Tài liệu vòng tuần hoàn ppt

7 932 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 06:20

. VÒNG TUẦN HOÀN 1. Tuần hoàn máu 2. Tuần hoàn bạch huyết 1. Tuần hoàn máu a/ Vòng tuần hoàn chính thức Máu được. và từ đó về tim theo đường TM qua 2 vòng tuần hoàn: Vòng tuần hoàn (TH) lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. + Vòng tuần hoàn lớn. Máu đỏ tươi giàu ôxi và dinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu vòng tuần hoàn ppt, Tài liệu vòng tuần hoàn ppt, Tài liệu vòng tuần hoàn ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn