng loại.+ Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu tình hình luân chuyển chứng từ khoa học hợp lý, tránh trùng lặp hay bỏ sót, không quá phức tạp mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Đơn vị lựa chọn hình thức sổ sách kế toán để phát huy đợc u điểm phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình.+ Xác định tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh ở các khâu.1.3. Nội dung kế toán bán hàng hoá cung cấp dịch vụ1.3.1. Khái niệm nội dung của doanh thu bán hàng hoá cung cấp dịch vụ.Doanh thu bán hàng hoá cung cấp dich vụ là tổng số tiền thu đợc, hoặc sẽ thu đợc từ các giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu nh bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Tổng doanh thu bán hàng là số tiền ghi trên hoá đơn bán hàng, trên hợp đồng cung cấp dịch vụ.Căn cứ vào phơng pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đợc xác định cụ thể nh sau:- Đối với hàng hoá dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ là giá bán cha thuế GTGT.5- Đối với hàng hoá dịch vụ không thuộc đối tợng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT).- Đối với hàng hoá dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu.1.3.2. Phơng pháp xác định doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ.Trong doanh nghiệp thơng mại doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thờng đợc thực hiện cho riêng từng loại đó là:- Doanh thu bán sản phẩm hàng hoá (DTBH).- Doanh thu cung cấp dịch vụ (DTCCDV). = x Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ là số chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với các khoản giảm trừ. = 1.3.3. Các khoản giảm trừ doanh thu.Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu thuế GTGT phải nộp theo phuơng pháp trực tiếp.- Chiết khấu thơng mại: Là số tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho khách hàng do việc khách hàng đã mua hàng hoá, dịch vụ với khối lợng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thơng mại đã ghi trên hợp đồng mua bán.- Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hoá đơn bán hàng hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt nh: hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời hạn, không đúng địa điểm trong hợp đồng. - Hàng bán bị trả lại: Là số hàng hoá đợc coi là tiêu thụ nhng bị ngời mua trả lại từ chối thanh toán do không phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy 6cách kỹ thuật, hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại nh đã ký kết trong hợp đồng.1.3.4. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng.a. Chứng từ sử dụng.- Hoá đơn bán hàng: Dùng trong doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, hoặc những mặt hàng không phải chịu thuế GTGT.- Phiếu thu tiền, giấy báo của ngân hàng.- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho.- Hoá đơn GTGT (dùng trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ), hoá đơn GTGT cần phải ghi rõ 3 chỉ tiêu: Giá bán cha tính thuế GTGT, thuế GTGT tổng giá thanh toán. Mỗi hoá đơn đợc lập cho những sản phẩm, dịch vụ cùng thuế suất.+ Đối với các doanh nghiệp bán hàng hoá dịch vụ với số lợng lớn thì sử dụng hoá đơn GTGT ký hiệu: 01GTKT 3LL.+ Đối với các doanh nghiệp bán hàng hoá dịch vụ với số lợng nhỏ thì sử dụng hoá đơn GTGT ký hiệu: 01 GTKT 2LL.b. Tài khoản sử dụng.Để phản ánh các khoản liên quan đến gá bán doanh thu, kế toán sử dụng các tài khoản sau đây:- TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ phản ánh doanh thu bán hàng của doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh.Trong doanh nghiệp thơng mại, tài khoản này 3 tài khoản cấp 2 là:+ TK511.1: Doanh thu bán hàng hoá+ TK 511.3: Doanh thu cung cấp dịch vụ+ TK 511.4: Doanh thu trợ cấp trợ giá- TK 512: Doanh thu nôi bộ, tài khoản này 2 tài khoản cấp 2: + TK 512.1: Doanh thu bán hàng hoá+ TK 512.2: Doanh thu cung cấp dịch vụ.71.3.5. Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.- TK 521: Chiết khấu thơng mại- TK 531: Hàng bán bị trả lại- TK 532: Giảm giá hàng bán- TK 333.1: Thuế GTGT phải nộp1.3.6. Trình tự kế toán bán hàng.Trong mỗi phơng thức bán hàng khác nhau thì trình tự kế toán bán hàng cũng khác nhau.a. Phơng thức bán hàng trực tiếp.Là phơng thức giao hàng trực tiếp cho khách hàng từ kho của doanh nghiệp. Sản phẩm khi bàn giao cho khách hàng đợc coi là tiêu thụ khi ngời mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức trực tiếp (xem trang bên).b. Phơng thức giao hàng cho đại lý.Là phơng thức doanh nghiệp giao hàng cho các đại lý ký gửi để các đại lý này trực tiếp bán hàng. Bên nhận đại lý sẽ trực tiếp bán, thanh toán tiền hàng hởng hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Số hàng chuyển giao cho các đại lý ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi các đại lý ký gửi thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán hoặc gửi thông báo về số hàng đã bán đợc thì số hàng đó đợc coi là tiêu thụ. Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức giao hàng cho đại lý (xem trang bên).c. Phơng thức bán hàng trả góp.Bán hàng trả góp là phơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Ngời mua thanh toán lần đầu tại thời điểm mua hàng, số tiền còn lại ngời mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Thông thờng số tiền trả ở các kỳ tiếp theo bằng nhau, trong đó gồm một phần doanh thu gốc một phần lãi trả chậm. Về thực chất, ngời bán chỉ mất quyền sở hữu khi ngời mua thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên, về mặt hạch toán, khi giao hàng cho 8khách đợc khách hàng chấp nhận thanh toán, hàng hoá bán trả góp đợc coi là tiêu thụ.Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức bán hàng trả góp (xem trang bên).d. Phơng thức hàng đổi hàng.Theo phơng thức hàng đổi hàng, ngời bán đem sản phẩm, hàng hoá của mình để đổi lấy sản phẩm, hàng hoá của ngời mua. Giá trao đổi là giá bán sản phẩm, hàng hoá đó trên thị trờng.Sơ đồ kế toán bán hàng theo phơng thức hàng đổi hàng (xem trang bên).91.4. kế toán giá vốn hàng bán1.4.1. Khái niệm về giá vốn hàng bán.Trị giá vốn hàng xuất bán của doanh nghiệp thơng mại chính là trị giá mua của hàng hoá cộng với chi phí mua hàng phân bổ cho hàng xuất kho trong kỳ.1.4.2. Phơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho.Hàng hoá mà doanh nghiệp mua về nhập kho, xuất bán ngay hoặc gửi bán đ ợc sản xuất mua từ nhiều nguồn, nhều nơi khác nhau, nên giá trị thực tế của chúng ở những thời điểm khác nhau thờng là khác nhau. Do đó khi xuất kho cần tính giá thực tế theo một trong các phơng pháp sau:- Phơng pháp bình quân gia quyền.- Phơng pháp tính theo giá đích danh.- Phơng pháp nhập trớc xuất trớc (FIFO).- Phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO).- Phơng pháp tính theo đơn giá mua lần cuối.Ngoài ra trong trờng hợp nếu doanh nghiệp dùng giá hạch toán để hạch toán tình hình nhập xuất sản phẩm, hàng hoá thì cuối kỳ hạch toán phải điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế để phản ánh trên các tài khoản.1.4.3. Tài khoản sử dụng trình tự kế toán giá vốn hàng bán.Kế toán sử dụng TK 632: Giá vốn hàng bán để theo dõi trị giá vốn của hàng hoá, sản phẩm, lao vụ dịch vụ xuất bán trong kỳ.10[...]... nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật t tổng hợp xuân trờng 3.1 nhận xét về tình hình tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng của Công ty cổ phần vật t tổng hợp xuân trờng Qua thời gian thực tập ở Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng em xin đa ra một số nhận xét về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng cũng nh tổ chức công. .. toán xác định kết quả bán hàng 31 a Tài khoản kế toán sử dụng Để xác định kết quả bán hàng kế toán sử dụng TK 911: Xác định kết quả kinh doanh, ngoài ra còn sử dụng các tài khoản liên quan khác nh: TK511, TK 632, TK641, TK 642, TK 421 để xác định kết quả lãi, lỗ của công ty b Xác định kết quả bán hàng Kết quả bán hàng của Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng đợc xác định theo công thức sau: = ... sách chứ cha tự động hạch toán công tác kế toán Vì vậy Công ty cần cập nhật trang bị thêm các phần mềm về quản lý, đặc biệt là phần mềm kế toán 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện Công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp xuân trờng Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Truờng, trên sở tìm hiểu nắm vững tình hình thực... 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - TK 632: Giá vốn hàng bán - TK 641: Chi phí bán hàng - TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp - TK 421: Lợi nhuận cha phân phối 1.6.3 Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng 13 Chơng II Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng 2.1 giới thiệu tổng quan về Công ty 2.1.1 Quá... hạch toán xác định kết quả bán hàng Cuối kỳ kế toán kết chuyển giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp sang bên Nợ TK 911, kết chuyển doanh thu bán hàng vào bên TK 911 để xác định lãi, lỗ của hoạt động bán hàng Phần chênh lệch giữa bên bên Nợ TK 911 sẽ đợc chuyển sang TK 421: Lợi nhuận cha phân phối Ví dụ: Trích số liệu quý I năm 2005 tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân. .. trong kỳ, tổng số tiền đã thanh toán, cha thanh toán còn tồn đến cuối kỳ của mỗi tháng của mỗi cửa hàng kho Công ty Cuối tháng căn cứ vào sổ chi tiết bán hàng, các phiếu xuất kho kiêm hoá đơn bán hàng, kế toán kho lập báo cáo bán hàng tại kho Công ty Kế toán kho căn cứ vào các hoá đơn bán hàng tại kho Công ty Cuối tháng căn cứ vào hoá đơn GTGT, báo cáo bán hàng tại kho Công ty, bảng 22 hàng hoá... chứng từ ghi sổ số 14, 15 vào sổ cái TK 511 2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại Tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng, nghiệp vụ giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại phát sinh không nhiều Thông thờng việc giảm giá hàng bán với khách hàng do hàng hoá kém phẩm chất, hàng bán bị trả lại do lỗi của Công ty Ví dụ 1: Ngày 08/01/2005 Công ty bán cho HTX Xuân Thợng 1500kg thóc giống... Kế toán các phần hành kế toán tổng hợp phối hợp nhịp nhàng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác kế toán Kế toán luôn đảm bảo cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác cho Ban giám đốc Đối với bộ phận kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng đã phản ánh ghi chép đầy đủ, chính xác tình hình bán hàng, chi tiết về giá trị hàng xuất kho, phản ánh kịp thời chính xác về doanh thu bán hàng, các khoản... hiệu quả kinh doanh của Công ty Doanh thu lợi nhuận hàng năm tăng Về doanh thu thuần năm 2004 tăng 13,08% so với năm 2003, lợi nhuận thuần cũng tăng 46,68% Điều này cho thấy công tác bán hàng cũng nh công tác quản lý doanh nghiệp đạt tỷ lệ tăng trởng cao 2.2 thực tế công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng 2.2.1 Nội dung doanh thu bán hàng. .. thành phát triển Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân Trờng trớc đây tên gọi là Công ty cung ứng vật t Huyện Xuân Thuỷ Công ty đợc thành lập năm 1979 trụ sở tại xã Hoành Sơn - huyện Xuân Thuỷ - tỉnh Nam Định Khi đó hệ thống kho hàng, cửa hàng của công ty gồm: - Cửa hàng vật t Cồn Nhất - Cửa hàng vật t Bùi Chu - Cửa hàng vật liệu chất đốt Ngô Đồng - Cửa hàng xăng dầu Lạc Quần - Cửa hàng vật . công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán. hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật t tổng hợp Xuân trờng.2Chơng ILý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường.doc, Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường.doc, Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường.doc, Khái niệm bán hàng Vai trò và ý nghĩa của bán hàng., Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, Khái niệm và nội dung của doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Phơng pháp xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Các khoản giảm trừ doanh thu., Phơng thức bán hàng trực tiếp. Phơng thức bán hàng trả góp. Trình tự kế toán chi phí bán hàng Tài khoản sử dụng., Quá trình hình thành và phát triển Chức năng và nhiệm vụ của Công ty., Kế toán giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Kế toán giá vốn hàng bán. a. Tài khoản sử dụng., Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Chứng từ kế toán sử dụng. Tài khoản sử dụng. Phơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán. Đối với trờng hợp bán trực tiếp tại kho.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn