Tài liệu Bạn biết gì về ung thư nội mạc tử cung? docx

5 513 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 12:20

. Bạn biết gì về ung thư nội mạc tử cung? Ung thư nội mạc tử cung thư ng gặp 70% ở phụ nữ sau mãn kinh, 25%. rỗng, thân tử cung được cấu tạo chính bởi 2 lớp: trong cùng được lót một lớp mỏng gọi là nội mạc tử cung, phía ngoài là lớp cơ. Ung thư nội mạc tử cung là
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bạn biết gì về ung thư nội mạc tử cung? docx, Tài liệu Bạn biết gì về ung thư nội mạc tử cung? docx, Tài liệu Bạn biết gì về ung thư nội mạc tử cung? docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn