Nghiên cứ chất lượng dịch vụ trong mạng IP

23 411 1

nhulan Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,934 tài liệu

  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 16:26

Tài liệu tham khảo đồ án tốt nghiệp ngành viễn thông Nghiên cứ chất lượng dịch vụ trong mạng IP 11Đề tài: Đề tài: NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IPVỤ TRONG MẠNG IPHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐAI HỌCNgười thực hiện : Phó Tiến DũngNgười Hướng Dẫn: T S. Nguyễn Tiến Ban2Mục đích đồ án •Tiếp cận sự phát triển mạng IP•Tìm hiểu chất lượng dịch vụ trong mạng IP•Một số biện pháp nâng cao QoS Nội dung đồ ánChất lượng dịch vụ trong mạng IP.Các thành phần QoS trong mạngIP.Một số kỹ thuật hỗi trợ QoS trong mạng IP. Mô phỏng dịch vụ diffserv. 12344Khái niệm QoS trong mạng IP Ta có thể hiểu chúng gần như là khả năng cung cấp dịch vụ (ở lớp phần tử mạng, vvv .) đưa ra cho khách hàng thông qua những yêu cầu chính xác (trên khả năng thực tế hay lý thuyết) có thể đáp ứng dựa trên bản hợp đồng về thoả thuận lưu lượng.  Trên quan điểm khác nhau có sự định nghĩa khác nhau về chất lượng dịch vụ.5Một số tham số ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ Băng thông Trễ  Jitter  Mất gói Tính sẵn sàng Bảo mậtẢnh hưởng của băng thông tới mạng.Là số đo bit/s mà mạng sẵn sàng cung cấp. Nó là nguyên nhân sinh ra các giải pháp.Ảnh hưởng của tham số tới QoSMột số nguyên nhân chínhoTruyềnoXử lýoHàng đợioXử lý JitterẢnh hưởng khác nhau cho tới ứng dụng khác nhau.Nguyên nhân:•Truyền dẫn •Xử lý•Nguyên nhân khác,truyền lại khi lỗiẢnh hưởng tham số tới chất lượng dịch vụ.Nguyên nhân:Quá tảiXung độtLỗi đường truyềnNgày nay nó trở thành một thông số rất quan trọng đối với một số loại dịch vụ.Sinh ra do nhu cầu cần cá nhân hay bảo mật.6Một số vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ trong mạng IP7Các thành phần QoS mạng Chất lượng dịch vụ tạo ra từ sự liên kết LANLANIP BackboneLANComputerWorkstationTelephoneTelephoneTower PCLANLANQ= f(Q1,Q2, …Qn)Q1Q2 QnQ…8Phân cấp mạngLANLANIP BackboneLANISPISPRouterRouterRouterATMMạng độc lập giữa các biênQoS mức Ip giữa hai điểm phụ thuộc vào các Router dọc đường truyềnTrong mạng IP tiên tiến không bao hàm tất cả mạng IP đơn, chúng tạo điều kiện mở rộng cho các mạng độc lập.9Cách thức xử lý theo từng chặng dự đoán trước.Mạng IP luông có gắng xử lý lưu lượng bùng nổ trên những thiết bị Cố gắng phác thảo tổng quan những phương thức trong các bộ định tuyếnHàng đợiHàng đợiHàng đợiHàng đợiPhân loạiCổng 1Cổng 2Lập lịchCổng MKiến trúc CQSĐi kèm với các vấn đề:• Xảy ra nghẽn tạm thời • Trễ• Giảm biến động trễ• Giảm tổn thất góiVới các cách thức xử lý:Phân loại Lập lịch Hàng đợi10Cỏch thc biờn ti biờn d oỏn trcnh tuyn trờn c s QoSiu khin ng dn tng minhK thut truyn dn ng hm IPK thut truyn dn vi ng dn chuyn mch nhónPhng phỏp tu chnBng chuyn tip ng dn ngn nht da trờn phộp o vi thụng s QoS c th. M rng xõy dng cõy to ra t nhiu cõy ng dn ngn nht Hn ch ca chuyn tip IP quy c, gõy ra cỏc im núng. Gi phỏp chuyn tip gúi theo ng dn khỏcAccess A1Access A2Access A3Router1Router2Router3Router4Router5Router6Destination D IP Backboneđịnh tuyến từ A2 đến Dđịnh tuyến thực tế từ A1 đến Dđịnh tuyến mong muốn từ A1 đến Dnh tuyn biờn- ti- biờn K thut truyn dn ng hm IP ỏp t mụ hỡnh truyn ti mong mun qua vic s dng cỏc ng kt ni logic. To ra bng cỏch t gúi tin IP vo gúi tin IP khỏc.Tiờu ca s úng gúi IPGúi ng hmGúi gcTo ng hm gúi tin IP Cỏc gúi nhón thờm vo v c chuyn tip dc theo ng dn chuyn mch nhón LSPsAccessA1AccessA2AccessA3Router1Router2Router3Router4Router5Router6Destination DMPLS BackboneLSP đối với R5 cho A2 đến DLSP đối với R6 cho A1 đến D[...]... cao chất lượng dịch vụ mạng 21 Bản đồ án tìm hiểu tổng quan về chất lượng dịch vụ trong mạng IP Đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng QoS trong mạng Từ những kết quả đạt được trong bản đồ án này có thể tiếp tục đi sâu nghiên cứu chi tiết hơn về các giải pháp, những giao thức, và một số mô hình dịch vụ mạng khác hỗi trợ QoS trong mạngIP Do kiến thức còn nhiều hạn chế và thời gian có hạn, lĩnh vực... kích thước mạng IP data Lập lịch Lập lịch Phân loại  Dịch vụ đảm bảo  Tải điều khiển 17 Dịch vụ khác biệt Nhà cung cấp dịch vụ mạng : những miền dịch vụ khác biệt Kiến trúc dịch vụ khác biệt iMac đích Router biên Router biên router lõi router lõi router lõi Định tuyến biên ra nguồn Nguyên tắc Định tuyến biên vào •Định nghĩa một số lượng nhỏ lớp dịch vụ bằng các mức ưu tiên •Phân loại, đánh dấu các gói... từng kỹ thuật trong mạng IP có tham gia vào quá trình xử lý luồng, các giải pháp, cơ chế hay nguyên lý hoạt động trong các kỹ thuật Trong quá trình xử lý một số vấn đề phát sinh như nghẽn mạng , trễ… đòi hỏi phải có những phương thức xử lý thích hợp, ở đây đưa ra một số giải pháp đó Từ đó thấy được mối quan hệ cụ thể tới QoS trong mạng Cách thức xử lý, quản lý để nâng cao chất lượng dịch vụ mạng 21 Bản... B 16 Dịch vụ tích hợp Ưu điểm: MôHỗi trợ dịch vụ đa hình phương tiện Tối ưu hoá hiệu xuốt sử dụng Ứng dụng Data Đảm bao độ ưu tiên cao cho các dịch vụ đặc biệt Phân loại Dịch vụ cung cấp: Nhược điểm: Các bản tin setup đặt trước  Không đảm bảo QoS xuyên suốt Setup Giao thức định tuyến/ database  Tăng gánh nặng xử lý tại Setup các Router Điều khiển chấp nhận/cưỡng bức  Tăng kích thước mạng IP data... thuộc nội dung gói tới 18 Dịch vụ khác biệt Ưu điểm sự xử lý tại DS Nhược điểm Queue 1 Bộ lập lịch router lõi Sự xử lý tại mạng lõi đã được 5 6 Không có Queue 2năng cung cấp khả 3 4 7 8 giảm tải băng tần và độ trễ đảm bảo CU Không yêu cầu báo hiệu choDSCP như inserv Queue 3 Thiết bị Biên vẫn yêu cầu bộ từng luồng Dịch vụ ưu tiên có thể áp dụng dịch vụ khác biệt chất lượng cao phân loại Queue 4...Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 11 Phân loại  Nguyên lý  Sự ảnh hưởng của phân loại tới cải thiện QoS Một số trường dùng cho phân loại gói: Trường TOS (IPv4) Trường DS (Diffserv) Trường Tc (IPv6) Flow lable ( IPv6, MPLS) 12 Đánh dấu và lập chính sách Các token Bucket cung cấp chức năng đo đơn giản Token Gói đến... lịch hàng đợi 3 hàng đợi 4 15 Sắp xếp đường liên kết phân cấp Trong các mạng thực tế yêu cầu về chia sẻ liên kết thường quá phức tạp cho một loại bộ lập lịch đơn Các luồng lưu lượng có quan hệ phân cấp cùng nhau thường chia sẻ các kiên kết và điều kiện này yêu cầu các router có khả năng lập lịch phân cấp Lưu lượng có thể có sự phân cấp trong quan hệ nội bộ Công ty A UDP(20%) TCP(80%) Đường truy cập... dụng dịch vụ khác biệt chất lượng cao phân loại Queue 4 DSCP: mã trọng những cho một số luồng riêng biệt cùng Vấn đề giá cước CU: hiện thời không sử dụng một lớp dịch vụ Không yêu cầu thay đổi tại các máy chủ hay các ứng dụng để hỗ trợ dịch vụ ưu tiên 19 Cấu hình: Số node:18 Phân loại:10;11(10 có độ ưu tiên cao hơn) Hàng đợi tại lõi : RIO Tốc độ 30000 bps Kết quả đạt được: Packets Statistics =======================================... sàng Thay vì loại bỏ gói, theo phương pháp kiểm soát Nó đánh dấu những gói ngoài hồ sơ R Tốc độ đến (pps) Có token Proifle-in sẵn sàng In-profile Proifle-out out-profile In-profile X Gáo nhỏ dọt trong khi lưu lượng bùng nổ Gáo rỗng Thời gian 13 (s) Quản lý hàng đợi Giải pháp loại bỏ ngẫu nhiên sớm (RED) K năng loại bỏ hả Trọng số Thích ứng RIO 1 max 1 1 1 Không mất gói Khả năng loại bỏ tăng Đánh dấu... vào những nội dung cụ thể Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn 22 “Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS Nguyễn Tiến Ban cùng với các thầy cô trong học viện, các bạn đồng nghiệp và toàn thể gia đình bạn bè đã giúp đỡ em trong quá trình làm đồ án” XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!! Phó tiến dũng 26/11/2005 23 . 11Đề tài: Đề tài: NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IPVỤ TRONG MẠNG IPHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN. triển mạng IP Tìm hiểu chất lượng dịch vụ trong mạng IP Một số biện pháp nâng cao QoS Nội dung đồ ánChất lượng dịch vụ trong mạng IP. Các thành phần QoS trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứ chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Nghiên cứ chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Nghiên cứ chất lượng dịch vụ trong mạng IP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay