Tài liệu Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc ppt

5 297 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 18:20

. Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc Nếu trong gia đình có tiền sử bị ung thư võng mạc thì trẻ cần được khám soi đáy mắt đầy đủ Ung thư võng mạc. phát hiện lúc trẻ 1 - 3 tuổi. Dấu hiệu bệnh thư ng gặp nhất là hình ảnh ánh đồng tử trắng hay ánh mắt mèo. Lác mắt là dấu hiệu thư ng gặp thứ 2. Ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc ppt, Tài liệu Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc ppt, Tài liệu Lác mắt: Dấu hiệu ung thư võng mạc ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn