Tài liệu Cảnh báo từ các bệnh lý mạch máu não (Kỳ III) Tăng huyết áp là một nguyên pdf

5 300 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 19:20

. Cảnh báo từ các bệnh lý mạch máu não (Kỳ III) Tăng huyết áp là một nguyên nhân gây xuất huyết não. Xuất huyết não (XHN) là loại xuất huyết trong. Đây là nguyên nhân quan trọng gây đột qụy ở người châu Á và người da đen. Tăng huyết áp (THA) và bệnh mạch máu não dạng tinh bột gây ra phần lớn các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cảnh báo từ các bệnh lý mạch máu não (Kỳ III) Tăng huyết áp là một nguyên pdf, Tài liệu Cảnh báo từ các bệnh lý mạch máu não (Kỳ III) Tăng huyết áp là một nguyên pdf, Tài liệu Cảnh báo từ các bệnh lý mạch máu não (Kỳ III) Tăng huyết áp là một nguyên pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn