Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học kị khí

47 910 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 23:28

Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học kị khí Hiện nay trong xử lý chất thải nói chung và xử lý nước thải nước riêng, người ta thường sử dụng... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CN SINH HỌCBỘ MÔN VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNGGVHD : Lê Thị Vu LanNhóm thực hiện:1. Trần Nghĩa Thắng2. Trương Phước Long3. Nguyễn Thị Thiệp4. Trần Thị Thanh ThúyLớp: 11HMT12GIỚI THIỆU SƠ LƯỢCCÁC QUÁ TRÌNH PHÂN HỦYCÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC TRƯNGCÁC YẾU TỐ KIỂM SOÁT QTKK ƯU, NHƯỢC ĐIỂM NỘI DUNG CHÍNH[...]...2.Các quá trình phân hủy Quá trình phân hủy kỵ khí được chia làm 4 quá trình và mỗi quá trình có một loại vi sinh tham gia: 1 .Quá trình thuỷ phân (Hydrolysis) 2 .Quá trình acid hoá (Acidogenesis) 3 .Quá trình acetate hoá (Acetogenesis) 4 .Quá trình methane hoá (Methanogenesis) 2.Các quá trình phân hủy 1 Quá trình thuỷ phân (QTTP) (Hydrolysis) - Vi khuẩn thủy phân (Hydrolytic bacteria) tham gia quá trình. .. acid tham gia quá trình này Thường gặp: Clostridium spp,Lactobacilus spp, Desulfovibrio spp, Corynebacterium spp, Actinomyces, Staphylococcus, Escheruchia coli 2.Các quá trình phân hủy 2 Quá trình acid hoá (Acidogenesis) Vi khuẩn Clostridium spp 2.Các quá trình phân hủy 2 Quá trình acid hoá (Acidogenesis) Vi khuẩn Desulfovibrio spp 2.Các quá trình phân hủy 2 Quá trình acid hoá (Acidogenesis) Vi khuẩn Corynebacterium... kỵ khí Quá trình sinh học lơ lửng Quá trình sinh học dính bám Kỵ khí tự nhiên: hồ sinh học kỵ khí Kỵ khí nhân tạo:UASB, USBF+Imhoff, UAF, lắng 2 vỏ, hầm tự hoại, biogas Kỵ khí tự nhiên:bãi lọc, cánh đồng lọc Kỵ khí nhân tạo: UASB có vật liệu, BAT, BATAF (hầm tự hoại có vật liệu), AB (Aerotank + Biofor) 3.Các công trình đặc trưng Bể UASB 3.Các công trình đặc trưng Bể USBF+ Imhoff 3.Các công trình đặc... phân Quá trình thủy phân được xúc tác các enzim ngoại bào: cellulase, protease, lipase - Tuy nhiên QTTP xảy ra chậm và có thể giới hạn khả năng phân hủy kỵ khí 2.Các quá trình phân hủy 1 Quá trình thuỷ phân (QTTP) (Hydrolysis) Vi khuẩn Ecoli 2.Các quá trình phân hủy 1 Quá trình thuỷ phân (QTTP) (Hydrolysis) Vi khuẩn B.subtilus 2.Các quá trình phân hủy 2 Quá trình acid hoá (Acidogenesis) Nhóm vi khuẩn... Methannobrevibacter, Methannothrix Vi khuẩn metan tăng trưởng chậm trong nước thải và thời gian thế hệ 3 ngày ở 350C Vi khuẩn metan chia làm 2 nhóm phụ: + Vi khuẩn metan hydrogenotrophic nghĩa là sử dụng H2 hóa tự dưỡng: chuyển hóa H2 và CO2 thành metan 2.Các quá trình phân hủy 4 Quá trình methane hoá (Methanogenesis) Vi khuẩn Methannosacrina Vi khuẩn Methannococus 2.Các quá trình phân hủy 4 Quá trình methane... 2.Các quá trình phân hủy 2 Quá trình acid hoá (Acidogenesis) Vi khuẩn Corynebacterium spp 2.Các quá trình phân hủy 2 Quá trình acid hoá (Acidogenesis) Vi khuẩn Staphylococcus 2.Các quá trình phân hủy 2 Quá trình acid hoá (Acidogenesis) - Chuyển hóa đường, a.amin, a.béo tạo thành acetic, propionic, formic… Acetat là sp chính của QT lên men carbonhydrat - Sản phẩm sinh ra khác nhau tuy vào loại vi khuẩn... Vi khuẩn Methannobrevibacter Vi khuẩn Methannothrix 2.Các quá trình phân hủy 4 Quá trình methane hoá (Methanogenesis) CO2 + 4H2 CH4 + 2H2O Nhóm này duy trì áp suất riêng phần thấp cần thiết chuyển hóa acid và alcol thành acetat + Vi khuẩn metan hydrogenotrophic nghĩa là sử dụng H2 hóa tự dưỡng: chuyển hóa H2 và CO2 thành metan CH3COOH CH4 + CO2 3.Các công trình đặc trưng Quá trình sinh học kỵ khí Quá. .. có mối quan hệ cộng sinh giữa vi khuẩn acetogenic và vi khuẩn metan 2.Các quá trình phân hủy 3 Quá trình acetate hoá (Acetogenesis) - Ethanol, a.proponic và butyric chuyển hóa thành a.acetic bởi nhóm VK acetogenic CH3CH2OH + CO2 CH3CH2COOH+2H2O CH3COOH + 2H2 CH3COOH+CO2+2H2 CH3CH2CH2COOH+2H2O 2CH3COOH+2H2 2.Các quá trình phân hủy 4 Quá trình methane hoá (Methanogenesis) - Nhóm vi khuẩn metan: Methanocaterium,... tuy vào loại vi khuẩn và đk nuôi cấy 2.Các quá trình phân hủy 3 Quá trình acetate hoá (Acetogenesis) - Nhóm vi khuẩn acetic: Syntrobater wolini và Syntrophomonas wolfei tham gia quá trình - Chuyển hóa a.béo, ancol thành acetat, hydrogen và CO2 - Nhóm này đòi hỏi thế H2 để chuyển hóa a.béo thấp vậy phải giảm sát nồng độ H2 2.Các quá trình phân hủy 3 Quá trình acetate hoá (Acetogenesis) - Dưới áp... đặc trưng Bể UASB 3.Các công trình đặc trưng Bể USBF+ Imhoff 3.Các công trình đặc trưng Bể lắng 2 vỏ 3.Các công trình đặc trưng Hầm Biogas 3.Các công trình đặc trưng Hầm tự hoại 3.Các công trình đặc trưng Bãi lọc (Hệ thống xử nước thải sinh hoạt bằng công nghệ thấm lọctại thị trấn Me (Gia Vi n - Ninh Bình) . nay trong xử lý chất thải nói chung và xử lý nước thải nước riêng, người ta thường sử dụng phương pháp xử lý sinh học hoặc kết hợp phương pháp xử lý. rộng rãi trong xử lý nước thải. 1.Giới thiệu sơ lược- Trong xử lý nước thải gồm 4 bước:+ Xử lý sơ bộ - loại bỏ cặn và những vật liệu thô+ Xử lý bậc một
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học kị khí, Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học kị khí, Đề Tài Vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải sinh học kị khí, Giới thiệu sơ lược, Các quá trình phân hủy, Các công trình đặc trưng, Các yếu tố kiểm soát, ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay