Tài liệu Nguyên tắc 2 - QUY LUẬT CỦA 1 SỰ VIỆC QUAN TRỌNG ppt

7 385 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 11:20

. được tầm quan trọng của 1 sự việc lớn( quan trọng) . Không có 1 ví dụ cụ thể hơn về Quy luật của sự việc lớn (Big picture) trong cuộc sống của Carter. Nguyên tắc 2 QUY LUẬT CỦA 1 SỰ VIỆC QUAN TRỌNG ( LỚN) Mục tiêu thì quan trọng hơn vai trò ĐỌC Tổng thống Abraham
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nguyên tắc 2 - QUY LUẬT CỦA 1 SỰ VIỆC QUAN TRỌNG ppt, Tài liệu Nguyên tắc 2 - QUY LUẬT CỦA 1 SỰ VIỆC QUAN TRỌNG ppt, Tài liệu Nguyên tắc 2 - QUY LUẬT CỦA 1 SỰ VIỆC QUAN TRỌNG ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay